Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim,
opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła.
Cieszyć się będę i radować Tobą,
Psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy.
(Ps 9,2–3)


Psalm 119 (118), 17-32 (Gimel – Dalet) /BT wyd. 4/
Gimel
17 Czyń dobrze słudze swojemu,
aby żył i przestrzegał słów Twoich.
18 Otwórz moje oczy,
abym ujrzał dziwy Twojego Prawa.
19 Jestem gościem na ziemi,
nie kryj przede mną Twych przykazań!
20 Dusza moja omdlewa
tęskniąc wciąż do wyroków Twoich.
21 Zgromiłeś pyszałków;
przeklęci odstępujący od Twych przykazań!
22 Oddal ode mnie hańbę i pogardę,
bo zachowuję Twoje napomnienia.
23 Choć możni zasiadają zmawiając się przeciw mnie,
Twój sługa rozmyśla o Twoich ustawach.
24 Bo Twoje napomnienia są moją rozkoszą,
Twoje ustawy są moimi doradcami.
Dalet
25 Przylgnęła do prochu moja dusza:
Przywróć mi życie według Twego słowa!
26 Opowiedziałem Ci moje drogi i wysłuchałeś mnie:
o Twoich ustawach mię poucz!
27 Pozwól mi zrozumieć drogę Twych postanowień,
abym rozważał Twe cuda.
28 Moja dusza nie zaznaje spoczynku ze zgryzoty:
podźwignij mię zgodnie z Twoim słowem!
29 Drogę kłamstwa odwracaj ode mnie,
daj mi zaś łaskę Twojego Prawa!
30 Drogę wierności obrałem,
pragnąc Twoich wyroków.
31 Lgnę do Twoich napomnień,
nie daj mi okryć się wstydem!
32 Biegnę drogą Twoich przykazań,
bo czynisz moje serce szerokim.

„Czyń dobrze słudze swojemu.” Strofy Gimel – Dalet psalmu 119 (zob. wprowadzenie do tego psalmu w komentarzu do Ps 119,1-16) to indywidualna modlitwa błagalna, w której każdy z wersetów, zgodnie z ogólną kompozycją tego psalmu, wspomina Prawo Boże, używając różnorodnych jego synonimów. Pokorna postawa sługi przed Panem jest nieodzownym warunkiem modlitwy, w której upodabniamy się do Jezusa posłusznego we wszystkim Ojcu oraz do Jego Matki, służebnicy Pańskiej. Psalmista prosi o pomoc Bożą, aby mógł żyć zgodnie z Bożymi przykazaniami, aby zachwycił się ich mądrością, aby tęsknił i pragnął ich całym sercem, tak jak Boga samego. Tę relację wyraża językiem oblubieńczej miłości, znanej też mistykom: „Dusza moja omdlewa z tęsknoty”.

„Oddal ode mnie hańbę i pogardę.” Psalmista modli się o Bożą pomoc w trudnościach, pośród przeciwności i poniżenia, którego doświadcza od pysznych i możnych, używających swych wpływów i władzy przeciwko niemu. Sami nie zachowując Bożego Prawa, drwią z jego wierności. Spiskują zagrażając jego dobru i życiu, ale to nie skłoni go do odstąpienia od trzymania się Bożych przykazań. Niemniej doświadcza lęku i zgryzoty, dlatego usilnie błaga Pana o wspomożenie. Te wersety psalmu przypominają modlitwę Pana Jezusa w Ogrójcu, pełną bólu, a jednocześnie potwierdzającą Jego zawierzenie i oddanie się w ręce Ojca.

„Drogę wierności obrałem.” Psalmista potwierdza wybór fundamentalnej opcji swego życia, wierność Bogu i Jego Prawu, a odrzucenie drogi kłamstwa, nieprawości, pychy i przemocy. Z pomocą łaski Bożej, która chroni go od błądzenia, wspiera i rozpala szlachetne pragnienie, gorliwie i z radością pobiegnie on tą drogą.

