Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim,
opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła.
Cieszyć się będę i radować Tobą,
Psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy.
(Ps 9,2–3)


Psalm 148  /wg BT wyd. 4/

1 Alleluja.

Chwalcie Pana z niebios,

chwalcie Go na wysokościach!  

2 Chwalcie Go, wszyscy Jego aniołowie,

chwalcie Go, wszystkie Jego zastępy!  

3 Chwalcie Go, słońce i księżycu,

chwalcie Go, wszystkie gwiazdy świecące.  

4 Chwalcie Go, nieba najwyższe

i wody, co są ponad niebem:  

5 niech imię Pana wychwalają,

On bowiem nakazał i zostały stworzone,  

6 utwierdził je na zawsze, na wieki;

nadał im prawo, które nie przeminie.  

7 Chwalcie Pana z ziemi,

potwory i wszystkie morskie głębiny,  

8 ogniu i gradzie, śniegu i mgło,

gwałtowny huraganie, co pełnisz Jego słowo,  

9 góry i wszelkie pagórki,

drzewa rodzące owoc i wszystkie cedry,  

10 dzikie zwierzęta i bydło wszelakie,

to, co się roi na ziemi, i ptactwo skrzydlate,  

11 królowie ziemscy i wszystkie narody,

władcy i wszyscy sędziowie na ziemi,  

12 młodzieńcy, a także dziewice,

starcy wraz z młodzieżą  

13 niech imię Pana wychwalają,

bo tylko Jego imię jest wzniosłe,

majestat Jego góruje nad ziemią i niebem  

14 i pomnaża moc swojego ludu.

Pieśń pochwalna dla wszystkich Jego świętych,

synów Izraela – ludu, który Mu jest bliski.

Alleluja.

 

Alleluja. Chwalcie Pana z niebios. Charakterystyczne dla pieśni pochwalnych (hymnów) wezwanie do wielbienia Boga stanowi w tym psalmie prawie całość utworu. Pierwsze wezwanie (ww.1-5a), które kończy się apostrofą „niech imię Pana wychwalają”, zostało skierowane do aniołów zamieszkujących „w niebiosach” (por. Ps 103,19nn), jak również do stworzeń, które w dziele stworzenia świata zostały umieszczone na sklepieniu niebieskim (słońce, księżyc i gwiazdy). Tym wezwaniem objęte zostały także wody ponad sklepieniem niebieskim (por. Rdz 1,6n). Wszystkie te dzieła są wzywane, aby wielbić swego Stwórcę, który je stworzył swym słowem i utwierdził „na zawsze” (w.6). Możemy zauważyć, że hymn w swojej koncepcji wszechświata opiera się zasadniczo na tradycji obecnej w opowiadaniu Księgi Rodzaju 1.

Chwalcie Pana z ziemi. Druga seria wezwań (ww. 7-13a) obejmuje ziemię, zarówno ląd stały, jak i morskie głębiny, jak też stworzenia tam zamieszkujące oraz zjawiska natury. Rozpoczyna od „potworów” morskich, które na równi z innymi stworzeniami mają wielbić swego Stwórcę. Jego władza ujarzmia bowiem wszelkie ziemskie potęgi. Podobnie ogień, czy huragan, podporządkowane słowu Boga, są zaproszone do wychwalania swego Stwórcy. Następnie wymienione zostały góry i różnego rodzaju drzewa (roślinność) oraz zwierzęta lądowe i ptactwo. Wreszcie wymienieni zostali ludzie, najpierw w kluczu polityczno-społecznym (królowie, sędziowie, wszystkie narody), a potem wieku i stanu (młodzieńcy i dziewczęta, starsi i młodzież). A zatem wszyscy, w olbrzymim chórze wszystkich stworzeń zaproszeni zostali do uczczenia swego Pana. Motywem jest Jego majestat i władza nad całym stworzeniem. Psalm 148, podobnie jak psalm 104, czy „Pieśń Trzech Młodzieńców” (Dn 3,52-90), należy do tzw. „hymnów stworzenia”.

[On] pomnaża moc swojego ludu. Ostatni wiersz tego hymnu odchodzi od uniwersalnej perspektywy i podkreśla szczególną łaskę okazaną przez Stwórcę dla ludu Izraela. Bóg wspierał ten lud, umacniał go, wielokrotnie dawał mu znaki swej bliskości. Dlatego to lud Izraela, jako pierwszy z narodów, poczuwał się do oddania Mu czci, uwielbienia i służenia Mu w imieniu wszystkich narodów i stworzeń. Teraz Kościół łączy przedstawicieli wszystkich narodów we wspólnym uwielbieniu Ojca, który ten świat stworzył, i Syna, w którym wszystko zostało stworzone i odnowione, w mocy Ducha Świętego.

