Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim,
opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła.
Cieszyć się będę i radować Tobą,
Psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy.
(Ps 9,2–3)


Psalm 119 (118), 105-120 (Nun-Samek)  /wg BT wyd. 4/

Nun

105 Twoje słowo jest lampą dla moich stóp

i światłem na mojej ścieżce.

106 Przysiągłem i postanawiam

przestrzegać Twoich sprawiedliwych wyroków.

107 Panie, jestem bardzo udręczony,

zachowaj mnie przy życiu według Twego słowa.

108 Przyjmij, o Panie, ofiary ust moich

i naucz mię Twoich wyroków.

109 Moje życie jest w ciągłym niebezpieczeństwie,

lecz Prawa Twego nie zapominam.

110 Występni zastawili na mnie sidła,

lecz nie zboczyłem od Twoich postanowień.

111 Napomnienia Twoje są moim dziedzictwem na wieki,

bo są radością mojego serca.

112 Serce swoje nakłaniam,

by wypełniać Twoje ustawy

na wieki, na zawsze.

 

Samek

113 Nienawidzę ludzi chwiejnych,

a Prawo Twoje miłuję.

114 Ty jesteś obrońcą moim i moją tarczą:

pokładam ufność w Twoim słowie.

115 Odstąpcie ode mnie, złoczyńcy,

strzec będę przykazań Boga mojego.

116 Podtrzymaj mnie według swojej obietnicy, bym żył;

nie zawiedź mojej nadziei!

117 Wzmocnij mnie, abym doznał ratunku

i cieszył się zawsze z Twych ustaw.

118 Odrzucasz wszystkich, co odstępują od Twoich ustaw,

bo zamiary ich są kłamliwe.

119 Jak żużle oceniasz wszystkich występnych w kraju,

dlatego miłuję Twoje napomnienia.

120 Drży moje ciało z bojaźni przed Tobą

i lękam się Twoich wyroków.

 

Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce. Księga Przysłów podobnie określa pouczenia rodziców oparte o Boże Prawo: „Lampą jest nakaz, a światłem Prawo” (Prz 6,23). Tylko w jednym wierszu tej strofy Psalmista używa symboliki światła, a przecież jest ona tak bogata w biblijnej tradycji. Rozpoczynając od pierwszej strony Pisma świętego, czyli opisu dzieła stworzenia, znajdujemy jej pozytywne znaczenie w opozycji do ciemności (por. Rdz 1,3-4). A „ciemność” daje o sobie znać Psalmiście zagrożeniem jego życia ze strony nieprzyjaciół. Światło daje poczucie bezpieczeństwa. Jest znakiem Bożej obecności. Podczas nocnej ucieczki z Egiptu słup ognia rozświetlał drogę Izraelitom (por. Wj 13,21). Światło Bożego pouczenia rozprasza mroki ludzkiej niewiedzy i postępowania. Pan Jezus powiedział o sobie: „Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia” (J 8,12).

Napomnienia Twoje są moim dziedzictwem na wieki. ”Dziedzictwo” przywołuje na myśl rodzinne relacje i prawo określające przekazywanie posiadanych dóbr dzieciom. Bóg wybrał Izraela spośród wszystkich narodów, zawarł z nim przymierze i przekazał Prawo. Psalmista poczytuje sobie za zaszczyt i radość, że należy do „dziedziców” tego daru. Dziedzictwo można roztrwonić i zaprzepaścić, można też je otoczyć troską i pomnożyć. Boże napomnienia „pomnaża się” poprzez ich wierne i gorliwe zachowywanie, bo one wydają „plon stokrotny” wiary i miłości.

Ty jesteś obrońcą moim i moją tarczą. Psalmista wielokrotnie wyznaje, że chce zawsze kierować się Bożym prawem i przy nim mocno trwać, pomimo, że jego życie jest zagrożone przez tych, którzy nie zachowują tego prawa. Psalmista prosi o Bożą pomoc i wsparcie. Zdaje sobie sprawę, że jego „nieprzyjacielem” na drodze Bożej sprawiedliwości jest nie tylko ten, kto bezpośrednio nastaje na jego życie, ale także jego własna kruchość wiary.

