Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim,
opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła.
Cieszyć się będę i radować Tobą,
Psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy.
(Ps 9,2–3)


Psalm 101 (100)  /wg BT wyd. 4/

1 Dawidowy. Psalm.

Chcę opiewać sprawiedliwość i łaskę;

chcę śpiewać Tobie, o Panie!

2 Kroczyć będę drogą nieskalaną:

Kiedyż do mnie przybędziesz?

Będę postępował według niewinności mego serca

pośrodku mojego domu.

3 Nie będę zwracał oczu

ku sprawie niegodziwej;

w nienawiści mam przestępstwa:

nie przylgną one do mnie.

4 Serce przewrotne będzie ode mnie z daleka;

tego, co jest złe, nawet znać nie chcę.

5 Chcę zgładzić takiego,

co skrycie uwłacza bliźniemu.

Kto oczy ma pyszne i serce nadęte –

tego nie zniosę.

6 Oczy kieruję na wiernych w kraju,

ażeby ze mną mieszkali.

Ten, który chodzi drogą nieskalaną,

będzie mi usługiwał.

7 Nie będzie mieszkał w moim domu

ten, kto podstęp knuje.

Ten, który kłamstwa rozgłasza,

nie ostoi się przed mymi oczami.

8 Każdego dnia będę tępił

wszystkich grzeszników ziemi,

aby wygubić w mieście Pańskim

wszystkich złoczyńców.

 

Chcę opiewać sprawiedliwość i łaskę. Psalm rozpoczyna się hymnicznym wezwaniem do uwielbienia Pana, Jego sprawiedliwości i Jego łaski. Psalmista myśli o łasce udzielonej Dawidowi, czyli danej mu obietnicy, że jego potomkowie będą zasiadali na tronie Izraela. Psalm 101 to psalm królewski, w którym nowy władca nie tylko wychwala Bożą sprawiedliwość, ale deklaruje, iż sam pragnie się kierować sprawiedliwością w swym życiu i w sprawowaniu władzy. A że jest to niezwykle trudne w realizacji, dlatego ten psalm stał się zapowiedzią przyszłych rządów mesjańskiego króla.

Kroczyć będę drogą nieskalaną. Za tym oświadczeniem idzie szereg podobnych określeń ukazujących wybór prawego postępowania: będę postępować według niewinności serca; nie będę zwracać oczu ku sprawie niegodziwej; w nienawiści mieć będę przestępstwa; nie będę dawać posłuchu złu; będę bronić serce przed przewrotnością. Jak również decyzja, aby w rządzeniu otaczać się i posługiwać  ludźmi wiernymi, prawymi i nieskalanymi.

Każdego dnia będę tępił wszystkich grzeszników ziemi. Deklaracja zaprowadzenia sprawiedliwego porządku brzmi zdecydowanie w drugiej części psalmu. Król „chce zgładzić”, czyli całkowicie wykluczyć spośród ludu swego królestwa, począwszy od stolicy i swego pałacu, wszystkich nieprawych, kłamców, pysznych i podstępnych. Te ostre zdania psalmu domagają się w modlitwie chrześcijańskiej dopełnienia słowem wzywającym tych ludzi do nawrócenia.

Panie Jezu, Królu sprawiedliwy, spraw, byśmy kroczyli drogą sprawiedliwości i zawsze mieli nieskalane serca. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Michał Baranowski OFMConv

O autorze

o. dr Michał Baranowski OFMConv (ur. 04.02.1964 r. w Lęborku) jest biblistą specjalizującym się w egzegezie Starego Testamentu. Bardzo leży mu na sercu, by Słowo Boże docierało do tych, którzy go pragną i potrzebują. Z tego powodu angażował się w pracę formacyjną z nauczycielami, nowicjuszami (jako mistrz nowicjatu), klerykami swego zakonu (przez wiele lat był wykładowcą i rektorem seminarium w Łodzi-Łagiewnikach) i studentami teologii (jest wykładowcą UKSW). Obecnie łączy pracę dydaktyczną z funkcją duszpasterza akademickiego w Poznaniu.

Jest osobą ujmującą autentyzmem swego życia, prostotą i bezpośredniością w kontaktach, subtelnością. Mądrze i spokojnie potrafi wiele wyjaśnić, powiedzieć o sprawach trudnych tak, że otwiera ich głębię, a nie straszy złożonością. Jest wielkim darem Opatrzności, że zechciał współpracować z BSB i dzielić się z nami swą wiedzą i głębokim przeżyciem Księgi Psalmów.

o. dr hab. Waldemar Linke CP, Wicekanclerz BSB


Poprzednie rozważania:

Psalm 101

Psalm 100

Psalm 99

Psalm 98

Psalm 97

Psalm 96

Psalm 95

Psalm 94

Psalm 93

Psalm 92

Psalm 91

Psalm 90

Psalm 89

Psalm 88

Psalm 87

Psalm 86

Psalm 85

Psalm 84

Psalm 83

Psalm 82

Psalm 81

Psalm 80

Psalm 79

Psalm 78_cz.2

Psalm 78_cz1 (1)

Psalm 77

Psalm 76

Psalm 75

Psalm 74

Psalm 73

Psalm 72

Psalm 71

Psalm 70

Psalm 69

Psalm 68

Psalm 67

Psalm 66

Psalm 65

Psalm 64

Psalm 63

Psalm 62

Psalm 61

Psalm 60

Psalm 59

Psalm 58

Psalm 57

Psalm 56

Psalm 55

Psalm 54

Psalm 53

Psalm 52

Psalm 51

Psalm 50

Psalm 49

Psalm 48

Psalm 47

Psalm 46

Psalm 45

Psalm 44

Psalmy 42 i 43

Psalm 41

Psalm 40

Psalm 39

Psalm 38

Psalm 37

Psalm 36

Psalm 35

Psalm 34

Psalm 33

Psalm 32

Psalm 31

Psalm 30

Psalm 29

Psalm 28

Psalm 27

Psalm 26

Psalm 25

Psalm 24

Psalm 23

Komentarze  S. M. Judyta Pudełko PDDM

Psalm_22

Psalm_21

Psalm_20

Psalm_19

Psalm_18

Psalm_17

Psalm_16

Psalm_15

Psalm_14

Psalm_13

Psalm_12

Psalm_11

Psalm_10

Psalm_9

Psalm_8

Psalm_7

Psalm_6

Psalm_5

Psalm_4

Psalm_3

Psalm_2

Psalm_1

Psalm 100 (99) /wg BT wyd. 4/
Psalm 102 (101) /wg BT wyd. 4/