Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim,
opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła.
Cieszyć się będę i radować Tobą,
Psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy.
(Ps 9,2–3)


 

Psalm 136 (135)  /wg BT wyd. 4/

1 Alleluja.

Chwalcie Pana, bo dobry,

bo Jego łaska na wieki.  

2 Chwalcie Boga nad bogami,

bo Jego łaska na wieki.  

3 Chwalcie Pana nad panami,

bo Jego łaska na wieki.  

4 On sam cudów wielkich dokonał,

bo Jego łaska na wieki.  

5 On w mądrości uczynił niebiosa,

bo Jego łaska na wieki.  

6 On rozpostarł ziemię nad wodami,

bo Jego łaska na wieki.  

7 On uczynił wielkie światła,

bo Jego łaska na wieki.  

8 Słońce, by dniem władało,

bo Jego łaska na wieki.  

9 Księżyc i gwiazdy, by władały nocą,

bo Jego łaska na wieki.  

10 On Egipcjanom pobił pierworodnych,

bo Jego łaska na wieki.  

11 I wywiódł spośród nich Izraela,

bo Jego łaska na wieki.  

12 Ręką potężną, wyciągniętym ramieniem,

bo Jego łaska na wieki.  

13 On Morze Czerwone podzielił na części,

bo Jego łaska na wieki.  

14 I przeprowadził środkiem Izraela,

bo Jego łaska na wieki.  

15 I faraona z jego wojskiem strącił w Morze Czerwone,

bo Jego łaska na wieki.  

16 On prowadził swój lud przez pustynię,

bo Jego łaska na wieki.  

17 On pobił wielkich królów,

bo Jego łaska na wieki.  

18 On uśmiercił królów potężnych,

bo Jego łaska na wieki.  

19 Sichona, króla Amorytów,

bo Jego łaska na wieki.  

20 I Oga, króla Baszanu,

bo Jego łaska na wieki.  

21 A ziemię ich dał na własność,

bo Jego łaska na wieki –  

22 jako dziedzictwo słudze swemu Izraelowi,

bo Jego łaska na wieki.  

23 On o nas pamiętał w naszym uniżeniu,

bo Jego łaska na wieki.  

24 I uwolnił nas od wrogów,

bo Jego łaska na wieki.  

25 On daje pokarm wszelkiemu ciału,

bo Jego łaska na wieki.  

26 Dziękujcie Bogu, niebiosa,

bo Jego łaska na wieki.

Bo Jego łaska na wieki. Ta aklamacja, wypowiadana w drugiej części każdego wersetu Psalmu 136 charakteryzuje jego kompozycję (psalm o kompozycji litanijnej). Psalmista przypisuje Bożej dobroci i łaskawości (hesed) zarówno dzieła stworzenia, jak i zbawcze wydarzenia, które miały miejsce w dziejach Izraela. Wezwanie do uwielbienia i dziękczynienia Bogu rozpoczyna i kończy ten psalm.

W mądrości uczynił niebiosa. Mądrość i wszechmoc Boga objawiły się w cudownym stworzeniu widzialnego świata. Psalmista w swojej modlitwie korzysta z opowiadania o dziele stworzenia w Rdz 1. Kończy jednak na wspomnieniu nocy rozświetlonej światłem księżyca i gwiazd. I przechodzi do wspomnienia nocy wyjścia Izraela z niewoli egipskiej.

Egipcjanom pobił pierworodnych. Rozpoczyna się pochwała Boga, który w tak dramatyczny sposób okazał swoją moc i zmusił faraona, aby pozwolił Izraelowi wyjść na pustynię (zob. Wj 11-12). Bóg cudownie przeprowadził lud Izraela przez Morze Czerwone (zob. Wj 13,17 – 15,21), prowadził przez pustynię do Ziemi Obiecanej, pokonał króla Amorytów i króla Baszanu, którzy nie chcieli pozwolić na przejście Izraelitów przez ich ziemie (zob. Lb 21,21-35).

O nas pamiętał w naszym uniżeniu. Wielokrotnie  lud Izraela doświadczył łaskawej opieki Boga nad sobą, czy to w niebezpieczeństwie od wrogów, czy w codziennej trosce o spokoje i godne życie, o zapewnienie pożywienia i innych środków koniecznych do życia. Wspólnota Kościoła z pewnością odnajdzie w tej modlitwie słowa, poprzez które może wyrazić swoją wdzięczność Bogu za Jego dobroć i opiekę w momentach dramatycznych, jak i codziennego życia wiernych.

