Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim,
opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła.
Cieszyć się będę i radować Tobą,
Psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy.
(Ps 9,2–3)


 

Psalm 119 (118), 1-16 (Alef-Bet)  /wg BT wyd. 4/

Alef

1 Szczęśliwi, których droga nieskalana,

którzy postępują według Prawa Pańskiego.

2 Szczęśliwi, którzy zachowują Jego upomnienia,

całym sercem Go szukają,

3 którzy nie czynią nieprawości,

lecz kroczą Jego drogami.

4 Ty na to dałeś swoje przykazania,

by pilnie ich przestrzegano.

5 Oby moje drogi były niezawodne

w przestrzeganiu Twych ustaw!

6 Wtedy nie doznam wstydu,

gdy zważać będę na wszystkie Twe przykazania.

7 Chcę Ci dziękować szczerym sercem,

gdy nauczę się wyroków Twej sprawiedliwości.

8 Przestrzegać będę Twych ustaw:

nie opuszczaj mnie nigdy!

Bet

9 Jak młodzieniec zachowa ścieżkę swą w czystości?

– Przestrzegając słów Twoich.

10 Z całego serca swego szukam Ciebie;

nie daj mi zboczyć od Twoich przykazań!

11 W sercu swym przechowuję Twą mowę,

by nie grzeszyć przeciw Tobie.

12 Błogosławiony jesteś, Panie,

naucz mnie Twoich ustaw!

13 Opowiadam swoimi wargami

wszystkie wyroki ust Twoich.

14 Cieszę się z drogi Twych upomnień

jak z wszelkiego bogactwa.

15 Będę rozmyślał o Twych postanowieniach

i ścieżki Twoje rozważał.

16 Będę się radował z Twych ustaw:

słów Twoich nie zapomnę.

 

Psalm 119 jest najdłuższym utworem Księgi Psalmów, liczy aż 176 wersetów, dlatego będziemy się nim modlić we fragmentach przez najbliższe tygodnie. Tak czyni też Kościół w modlitwie Liturgii Godzin. Prawie codziennie, w dni powszednie, wśród psalmów liturgicznej „Modlitwy w ciągu dnia” mamy bowiem fragment tego psalmu. Podstawowa struktura Psalmu 119, a zatem i jego podział na części, są łatwe do określenia. Psalm ten jest bowiem utworem  alfabetycznym, przy czym każde kolejne osiem wersetów zaczyna się od tej samej litery hebrajskiego alfabetu (alef, bet, gimel itd.). Przyjęło się zatem dzielić ten psalm na strofy nazywane literami tego alfabetu. Drugim charakterystycznym motywem tego psalmu, jest to, że w każdym wersecie, z wyjątkiem w.122), spotykamy się z terminem „Prawo Pańskie” (w. 1), albo jego synonimem. W Psałterzu termin „Prawo” (Torah) ma znaczenie dużo szersze, niż tylko zbiór przepisów prawnych, oznacza wszelkie pouczenie Boże, zarówno prawne, jak prorockie i mądrościowe.

Szczęśliwi, których droga nieskalana. Pierwsza strofa psalmu (Alef) rozpoczyna się hebrajskim zwrotem ’aszre, tłumaczonym „szczęśliwi”, albo „błogosławieni”. Psalmista poucza, że szczęśliwymi są ludzie, których droga, czyli „postępowanie, życie” jest nieskalane, to znaczy zgodne
z Bożymi drogowskazami, jakimi są przykazania Bożego Prawa. Nie jest to jakiekolwiek zachowywanie Prawa, ale takie, w którym człowiek „całym sercem” szuka woli Pana i pragnie „pilnie” ją realizować w swym życiu.

Oby moje drogi były niezawodne w przestrzeganiu Twych praw! Ogólne rozważanie o wartości życia według Bożych pouczeń okazuje się wstępem do osobistej modlitwy Psalmisty, który wobec Pana wyraża pragnienie przestrzegania wszystkich Jego przykazań. Chce się ich uczyć, zgłębiać je i rozważać. To będzie dla niego największym skarbem i radością. Prosi Pana, by wytrwał na tej drodze. Z pokorą uznaje, że będzie to możliwe tylko z pomocą samego Boga.