Boże Ojcze, dziękujemy Ci, że wśród ciemności świata dałeś nam prawdziwą Światłość, swego jedynego Syna Jezusa Chrystusa. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

o. Michał Baranowski OFMConv

O autorze

o. dr Michał Baranowski OFMConv (ur. 04.02.1964 r. w Lęborku) jest biblistą specjalizującym się w egzegezie Starego Testamentu. Bardzo leży mu na sercu, by Słowo Boże docierało do tych, którzy go pragną i potrzebują. Z tego powodu angażował się w pracę formacyjną z nauczycielami, nowicjuszami (jako mistrz nowicjatu), klerykami swego zakonu (przez wiele lat był wykładowcą i rektorem seminarium w Łodzi-Łagiewnikach) i studentami teologii (jest wykładowcą UKSW). Obecnie łączy pracę dydaktyczną z funkcją duszpasterza akademickiego w Poznaniu.

Jest osobą ujmującą autentyzmem swego życia, prostotą i bezpośredniością w kontaktach, subtelnością. Mądrze i spokojnie potrafi wiele wyjaśnić, powiedzieć o sprawach trudnych tak, że otwiera ich głębię, a nie straszy złożonością. Jest wielkim darem Opatrzności, że zechciał współpracować z BSB i dzielić się z nami swą wiedzą i głębokim przeżyciem Księgi Psalmów.

o. dr hab. Waldemar Linke CP, Wicekanclerz BSB


Poprzednie rozważania:

Psalm-119 105-120

Psalm 119 89-104

Psalm 119 73-88

Psalm 119 57-72

Psalm 119 32-56

Psalm-119 17-32

Psalm-119 1-16

Psalm 118

Psalm 117

Psalm 116

Psalm 115

Psalm 114

Psalm 113

Psalm 112

Psalm 111

Psalm 110

Psalm 109

Psalm 108

Psalm 107

Psalm 106

Psalm 105

Psalm 104

Psalm 103

Psalm 102

Psalm 101

Psalm 100

Psalm 99

Psalm 98

Psalm 97

Psalm 96

Psalm 95

Psalm 94

Psalm 93

Psalm 92

Psalm 91

Psalm 90

Psalm 89

Psalm 88

Psalm 87

Psalm 86

Psalm 85

Psalm 84

Psalm 83

Psalm 82

Psalm 81

Psalm 80

Psalm 79

Psalm 78_cz.2

Psalm 78_cz1 (1)

Psalm 77

Psalm 76

Psalm 75

Psalm 74

Psalm 73

Psalm 72

Psalm 71

Psalm 70

Psalm 69

Psalm 68

Psalm 67

Psalm 66

Psalm 65

Psalm 64

Psalm 63

Psalm 62

Psalm 61

Psalm 60

Psalm 59

Psalm 58

Psalm 57

Psalm 56

Psalm 55

Psalm 54

Psalm 53

Psalm 52

Psalm 51

Psalm 50

Psalm 49

Psalm 48

Psalm 47

Psalm 46

Psalm 45

Psalm 44

Psalmy 42 i 43

Psalm 41

Psalm 40

Psalm 39

Psalm 38

Psalm 37

Psalm 36

Psalm 35

Psalm 34

Psalm 33

Psalm 32

Psalm 31

Psalm 30

Psalm 29

Psalm 28

Psalm 27

Psalm 26

Psalm 25

Psalm 24

Psalm 23

Komentarze  S. M. Judyta Pudełko PDDM

Psalm_22

Psalm_21

Psalm_20

Psalm_19

Psalm_18

Psalm_17

Psalm_16

Psalm_15

Psalm_14

Psalm_13

Psalm_12

Psalm_11

Psalm_10

Psalm_9

Psalm_8

Psalm_7

Psalm_6

Psalm_5

Psalm_4

Psalm_3

Psalm_2

Psalm_1

Psalm 119 (118), 73-88 (Jod-Kaf) /wg BT wyd. 4/
Psalm 119 (118), 121-136 (Ain-Pe) /wg BT wyd. 4/