Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim,
opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła.
Cieszyć się będę i radować Tobą,
Psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy.
(Ps 9,2–3)


Psalm 95 (94)  /wg BT wyd. 4/

1 Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,

wznośmy okrzyki na cześć Skały naszego zbawienia:

2 przystąpmy z dziękczynieniem przed Jego oblicze,

radośnie śpiewajmy Mu pieśni!

3 Albowiem Pan jest wielkim Bogiem

i wielkim Królem ponad wszystkimi bogami:

4 głębiny ziemi są w Jego ręku

i szczyty gór należą do Niego.

5 Morze jest Jego własnością:

bo On sam je uczynił,

i stały ląd ukształtowały Jego ręce.

6 Wejdźcie, uwielbiajmy, padnijmy na twarze

i zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył.

7 Albowiem On jest naszym Bogiem,

a my ludem Jego pastwiska

i owcami w Jego ręku.

Obyście usłyszeli dzisiaj głos Jego:

8 Nie zatwardzajcie serc waszych jak w Meriba,

jak na pustyni w dniu Massa,

9 gdzie Mnie wasi przodkowie wystawiali na próbę

i doświadczali Mię, choć dzieło moje widzieli.

10 Tamto pokolenie budziło we Mnie wstręt przez lat czterdzieści,

i powiedziałem: «Są oni ludem o sercu zbłąkanym

i moich dróg nie znają».

11 Przeto przysiągłem w moim gniewie:

«Nie wejdą do [miejsca] mego odpoczynku».

 

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu. Psalmista wzywa pielgrzymów przybywających do jerozolimskiej świątyni do uwielbienia Boga i złożenia Mu dziękczynienia. Wezwanie kieruje także do samego siebie, on również przynależy do tej wspólnoty wiernych, czuje się jednym z nich. Zachęca, by zapomnieć o zmęczeniu, a dać się unieść radości spotkania z Panem, docenić łaskę tej chwili „przed Jego obliczem”. Wysławia wielkość Boga Stwórcy, który jest królem nieba, ziemi i podziemnego świata.

Wejdźcie, uwielbiajmy, padnijmy na twarze. Powtórna zachęta do uwielbienia i oddania czci Bogu. Psalmista przypomina, że Bóg Stwórca jest także tym, który ich stworzył i wybrał. Poprzez metaforę pasterza i owiec (por. Ps 23,1-2; 80,2) podkreśla, że Bóg jest królem ludu Izraela, który zapewnia mu bezpieczne życie. Już na początku psalmu podkreślone to zostało tytułem „Skała naszego zbawienia” (w.1).

Nie zatwardzajcie serc waszych. Niespodziewanie pojawia się słowo przestrogi. Nawiązując do wydarzeń, które miały miejsce podczas pobytu Izraela na pustyni (zob. Wj 16-17; 32; Lb 20,1-13; 21,1-9), przestrzega psalmista przybyłych do świątyni przed wystawianiem swoimi prośbami Pana Boga na próbę. Taka postawa  spotka się bowiem z Bożym odrzuceniem. Jedynie w postawie wiary, czci i posłuszeństwa można wejść do świętego miejsca.

Psalm 95 w Liturgii Godzin jest podstawowym psalmem „wezwania”, który rozpoczyna poranną modlitwę Kościoła. Łączy bowiem gorącą zachętę do uwielbienia Pana z przypomnieniem właściwej postawy, w jakiej należy przystąpić do modlitwy.

Jezu Chryste, Panie nasz i Królu, codziennie zanosimy do Ciebie nasze uwielbienie i dziękczynienie, a Ty zachowaj nas w swoich miłosiernych dłoniach. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Michał Baranowski OFMConv

O autorze

o. dr Michał Baranowski OFMConv (ur. 04.02.1964 r. w Lęborku) jest biblistą specjalizującym się w egzegezie Starego Testamentu. Bardzo leży mu na sercu, by Słowo Boże docierało do tych, którzy go pragną i potrzebują. Z tego powodu angażował się w pracę formacyjną z nauczycielami, nowicjuszami (jako mistrz nowicjatu), klerykami swego zakonu (przez wiele lat był wykładowcą i rektorem seminarium w Łodzi-Łagiewnikach) i studentami teologii (jest wykładowcą UKSW). Obecnie łączy pracę dydaktyczną z funkcją duszpasterza akademickiego w Poznaniu.

Jest osobą ujmującą autentyzmem swego życia, prostotą i bezpośredniością w kontaktach, subtelnością. Mądrze i spokojnie potrafi wiele wyjaśnić, powiedzieć o sprawach trudnych tak, że otwiera ich głębię, a nie straszy złożonością. Jest wielkim darem Opatrzności, że zechciał współpracować z BSB i dzielić się z nami swą wiedzą i głębokim przeżyciem Księgi Psalmów.

o. dr hab. Waldemar Linke CP, Wicekanclerz BSB


Poprzednie rozważania:

Psalm 95

Psalm 94

Psalm 93

Psalm 92

Psalm 91

Psalm 90

Psalm 89

Psalm 88

Psalm 87

Psalm 86

Psalm 85

Psalm 84

Psalm 83

Psalm 82

Psalm 81

Psalm 80

Psalm 79

Psalm 78_cz.2

Psalm 78_cz1 (1)

Psalm 77

Psalm 76

Psalm 75

Psalm 74

Psalm 73

Psalm 72

Psalm 71

Psalm 70

Psalm 69

Psalm 68

Psalm 67

Psalm 66

Psalm 65

Psalm 64

Psalm 63

Psalm 62

Psalm 61

Psalm 60

Psalm 59

Psalm 58

Psalm 57

Psalm 56

Psalm 55

Psalm 54

Psalm 53

Psalm 52

Psalm 51

Psalm 50

Psalm 49

Psalm 48

Psalm 47

Psalm 46

Psalm 45

Psalm 44

Psalmy 42 i 43

Psalm 41

Psalm 40

Psalm 39

Psalm 38

Psalm 37

Psalm 36

Psalm 35

Psalm 34

Psalm 33

Psalm 32

Psalm 31

Psalm 30

Psalm 29

Psalm 28

Psalm 27

Psalm 26

Psalm 25

Psalm 24

Psalm 23

Komentarze  S. M. Judyta Pudełko PDDM

Psalm_22

Psalm_21

Psalm_20

Psalm_19

Psalm_18

Psalm_17

Psalm_16

Psalm_15

Psalm_14

Psalm_13

Psalm_12

Psalm_11

Psalm_10

Psalm_9

Psalm_8

Psalm_7

Psalm_6

Psalm_5

Psalm_4

Psalm_3

Psalm_2

Psalm_1

Psalm 94 (93) /wg BT wyd. 4/
Psalm 96 (95) /wg BT wyd. 4/