Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim,
opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła.
Cieszyć się będę i radować Tobą,
Psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy.
(Ps 9,2–3)


Psalm 124 (123)  /wg BT wyd. 4/

1 Pieśń stopni. Dawidowa.

Gdyby Pan nie był

po naszej stronie –

niech to już przyzna Izrael –

2 gdyby Pan nie był

po naszej stronie,

gdy ludzie przeciw nam powstawali,

3 wtedy połknęliby nas żywcem,

gdy ich gniew przeciw nam zapłonął:

4 wówczas zatopiłaby nas woda,

przepłynąłby nad nami potok;

5 wówczas przelałyby się nad nami

wezbrane wody.

6 Błogosławiony Pan,

który nas nie wydał

na pastwę ich zębom.

7 Dusza nasza jak ptak się wyrwała

z sidła ptaszników,

sidło się porwało,

a my jesteśmy wolni.

8 Nasza pomoc jest w imieniu Pana,

który stworzył niebo i ziemię.

 

Gdyby Pan nie był po naszej stronie… Ileż to razy wspominając dzieje Izraela i Kościoła, takie stwierdzenie przychodzi na myśl, budząc uznanie i wdzięczność wobec Bożej opatrzności. Psalmista nie przywołał konkretnej sytuacji, raczej objął wspomnieniem różne sytuacje zagrożenia ze strony nieprzyjaciół. Dlatego tą modlitwą możemy i my posłużyć się, by Bogu podziękować i wyznać naszą ufność w Jego opiekę nad nami. Zarówno nad całym ludem Bożym, jak i nad małą wspólnotą rodzinną. Nasze życie jest tak kruche, że właściwie każdy nowy dzień to znak, że Pan jest „po naszej stronie”. W szczególny sposób objawiło się to poprzez Syna Bożego, który „przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem”.

Połknęliby nas żywcem. Psalmista zestawił obok siebie znane biblijne przedstawienia zagrożenia ludzkiego życia. „Połknięcie żywcem” przywołuje na myśl mitycznego morskiego potwora Lewiatana lub wielką rybę, która połknęła Noego, bądź gwałtowne zejście ludzi do krainy zmarłych, do Szeolu. „Płomienie” gniewu przywołują na myśl groźny żywioł ognia. Zagrożenie wezbranymi wodami – szerzej opisane w psalmie – oprócz potopu mogło symbolizować najazd nieprzyjacielskich wojsk (zob. Iz 8,7n). Groźne „zęby” to niebezpieczeństwo drapieżnych zwierząt. Sidła ptaszników to oczywiście skuteczna, zazwyczaj, pułapka na drobne ptactwo.

Nasza pomoc jest w imieniu Pana. Dzięki Panu uniknęliśmy nieszczęścia i śmierci, zachowaliśmy jednak nasze życie, zostaliśmy uwolnieni i jesteśmy bezpieczni. On, który jest Panem nieba i ziemi, ma władzę nad ludzkim gniewem i potęgą żywiołów. Jego imię to „Jestem”: jestem z wami, jestem wam życzliwy, pragnę was obdarzać dobrem i miłością.

Panie Boże, Ty spoglądasz z miłosierdziem na Twoich wiernych wołających do Ciebie o ratunek przed nieprzyjaciółmi, przychodzisz z pomocą i ocalasz ich życie. Tobie cześć i chwała na wieki przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

o. Michał Baranowski OFMConv

O autorze

o. dr Michał Baranowski OFMConv (ur. 04.02.1964 r. w Lęborku) jest biblistą specjalizującym się w egzegezie Starego Testamentu. Bardzo leży mu na sercu, by Słowo Boże docierało do tych, którzy go pragną i potrzebują. Z tego powodu angażował się w pracę formacyjną z nauczycielami, nowicjuszami (jako mistrz nowicjatu), klerykami swego zakonu (przez wiele lat był wykładowcą i rektorem seminarium w Łodzi-Łagiewnikach) i studentami teologii (jest wykładowcą UKSW). Obecnie łączy pracę dydaktyczną z funkcją duszpasterza akademickiego w Poznaniu.

Jest osobą ujmującą autentyzmem swego życia, prostotą i bezpośredniością w kontaktach, subtelnością. Mądrze i spokojnie potrafi wiele wyjaśnić, powiedzieć o sprawach trudnych tak, że otwiera ich głębię, a nie straszy złożonością. Jest wielkim darem Opatrzności, że zechciał współpracować z BSB i dzielić się z nami swą wiedzą i głębokim przeżyciem Księgi Psalmów.

o. dr hab. Waldemar Linke CP, Wicekanclerz BSB


Poprzednie rozważania:

Psalm 124

Psalm 123

Psalm 122

Psalm 121

Psalm 120

Psalm 119 153-176 finis

Psalm 119 137-152

Psalm 119 121-136

Psalm 119 105-120

Psalm 119 89-104

Psalm 119 73-88

Psalm 119 57-72

Psalm 119 32-56

Psalm-119 17-32

Psalm-119 1-16

Psalm 118

Psalm 117

Psalm 116

Psalm 115

Psalm 114

Psalm 113

Psalm 112

Psalm 111

Psalm 110

Psalm 109

Psalm 108

Psalm 107

Psalm 106

Psalm 105

Psalm 104

Psalm 103

Psalm 102

Psalm 101

Psalm 100

Psalm 99

Psalm 98

Psalm 97

Psalm 96

Psalm 95

Psalm 94

Psalm 93

Psalm 92

Psalm 91

Psalm 90

Psalm 89

Psalm 88

Psalm 87

Psalm 86

Psalm 85

Psalm 84

Psalm 83

Psalm 82

Psalm 81

Psalm 80

Psalm 79

Psalm 78_cz.2

Psalm 78_cz1 (1)

Psalm 77

Psalm 76

Psalm 75

Psalm 74

Psalm 73

Psalm 72

Psalm 71

Psalm 70

Psalm 69

Psalm 68

Psalm 67

Psalm 66

Psalm 65

Psalm 64

Psalm 63

Psalm 62

Psalm 61

Psalm 60

Psalm 59

Psalm 58

Psalm 57

Psalm 56

Psalm 55

Psalm 54

Psalm 53

Psalm 52

Psalm 51

Psalm 50

Psalm 49

Psalm 48

Psalm 47

Psalm 46

Psalm 45

Psalm 44

Psalmy 42 i 43

Psalm 41

Psalm 40

Psalm 39

Psalm 38

Psalm 37

Psalm 36

Psalm 35

Psalm 34

Psalm 33

Psalm 32

Psalm 31

Psalm 30

Psalm 29

Psalm 28

Psalm 27

Psalm 26

Psalm 25

Psalm 24

Psalm 23

Komentarze  S. M. Judyta Pudełko PDDM

Psalm_22

Psalm_21

Psalm_20

Psalm_19

Psalm_18

Psalm_17

Psalm_16

Psalm_15

Psalm_14

Psalm_13

Psalm_12

Psalm_11

Psalm_10

Psalm_9

Psalm_8

Psalm_7

Psalm_6

Psalm_5

Psalm_4

Psalm_3

Psalm_2

Psalm_1

Psalm 123 (122) /wg BT wyd. 4/
Psalm 125 (124) /wg BT wyd. 4/