Boże w Trójcy Jedyny, Stwórco świata, wraz z całym Kościołem i wszystkimi stworzeniami uwielbiamy Twoje wzniosłe imię. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

o. Michał Baranowski OFMConv

O autorze

o. dr Michał Baranowski OFMConv (ur. 04.02.1964 r. w Lęborku) jest biblistą specjalizującym się w egzegezie Starego Testamentu. Bardzo leży mu na sercu, by Słowo Boże docierało do tych, którzy go pragną i potrzebują. Z tego powodu angażował się w pracę formacyjną z nauczycielami, nowicjuszami (jako mistrz nowicjatu), klerykami swego zakonu (przez wiele lat był wykładowcą i rektorem seminarium w Łodzi-Łagiewnikach) i studentami teologii (jest wykładowcą UKSW). Obecnie łączy pracę dydaktyczną z funkcją duszpasterza akademickiego w Poznaniu.

Jest osobą ujmującą autentyzmem swego życia, prostotą i bezpośredniością w kontaktach, subtelnością. Mądrze i spokojnie potrafi wiele wyjaśnić, powiedzieć o sprawach trudnych tak, że otwiera ich głębię, a nie straszy złożonością. Jest wielkim darem Opatrzności, że zechciał współpracować z BSB i dzielić się z nami swą wiedzą i głębokim przeżyciem Księgi Psalmów.

o. dr hab. Waldemar Linke CP, Wicekanclerz BSB


Poprzednie rozważania:

Psalm 148

Psalm 147

Psalm 146

Psalm 145

Psalm 144

Psalm 143

Psalm 142

Psalm 141

Psalm 140

Psalm 139

Psalm 138

Psalm 137

Psalm 136

Psalm 135

Psalm 134

Psalm 133

Psalm 132

Psalm 131

Psalm 130

Psalm 129

Psalm 128

Psalm 127

Psalm 126

Psalm 125

Psalm 124

Psalm 123

Psalm 122

Psalm 121

Psalm 120

Psalm 119 153-176 finis

Psalm 119 137-152

Psalm 119 121-136

Psalm 119 105-120

Psalm 119 89-104

Psalm 119 73-88

Psalm 119 57-72

Psalm 119 32-56

Psalm-119 17-32

Psalm-119 1-16

Psalm 118

Psalm 117

Psalm 116

Psalm 115

Psalm 114

Psalm 113

Psalm 112

Psalm 111

Psalm 110

Psalm 109

Psalm 108

Psalm 107

Psalm 106

Psalm 105

Psalm 104

Psalm 103

Psalm 102

Psalm 101

Psalm 100

Psalm 99

Psalm 98

Psalm 97

Psalm 96

Psalm 95

Psalm 94

Psalm 93

Psalm 92

Psalm 91

Psalm 90

Psalm 89

Psalm 88

Psalm 87

Psalm 86

Psalm 85

Psalm 84

Psalm 83

Psalm 82

Psalm 81

Psalm 80

Psalm 79

Psalm 78_cz.2

Psalm 78_cz1 (1)

Psalm 77

Psalm 76

Psalm 75

Psalm 74

Psalm 73

Psalm 72

Psalm 71

Psalm 70

Psalm 69

Psalm 68

Psalm 67

Psalm 66

Psalm 65

Psalm 64

Psalm 63

Psalm 62

Psalm 61

Psalm 60

Psalm 59

Psalm 58

Psalm 57

Psalm 56

Psalm 55

Psalm 54

Psalm 53

Psalm 52

Psalm 51

Psalm 50

Psalm 49

Psalm 48

Psalm 47

Psalm 46

Psalm 45

Psalm 44

Psalmy 42 i 43

Psalm 41

Psalm 40

Psalm 39

Psalm 38

Psalm 37

Psalm 36

Psalm 35

Psalm 34

Psalm 33

Psalm 32

Psalm 31

Psalm 30

Psalm 29

Psalm 28

Psalm 27

Psalm 26

Psalm 25

Psalm 24

Psalm 23

Komentarze  S. M. Judyta Pudełko PDDM

Psalm_22

Psalm_21

Psalm_20

Psalm_19

Psalm_18

Psalm_17

Psalm_16

Psalm_15

Psalm_14

Psalm_13

Psalm_12

Psalm_11

Psalm_10

Psalm_9

Psalm_8

Psalm_7

Psalm_6

Psalm_5

Psalm_4

Psalm_3

Psalm_2

Psalm_1

Psalm 147 (146-147) /wg BT wyd. 4/
Psalm 149 /wg BT wyd. 4/