Ważne

Spotkania LSB zostają zawieszone do odwołania!
Wykłady będą pojawiać się w formie wideo

W związku z ogłoszeniem w Warszawie strefy czerwonej i obowiązującym w niej ograniczeniem zgromadzeń publicznych do 10 osób, zawieszamy czasowo spotkania LSB w Kościele Środowisk Twórczych. Poszczególne wykłady będą sukcesywnie nagrywane i umieszczane na naszym kanale na YouTube. O powrocie do spotkań w formie stacjonarnej będziemy informować na stronie bractwoslowa.pl i na profilu BSB na Facebooku.

Zajęcia w nowym roku akademickim 2020/2021
Laboratorium Słowa Bożego, Spotkania ze Słowem Bożym, Szkoła języków biblijnych

Laboratorium Słowa Bożego, Spotkania ze Słowem Bożym oraz Szkoła języków biblijnych Lingua Sacra wracają po przerwie wakacyjnej. Zachęcamy do zapoznania się z tegorocznym programem oraz zapraszamy do udziału w zajęciach! Laboratoratorium Słowa Bożego Więcej informacji Spotkania ze Słowem Bożym Więcej informacji Szkoła języków biblijnych Więcej informacji

Aktualności

Komentarze do czytań – XVII Tydzień Zwykły
od 25 do 31 lipca 2021 r. – kl. Piotr Lipiec

Niedziela, 25.07.2021 r. Pierwsze czytanie: 2 Krl 4, 42-44 W omawianym fragmencie Drugiej Księgi Królewskiej pewien mąż przynosi Elizeuszowi w darze nie byle jaki chleb, ale chleb z pierwocin. W naszym „polskim chrześcijaństwie” niewiele jest takich momentów, w których akcentuje się doniosłe znaczenie tego, co pierwsze na drodze rozwijania w sobie życia duchowego. Kiedy w Kościele słyszymy o ofiarności, to (posługując się terminologią starotestamentalną) mamy na myśli przeważnie okazjonalne … Zobacz cały tekst >>

Rozważania ewangeliczne
od 25 do 31 lipca 2021 r. – o. dr hab. Waldemar Linke CP

XVII Niedziela Zwykła, 25.07.2021r. J 6, 1-15 Co macie? Pięć chlebów, dwie rybki. Bardzo mało. Nic się z tym nie da zrobić, skoro do nakarmienia jest wielotysięczna rzesza. Trudno, trzeba czasem uznać, że się nie rozwiąże wszystkich problemów, i robić to, co możliwe do zrobienia. Tak jest roztropnie i uczciwie, bo nie można dawać nadziei bez pokrycia. „Czas podarował nam puste obietnice. Od nich, Agnieszko, w głowie się … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XVI Tydzień Zwykły
od 18 do 24 lipca 2021 r. – o. Kazimierz Szałaj SVD

Niedziela, 18.07.2021 r. Pierwsze czytanie: Jr 23, 1-6 Nikt z nas nie jest samotną wyspą. Jesteśmy powołani do życia społecznego i potrzebujemy przywódców. Już od wieków wiemy, że są przywódcy o szlachetnym i prawym sercu, ale są też tacy, którzy władzy nadużywają, wykorzystując ją do własnych celów. Prorok Jeremiasz potępia złych przywódców czy to politycznych, czy religijnych. Zapowiada interwencję Boga i rzeczywiście sam Bóg w osobie Jezusa Chrystusa wkroczył w historię rodzaju … Zobacz cały tekst >>

Rozważania ewangeliczne
od 18 do 24 lipca 2021 r. – ks. dr Adam Dynak

Niedziela, 18.07.2021 r. Mk 6, 30-34 Wysłani na misję przepowiadania apostołowie musieli solidnie wykonać swoje zadanie, skoro sam Jezus zauważył ich zmęczenie i skierował ich na wypoczynek. Z tego faktu powstaje pierwszy wniosek: wypoczynku potrzebuje człowiek zmęczony. Chociaż wypoczynek należy do podstawowych potrzeb człowieka, to jednak niekiedy jest on również przywilejem przysługującym ludziom pracowitym i uczciwym w swojej pracy. Oszuści, kombinatorzy, ludzie leniwi … Zobacz cały tekst >>

Rozważania ewangeliczne
od 11 do 17 lipca 2021 r. – o. dr Łukasz Andrzejewski CP

XV Niedziela Zwykła, 11.07.2021r. Mk 6, 7-13 Z pozoru wydaje się, że Jezus zbyt dużo uwagi poświęca w dzisiejszej perykopie sposobowi głoszenia Dobrej Nowiny. Nie słyszymy, by szczegółowo tłumaczył uczniom co mają głosić, dowiadujemy się natomiast wiele na temat tego, jak mają się zachowywać. Z tych wskazówek możemy wyciągnąć trzy ważne wnioski. Po pierwsze apostoła idącego głosić Ewangelię nie może nic rozpraszać. Doskonale wiemy, … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XV Tydzień Zwykły
od 11 do 17 lipca 2021 r. – s. Maria Agnieszka od Wcielenia i Paschy Jezusa OCD

Niedziela, 11.07.2021 r. Pierwsze czytanie: Am 7, 12-15 Dzisiejszy tekst przenosi nas w czasy, gdy naród wybrany podzielony był na dwa królestwa: Królestwo Południowe i Królestwo Północne. Oba królestwa miały swoje miejsca kultu Boga jedynego: pierwsze w Jerozolimie, a drugie w Betel i w Dan. Sanktuaria w Betel i w Dan, jako konkurencyjne, nie podobały się jednak Panu. Otóż Pan wybiera Amosa pochodzącego z południa (z Judy) i posyła go na północ … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XIV Tydzień Zwykły
od 4 do 10 lipca 2021 r. – ks. dr Krzysztof Filipowicz

Niedziela, 04.07.2021 r. Pierwsze czytanie: Ez 2, 2-5 Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli podejmuje trudny temat napominania tych, którzy tkwią w stanie tak głębokiego grzechu, że nie wykazują żadnej skruchy. Tę trudną i niebezpieczną misję powierza Bóg prorokowi Ezechielowi, aby wzywał do nawrócenia ludzi, których twarze są bezczelne a serca zatwardziałe. Te dosadne określenia opisują wszystkich tych, którzy nie chcą słuchać Boga. Bezczelna twarz wyraża tutaj jakąś … Zobacz cały tekst >>