Panie Boże, Twoje przykazania są pełne mądrości i dobra, niech wspierają nas na drogach naszego życia, aby szybko i pewnie postępować drogą ku wiecznemu szczęściu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

o. Michał Baranowski OFMConv

O autorze

o. dr Michał Baranowski OFMConv (ur. 04.02.1964 r. w Lęborku) jest biblistą specjalizującym się w egzegezie Starego Testamentu. Bardzo leży mu na sercu, by Słowo Boże docierało do tych, którzy go pragną i potrzebują. Z tego powodu angażował się w pracę formacyjną z nauczycielami, nowicjuszami (jako mistrz nowicjatu), klerykami swego zakonu (przez wiele lat był wykładowcą i rektorem seminarium w Łodzi-Łagiewnikach) i studentami teologii (jest wykładowcą UKSW). Obecnie łączy pracę dydaktyczną z funkcją duszpasterza akademickiego w Poznaniu.

Jest osobą ujmującą autentyzmem swego życia, prostotą i bezpośredniością w kontaktach, subtelnością. Mądrze i spokojnie potrafi wiele wyjaśnić, powiedzieć o sprawach trudnych tak, że otwiera ich głębię, a nie straszy złożonością. Jest wielkim darem Opatrzności, że zechciał współpracować z BSB i dzielić się z nami swą wiedzą i głębokim przeżyciem Księgi Psalmów.

o. dr hab. Waldemar Linke CP, Wicekanclerz BSB


Poprzednie rozważania:

Psalm-119_17-32

Psalm-119_1-16

Psalm 118

Psalm 117

Psalm 116

Psalm 115

Psalm 114

Psalm 113

Psalm 112

Psalm 111

Psalm 110

Psalm 109

Psalm 108

Psalm 107

Psalm 106

Psalm 105

Psalm 104

Psalm 103

Psalm 102

Psalm 101

Psalm 100

Psalm 99

Psalm 98

Psalm 97

Psalm 96

Psalm 95

Psalm 94

Psalm 93

Psalm 92

Psalm 91

Psalm 90

Psalm 89

Psalm 88

Psalm 87

Psalm 86

Psalm 85

Psalm 84

Psalm 83

Psalm 82

Psalm 81

Psalm 80

Psalm 79

Psalm 78_cz.2

Psalm 78_cz1 (1)

Psalm 77

Psalm 76

Psalm 75

Psalm 74

Psalm 73

Psalm 72

Psalm 71

Psalm 70

Psalm 69

Psalm 68

Psalm 67

Psalm 66

Psalm 65

Psalm 64

Psalm 63

Psalm 62

Psalm 61

Psalm 60

Psalm 59

Psalm 58

Psalm 57

Psalm 56

Psalm 55

Psalm 54

Psalm 53

Psalm 52

Psalm 51

Psalm 50

Psalm 49

Psalm 48

Psalm 47

Psalm 46

Psalm 45

Psalm 44

Psalmy 42 i 43

Psalm 41

Psalm 40

Psalm 39

Psalm 38

Psalm 37

Psalm 36

Psalm 35

Psalm 34

Psalm 33

Psalm 32

Psalm 31

Psalm 30

Psalm 29

Psalm 28

Psalm 27

Psalm 26

Psalm 25

Psalm 24

Psalm 23

Komentarze  S. M. Judyta Pudełko PDDM

Psalm_22

Psalm_21

Psalm_20

Psalm_19

Psalm_18

Psalm_17

Psalm_16

Psalm_15

Psalm_14

Psalm_13

Psalm_12

Psalm_11

Psalm_10

Psalm_9

Psalm_8

Psalm_7

Psalm_6

Psalm_5

Psalm_4

Psalm_3

Psalm_2

Psalm_1

Psalm 119 (118), 1-16 (Alef-Bet) /wg BT wyd. 4/
Psalm 119 (118), 32-56 (He - Waw- Zajin) /BT wyd. 4/