Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim,
opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła.
Cieszyć się będę i radować Tobą,
Psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy.
(Ps 9,2–3)


Psalm 90 (89)  /wg BT wyd. 4/

1 Błaganie Mojżesza, męża Bożego.

Panie, Ty dla nas byłeś ucieczką

z pokolenia na pokolenie.

2 Zanim góry narodziły się w bólach,

nim ziemia i świat powstały,

od wieku po wiek Ty jesteś Bogiem.

3 W proch każesz powracać śmiertelnym,

i mówisz: «Synowie ludzcy, wracajcie!»

4 Bo tysiąc lat w Twoich oczach

jest jak wczorajszy dzień, który minął,

niby straż nocna.

5 Porywasz ich: stają się jak sen poranny,

jak trawa, co rośnie:

6 rankiem kwitnie i jest zielona,

wieczorem więdnie i usycha.

7 Zaiste, Twój gniew nas niszczy,

trwoży nas Twe oburzenie.

8 Stawiasz przed sobą nasze winy,

nasze skryte grzechy w świetle Twojego oblicza.

9 Bo wszystkie dni nasze płyną pod Twoim gniewem;

kończymy nasze lata jak westchnienie.

10 Miarą naszych lat jest lat siedemdziesiąt

lub, gdy jesteśmy mocni, osiemdziesiąt;

a większość z nich to trud i marność:

bo szybko mijają, my zaś odlatujemy.

11 Któż potrafi zważyć ogrom Twojego gniewu

i kto może doświadczyć mocy Twego oburzenia?

12 Naucz nas liczyć dni nasze,

abyśmy osiągnęli mądrość serca.

13 Powróć, o Panie, dokądże jeszcze…?

I bądź litościwy dla sług Twoich!

14 Nasyć nas z rana swoją łaskawością,

abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć.

15 Daj radość według [miary] dni, w których nas przygniotłeś,

i lat, w których zaznaliśmy niedoli.

16 Niech sługom Twoim ukaże się Twe dzieło,

a chwała Twoja nad ich synami!

17 A dobroć Pana Boga naszego niech będzie nad nami!

I wspieraj pracę rąk naszych,

wspieraj dzieło rąk naszych!

 

Panie, Ty dla nas byłeś ucieczką. Psalm 90 rozpoczyna pochwała na cześć Boga, który jest „ucieczką”, czyli zapewnia ratunek i schronienie swojemu ludowi. Psalmista podkreśla majestat Boga, który w odróżnieniu od stworzonego przezeń świata nie ma początku ani kresu. On jest Panem czasu i jemu nie podlega.

W proch każesz powracać śmiertelnym. Bóg daje życie i wyznacza dla stworzeń jego kres. Średnia miara ludzkiego życia to siedemdziesiąt, albo osiemdziesiąt lat. W perspektywie upływających wieków ludzkiej historii, a tym bardziej stworzonego świata, to bardzo niewiele. W swym przemijaniu życie człowieka podobne jest do wizji sennych, czy jednodniowego istnienia trawy, wysuszanej szybko w słońcu pustyni. Dlatego istotne było wtedy i jest także dzisiaj, by szanować każdy dzień i dobrze wykorzystać dany nam czas życia.

Zaiste, Twój gniew nas niszczy. Trudno przyjąć nam taką perspektywę, w której nad życiem ludzkim ciąży nieustannie gniew i oburzenie Boga. Ich skutkiem  ludzkie życie jest trudne i szybko dobiega końca. W rzeczywistości to wina ludzkich grzechów. Bóg zna je wszystkie, także te ukryte przed okiem ludzkim. „Gniew Boga” stoi na straży sprawiedliwości.

Bądź litościwy dla sług Twoich. Prośba o litość i łaskawość, którą psalmista kieruje do Boga, dotyczy całego narodu. Tylko Boże miłosierdzie może sprawić, że odmieni się los i zamiast dni niedoli nadejdą dni radości. Jakże by chcieli, aby trwała ona już do końca ich życia. Niech słowa tej modlitwy pomogą i nam prosić dzisiaj o Boże błogosławieństwo i pomoc.

Panie Boże, niech sługom Twoim ukaże się Twe dzieło i dobroć Twoja niech będzie nad nami. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

o. Michał Baranowski OFMConv

O autorze

o. dr Michał Baranowski OFMConv (ur. 04.02.1964 r. w Lęborku) jest biblistą specjalizującym się w egzegezie Starego Testamentu. Bardzo leży mu na sercu, by Słowo Boże docierało do tych, którzy go pragną i potrzebują. Z tego powodu angażował się w pracę formacyjną z nauczycielami, nowicjuszami (jako mistrz nowicjatu), klerykami swego zakonu (przez wiele lat był wykładowcą i rektorem seminarium w Łodzi-Łagiewnikach) i studentami teologii (jest wykładowcą UKSW). Obecnie łączy pracę dydaktyczną z funkcją duszpasterza akademickiego w Poznaniu.

Jest osobą ujmującą autentyzmem swego życia, prostotą i bezpośredniością w kontaktach, subtelnością. Mądrze i spokojnie potrafi wiele wyjaśnić, powiedzieć o sprawach trudnych tak, że otwiera ich głębię, a nie straszy złożonością. Jest wielkim darem Opatrzności, że zechciał współpracować z BSB i dzielić się z nami swą wiedzą i głębokim przeżyciem Księgi Psalmów.

o. dr hab. Waldemar Linke CP, Wicekanclerz BSB


Poprzednie rozważania:

Psalm 90

Psalm 89

Psalm 88

Psalm 87

Psalm 86

Psalm 85

Psalm 84

Psalm 83

Psalm 82

Psalm 81

Psalm 80

Psalm 79

Psalm 78_cz.2

Psalm 78_cz1 (1)

Psalm 77

Psalm 76

Psalm 75

Psalm 74

Psalm 73

Psalm 72

Psalm 71

Psalm 70

Psalm 69

Psalm 68

Psalm 67

Psalm 66

Psalm 65

Psalm 64

Psalm 63

Psalm 62

Psalm 61

Psalm 60

Psalm 59

Psalm 58

Psalm 57

Psalm 56

Psalm 55

Psalm 54

Psalm 53

Psalm 52

Psalm 51

Psalm 50

Psalm 49

Psalm 48

Psalm 47

Psalm 46

Psalm 45

Psalm 44

Psalmy 42 i 43

Psalm 41

Psalm 40

Psalm 39

Psalm 38

Psalm 37

Psalm 36

Psalm 35

Psalm 34

Psalm 33

Psalm 32

Psalm 31

Psalm 30

Psalm 29

Psalm 28

Psalm 27

Psalm 26

Psalm 25

Psalm 24

Psalm 23

Komentarze  S. M. Judyta Pudełko PDDM

Psalm_22

Psalm_21

Psalm_20

Psalm_19

Psalm_18

Psalm_17

Psalm_16

Psalm_15

Psalm_14

Psalm_13

Psalm_12

Psalm_11

Psalm_10

Psalm_9

Psalm_8

Psalm_7

Psalm_6

Psalm_5

Psalm_4

Psalm_3

Psalm_2

Psalm_1

Psalm 89 (88) /wg BT wyd. 4/
Komentarze do czytań I Tydzień po Narodzeniu Pańskim | ( 27.12. - 02.01. 2016 r.) – Maciej Szulim