Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim,
opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła.
Cieszyć się będę i radować Tobą,
Psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy.
(Ps 9,2–3)


Psalm 144 (143)  /wg BT wyd. 4/

1 Dawidowy.

Błogosławiony Pan – Opoka moja,

On moje ręce zaprawia do walki,

moje palce do wojny.

2 On mocą dla mnie i warownią moją,

osłoną moją i moim wybawcą,

moją tarczą i Tym, któremu ufam,

Ten, który mi poddaje ludy.

3 O Panie, czym jest człowiek, że masz o nim pieczę,

czym syn człowieczy, że Ty o nim myślisz?

4 Człowiek jest podobny do tchnienia wiatru,

dni jego jak cień mijają.

5 O Panie, nachyl Twych niebios i zstąp,

dotknij gór, by zadymiły,

6 ciśnij piorun i rozprosz ich,

wypuść swe strzały i przeraź ich,

7 wyciągnij rękę Twoją z wysoka,

wybaw mię z wód wielkich

i uwolnij z rąk cudzoziemców,

8 tych, których usta mówią na wiatr,

a których prawica jest prawicą fałszywą.

9 Boże, pieśń nową będę Ci śpiewał,

grać Ci będę na harfie o dziesięciu strunach.

10 Ty królom dajesz zwycięstwo,

Ty wyzwoliłeś sługę Twego, Dawida.

 

<Od miecza złego  11 mnie wybaw

i uwolnij z rąk cudzoziemców,

tych, których usta mówią na wiatr,

a których prawica jest prawicą fałszywą>.

 

12 Daj pomyślność synom naszym jak roślinom,

rozrastającym się w czasie swej młodości,

niech będą córki nasze na wzór narożnych kolumn,

rzeźbione na wzór kolumn świątyni.

13 Niech pełne będą nasze spichlerze,

zasobne we wszelkie płody.

Niech trzody nasze tysiąckroć płodne

na polach naszych mnożą się tysiącami;

14 niech nasze zwierzęta będą ciężkie!

Niech się nie zdarza wypadek czy ucieczka

ani lament na naszych ulicach!

15 Szczęśliwy lud, któremu tak się powodzi,

szczęśliwy lud, którego Bogiem jest Pan.

 

Błogosławiony Pan – Opoka moja. Kilka charakterystycznych szczegółów sugeruje, że Psalm 144, podobnie jak Psalm 18, powstał jako modlitwa króla, potomka Dawida. Prosi on Boga, aby uchronił jego królestwo od groźby zniszczenia przez cudzoziemców i zapewnił pomyślność jego ludowi. Król rozpoczyna swoją modlitwę od pochwały Bożej potęgi, która jest źródłem jego mocy
i zapewnia zwycięstwo w walce. Na tę pomoc liczy także w tej chwili zdając sobie, że niczym na nią nie zasłużył, lecz otrzymuje ją jedynie dzięki łaskawości Boga. Jak w ustach starotestamentalnego mędrca brzmią słowa : „O Panie, czym jest człowiek, że masz o nim pieczę…” (ww.3-4; por. Hb 7,17; Ps 8,5). Upływają wieki, ale ta modlitwa, która podziwia życzliwe Boże spojrzenie na ludzką kruszynę, zachowuje piękno, prostotę i prawdę tego pokornego ludzkiego wyznania.

O Panie, nachyl Twych niebios i zstąp. Błaganie o zbawczą interwencję Boga opisuje ją jako teofanię, czyli zstąpienie i ukazanie się Boga na ziemi, pośród potężnych znaków natury: dymiące wulkany przerażają, pioruny rażą jak strzały (ww.5-6). Król liczy, że Pan uratuje go z rąk rzeszy nieprzyjaciół, jak tonącego z odmętów morskich. Przywołuje na pamięć Bożą opiekę nad Dawidem,
a zatem i obietnicę, że jego potomków zachowa na tronie na wieki.

Daj pomyślność synom naszym. Ta część Psalmu 144 mogłaby stanowić odrębną modlitwę wspólnotową, ale w obecnym kontekście jest modlitwą króla za jego lud. Władca prosi o pomyślność swojego ludu: pełne spichlerze i liczne, dobrze odchowane stada zapewnią dostatnie życie. Król prosi także dla swego ludu o życie bezpieczne, pozbawione nieszczęść i cierpienia, co pozwoli korzystać
z nagromadzonych dóbr. To szczęśliwe życie opiera jednak na fundamencie przymierza z Bogiem. Nic więc dziwnego, że tradycja zaliczyła Psalm 144 do tekstów mesjańskich, a Kościół interpretował go jako modlitwę Chrystusa w obliczu prześladowania i zapowiedź Królestwa Bożego.

