Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim,
opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła.
Cieszyć się będę i radować Tobą,
Psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy.
(Ps 9,2–3)


Psalm 140 (139)  /wg BT wyd. 4/

1 Kierownikowi chóru. Psalm. Dawidowy.

2 Wybaw mię, Panie, od człowieka złego,

strzeż mnie od gwałtownika:

3 od tych, którzy w sercu knują złe zamiary,

każdego dnia wzniecają spory.

4 Ostre jak u węża ich języki,

a jad żmijowy pod ich wargami.

5 Od rąk grzesznika ustrzeż mię, Panie,

zachowaj mnie od gwałtownika,

od tych, co zamyślają z nóg mnie zwalić.

6 Pyszni sidło na mnie skrycie zastawiają:

złoczyńcy rozciągają powrozy,

umieszczają pułapki na mojej drodze.

7 Mówię Panu: Jesteś moim Bogiem;

usłysz, o Panie, moje głośne błaganie.

8 Panie, mój Panie, potężna moja pomocy,

osłaniasz w dniu walki moją głowę.

9 Nie dawaj tego, Panie,

czego pragnie niegodziwiec,

nie spełniaj jego zamiarów!

 

Niech nie podnoszą 10 głowy ci, którzy mnie otaczają,

niech dzieło ich warg przygniecie ich samych!

11 Niech spadnie na nich deszcz węgli ognistych;

niech zwali ich do dołu, by się nie dźwignęli!

12 Niech nie ostanie się w kraju mąż złego języka:

gwałtownika niech ogarną nieszczęścia.

 

13 Wiem, że Pan oddaje sprawiedliwość ubogiemu,

biednemu – słuszność.

14 Tylko sprawiedliwi będą sławili Twe imię,

prawi mieszkać będą przed Twoim obliczem.

 

 

Wybaw mię, Panie, od człowieka złego. Psalmista zwracając się do Boga o ratunek opisuje tych, którzy zagrażają jego życiu poprzez złe zamiary, podstępne słowo, intrygi i podstępy. Doświadcza przemocy fizycznej i psychicznej. Słowne ataki i mowa pełna „zabójczego jadu” potęgują poczucie zagrożenia i napawają lękiem. Nie możemy powiedzieć dokładnie ani kogo, ani jakiej sytuacji dotyczy ta modlitwa. Może zatem ona stać się także modlitwą współczesnego człowieka, przeżywającego zagrożenie i szukającego u Boga ratunku.

Mówię Panu: Jesteś moim Bogiem. Psalmista, osamotniony i bezbronny wobec swych prześladowców, może jedynie polegać na przymierzu z Bogiem. Może odwołać się do Bożej obietnicy, wyrazić swą nadzieję pokładaną w Bogu. On jest tym, który w walce osłania (w.8),a w sądzie oddaje sprawiedliwość i ujmuje się za biednymi wobec możnych (w.13).

Niech nie podnoszą głowy ci, którzy mnie otaczają. W wierszach 10-12 mamy wrażenie, że modlący unosi się gniewem przeciwko swym wrogom i prosi Boga, aby ich zniszczył. Z tego względu tego fragmentu psalmu nie znajdziemy w modlitwie liturgicznej Kościoła. Psalmista prosi, by jego wrogowie się upokorzyli, aby doświadczyli skutków swoich złych mów i działań (według zasady: „Kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada”, zob. Ps 7,16). Życzy im zniszczenia na wzór tego, które dotknęło Sodomę i Gomorę (zob. Rdz 19,24), czy też tych, którzy zbuntowali się przeciwko Bogu na pustyni (zob. Lb 16,31-32). Jego prośba obejmuje nie tylko osobistych wrogów, ale wyraża pragnienie, aby pośród ludu Bożego nie było ludzi złego słowa i gwałtowników, aby był to lud sprawiedliwy, bo tylko tacy mogą sławić Pana i mieszkać przed Jego obliczem. Modlitwa uczniów Pana będzie dążyć do tego, aby osiągnąć ten cel na drodze nawrócenia i przemiany.

