Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim,
opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła.
Cieszyć się będę i radować Tobą,
Psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy.
(Ps 9,2–3)


Psalm 132 (131)  /wg BT wyd. 4/

1 Pieśń stopni.

Pamiętaj, Panie, Dawidowi

cały trud jego:

2 o tym, jak złożył przysięgę przed Panem,

związał się ślubem przed Mocnym Jakuba:

3 «Nie wejdę do mieszkania w moim domu,

nie wstąpię na posłanie mego łoża,

4 nie użyczę snu moim oczom,

powiekom moim spoczynku,

5 póki nie znajdę miejsca dla Pana,

mieszkania – Mocnemu Jakuba».

6 Otośmy słyszeli w Efrata o arce,

znaleźliśmy ją na polach Jaaru.

7 Wejdźmy do Jego mieszkania,

padnijmy przed podnóżkiem stóp Jego!

8 Wyrusz, o Panie, na miejsce Twego odpocznienia,

Ty i Twoja arka pełna chwały!

9 Niech się kapłani Twoi odzieją w sprawiedliwość,

a Twoi czciciele niech się radują!

10 Przez wzgląd na sługę Twojego, Dawida,

nie odtrącaj oblicza Twego pomazańca!

11 Pan zaprzysiągł Dawidowi

trwałą obietnicę, od której nie odstąpi:

«[Potomstwo] z ciebie zrodzone

posadzę na twoim tronie.

12 Jeżeli zachowają twoi synowie

moje przymierze

i moje napomnienia, których im udzielę,

także ich synowie na wieki

zasiądą na twoim tronie».

13 Pan bowiem wybrał Syjon,

tej siedziby zapragnął dla siebie:

14 «To jest miejsce mego odpoczynku na wieki,

tu będę mieszkał, bo tego pragnąłem dla siebie.

15 Będę szczodrze błogosławił jego zasobom,

jego ubogich nasycę chlebem.

16 Jego kapłanów odzieję zbawieniem,

a ci, którzy go prawdziwie miłują, będą się radować.

17 Wzbudzę tam moc dla Dawida,

zgotuję światło dla mego pomazańca!

18 Odzieję wstydem jego nieprzyjaciół,

a nad nim zabłyśnie jego korona».

 

 

Pamiętaj, Panie, Dawidowi cały trud jego. Psalm rozpoczyna się przypomnieniem gorliwości i pobożności króla Dawida, gdy postanowił zbudować dla Pana godne Jego chwały sanktuarium w Jerozolimie i sprowadzić tam Arkę Przymierza. Psalmista przywołuje wydarzenia znane nam z opowiadania 1Sm 7,1 i 2Sm 6,1 – 7,3. Wspomnienie Dawida tańczącego na cześć Pana przed Arką (zob. 2Sm 6,14) mogło z pewnością pobudzić pielgrzymów do radosnego oddania czci Bogu w świątyni jerozolimskiej. Ale to rozpoczynające psalm „pamiętaj, Panie” zawiera przesłanie, które wzywa Boga, aby przez wzgląd na Dawida, udzielił pomocy jego potomkowi.

Nie odtrącaj oblicza Twego pomazańca. „Pomazańcem”, czyli namaszczonym przez  Pana nazywany był Saul, pierwszy król Izraela (1Sm 10,1), po nim zaś Dawid (1Sm 16,13) i każdy jego potomek zasiadający na tronie w Jerozolimie. Prosząc o pomoc dla niego, Psalmista przypomina Bożą obietnicę daną Dawidowi, w której zapewnił mu trwałość jego dynastii. Według 2Sm 7 jest to obietnica bezwarunkowa, natomiast w psalmie jej spełnienie uzależnione jest od wierności przymierzu i zachowywania Bożych poleceń.

Pan wybrał Syjon. Psalmista przypomina jeszcze jedną podstawę do ufności w Bożą opiekę nad Jerozolimą i panującą dynastią. Jest to wybór Syjonu na miejsce świątyni Pańskiej, co zapewnia Boże błogosławieństwo i opiekę dla króla, kapłanów i całego ludu Izraela. Psalm 132 nie jest jednak tylko psalmem królewskim, pamiątką czasów monarchii, modlitwą za króla, jego stolicę i naród Izraela. Z upływem wieków stał się on psalmem mesjańskim, wołającym do Boga, aby wierny swej obietnicy, zesłał pomazańca, którego królestwo będzie trwało na wieki (por. 2Sm 7,16). Wierzymy, że to się stało poprzez narodzenie Jezusa Chrystusa, którego ziemski rodowód potwierdza pochodzenie z królewskiego rodu Dawida (zob. Mt 1,1-17).

