Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim,
opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła.
Cieszyć się będę i radować Tobą,
Psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy.
(Ps 9,2–3)


Psalm 94 (93)  /wg BT wyd. 4/

1 Boże, Mścicielu, Panie,

Boże, Mścicielu, ukaż się!

2 Powstań Ty, który sądzisz ziemię,

daj pysznym odpłatę!

3 Jak długo występni, o Panie,

jak długo będą się chełpić występni,

4 będą pleść i gadać bezczelnie,

i chwalić się będą wszyscy złoczyńcy?

5 Lud Twój, o Panie, depczą

i uciskają Twoje dziedzictwo,

6 mordują wdowę i przychodnia

i zabijają sieroty.

7 A mówią: «Pan nie widzi,

nie dostrzega tego Bóg Jakuba».

8 Pomnijcie, głupcy w narodzie!

Kiedy zmądrzejecie, bezrozumni?

9 Nie ma usłyszeć Ten, który ucho wszczepił,

nie ma widzieć Ten, co utworzył oko,

10 czy nie ma karać Ten, co strofuje ludy,

Ten, który ludzi naucza mądrości?

11 Pan zna myśli ludzkie:

że są one marnością.

12 Szczęśliwy mąż, którego Ty wychowujesz, o Panie,

i prawem Twoim pouczasz,

13 by dać mu odpocząć w dniach nieszczęśliwych,

nim grób wykopią dla występnego.

14 Pan bowiem nie odpycha swego ludu

i nie porzuca swojego dziedzictwa;

15 lecz wyrok powróci do sprawiedliwości,

za nią pójdą wszyscy,

co są prawego serca.

16 Kto wystąpi w mojej obronie przeciw niegodziwcom?

Kto mię zasłoni od złoczyńców?

17 Gdyby Pan mi nie udzielił pomocy,

wnet by moja dusza zamieszkała w kraju milczenia.

18 A kiedy myślę: «Moja noga się chwieje»,

wtedy mnie wspiera Twoja łaska, Panie!

19 Gdy się w moim sercu mnożą niepokoje,

Twoje pociechy mnie orzeźwiają.

20 Co z Tobą ma wspólnego nieprawy trybunał,

który sprowadza nieszczęście wbrew Prawu?

21 Choć czyhają na życie sprawiedliwego,

chociaż potępiają krew niewinną:

22 na pewno Pan będzie mi obroną,

a Bóg mój skałą ucieczki.

23 A tamtym za ich niegodziwość zapłaci;

i zgubi ich własna złośliwość,

nasz Pan Bóg ich zgubi.

 

Boże Mścicielu. Trudno uczniom Jezusa modlić się w ten sposób do Boga. Ale to znaczy: Boże sprawiedliwy, który karzesz występnych za zło wyrządzone Twoim wiernym. Znamy powiedzenie, że jakiś zły czyn, wyrządzona krzywda, wołają o pomstę do Nieba. Psalmista także zanosi błaganie, aby Pan nie zwlekał i ukarał pysznych i występnych, którzy uciskają Jego lud.

Mówią: Pan nie widzi. Psalmista cytuje występnych, albo wkłada w ich usta wypowiedź, która wyraża ich zuchwałość i poczucie bezkarności. Zuchwałość występnych rośnie, gdy widzą bezkarność swojego postępowania. Ale Psalmista przypomina, że Stwórca człowieka zna jego myśli, słowa i czyny. Wobec Jego mądrości zamysły występnych są marnością.

Szczęśliwy mąż, którego Ty wychowujesz, o Panie. Psalmista przypomina mądrość Izraela, która szczęście człowieka widzi na drodze Bożych przykazań. Wytrwałość w niepomyślnych czasach będzie nagrodzona, bo Pan jest wierny swemu przymierzu.

Kto wystąpi w mojej obronie. Psalmista stawia pytanie i natychmiast na nie odpowiada. Daje świadectwo, że można liczyć na Pana, który przychodzi z pomocą, który wspiera, pociesza i broni przed oskarżeniami . Tym słowami psalmu mógł się modlić Jezus podczas swej męki, jak również  wszyscy prześladowani sprawiedliwi.

Wszechmogący Boże, daj łaskę opamiętania dla tych, którzy źle korzystają ze swej wolności, a wiernych Tobie umocnij na ścieżce sprawiedliwości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Michał Baranowski OFMConv

O autorze

o. dr Michał Baranowski OFMConv (ur. 04.02.1964 r. w Lęborku) jest biblistą specjalizującym się w egzegezie Starego Testamentu. Bardzo leży mu na sercu, by Słowo Boże docierało do tych, którzy go pragną i potrzebują. Z tego powodu angażował się w pracę formacyjną z nauczycielami, nowicjuszami (jako mistrz nowicjatu), klerykami swego zakonu (przez wiele lat był wykładowcą i rektorem seminarium w Łodzi-Łagiewnikach) i studentami teologii (jest wykładowcą UKSW). Obecnie łączy pracę dydaktyczną z funkcją duszpasterza akademickiego w Poznaniu.

Jest osobą ujmującą autentyzmem swego życia, prostotą i bezpośredniością w kontaktach, subtelnością. Mądrze i spokojnie potrafi wiele wyjaśnić, powiedzieć o sprawach trudnych tak, że otwiera ich głębię, a nie straszy złożonością. Jest wielkim darem Opatrzności, że zechciał współpracować z BSB i dzielić się z nami swą wiedzą i głębokim przeżyciem Księgi Psalmów.

o. dr hab. Waldemar Linke CP, Wicekanclerz BSB


Poprzednie rozważania:

Psalm 94

Psalm 93

Psalm 92

Psalm 91

Psalm 90

Psalm 89

Psalm 88

Psalm 87

Psalm 86

Psalm 85

Psalm 84

Psalm 83

Psalm 82

Psalm 81

Psalm 80

Psalm 79

Psalm 78_cz.2

Psalm 78_cz1 (1)

Psalm 77

Psalm 76

Psalm 75

Psalm 74

Psalm 73

Psalm 72

Psalm 71

Psalm 70

Psalm 69

Psalm 68

Psalm 67

Psalm 66

Psalm 65

Psalm 64

Psalm 63

Psalm 62

Psalm 61

Psalm 60

Psalm 59

Psalm 58

Psalm 57

Psalm 56

Psalm 55

Psalm 54

Psalm 53

Psalm 52

Psalm 51

Psalm 50

Psalm 49

Psalm 48

Psalm 47

Psalm 46

Psalm 45

Psalm 44

Psalmy 42 i 43

Psalm 41

Psalm 40

Psalm 39

Psalm 38

Psalm 37

Psalm 36

Psalm 35

Psalm 34

Psalm 33

Psalm 32

Psalm 31

Psalm 30

Psalm 29

Psalm 28

Psalm 27

Psalm 26

Psalm 25

Psalm 24

Psalm 23

Komentarze  S. M. Judyta Pudełko PDDM

Psalm_22

Psalm_21

Psalm_20

Psalm_19

Psalm_18

Psalm_17

Psalm_16

Psalm_15

Psalm_14

Psalm_13

Psalm_12

Psalm_11

Psalm_10

Psalm_9

Psalm_8

Psalm_7

Psalm_6

Psalm_5

Psalm_4

Psalm_3

Psalm_2

Psalm_1

Psalm 93 (92) /wg BT wyd. 4/
Psalm 95 (94) /wg BT wyd. 4/