Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim,
opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła.
Cieszyć się będę i radować Tobą,
Psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy.
(Ps 9,2–3)


Psalm 127 (126)  /wg BT wyd. 4/

1 Pieśń stopni. Salomonowa.

Jeżeli Pan domu nie zbuduje,

na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą.

Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże,

strażnik czuwa daremnie.

2 Daremnym jest dla was

wstawać przed świtem,

wysiadywać do późna –

dla was, którzy jecie chleb zapracowany ciężko;

tyle daje On i we śnie tym, których miłuje.

3 Oto synowie są darem Pana,

a owoc łona nagrodą.

4 Jak strzały w ręku wojownika,

tak synowie za młodu zrodzeni.

5 Szczęśliwy mąż,

który napełnił

nimi swój kołczan.

Nie zawstydzi się, gdy będzie rozprawiał

z nieprzyjaciółmi w bramie.

 

Psalm 127 to pieśń pielgrzymów o charakterze mądrościowym. Jego tekst składa się bowiem z krótkich wypowiedzi – sentencji, które są charakterystyczne dla mądrościowego nauczania od starożytności aż po czasy współczesne. Nic więc dziwnego, że ten psalm, podobnie jak zbiory wypowiedzi tego gatunku w Księdze Przysłów,  przypisany został Salomonowi.

Jeżeli Pan domu nie zbuduje. Pierwsza część psalmu (ww. 1-2) podkreśla, iż wszelka działalność człowieka nie osiągnie swego pomyślnego skutku, jeśli Bóg jej nie pobłogosławi (por. Prz 10,22). A On to czyni wobec tych, których miłuje. Nie pozbawia to wartości ludzkich wysiłków, ale broni nas przed pychą i poczuciem samowystarczalności.

Zestawienie „domu” i „miasta” może odzwierciedlać okres odbudowy świątyni („domu Pańskiego”) i Jerozolimy po niewoli babilońskiej. Zbudowanie domu przez Pana przypomina Jego obietnicę daną Dawidowi, a dotyczącą trwałości jego dynastii (por. 2 Sm 7,11nn). Ale „dom” i „miasto” mogą wskazywać tutaj na powszechne miejsce zamieszkania i codziennego życia każdej rodziny i lokalnej społeczności miejskiej.

Oto synowie są darem Pana. Druga część psalmu ukazuje posiadanie potomków, a zwłaszcza synów, jako dar Boży i nagrodę dla Jego umiłowanych (zob. Wj 23,26). W ten sposób także jest kontynuowany temat „domu” z pierwszej części psalmu, ponieważ rodzenie potomstwa „buduje” rodzinę. Wartość dużej liczby synów została ukazana tylko poprzez jeden przykład – podkreślenie ich siły w przypadku zmierzenia się z nieprzyjaciółmi, jakby zapominając o wypowiedzianej przed chwilą maksymie, że to w Bogu mamy pokładać naszą ufność.

Panie Boże, przez wzgląd na Twoją miłość i łaskawość wobec nas prosimy, wspieraj nasze rodziny, wspólnotę Kościoła i wszystkich ludzi „dobrej woli”. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

o. Michał Baranowski OFMConv

O autorze

o. dr Michał Baranowski OFMConv (ur. 04.02.1964 r. w Lęborku) jest biblistą specjalizującym się w egzegezie Starego Testamentu. Bardzo leży mu na sercu, by Słowo Boże docierało do tych, którzy go pragną i potrzebują. Z tego powodu angażował się w pracę formacyjną z nauczycielami, nowicjuszami (jako mistrz nowicjatu), klerykami swego zakonu (przez wiele lat był wykładowcą i rektorem seminarium w Łodzi-Łagiewnikach) i studentami teologii (jest wykładowcą UKSW). Obecnie łączy pracę dydaktyczną z funkcją duszpasterza akademickiego w Poznaniu.

Jest osobą ujmującą autentyzmem swego życia, prostotą i bezpośredniością w kontaktach, subtelnością. Mądrze i spokojnie potrafi wiele wyjaśnić, powiedzieć o sprawach trudnych tak, że otwiera ich głębię, a nie straszy złożonością. Jest wielkim darem Opatrzności, że zechciał współpracować z BSB i dzielić się z nami swą wiedzą i głębokim przeżyciem Księgi Psalmów.

o. dr hab. Waldemar Linke CP, Wicekanclerz BSB


Poprzednie rozważania:

Psalm 127

Psalm 126

Psalm 125

Psalm 124

Psalm 123

Psalm 122

Psalm 121

Psalm 120

Psalm 119 153-176 finis

Psalm 119 137-152

Psalm 119 121-136

Psalm 119 105-120

Psalm 119 89-104

Psalm 119 73-88

Psalm 119 57-72

Psalm 119 32-56

Psalm-119 17-32

Psalm-119 1-16

Psalm 118

Psalm 117

Psalm 116

Psalm 115

Psalm 114

Psalm 113

Psalm 112

Psalm 111

Psalm 110

Psalm 109

Psalm 108

Psalm 107

Psalm 106

Psalm 105

Psalm 104

Psalm 103

Psalm 102

Psalm 101

Psalm 100

Psalm 99

Psalm 98

Psalm 97

Psalm 96

Psalm 95

Psalm 94

Psalm 93

Psalm 92

Psalm 91

Psalm 90

Psalm 89

Psalm 88

Psalm 87

Psalm 86

Psalm 85

Psalm 84

Psalm 83

Psalm 82

Psalm 81

Psalm 80

Psalm 79

Psalm 78_cz.2

Psalm 78_cz1 (1)

Psalm 77

Psalm 76

Psalm 75

Psalm 74

Psalm 73

Psalm 72

Psalm 71

Psalm 70

Psalm 69

Psalm 68

Psalm 67

Psalm 66

Psalm 65

Psalm 64

Psalm 63

Psalm 62

Psalm 61

Psalm 60

Psalm 59

Psalm 58

Psalm 57

Psalm 56

Psalm 55

Psalm 54

Psalm 53

Psalm 52

Psalm 51

Psalm 50

Psalm 49

Psalm 48

Psalm 47

Psalm 46

Psalm 45

Psalm 44

Psalmy 42 i 43

Psalm 41

Psalm 40

Psalm 39

Psalm 38

Psalm 37

Psalm 36

Psalm 35

Psalm 34

Psalm 33

Psalm 32

Psalm 31

Psalm 30

Psalm 29

Psalm 28

Psalm 27

Psalm 26

Psalm 25

Psalm 24

Psalm 23

Komentarze  S. M. Judyta Pudełko PDDM

Psalm_22

Psalm_21

Psalm_20

Psalm_19

Psalm_18

Psalm_17

Psalm_16

Psalm_15

Psalm_14

Psalm_13

Psalm_12

Psalm_11

Psalm_10

Psalm_9

Psalm_8

Psalm_7

Psalm_6

Psalm_5

Psalm_4

Psalm_3

Psalm_2

Psalm_1

Psalm 126 (125) /wg BT wyd. 4/
Psalm 128 (127) /wg BT wyd. 4/