Panie Jezu, w Tobie spełniła się obietnica dana Dawidowi, do Ciebie należy władza i chwała a Twoje królestwo trwa na wieki wieków. Amen.

o. Michał Baranowski OFMConv

O autorze

o. dr Michał Baranowski OFMConv (ur. 04.02.1964 r. w Lęborku) jest biblistą specjalizującym się w egzegezie Starego Testamentu. Bardzo leży mu na sercu, by Słowo Boże docierało do tych, którzy go pragną i potrzebują. Z tego powodu angażował się w pracę formacyjną z nauczycielami, nowicjuszami (jako mistrz nowicjatu), klerykami swego zakonu (przez wiele lat był wykładowcą i rektorem seminarium w Łodzi-Łagiewnikach) i studentami teologii (jest wykładowcą UKSW). Obecnie łączy pracę dydaktyczną z funkcją duszpasterza akademickiego w Poznaniu.

Jest osobą ujmującą autentyzmem swego życia, prostotą i bezpośredniością w kontaktach, subtelnością. Mądrze i spokojnie potrafi wiele wyjaśnić, powiedzieć o sprawach trudnych tak, że otwiera ich głębię, a nie straszy złożonością. Jest wielkim darem Opatrzności, że zechciał współpracować z BSB i dzielić się z nami swą wiedzą i głębokim przeżyciem Księgi Psalmów.

o. dr hab. Waldemar Linke CP, Wicekanclerz BSB


Poprzednie rozważania:

Psalm 132

Psalm 131

Psalm 130

Psalm 129

Psalm 128

Psalm 127

Psalm 126

Psalm 125

Psalm 124

Psalm 123

Psalm 122

Psalm 121

Psalm 120

Psalm 119 153-176 finis

Psalm 119 137-152

Psalm 119 121-136

Psalm 119 105-120

Psalm 119 89-104

Psalm 119 73-88

Psalm 119 57-72

Psalm 119 32-56

Psalm-119 17-32

Psalm-119 1-16

Psalm 118

Psalm 117

Psalm 116

Psalm 115

Psalm 114

Psalm 113

Psalm 112

Psalm 111

Psalm 110

Psalm 109

Psalm 108

Psalm 107

Psalm 106

Psalm 105

Psalm 104

Psalm 103

Psalm 102

Psalm 101

Psalm 100

Psalm 99

Psalm 98

Psalm 97

Psalm 96

Psalm 95

Psalm 94

Psalm 93

Psalm 92

Psalm 91

Psalm 90

Psalm 89

Psalm 88

Psalm 87

Psalm 86

Psalm 85

Psalm 84

Psalm 83

Psalm 82

Psalm 81

Psalm 80

Psalm 79

Psalm 78_cz.2

Psalm 78_cz1 (1)

Psalm 77

Psalm 76

Psalm 75

Psalm 74

Psalm 73

Psalm 72

Psalm 71

Psalm 70

Psalm 69

Psalm 68

Psalm 67

Psalm 66

Psalm 65

Psalm 64

Psalm 63

Psalm 62

Psalm 61

Psalm 60

Psalm 59

Psalm 58

Psalm 57

Psalm 56

Psalm 55

Psalm 54

Psalm 53

Psalm 52

Psalm 51

Psalm 50

Psalm 49

Psalm 48

Psalm 47

Psalm 46

Psalm 45

Psalm 44

Psalmy 42 i 43

Psalm 41

Psalm 40

Psalm 39

Psalm 38

Psalm 37

Psalm 36

Psalm 35

Psalm 34

Psalm 33

Psalm 32

Psalm 31

Psalm 30

Psalm 29

Psalm 28

Psalm 27

Psalm 26

Psalm 25

Psalm 24

Psalm 23

Komentarze  S. M. Judyta Pudełko PDDM

Psalm_22

Psalm_21

Psalm_20

Psalm_19

Psalm_18

Psalm_17

Psalm_16

Psalm_15

Psalm_14

Psalm_13

Psalm_12

Psalm_11

Psalm_10

Psalm_9

Psalm_8

Psalm_7

Psalm_6

Psalm_5

Psalm_4

Psalm_3

Psalm_2

Psalm_1

Psalm 131 (130) /wg BT wyd. 4/
Psalm 133 (132) /wg BT wyd. 4/