Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim,
opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła.
Cieszyć się będę i radować Tobą,
Psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy.
(Ps 9,2–3)


Psalm 117 (116)  /wg BT wyd. 4/

1 Alleluja.

Chwalcie Pana, wszystkie narody,

wysławiajcie Go, wszystkie ludy,

2 bo Jego łaskawość nad nami potężna,

a wierność Pańska trwa na wieki.

 

Chwalcie Pana, wszystkie narody. Psalmista zaprasza wszystkie narody ziemi do uwielbienia Pana. W tradycji ludu Izraela, z którym Bóg związał się przymierzem, takie uniwersalistyczne otwarcie pojawia się późno, pod wpływem nauczania niektórych proroków (zob. Iz 2,2n; 66,18; Jr 3,17; Ml 1,11). Bardzo zaś odpowiada ono modlitwie Kościoła, który gromadzi wiernych ze wszystkich narodów. Jest też przedsmakiem pieśni chwały wszystkich zbawionych w Królestwie Niebieskim (zob. Ap 7,9n).

Jego łaskawość … wierność Pańska trwa na wieki. Psalmista subtelnie łączy w dwóch częściach wersetu dwa przymioty Boga – łaskawość (chesed) i wierność (’emet). Oba one charakteryzują Boga w Jego relacji do ludu Izraela. O ile jednak wierność podkreśla trwałość Bożego wyboru, nawet jeśli Izrael nie był zawsze wierny, to łaskawość może obejmować nie tylko ten jeden naród, ale okazuje się wobec wszystkich ludzi.

Psalm 117 jest najkrótszym utworem w Psałterzu, a przecież swoim wezwaniem obejmuje cały krąg ziemi i sięga nieba. Jest przykładem, że nasza modlitwa może być czasami bardzo krótka, ale intensywna w swej treści i wyrażonej wierze i miłości. Wśród chrześcijańskich modlitw mamy także krótkie modlitwy uwielbienia, ufności, dziękczynienia i błagania, np. „Jezu, ufam Tobie!”. Łatwo je nauczyć się na pamięć i w różnych okolicznościach życia często wypowiadać. Nazywane są „aktami strzelistymi”, jak wystrzał, czy strzała, lecące szybko do nieba.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Michał Baranowski OFMConv

O autorze

o. dr Michał Baranowski OFMConv (ur. 04.02.1964 r. w Lęborku) jest biblistą specjalizującym się w egzegezie Starego Testamentu. Bardzo leży mu na sercu, by Słowo Boże docierało do tych, którzy go pragną i potrzebują. Z tego powodu angażował się w pracę formacyjną z nauczycielami, nowicjuszami (jako mistrz nowicjatu), klerykami swego zakonu (przez wiele lat był wykładowcą i rektorem seminarium w Łodzi-Łagiewnikach) i studentami teologii (jest wykładowcą UKSW). Obecnie łączy pracę dydaktyczną z funkcją duszpasterza akademickiego w Poznaniu.

Jest osobą ujmującą autentyzmem swego życia, prostotą i bezpośredniością w kontaktach, subtelnością. Mądrze i spokojnie potrafi wiele wyjaśnić, powiedzieć o sprawach trudnych tak, że otwiera ich głębię, a nie straszy złożonością. Jest wielkim darem Opatrzności, że zechciał współpracować z BSB i dzielić się z nami swą wiedzą i głębokim przeżyciem Księgi Psalmów.

o. dr hab. Waldemar Linke CP, Wicekanclerz BSB


Poprzednie rozważania:

Psalm 117

Psalm 116

Psalm 115

Psalm 114

Psalm 113

Psalm 112

Psalm 111

Psalm 110

Psalm 109

Psalm 108

Psalm 107

Psalm 106

Psalm 105

Psalm 104

Psalm 103

Psalm 102

Psalm 101

Psalm 100

Psalm 99

Psalm 98

Psalm 97

Psalm 96

Psalm 95

Psalm 94

Psalm 93

Psalm 92

Psalm 91

Psalm 90

Psalm 89

Psalm 88

Psalm 87

Psalm 86

Psalm 85

Psalm 84

Psalm 83

Psalm 82

Psalm 81

Psalm 80

Psalm 79

Psalm 78_cz.2

Psalm 78_cz1 (1)

Psalm 77

Psalm 76

Psalm 75

Psalm 74

Psalm 73

Psalm 72

Psalm 71

Psalm 70

Psalm 69

Psalm 68

Psalm 67

Psalm 66

Psalm 65

Psalm 64

Psalm 63

Psalm 62

Psalm 61

Psalm 60

Psalm 59

Psalm 58

Psalm 57

Psalm 56

Psalm 55

Psalm 54

Psalm 53

Psalm 52

Psalm 51

Psalm 50

Psalm 49

Psalm 48

Psalm 47

Psalm 46

Psalm 45

Psalm 44

Psalmy 42 i 43

Psalm 41

Psalm 40

Psalm 39

Psalm 38

Psalm 37

Psalm 36

Psalm 35

Psalm 34

Psalm 33

Psalm 32

Psalm 31

Psalm 30

Psalm 29

Psalm 28

Psalm 27

Psalm 26

Psalm 25

Psalm 24

Psalm 23

Komentarze  S. M. Judyta Pudełko PDDM

Psalm_22

Psalm_21

Psalm_20

Psalm_19

Psalm_18

Psalm_17

Psalm_16

Psalm_15

Psalm_14

Psalm_13

Psalm_12

Psalm_11

Psalm_10

Psalm_9

Psalm_8

Psalm_7

Psalm_6

Psalm_5

Psalm_4

Psalm_3

Psalm_2

Psalm_1

Ps 116 (114 - 115) /wg BT wyd. 4/
Psalm 118 (117) /wg BT wyd. 4/