Boże, Twoje przykazania są pełne mądrości, udziel łaski swojemu ludowi, aby zawsze w nich widział drogowskazy swego życia i drogi do Nieba. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Michał Baranowski OFMConv

O autorze

o. dr Michał Baranowski OFMConv (ur. 04.02.1964 r. w Lęborku) jest biblistą specjalizującym się w egzegezie Starego Testamentu. Bardzo leży mu na sercu, by Słowo Boże docierało do tych, którzy go pragną i potrzebują. Z tego powodu angażował się w pracę formacyjną z nauczycielami, nowicjuszami (jako mistrz nowicjatu), klerykami swego zakonu (przez wiele lat był wykładowcą i rektorem seminarium w Łodzi-Łagiewnikach) i studentami teologii (jest wykładowcą UKSW). Obecnie łączy pracę dydaktyczną z funkcją duszpasterza akademickiego w Poznaniu.

Jest osobą ujmującą autentyzmem swego życia, prostotą i bezpośredniością w kontaktach, subtelnością. Mądrze i spokojnie potrafi wiele wyjaśnić, powiedzieć o sprawach trudnych tak, że otwiera ich głębię, a nie straszy złożonością. Jest wielkim darem Opatrzności, że zechciał współpracować z BSB i dzielić się z nami swą wiedzą i głębokim przeżyciem Księgi Psalmów.

o. dr hab. Waldemar Linke CP, Wicekanclerz BSB


Poprzednie rozważania:

Psalm-119_1-16

Psalm 118

Psalm 117

Psalm 116

Psalm 115

Psalm 114

Psalm 113

Psalm 112

Psalm 111

Psalm 110

Psalm 109

Psalm 108

Psalm 107

Psalm 106

Psalm 105

Psalm 104

Psalm 103

Psalm 102

Psalm 101

Psalm 100

Psalm 99

Psalm 98

Psalm 97

Psalm 96

Psalm 95

Psalm 94

Psalm 93

Psalm 92

Psalm 91

Psalm 90

Psalm 89

Psalm 88

Psalm 87

Psalm 86

Psalm 85

Psalm 84

Psalm 83

Psalm 82

Psalm 81

Psalm 80

Psalm 79

Psalm 78_cz.2

Psalm 78_cz1 (1)

Psalm 77

Psalm 76

Psalm 75

Psalm 74

Psalm 73

Psalm 72

Psalm 71

Psalm 70

Psalm 69

Psalm 68

Psalm 67

Psalm 66

Psalm 65

Psalm 64

Psalm 63

Psalm 62

Psalm 61

Psalm 60

Psalm 59

Psalm 58

Psalm 57

Psalm 56

Psalm 55

Psalm 54

Psalm 53

Psalm 52

Psalm 51

Psalm 50

Psalm 49

Psalm 48

Psalm 47

Psalm 46

Psalm 45

Psalm 44

Psalmy 42 i 43

Psalm 41

Psalm 40

Psalm 39

Psalm 38

Psalm 37

Psalm 36

Psalm 35

Psalm 34

Psalm 33

Psalm 32

Psalm 31

Psalm 30

Psalm 29

Psalm 28

Psalm 27

Psalm 26

Psalm 25

Psalm 24

Psalm 23

Komentarze  S. M. Judyta Pudełko PDDM

Psalm_22

Psalm_21

Psalm_20

Psalm_19

Psalm_18

Psalm_17

Psalm_16

Psalm_15

Psalm_14

Psalm_13

Psalm_12

Psalm_11

Psalm_10

Psalm_9

Psalm_8

Psalm_7

Psalm_6

Psalm_5

Psalm_4

Psalm_3

Psalm_2

Psalm_1

Psalm 118 (117) /wg BT wyd. 4/
Psalm 119 (118), 17-32 (Gimel - Dalet) /BT wyd. 4/