Boże Stwórco świata i Panie narodów, Kościół nieustannie pragnie Cię uwielbiać i składać Ci dziękczynienie za nieskończone Twoje dobrodziejstwa. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

o. Michał Baranowski OFMConv

O autorze

o. dr Michał Baranowski OFMConv (ur. 04.02.1964 r. w Lęborku) jest biblistą specjalizującym się w egzegezie Starego Testamentu. Bardzo leży mu na sercu, by Słowo Boże docierało do tych, którzy go pragną i potrzebują. Z tego powodu angażował się w pracę formacyjną z nauczycielami, nowicjuszami (jako mistrz nowicjatu), klerykami swego zakonu (przez wiele lat był wykładowcą i rektorem seminarium w Łodzi-Łagiewnikach) i studentami teologii (jest wykładowcą UKSW). Obecnie łączy pracę dydaktyczną z funkcją duszpasterza akademickiego w Poznaniu.

Jest osobą ujmującą autentyzmem swego życia, prostotą i bezpośredniością w kontaktach, subtelnością. Mądrze i spokojnie potrafi wiele wyjaśnić, powiedzieć o sprawach trudnych tak, że otwiera ich głębię, a nie straszy złożonością. Jest wielkim darem Opatrzności, że zechciał współpracować z BSB i dzielić się z nami swą wiedzą i głębokim przeżyciem Księgi Psalmów.

o. dr hab. Waldemar Linke CP, Wicekanclerz BSB


Poprzednie rozważania:

Psalm 136

Psalm 135

Psalm 134

Psalm 133

Psalm 132

Psalm 131

Psalm 130

Psalm 129

Psalm 128

Psalm 127

Psalm 126

Psalm 125

Psalm 124

Psalm 123

Psalm 122

Psalm 121

Psalm 120

Psalm 119 153-176 finis

Psalm 119 137-152

Psalm 119 121-136

Psalm 119 105-120

Psalm 119 89-104

Psalm 119 73-88

Psalm 119 57-72

Psalm 119 32-56

Psalm-119 17-32

Psalm-119 1-16

Psalm 118

Psalm 117

Psalm 116

Psalm 115

Psalm 114

Psalm 113

Psalm 112

Psalm 111

Psalm 110

Psalm 109

Psalm 108

Psalm 107

Psalm 106

Psalm 105

Psalm 104

Psalm 103

Psalm 102

Psalm 101

Psalm 100

Psalm 99

Psalm 98

Psalm 97

Psalm 96

Psalm 95

Psalm 94

Psalm 93

Psalm 92

Psalm 91

Psalm 90

Psalm 89

Psalm 88

Psalm 87

Psalm 86

Psalm 85

Psalm 84

Psalm 83

Psalm 82

Psalm 81

Psalm 80

Psalm 79

Psalm 78_cz.2

Psalm 78_cz1 (1)

Psalm 77

Psalm 76

Psalm 75

Psalm 74

Psalm 73

Psalm 72

Psalm 71

Psalm 70

Psalm 69

Psalm 68

Psalm 67

Psalm 66

Psalm 65

Psalm 64

Psalm 63

Psalm 62

Psalm 61

Psalm 60

Psalm 59

Psalm 58

Psalm 57

Psalm 56

Psalm 55

Psalm 54

Psalm 53

Psalm 52

Psalm 51

Psalm 50

Psalm 49

Psalm 48

Psalm 47

Psalm 46

Psalm 45

Psalm 44

Psalmy 42 i 43

Psalm 41

Psalm 40

Psalm 39

Psalm 38

Psalm 37

Psalm 36

Psalm 35

Psalm 34

Psalm 33

Psalm 32

Psalm 31

Psalm 30

Psalm 29

Psalm 28

Psalm 27

Psalm 26

Psalm 25

Psalm 24

Psalm 23

Komentarze  S. M. Judyta Pudełko PDDM

Psalm_22

Psalm_21

Psalm_20

Psalm_19

Psalm_18

Psalm_17

Psalm_16

Psalm_15

Psalm_14

Psalm_13

Psalm_12

Psalm_11

Psalm_10

Psalm_9

Psalm_8

Psalm_7

Psalm_6

Psalm_5

Psalm_4

Psalm_3

Psalm_2

Psalm_1

Psalm 135 (134) /wg BT wyd. 4/
Psalm 137 (136) /wg BT wyd. 4/