Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim,
opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła.
Cieszyć się będę i radować Tobą,
Psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy.
(Ps 9,2–3)


 

Psalm 91 (90)  /wg BT wyd. 4/

1 Kto przebywa w pieczy Najwyższego

i w cieniu Wszechmocnego mieszka,

2 mówi do Pana: «Ucieczko moja i Twierdzo,

mój Boże, któremu ufam».

3 Bo On sam cię wyzwoli

z sideł myśliwego

i od zgubnego słowa.

4 Okryje cię swymi piórami

i schronisz się pod Jego skrzydła:

Jego wierność to puklerz i tarcza.

5 W nocy nie ulękniesz się strachu

ani za dnia – lecącej strzały,

6 ani zarazy, co idzie w mroku,

ni moru, co niszczy w południe.

7 Choć tysiąc padnie u twego boku,

a dziesięć tysięcy po twojej prawicy:

ciebie to nie spotka.

8 Ty ujrzysz na własne oczy:

będziesz widział odpłatę daną grzesznikom.

9 Albowiem Pan jest twoją ucieczką,

jako obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego.

10 Niedola nie przystąpi do ciebie,

a cios nie spotka twojego namiotu,

11 bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie,

aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.

12 Na rękach będą cię nosili,

abyś nie uraził swej stopy o kamień.

13 Będziesz stąpał po wężach i żmijach,

a lwa i smoka będziesz mógł podeptać.

14 Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie;

osłonię go, bo uznał moje imię.

15 Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham

i będę z nim w utrapieniu,

wyzwolę go i sławą obdarzę.

16 Nasycę go długim życiem

i ukażę mu moje zbawienie.

Kto przebywa w pieczy Najwyższego. Psalm 91 dzięki przekładowi Jana Kochanowskiego, jako pieśń religijna, przez kilka już wieków służy polskim wiernym i pomaga wyrazić nasze wspólnotowe i indywidualne zaufanie Bożej Opatrzności. Zaraz na początku znajdujemy kilka znamiennych określeń Boga: „Najwyższy” (hebr. ‘eljon), „Wszechmocny” (hebr. šaddaj), „Pan” (zastępujące imię Boże Jahwe) i „mój Bóg”, oraz „Ucieczka” i „Twierdza” (metafory Bożej opieki i schronienia).

Bo On sam cię wyzwoli. Oprócz „twierdzy”, dającej bezpieczne schronienie, psalmista ukazuje Boże wybawienie używając militarnego obrazu „puklerza” i „tarczy”. Jak również porównuje Bożą opiekę do schronienia, jakie ptak daje swym młodym pod swymi piórami (por. Mt 23,37). A w końcu poprzez wspomnienie aniołów, posłanych, aby strzegli Jego wiernych na niebezpiecznych ścieżkach ludzkiego życia. Swoim wiernym Bóg obiecuje długie życie w obfitości.

Z sideł myśliwego. Psalmista wymienia kilka typowych sytuacji zagrożenia życia. Sidła myśliwego zestawia z pułapką zastawioną przez „zgubne słowa”, na przykład mogą to być fałszywe oskarżenia. Noc jest typową porą doby, w której pojawia się zagrożenie, a zatem noc budzi lęk. Za dnia to może być atak nieprzyjaciół. Zaraza atakuje i dniem, i nocą. Podczas wędrówki wyboista, pustynna droga grozi nie tylko skaleczeniem stopy, ale także atakiem żmii ukrytej wśród kamieni, albo lwa czającego się na swe ofiary. Modląc się tym psalmem każdy może wpisać w te słowa swoje własne miejsca i sytuacje.

Panie Boże, w zagrożeniu życia wołamy do Ciebie o pomoc, bo Ty obiecałeś wybawienie ufającym Tobie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Michał Baranowski OFMConv

O autorze

o. dr Michał Baranowski OFMConv (ur. 04.02.1964 r. w Lęborku) jest biblistą specjalizującym się w egzegezie Starego Testamentu. Bardzo leży mu na sercu, by Słowo Boże docierało do tych, którzy go pragną i potrzebują. Z tego powodu angażował się w pracę formacyjną z nauczycielami, nowicjuszami (jako mistrz nowicjatu), klerykami swego zakonu (przez wiele lat był wykładowcą i rektorem seminarium w Łodzi-Łagiewnikach) i studentami teologii (jest wykładowcą UKSW). Obecnie łączy pracę dydaktyczną z funkcją duszpasterza akademickiego w Poznaniu.

Jest osobą ujmującą autentyzmem swego życia, prostotą i bezpośredniością w kontaktach, subtelnością. Mądrze i spokojnie potrafi wiele wyjaśnić, powiedzieć o sprawach trudnych tak, że otwiera ich głębię, a nie straszy złożonością. Jest wielkim darem Opatrzności, że zechciał współpracować z BSB i dzielić się z nami swą wiedzą i głębokim przeżyciem Księgi Psalmów.

o. dr hab. Waldemar Linke CP, Wicekanclerz BSB


Poprzednie rozważania:

Psalm 91

Psalm 90

Psalm 89

Psalm 88

Psalm 87

Psalm 86

Psalm 85

Psalm 84

Psalm 83

Psalm 82

Psalm 81

Psalm 80

Psalm 79

Psalm 78_cz.2

Psalm 78_cz1 (1)

Psalm 77

Psalm 76

Psalm 75

Psalm 74

Psalm 73

Psalm 72

Psalm 71

Psalm 70

Psalm 69

Psalm 68

Psalm 67

Psalm 66

Psalm 65

Psalm 64

Psalm 63

Psalm 62

Psalm 61

Psalm 60

Psalm 59

Psalm 58

Psalm 57

Psalm 56

Psalm 55

Psalm 54

Psalm 53

Psalm 52

Psalm 51

Psalm 50

Psalm 49

Psalm 48

Psalm 47

Psalm 46

Psalm 45

Psalm 44

Psalmy 42 i 43

Psalm 41

Psalm 40

Psalm 39

Psalm 38

Psalm 37

Psalm 36

Psalm 35

Psalm 34

Psalm 33

Psalm 32

Psalm 31

Psalm 30

Psalm 29

Psalm 28

Psalm 27

Psalm 26

Psalm 25

Psalm 24

Psalm 23

Komentarze  S. M. Judyta Pudełko PDDM

Psalm_22

Psalm_21

Psalm_20

Psalm_19

Psalm_18

Psalm_17

Psalm_16

Psalm_15

Psalm_14

Psalm_13

Psalm_12

Psalm_11

Psalm_10

Psalm_9

Psalm_8

Psalm_7

Psalm_6

Psalm_5

Psalm_4

Psalm_3

Psalm_2

Psalm_1

Komentarze do czytań I Tydzień po Narodzeniu Pańskim | ( 27.12. - 02.01. 2016 r.) – Maciej Szulim
Psalm 92 (91) /wg BT wyd. 4/