Boże, Obrońco uciśnionych, wejrzyj na wołanie tych, którzy w Tobie pokładają jedyną nadzieję ratunku. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

o. Michał Baranowski OFMConv

O autorze

o. dr Michał Baranowski OFMConv (ur. 04.02.1964 r. w Lęborku) jest biblistą specjalizującym się w egzegezie Starego Testamentu. Bardzo leży mu na sercu, by Słowo Boże docierało do tych, którzy go pragną i potrzebują. Z tego powodu angażował się w pracę formacyjną z nauczycielami, nowicjuszami (jako mistrz nowicjatu), klerykami swego zakonu (przez wiele lat był wykładowcą i rektorem seminarium w Łodzi-Łagiewnikach) i studentami teologii (jest wykładowcą UKSW). Obecnie łączy pracę dydaktyczną z funkcją duszpasterza akademickiego w Poznaniu.

Jest osobą ujmującą autentyzmem swego życia, prostotą i bezpośredniością w kontaktach, subtelnością. Mądrze i spokojnie potrafi wiele wyjaśnić, powiedzieć o sprawach trudnych tak, że otwiera ich głębię, a nie straszy złożonością. Jest wielkim darem Opatrzności, że zechciał współpracować z BSB i dzielić się z nami swą wiedzą i głębokim przeżyciem Księgi Psalmów.

o. dr hab. Waldemar Linke CP, Wicekanclerz BSB


Poprzednie rozważania:

Psalm 140

Psalm 139

Psalm 138

Psalm 137

Psalm 136

Psalm 135

Psalm 134

Psalm 133

Psalm 132

Psalm 131

Psalm 130

Psalm 129

Psalm 128

Psalm 127

Psalm 126

Psalm 125

Psalm 124

Psalm 123

Psalm 122

Psalm 121

Psalm 120

Psalm 119 153-176 finis

Psalm 119 137-152

Psalm 119 121-136

Psalm 119 105-120

Psalm 119 89-104

Psalm 119 73-88

Psalm 119 57-72

Psalm 119 32-56

Psalm-119 17-32

Psalm-119 1-16

Psalm 118

Psalm 117

Psalm 116

Psalm 115

Psalm 114

Psalm 113

Psalm 112

Psalm 111

Psalm 110

Psalm 109

Psalm 108

Psalm 107

Psalm 106

Psalm 105

Psalm 104

Psalm 103

Psalm 102

Psalm 101

Psalm 100

Psalm 99

Psalm 98

Psalm 97

Psalm 96

Psalm 95

Psalm 94

Psalm 93

Psalm 92

Psalm 91

Psalm 90

Psalm 89

Psalm 88

Psalm 87

Psalm 86

Psalm 85

Psalm 84

Psalm 83

Psalm 82

Psalm 81

Psalm 80

Psalm 79

Psalm 78_cz.2

Psalm 78_cz1 (1)

Psalm 77

Psalm 76

Psalm 75

Psalm 74

Psalm 73

Psalm 72

Psalm 71

Psalm 70

Psalm 69

Psalm 68

Psalm 67

Psalm 66

Psalm 65

Psalm 64

Psalm 63

Psalm 62

Psalm 61

Psalm 60

Psalm 59

Psalm 58

Psalm 57

Psalm 56

Psalm 55

Psalm 54

Psalm 53

Psalm 52

Psalm 51

Psalm 50

Psalm 49

Psalm 48

Psalm 47

Psalm 46

Psalm 45

Psalm 44

Psalmy 42 i 43

Psalm 41

Psalm 40

Psalm 39

Psalm 38

Psalm 37

Psalm 36

Psalm 35

Psalm 34

Psalm 33

Psalm 32

Psalm 31

Psalm 30

Psalm 29

Psalm 28

Psalm 27

Psalm 26

Psalm 25

Psalm 24

Psalm 23

Komentarze  S. M. Judyta Pudełko PDDM

Psalm_22

Psalm_21

Psalm_20

Psalm_19

Psalm_18

Psalm_17

Psalm_16

Psalm_15

Psalm_14

Psalm_13

Psalm_12

Psalm_11

Psalm_10

Psalm_9

Psalm_8

Psalm_7

Psalm_6

Psalm_5

Psalm_4

Psalm_3

Psalm_2

Psalm_1

Psalm 139 (138) /wg BT wyd. 4/
Psalm 141 (140) /wg BT wyd. 4/