Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim,
opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła.
Cieszyć się będę i radować Tobą,
Psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy.
(Ps 9,2–3)


Ps 85 (84)  /wg BT wyd. 4/

1 Kierownikowi chóru. Synów Koracha. Psalm.

2 Łaskawym się okazałeś, Panie, dla Twej ziemi;

odmieniłeś los Jakuba,

3 odpuściłeś winę Twojemu ludowi;

zakryłeś wszystkie ich grzechy.

4 Powściągnąłeś całe zagniewanie Twoje,

zaniechałeś zapalczywości Twojego gniewu.

5 Odnów nas, Boże, nasz Zbawco,

i zaniechaj Twego oburzenia na nas!

6 Czyż będziesz na nas gniewał się na wieki,

czy gniew Twój rozciągniesz na wszystkie pokolenia?

7 Czyż to nie Ty przywrócisz nam życie,

aby Twój lud weselił się w Tobie?

8 Okaż nam, Panie, swoją łaskawość

i daj nam swoje zbawienie!

9 Chciałbym słuchać tego, co mówi Pan Bóg:

oto ogłasza pokój

ludowi swemu i świętym swoim;

niech się nie stają znów nierozsądni.

10 Zaiste, bliskie jest Jego zbawienie dla tych, którzy się Go boją,

tak iż chwała zamieszka w naszej ziemi.

11 Łaskawość i wierność spotkają się z sobą,

ucałują się sprawiedliwość i pokój.

12 Wierność z ziemi wyrośnie,

a sprawiedliwość wychyli się z nieba.

13 Pan sam obdarzy szczęściem

a nasza ziemia wyda swój owoc.

14 Sprawiedliwość pójdzie przed Nim,

po śladach Jego kroków – zbawienie.

 

Odmieniłeś los Jakuba. To wyznanie psalmisty prawdopodobnie odnosi się do zakończenia babilońskiej niewoli ludu Izraela. Dekret perskiego władcy Cyrusa pozwolił na powrót do ojczystej ziemi (538 r. przed Chr.). W wymiarze teologicznym decydująca była łaskawość Boga i przebaczenie winy Izraela. Prorok powiedział o Izraelu, że „nieprawość jego odpokutowana, że odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie swoje grzechy” (Iz 40,2). Trudno natomiast jest nam dzisiaj zaakceptować obraz zagniewanego Boga, który w końcu pohamował swój gniew (zob. Ps 85,4), co uratowało Izraela przed zagładą. W symbolice biblijnej „gniew Boga” wyraża Jego sprzeciw i dezaprobatę niesprawiedliwego zachowania człowieka.

Odnów nas Boże, nasz Zbawco! Po rozpoczęciu psalmu proklamacją ocalenia i odnowy, błaganie, które pojawia się w kolejnych wersetach psalmu, sygnalizuje, że lud Izraela znajduje się wobec kolejnego w swych dziejach trudnego doświadczenia, które odbiera jako Bożą karę za swoje grzechy. Takie przekonanie mogło się pojawić po dotarciu z Babilonii do Ziemi Obiecanej, kiedy przed nimi stanęło zadanie odbudowy kraju ze zniszczeń i trzeba było zmierzyć się z wieloma przeciwnościami.

Oto ogłasza pokój. Psalmista przytacza słowa Boga przekazane prawdopodobnie przez proroka. Zapowiedź pełna nadziei: bliskie jest zbawienie, Pan zamieszka pośród swego ludu. Będą to czasy, w których będą na ziemi wspólnie panować łaskawość, wierność, sprawiedliwość i pokój. Pan udzieli szczęścia, a ziemia bez trudu pracy zapewni wszystkim pożywienie.

Panie Boże, wejrzyj na prośby Twego ludu, który oczekuje trwałego szczęścia i pokoju. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Michał Baranowski OFMConv

O autorze

o. dr Michał Baranowski OFMConv (ur. 04.02.1964 r. w Lęborku) jest biblistą specjalizującym się w egzegezie Starego Testamentu. Bardzo leży mu na sercu, by Słowo Boże docierało do tych, którzy go pragną i potrzebują. Z tego powodu angażował się w pracę formacyjną z nauczycielami, nowicjuszami (jako mistrz nowicjatu), klerykami swego zakonu (przez wiele lat był wykładowcą i rektorem seminarium w Łodzi-Łagiewnikach) i studentami teologii (jest wykładowcą UKSW). Obecnie łączy pracę dydaktyczną z funkcją duszpasterza akademickiego w Poznaniu.

Jest osobą ujmującą autentyzmem swego życia, prostotą i bezpośredniością w kontaktach, subtelnością. Mądrze i spokojnie potrafi wiele wyjaśnić, powiedzieć o sprawach trudnych tak, że otwiera ich głębię, a nie straszy złożonością. Jest wielkim darem Opatrzności, że zechciał współpracować z BSB i dzielić się z nami swą wiedzą i głębokim przeżyciem Księgi Psalmów.

o. dr hab. Waldemar Linke CP, Wicekanclerz BSB


Poprzednie rozważania:

Psalm 85

Psalm 84

Psalm 83

Psalm 82

Psalm 81

Psalm 80

Psalm 79

Psalm 78_cz.2

Psalm 78_cz1 (1)

Psalm 77

Psalm 76

Psalm 75

Psalm 74

Psalm 73

Psalm 72

Psalm 71

Psalm 70

Psalm 69

Psalm 68

Psalm 67

Psalm 66

Psalm 65

Psalm 64

Psalm 63

Psalm 62

Psalm 61

Psalm 60

Psalm 59

Psalm 58

Psalm 57

Psalm 56

Psalm 55

Psalm 54

Psalm 53

Psalm 52

Psalm 51

Psalm 50

Psalm 49

Psalm 48

Psalm 47

Psalm 46

Psalm 45

Psalm 44

Psalmy 42 i 43

Psalm 41

Psalm 40

Psalm 39

Psalm 38

Psalm 37

Psalm 36

Psalm 35

Psalm 34

Psalm 33

Psalm 32

Psalm 31

Psalm 30

Psalm 29

Psalm 28

Psalm 27

Psalm 26

Psalm 25

Psalm 24

Psalm 23

Komentarze  S. M. Judyta Pudełko PDDM

Psalm_22

Psalm_21

Psalm_20

Psalm_19

Psalm_18

Psalm_17

Psalm_16

Psalm_15

Psalm_14

Psalm_13

Psalm_12

Psalm_11

Psalm_10

Psalm_9

Psalm_8

Psalm_7

Psalm_6

Psalm_5

Psalm_4

Psalm_3

Psalm_2

Psalm_1

Psalm 86 (85) /wg BT wyd. 4/