Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim,
opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła.
Cieszyć się będę i radować Tobą,
Psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy.
(Ps 9,2–3)


 

Psalm 92 (91)  /wg BT wyd. 4/

1 Psalm. Pieśń. Na dzień szabatu.

2 Dobrze jest dziękować Panu

i śpiewać imieniu Twemu, o Najwyższy:

3 głosić z rana Twoją łaskawość,

a wierność Twoją nocami,

4 na harfie dziesięciostrunnej i lirze

i pieśnią przy dźwiękach cytry.

5 Bo rozradowałeś mnie, Panie, Twoimi czynami,

cieszę się dziełami rąk Twoich.

6 Jakże wielkie są dzieła Twe, Panie,

bardzo głębokie Twe myśli!

7 Człowiek nierozumny ich nie zna,

a głupiec ich nie pojmuje.

8 Chociaż występni plenią się jak zielsko

i złoczyńcy jaśnieją przepychem,

i tak idą na wieczną zagładę.

9 Ty zaś, o Panie, na wieki jesteś wywyższony.

10 Bo oto wrogowie Twoi, Panie,

bo oto wrogowie Twoi poginą,

rozproszą się wszyscy złoczyńcy.

11 Wywyższyłeś mój róg jak u bawołu,

skropiłeś mnie świeżym olejkiem.

12 Oko moje patrzy na nieprzyjaciół,

<tych, co powstają na mnie>.

Słuchają moje uszy moich przeciwników.

13 Sprawiedliwy zakwitnie jak palma,

rozrośnie się jak cedr na Libanie.

14 Zasadzeni w domu Pańskim

rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga.

15 Wydadzą owoc nawet i w starości,

pełni soków i zawsze żywotni,

16 aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy,

moja Skała, nie ma w Nim nieprawości.

 

Dobrze jest dziękować Panu i śpiewać imieniu Twemu, Najwyższy. Psalmista łączy modlitwę dziękczynienia z uwielbieniem Boga i Jego dzieł. Rozpoczyna psalm zachętą do wysławiania Bożej łaskawości i wierności, do uwielbiania Boga w każdej chwili dnia, do głoszenia Jego chwały pieśnią przy dźwięku instrumentów, które pomagają wyrazić uczucia wdzięczności i zachwytu.

Bo rozradowałeś mnie, Panie, Twoimi czynami. Ogólne wspomnienie Bożych dzieł pozwala objąć tymi słowami psalmu zarówno stwórcze dzieło Boga, jak też i Jego działanie zbawcze. Psalmista wysławia Bożą mądrość, jak również sprawiedliwość przejawiającą się w karze dla występnych. Nawet, jeśli im się powodzi i cieszą się życiem, to nie unikną zagłady.

Sprawiedliwy zakwitnie jak palma. Sprawiedliwy został porównany do palmy i cedru, a dziedzińce świątyni przypominają ogród rajski (por. Rdz 2,8-10; Ez 47,1-12). Sprawiedliwy wprawdzie w swym życiu doświadcza trudności i prześladowania, ale będzie nagrodzony przez Pana życiem długim i dostatnim, szlachetnym i obfitym w dobre dzieła.

Boże sprawiedliwy i wszechmogący, Tobie przystoi nieustannie cześć i chwała. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Michał Baranowski OFMConv

O autorze

o. dr Michał Baranowski OFMConv (ur. 04.02.1964 r. w Lęborku) jest biblistą specjalizującym się w egzegezie Starego Testamentu. Bardzo leży mu na sercu, by Słowo Boże docierało do tych, którzy go pragną i potrzebują. Z tego powodu angażował się w pracę formacyjną z nauczycielami, nowicjuszami (jako mistrz nowicjatu), klerykami swego zakonu (przez wiele lat był wykładowcą i rektorem seminarium w Łodzi-Łagiewnikach) i studentami teologii (jest wykładowcą UKSW). Obecnie łączy pracę dydaktyczną z funkcją duszpasterza akademickiego w Poznaniu.

Jest osobą ujmującą autentyzmem swego życia, prostotą i bezpośredniością w kontaktach, subtelnością. Mądrze i spokojnie potrafi wiele wyjaśnić, powiedzieć o sprawach trudnych tak, że otwiera ich głębię, a nie straszy złożonością. Jest wielkim darem Opatrzności, że zechciał współpracować z BSB i dzielić się z nami swą wiedzą i głębokim przeżyciem Księgi Psalmów.

o. dr hab. Waldemar Linke CP, Wicekanclerz BSB


Poprzednie rozważania:

Psalm 92

Psalm 91

Psalm 90

Psalm 89

Psalm 88

Psalm 87

Psalm 86

Psalm 85

Psalm 84

Psalm 83

Psalm 82

Psalm 81

Psalm 80

Psalm 79

Psalm 78_cz.2

Psalm 78_cz1 (1)

Psalm 77

Psalm 76

Psalm 75

Psalm 74

Psalm 73

Psalm 72

Psalm 71

Psalm 70

Psalm 69

Psalm 68

Psalm 67

Psalm 66

Psalm 65

Psalm 64

Psalm 63

Psalm 62

Psalm 61

Psalm 60

Psalm 59

Psalm 58

Psalm 57

Psalm 56

Psalm 55

Psalm 54

Psalm 53

Psalm 52

Psalm 51

Psalm 50

Psalm 49

Psalm 48

Psalm 47

Psalm 46

Psalm 45

Psalm 44

Psalmy 42 i 43

Psalm 41

Psalm 40

Psalm 39

Psalm 38

Psalm 37

Psalm 36

Psalm 35

Psalm 34

Psalm 33

Psalm 32

Psalm 31

Psalm 30

Psalm 29

Psalm 28

Psalm 27

Psalm 26

Psalm 25

Psalm 24

Psalm 23

Komentarze  S. M. Judyta Pudełko PDDM

Psalm_22

Psalm_21

Psalm_20

Psalm_19

Psalm_18

Psalm_17

Psalm_16

Psalm_15

Psalm_14

Psalm_13

Psalm_12

Psalm_11

Psalm_10

Psalm_9

Psalm_8

Psalm_7

Psalm_6

Psalm_5

Psalm_4

Psalm_3

Psalm_2

Psalm_1

Psalm 91 (90) /wg BT wyd. 4/
Psalm 93 (92) /wg BT wyd. 4/