Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim,
opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła.
Cieszyć się będę i radować Tobą,
Psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy.
(Ps 9,2–3)


Psalm 98 (97)  /wg BT wyd. 4/

1 Psalm.

Śpiewajcie Panu pieśń nową,

albowiem cuda uczynił.

Zwycięstwo zgotowała Mu Jego prawica

i święte ramię Jego.

2 Pan okazał swoje zbawienie:

na oczach narodów

objawił swą sprawiedliwość.

3 Wspomniał na dobroć i na wierność swoją

wobec domu Izraela.

Ujrzały wszystkie krańce ziemi

zbawienie Boga naszego.

4 Radośnie wykrzykuj na cześć Pana, cała ziemio,

cieszcie się i weselcie, i grajcie!

5 Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry,

przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy,

6 przy trąbach i dźwięku rogu:

radujcie się wobec Pana, Króla!

7 Niech szumi morze i to, co je napełnia,

świat i jego mieszkańcy!

8 Niech rzeki klaszczą w dłonie,

niech góry razem wołają radośnie

9 przed obliczem Pana, bo nadchodzi,

<bo nadchodzi> sądzić ziemię.

On będzie sądził świat sprawiedliwie

i według słuszności – ludy.

 

Śpiewajcie Panu pieśń nową. Ten psalm rozpoczyna się wezwaniem do wysławiania Pana. Ponownie takie zaproszenie pojawi się w wersetach 4nn. Motywem pierwszego są „cuda”, które Pan uczynił. Psalmista nie podaje, o jakich konkretnie dziełach myśli. Prawdopodobnie wspomina on wybawienie Izraela z niewoli babilońskiej. Ukazuje je jako dzieło Bożej dobroci, wierności
i sprawiedliwości. Podkreśla, że stało się ono „na oczach narodów”, co też daje mu powód, by wezwać wszystkich do oddania czci Bogu, jako Władcy całej ziemi.

Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie naszego Boga. Warto zatrzymać się na tym wersecie, by kontemplować nowe dzieło Boga, które dokonało się w Jezusie Chrystusie i stało się widoczne, poznawalne i życiodajne dla wszystkich ludzi. W Nim jest i nasze zbawienie.

Radośnie wykrzykuj na cześć Pana, cała ziemio. Rozbudowane, uroczyste wezwanie do radości obejmuje całą ziemię, zamieszkałe lądy, jak też morza i rzeki z ich stworzeniami. Odpowiada ono królewskiej godności Jahwe. Jego władza obejmuje bowiem wszystkie stworzenia. Zapowiedź Jego przyjścia, aby sądzić ludy, skłania do myślenia o eschatologicznym sądzie Bożym. Należy jednak pamiętać, że sądzenie stanowiło jedno z zadań sprawowania królewskiej władzy. Zatem byłaby to uroczysta zapowiedź królewskich rządów Pana nad wszystkimi narodami, rządów, które będą sprawowane ze sprawiedliwością, dobrocią i wiernością.

Panie Boże, który przed wiekami wybrałeś Izraela, dziękujemy Ci, że dzieło zbawienia w Jezusie Chrystusie objęło wszystkie narody ziemi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Michał Baranowski OFMConv

O autorze

o. dr Michał Baranowski OFMConv (ur. 04.02.1964 r. w Lęborku) jest biblistą specjalizującym się w egzegezie Starego Testamentu. Bardzo leży mu na sercu, by Słowo Boże docierało do tych, którzy go pragną i potrzebują. Z tego powodu angażował się w pracę formacyjną z nauczycielami, nowicjuszami (jako mistrz nowicjatu), klerykami swego zakonu (przez wiele lat był wykładowcą i rektorem seminarium w Łodzi-Łagiewnikach) i studentami teologii (jest wykładowcą UKSW). Obecnie łączy pracę dydaktyczną z funkcją duszpasterza akademickiego w Poznaniu.

Jest osobą ujmującą autentyzmem swego życia, prostotą i bezpośredniością w kontaktach, subtelnością. Mądrze i spokojnie potrafi wiele wyjaśnić, powiedzieć o sprawach trudnych tak, że otwiera ich głębię, a nie straszy złożonością. Jest wielkim darem Opatrzności, że zechciał współpracować z BSB i dzielić się z nami swą wiedzą i głębokim przeżyciem Księgi Psalmów.

o. dr hab. Waldemar Linke CP, Wicekanclerz BSB


Poprzednie rozważania:

Psalm 98

Psalm 97

Psalm 96

Psalm 95

Psalm 94

Psalm 93

Psalm 92

Psalm 91

Psalm 90

Psalm 89

Psalm 88

Psalm 87

Psalm 86

Psalm 85

Psalm 84

Psalm 83

Psalm 82

Psalm 81

Psalm 80

Psalm 79

Psalm 78_cz.2

Psalm 78_cz1 (1)

Psalm 77

Psalm 76

Psalm 75

Psalm 74

Psalm 73

Psalm 72

Psalm 71

Psalm 70

Psalm 69

Psalm 68

Psalm 67

Psalm 66

Psalm 65

Psalm 64

Psalm 63

Psalm 62

Psalm 61

Psalm 60

Psalm 59

Psalm 58

Psalm 57

Psalm 56

Psalm 55

Psalm 54

Psalm 53

Psalm 52

Psalm 51

Psalm 50

Psalm 49

Psalm 48

Psalm 47

Psalm 46

Psalm 45

Psalm 44

Psalmy 42 i 43

Psalm 41

Psalm 40

Psalm 39

Psalm 38

Psalm 37

Psalm 36

Psalm 35

Psalm 34

Psalm 33

Psalm 32

Psalm 31

Psalm 30

Psalm 29

Psalm 28

Psalm 27

Psalm 26

Psalm 25

Psalm 24

Psalm 23

Komentarze  S. M. Judyta Pudełko PDDM

Psalm_22

Psalm_21

Psalm_20

Psalm_19

Psalm_18

Psalm_17

Psalm_16

Psalm_15

Psalm_14

Psalm_13

Psalm_12

Psalm_11

Psalm_10

Psalm_9

Psalm_8

Psalm_7

Psalm_6

Psalm_5

Psalm_4

Psalm_3

Psalm_2

Psalm_1

Psalm 119 (118), 89-104 (Lamed-Mem) /wg BT wyd. 4/