Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim,
opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła.
Cieszyć się będę i radować Tobą,
Psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy.
(Ps 9,2–3)


 

Psalm 93 (92)  /wg BT wyd. 4/

1 Pan króluje, oblókł się w majestat,

Pan przywdział potęgę i nią się przepasał:

tak utwierdził świat, że się nie zachwieje.

2 Twój tron niewzruszony od wieczności,

Ty jesteś od wieków, <o Boże>.

3 Podnoszą rzeki, o Panie,

rzeki swój głos podnoszą,

rzeki swój szum podnoszą.

4 Ponad szum wód rozległych,

ponad potęgę morskiej kipieli

potężny jest Pan na wysokościach.

5 Świadectwa Twoje są bardzo godne wiary;

domowi Twojemu przystoi świętość

po wszystkie dni, o Panie!

 

Pan króluje. Takie radosne obwieszczenie królewskiego panowania Boga rozpoczyna jeszcze dwa inne psalmy Psałterza (zob. Ps 97,1; 99,1). Psalmy te należą do pieśni pochwalnych na cześć Boga Króla. Psalm 93 używa metafory królewskich szat, by podkreślić Boży majestat i potęgę. Wspomina też o tronie, który niewzruszenie trwa od wieków. Ten obraz podkreśla stałość Bożej władzy. Ona zapewnia stabilność, a więc bezpieczeństwo ziemi, która jest dziełem Boga.

Rzeki swój głos podnoszą. Trzykrotne prawie dosłowne powtórzenie tego zwrotu powoduje wrażenie wzburzonych fal i ich potęgi. To żywioł rzek i mórz, który zagraża potopem i zniszczeniem zamieszkałej ziemi. To może być każdy „żywioł” zagrażający ziemi i nam osobiście. Jednakże w następnym wierszu z naciskiem, także używając powtórzenia, ogłoszone zostało, że Pan jest potężniejszy od wrogiego żywiołu.

Świadectwa Twoje są bardzo godne wiary. Boże obietnice godne są wiary. Izrael opierał na nich swoją nadzieję w trwałość swojego wybrania, przymierza, kultu w jerozolimskiej świątyni, obietnicy danej Dawidowi. My pokładamy ufność w świadectwie Jezusa Chrystusa, Syna Bożego ustanowionego Królem Królów i Panem Panów (por. Ap 19,16).

Panie Jezu, który pokonałeś wrogie potęgi zagrażające naszemu zbawieniu, bądź uwielbiony po wieczne czasy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Michał Baranowski OFMConv

O autorze

o. dr Michał Baranowski OFMConv (ur. 04.02.1964 r. w Lęborku) jest biblistą specjalizującym się w egzegezie Starego Testamentu. Bardzo leży mu na sercu, by Słowo Boże docierało do tych, którzy go pragną i potrzebują. Z tego powodu angażował się w pracę formacyjną z nauczycielami, nowicjuszami (jako mistrz nowicjatu), klerykami swego zakonu (przez wiele lat był wykładowcą i rektorem seminarium w Łodzi-Łagiewnikach) i studentami teologii (jest wykładowcą UKSW). Obecnie łączy pracę dydaktyczną z funkcją duszpasterza akademickiego w Poznaniu.

Jest osobą ujmującą autentyzmem swego życia, prostotą i bezpośredniością w kontaktach, subtelnością. Mądrze i spokojnie potrafi wiele wyjaśnić, powiedzieć o sprawach trudnych tak, że otwiera ich głębię, a nie straszy złożonością. Jest wielkim darem Opatrzności, że zechciał współpracować z BSB i dzielić się z nami swą wiedzą i głębokim przeżyciem Księgi Psalmów.

o. dr hab. Waldemar Linke CP, Wicekanclerz BSB


Poprzednie rozważania:

Psalm 93

Psalm 92

Psalm 91

Psalm 90

Psalm 89

Psalm 88

Psalm 87

Psalm 86

Psalm 85

Psalm 84

Psalm 83

Psalm 82

Psalm 81

Psalm 80

Psalm 79

Psalm 78_cz.2

Psalm 78_cz1 (1)

Psalm 77

Psalm 76

Psalm 75

Psalm 74

Psalm 73

Psalm 72

Psalm 71

Psalm 70

Psalm 69

Psalm 68

Psalm 67

Psalm 66

Psalm 65

Psalm 64

Psalm 63

Psalm 62

Psalm 61

Psalm 60

Psalm 59

Psalm 58

Psalm 57

Psalm 56

Psalm 55

Psalm 54

Psalm 53

Psalm 52

Psalm 51

Psalm 50

Psalm 49

Psalm 48

Psalm 47

Psalm 46

Psalm 45

Psalm 44

Psalmy 42 i 43

Psalm 41

Psalm 40

Psalm 39

Psalm 38

Psalm 37

Psalm 36

Psalm 35

Psalm 34

Psalm 33

Psalm 32

Psalm 31

Psalm 30

Psalm 29

Psalm 28

Psalm 27

Psalm 26

Psalm 25

Psalm 24

Psalm 23

Komentarze  S. M. Judyta Pudełko PDDM

Psalm_22

Psalm_21

Psalm_20

Psalm_19

Psalm_18

Psalm_17

Psalm_16

Psalm_15

Psalm_14

Psalm_13

Psalm_12

Psalm_11

Psalm_10

Psalm_9

Psalm_8

Psalm_7

Psalm_6

Psalm_5

Psalm_4

Psalm_3

Psalm_2

Psalm_1

Psalm 92 (91) /wg BT wyd. 4/
Psalm 94 (93) /wg BT wyd. 4/