Panie Jezu Chryste, bądź opoką Twych wiernych w walce duchowej i umocnij Twój lud w nadziei szczęśliwego życia w Twoim królestwie na wieki wieków. Amen.

o. Michał Baranowski OFMConv

O autorze

o. dr Michał Baranowski OFMConv (ur. 04.02.1964 r. w Lęborku) jest biblistą specjalizującym się w egzegezie Starego Testamentu. Bardzo leży mu na sercu, by Słowo Boże docierało do tych, którzy go pragną i potrzebują. Z tego powodu angażował się w pracę formacyjną z nauczycielami, nowicjuszami (jako mistrz nowicjatu), klerykami swego zakonu (przez wiele lat był wykładowcą i rektorem seminarium w Łodzi-Łagiewnikach) i studentami teologii (jest wykładowcą UKSW). Obecnie łączy pracę dydaktyczną z funkcją duszpasterza akademickiego w Poznaniu.

Jest osobą ujmującą autentyzmem swego życia, prostotą i bezpośredniością w kontaktach, subtelnością. Mądrze i spokojnie potrafi wiele wyjaśnić, powiedzieć o sprawach trudnych tak, że otwiera ich głębię, a nie straszy złożonością. Jest wielkim darem Opatrzności, że zechciał współpracować z BSB i dzielić się z nami swą wiedzą i głębokim przeżyciem Księgi Psalmów.

o. dr hab. Waldemar Linke CP, Wicekanclerz BSB


Poprzednie rozważania:

Psalm 144

Psalm 143

Psalm 142

Psalm 141

Psalm 140

Psalm 139

Psalm 138

Psalm 137

Psalm 136

Psalm 135

Psalm 134

Psalm 133

Psalm 132

Psalm 131

Psalm 130

Psalm 129

Psalm 128

Psalm 127

Psalm 126

Psalm 125

Psalm 124

Psalm 123

Psalm 122

Psalm 121

Psalm 120

Psalm 119 153-176 finis

Psalm 119 137-152

Psalm 119 121-136

Psalm 119 105-120

Psalm 119 89-104

Psalm 119 73-88

Psalm 119 57-72

Psalm 119 32-56

Psalm-119 17-32

Psalm-119 1-16

Psalm 118

Psalm 117

Psalm 116

Psalm 115

Psalm 114

Psalm 113

Psalm 112

Psalm 111

Psalm 110

Psalm 109

Psalm 108

Psalm 107

Psalm 106

Psalm 105

Psalm 104

Psalm 103

Psalm 102

Psalm 101

Psalm 100

Psalm 99

Psalm 98

Psalm 97

Psalm 96

Psalm 95

Psalm 94

Psalm 93

Psalm 92

Psalm 91

Psalm 90

Psalm 89

Psalm 88

Psalm 87

Psalm 86

Psalm 85

Psalm 84

Psalm 83

Psalm 82

Psalm 81

Psalm 80

Psalm 79

Psalm 78_cz.2

Psalm 78_cz1 (1)

Psalm 77

Psalm 76

Psalm 75

Psalm 74

Psalm 73

Psalm 72

Psalm 71

Psalm 70

Psalm 69

Psalm 68

Psalm 67

Psalm 66

Psalm 65

Psalm 64

Psalm 63

Psalm 62

Psalm 61

Psalm 60

Psalm 59

Psalm 58

Psalm 57

Psalm 56

Psalm 55

Psalm 54

Psalm 53

Psalm 52

Psalm 51

Psalm 50

Psalm 49

Psalm 48

Psalm 47

Psalm 46

Psalm 45

Psalm 44

Psalmy 42 i 43

Psalm 41

Psalm 40

Psalm 39

Psalm 38

Psalm 37

Psalm 36

Psalm 35

Psalm 34

Psalm 33

Psalm 32

Psalm 31

Psalm 30

Psalm 29

Psalm 28

Psalm 27

Psalm 26

Psalm 25

Psalm 24

Psalm 23

Komentarze  S. M. Judyta Pudełko PDDM

Psalm_22

Psalm_21

Psalm_20

Psalm_19

Psalm_18

Psalm_17

Psalm_16

Psalm_15

Psalm_14

Psalm_13

Psalm_12

Psalm_11

Psalm_10

Psalm_9

Psalm_8

Psalm_7

Psalm_6

Psalm_5

Psalm_4

Psalm_3

Psalm_2

Psalm_1

Psalm 143 (142) /wg BT wyd. 4/
Psalm 145 (144) /wg BT wyd. 4/