Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim,
opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła.
Cieszyć się będę i radować Tobą,
Psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy.
(Ps 9,2–3)


Psalm 109 (108)  /wg BT wyd. 4/

1 Kierownikowi chóru. Dawidowy. Psalm.

Nie milcz, o Boże, którego wychwalam,

2 bo rozwarli na mnie usta niecne i podstępne.

Mówili ze mną językiem kłamliwym,

3 osaczyli mnie nienawistnymi słowami

i bez przyczyny mnie napastowali.

4 Oskarżali mnie w zamian za miłość moją;

a ja się modliłem.

5 Odpłacili mi złem za dobre

i nienawiścią za moją miłość.

6 Pobudź przeciwko niemu grzesznika,

niech stanie po prawicy jego oskarżyciel!

7 Gdy go sądzić będą, niech wyjdzie jako przestępca,

niech prośba jego stanie się winą.

8 Niech dni jego będą nieliczne,

a urząd jego niech przejmie kto inny!

9 Niechaj jego synowie będą sierotami,

a jego żona niech zostanie wdową!

10 Niech jego dzieci wciąż się tułają i żebrzą,

i niech zostaną wygnane z rumowisk!

11 Niechaj lichwiarz czyha na całą jego posiadłość,

a obcy niech rozdrapią owoc jego pracy!

12 Niech nikt nie okaże mu życzliwości,

niech nikt się nie zlituje nad jego dziećmi!

13 Niech jego potomstwo ulegnie zatracie;

niech w drugim pokoleniu zaginie ich imię!

14 Niech Pan zapamięta winę jego ojców,

niech grzech jego matki nie będzie zgładzony!

15 Niech zawsze stoją przed Panem

i niech On wykorzeni z ziemi pamięć o nim,

16 za to, że nie pomyślał, by okazać życzliwość,

lecz prześladował biedaka i nieszczęśliwego,

i w sercu strapionego śmiertelnie.

17 Miłował złorzeczenie: niech się nań obróci;

w błogosławieństwie nie miał upodobania: niech od niego odstąpi!

18 Niech się odzieje przekleństwem jak szatą;

niech ono przeniknie jak woda do jego wnętrzności

i jak oliwa wejdzie w jego kości!

19 Niech mu będzie jak odzienie, które go okrywa,

i pas, którym stale się opina.

20 Taką niech mają zapłatę od Pana moi oskarżyciele,

którzy przeciw mnie mówią złe rzeczy.

21 Lecz Ty, Panie, mój Panie,

ujmij się za mną przez wzgląd na Twoje imię;

wybaw mnie, bo łaskawa jest Twoja dobroć.

22 Bo jestem nędzny i nieszczęśliwy,

a serce jest we mnie zranione.

23 Niknę jak cień, co się nachyla,

strząsają mnie jak szarańczę.

24 Kolana mi się chwieją od postu

i ciało moje schnie bez tłuszczu.

25 Dla tamtych stałem się urągowiskiem;

widząc mnie potrząsają głowami.

26 Dopomóż mi, Panie, mój Boże;

ocal mnie w swej łaskawości,

27 aby poznali, że to Twoja ręka,

żeś Ty, o Panie, tego dokonał.

28 Niech oni złorzeczą, ale Ty błogosław!

Niech się zawstydzą powstający na mnie,

Twój sługa zaś niechaj się cieszy!

29 Niech moi oskarżyciele odzieją się hańbą,

niech się wstydem okryją jak płaszczem!

30 Chcę wielce dziękować Panu swoimi ustami

i chwalić Go w pośrodku tłumów;

31 bo stanął po prawicy biednego,

aby go wybawić od sądzących jego życie.

Nie milcz, o Boże! Psalmista zwraca się do Boga z prośbą o ratunek w sytuacji zagrożenia życia przez fałszywych oskarżycieli. Bólem przejmuje go świadomość, że nie są to „obcy”, ale ludzie, których miłował i za nich się modlił. Podobną sytuację przeżywał prorok Jeremiasz (zob. Jr 18,20). Tymi słowami mógł się także w Ogrójcu modlić do Ojca nasz Zbawiciel za swoich oskarżycieli
i za jednego ze swoich uczniów, który Go zdradził.

