Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim,
opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła.
Cieszyć się będę i radować Tobą,
Psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy.
(Ps 9,2–3)


Psalm 133 (132)  /wg BT wyd. 4/

1 Pieśń stopni. Dawidowa.

Oto jak dobrze i jak miło,

gdy bracia mieszkają razem;  

2 jest to jak wyborny olejek na głowie,

który spływa na brodę,

<brodę Aarona, który spływa

na brzeg jego szaty>  

3 jak rosa Hermonu, która spada

na górę Syjon:

bo tam udziela

Pan błogosławieństwa,

życia na wieki.

 

Jak miło, gdy bracia mieszkają razem. Psalm 133 jest modlitwą o charakterze mądrościowym. Zawiera sentencję (ww.1.3b) poszerzoną o dwa porównania (ww.2.3a). Pochwała ludzkiej wspólnoty i jedności zarówno przed wiekami, jak i we współczesnej modlitwie, może zostać zinterpretowana w odniesieniu do różnych społeczności. Chrystus Pan wyraził ją w przykazaniu danym dla swych uczniów, aby się wzajemnie miłowali (por. J 13,34n).

Pochwała jedności rodzinnej, małej społeczności lokalnej, czy narodowej, której zgoda przywołuje obfite Boże błogosławieństwo, mogła pierwotnie stanowić pozdrowienie kogoś przybywającego w gościnę, znak pokoju i życzliwości: „Gość w dom, Bóg w dom”. Stała się maksymą wysławiającą i zachęcającą do zgody we wspólnym rodzinnym i sąsiedzkim życiu. Termin „bracia” należy w tym przypadku rozumieć szerzej, obejmując także kobiety i dzieci.

Porównania zawierające wzmiankę o olejku na brodzie Aarona i o górze Syjon wskazują na kontekst wspólnoty kapłanów i świątyni jerozolimskiej. W tym przypadku pochwała jedności i obietnica Bożego błogosławieństwa może dotyczyć zarówno kapłanów i ich pomocników posługujących w kulcie świątyni i z tego tytułu czasowo zamieszkujących przy świątyni, jak też ogółu wiernych przybywających w pielgrzymce i uczestniczących w kulcie.

”Cenny olejek” i „rosa”. Psalmista używa symboliki olejku i rosy. Olejek, czyli oliwa z dodatkiem pachnideł, służył do pielęgnacji włosów i skóry, miał działanie leczące i pielęgnujące. Wylany obficie na głowę, spływał po włosach na brodę, a po niej także na szaty. Podobnie obfite jest i „spływające” na wszystkich Boże błogosławieństwo, które daje trwałe, długie życie. Podobnie rosa, która zwilża ziemię, i zapewnia wodę dla wzrostu roślin, jest znakiem Bożego błogosławieństwa życia (zob. Rdz 27,28).

Panie Jezu, Ty poleciłeś swoim uczniom, aby się wzajemnie miłowali, przez naszą modlitwę udziel daru pokoju i zgody całej rodzinie ludzkiej. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

o. Michał Baranowski OFMConv

O autorze

o. dr Michał Baranowski OFMConv (ur. 04.02.1964 r. w Lęborku) jest biblistą specjalizującym się w egzegezie Starego Testamentu. Bardzo leży mu na sercu, by Słowo Boże docierało do tych, którzy go pragną i potrzebują. Z tego powodu angażował się w pracę formacyjną z nauczycielami, nowicjuszami (jako mistrz nowicjatu), klerykami swego zakonu (przez wiele lat był wykładowcą i rektorem seminarium w Łodzi-Łagiewnikach) i studentami teologii (jest wykładowcą UKSW). Obecnie łączy pracę dydaktyczną z funkcją duszpasterza akademickiego w Poznaniu.

Jest osobą ujmującą autentyzmem swego życia, prostotą i bezpośredniością w kontaktach, subtelnością. Mądrze i spokojnie potrafi wiele wyjaśnić, powiedzieć o sprawach trudnych tak, że otwiera ich głębię, a nie straszy złożonością. Jest wielkim darem Opatrzności, że zechciał współpracować z BSB i dzielić się z nami swą wiedzą i głębokim przeżyciem Księgi Psalmów.

o. dr hab. Waldemar Linke CP, Wicekanclerz BSB


Poprzednie rozważania:

Psalm 133

Psalm 132

Psalm 131

Psalm 130

Psalm 129

Psalm 128

Psalm 127

Psalm 126

Psalm 125

Psalm 124

Psalm 123

Psalm 122

Psalm 121

Psalm 120

Psalm 119 153-176 finis

Psalm 119 137-152

Psalm 119 121-136

Psalm 119 105-120

Psalm 119 89-104

Psalm 119 73-88

Psalm 119 57-72

Psalm 119 32-56

Psalm-119 17-32

Psalm-119 1-16

Psalm 118

Psalm 117

Psalm 116

Psalm 115

Psalm 114

Psalm 113

Psalm 112

Psalm 111

Psalm 110

Psalm 109

Psalm 108

Psalm 107

Psalm 106

Psalm 105

Psalm 104

Psalm 103

Psalm 102

Psalm 101

Psalm 100

Psalm 99

Psalm 98

Psalm 97

Psalm 96

Psalm 95

Psalm 94

Psalm 93

Psalm 92

Psalm 91

Psalm 90

Psalm 89

Psalm 88

Psalm 87

Psalm 86

Psalm 85

Psalm 84

Psalm 83

Psalm 82

Psalm 81

Psalm 80

Psalm 79

Psalm 78_cz.2

Psalm 78_cz1 (1)

Psalm 77

Psalm 76

Psalm 75

Psalm 74

Psalm 73

Psalm 72

Psalm 71

Psalm 70

Psalm 69

Psalm 68

Psalm 67

Psalm 66

Psalm 65

Psalm 64

Psalm 63

Psalm 62

Psalm 61

Psalm 60

Psalm 59

Psalm 58

Psalm 57

Psalm 56

Psalm 55

Psalm 54

Psalm 53

Psalm 52

Psalm 51

Psalm 50

Psalm 49

Psalm 48

Psalm 47

Psalm 46

Psalm 45

Psalm 44

Psalmy 42 i 43

Psalm 41

Psalm 40

Psalm 39

Psalm 38

Psalm 37

Psalm 36

Psalm 35

Psalm 34

Psalm 33

Psalm 32

Psalm 31

Psalm 30

Psalm 29

Psalm 28

Psalm 27

Psalm 26

Psalm 25

Psalm 24

Psalm 23

Komentarze  S. M. Judyta Pudełko PDDM

Psalm_22

Psalm_21

Psalm_20

Psalm_19

Psalm_18

Psalm_17

Psalm_16

Psalm_15

Psalm_14

Psalm_13

Psalm_12

Psalm_11

Psalm_10

Psalm_9

Psalm_8

Psalm_7

Psalm_6

Psalm_5

Psalm_4

Psalm_3

Psalm_2

Psalm_1

Psalm 132 (131) /wg BT wyd. 4/
Psalm 134 (133) /wg BT wyd. 4/