Niech stanie po prawicy jego oskarżyciel (hebr. satan). Rozpoczyna się długa seria złorzeczeń tego psalmu (ww.6-20), które są powodem, że trudno się nim współcześnie modlić. Nie znajdziemy go w modlitwie liturgicznej Kościoła. Obecność takich tekstów w starotestamentalnej modlitwie tłumaczymy kontekstem historycznym i stopniowym rozwojem moralności (zob. modlitwę Jeremiasza w Jr 18,21n). Sytuacja diametralnie się zmienia, jeśli przyjmiemy, że Psalmista przytacza tutaj złorzeczenia jego przeciwników zanoszone przeciwko niemu. Wtedy należałoby inaczej czytać podsumowujący w.20, na przykład: „Takie jest działanie moich oskarżycieli u Jahwe” /S. Łach/.

Niech oni złorzeczą, ale Ty błogosław. Psalmista liczy na Bożą pomoc przede wszystkim ufając Jego łaskawej dobroci. Wie, że wobec wielu złych słów, wystarczy jedno słowo Bożego błogosławieństwa, aby odmienić jego los. Końcowe dziękczynienie psalmu ukazuje Pana, który stoi przy biednym, aby go wybawić od skazania na śmierć. Przypominają się słowa św. Jana Apostoła: „Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet kto zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca – Jezusa Chrystusa sprawiedliwego” (1J 2,1).

Panie Jezu, prosimy za Twoich uczniów, których świat z powodu Twego imienia odrzuca, oskarża i prześladuje, błogosław im i wybaw z niebezpieczeństwa zagrażającego ich życiu. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Michał Baranowski OFMConv

O autorze

o. dr Michał Baranowski OFMConv (ur. 04.02.1964 r. w Lęborku) jest biblistą specjalizującym się w egzegezie Starego Testamentu. Bardzo leży mu na sercu, by Słowo Boże docierało do tych, którzy go pragną i potrzebują. Z tego powodu angażował się w pracę formacyjną z nauczycielami, nowicjuszami (jako mistrz nowicjatu), klerykami swego zakonu (przez wiele lat był wykładowcą i rektorem seminarium w Łodzi-Łagiewnikach) i studentami teologii (jest wykładowcą UKSW). Obecnie łączy pracę dydaktyczną z funkcją duszpasterza akademickiego w Poznaniu.

Jest osobą ujmującą autentyzmem swego życia, prostotą i bezpośredniością w kontaktach, subtelnością. Mądrze i spokojnie potrafi wiele wyjaśnić, powiedzieć o sprawach trudnych tak, że otwiera ich głębię, a nie straszy złożonością. Jest wielkim darem Opatrzności, że zechciał współpracować z BSB i dzielić się z nami swą wiedzą i głębokim przeżyciem Księgi Psalmów.

o. dr hab. Waldemar Linke CP, Wicekanclerz BSB


Poprzednie rozważania:

Psalm 109

Psalm 108

Psalm 107

Psalm 106

Psalm 105

Psalm 104

Psalm 103

Psalm 102

Psalm 101

Psalm 100

Psalm 99

Psalm 98

Psalm 97

Psalm 96

Psalm 95

Psalm 94

Psalm 93

Psalm 92

Psalm 91

Psalm 90

Psalm 89

Psalm 88

Psalm 87

Psalm 86

Psalm 85

Psalm 84

Psalm 83

Psalm 82

Psalm 81

Psalm 80

Psalm 79

Psalm 78_cz.2

Psalm 78_cz1 (1)

Psalm 77

Psalm 76

Psalm 75

Psalm 74

Psalm 73

Psalm 72

Psalm 71

Psalm 70

Psalm 69

Psalm 68

Psalm 67

Psalm 66

Psalm 65

Psalm 64

Psalm 63

Psalm 62

Psalm 61

Psalm 60

Psalm 59

Psalm 58

Psalm 57

Psalm 56

Psalm 55

Psalm 54

Psalm 53

Psalm 52

Psalm 51

Psalm 50

Psalm 49

Psalm 48

Psalm 47

Psalm 46

Psalm 45

Psalm 44

Psalmy 42 i 43

Psalm 41

Psalm 40

Psalm 39

Psalm 38

Psalm 37

Psalm 36

Psalm 35

Psalm 34

Psalm 33

Psalm 32

Psalm 31

Psalm 30

Psalm 29

Psalm 28

Psalm 27

Psalm 26

Psalm 25

Psalm 24

Psalm 23

Komentarze  S. M. Judyta Pudełko PDDM

Psalm_22

Psalm_21

Psalm_20

Psalm_19

Psalm_18

Psalm_17

Psalm_16

Psalm_15

Psalm_14

Psalm_13

Psalm_12

Psalm_11

Psalm_10

Psalm_9

Psalm_8

Psalm_7

Psalm_6

Psalm_5

Psalm_4

Psalm_3

Psalm_2

Psalm_1

Psalm 108 (107) /wg BT wyd. 4/
Psalm 110 (109) /wg BT wyd. 4/