Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim,
opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła.
Cieszyć się będę i radować Tobą,
Psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy.
(Ps 9,2–3)


Psalm 100 (99)  /wg BT wyd. 4/

1 Psalm. Dziękczynienie.

Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie;

2 służcie Panu z weselem!

Wśród okrzyków radości stawajcie przed Nim!

3 Wiedzcie, że Pan jest Bogiem:

On sam nas stworzył, my Jego własnością,

jesteśmy Jego ludem, owcami Jego pastwiska.

4 Wstępujcie w Jego bramy wśród dziękczynienia,

wśród hymnów w Jego przedsionki;

chwalcie Go i błogosławcie Jego imię!

5 Albowiem dobry jest Pan,

łaskawość Jego trwa na wieki,

a wierność Jego przez pokolenia.

 

Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie. Wezwanie do uwielbienia Pana, rozpoczynające Ps 100, skierowane jest do całej ziemi, a dokładniej – biorąc pod uwagę pielgrzymów wchodzących do świątyni (w. 4) – do wiernych przybywających ze wszystkich zakątków świata. Zachęca ich do radosnego uczestniczenia w służbie Bożej i oddania czci Panu. On jest Bogiem tego ludu. Tym, który powołał go do istnienia, związał się z nim przez przymierze, mocą którego ten lud stał się Jego szczególną własnością (por. Wj 19,5). On jest jego pasterzem, czyli władcą. W Starym Testamencie w taki sposób było opisywane przymierze Boga z Izraelem, ale skoro nazwa ludu się tu  nie pojawia, opis nabiera cech uniwersalnych, i ułatwia modlić się tym psalmem wszystkim wierzącym.

Wstępujcie w Jego bramy wśród dziękczynienia. Zaproszenie pielgrzymów do przejścia bram świątyni, by dziękować i wielbić Pana. W uzasadnieniu tego ponownego wezwania wymienione zostały trzy motywy: dobroć (tob) Pana, Jego łaskawość (hesed) i wierność (emunah) trwające na wieki. Aż nadto wystarczy, by nasze uwielbienie Boga trwało na wieki.

Psalm 100 należy do tzw. „psalmów wezwania”, używanych na poranne rozpoczęcie liturgicznej modlitwy Kościoła. Wobec daru nowego dnia życia zaprasza nas do dziękczynienia Bogu, do służby Bożej i uwielbiania Go z radością.

Panie, niech wszystkie narody ziemi nieustannie Cię wielbią i składają Ci dziękczynienie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Michał Baranowski OFMConv

O autorze

o. dr Michał Baranowski OFMConv (ur. 04.02.1964 r. w Lęborku) jest biblistą specjalizującym się w egzegezie Starego Testamentu. Bardzo leży mu na sercu, by Słowo Boże docierało do tych, którzy go pragną i potrzebują. Z tego powodu angażował się w pracę formacyjną z nauczycielami, nowicjuszami (jako mistrz nowicjatu), klerykami swego zakonu (przez wiele lat był wykładowcą i rektorem seminarium w Łodzi-Łagiewnikach) i studentami teologii (jest wykładowcą UKSW). Obecnie łączy pracę dydaktyczną z funkcją duszpasterza akademickiego w Poznaniu.

Jest osobą ujmującą autentyzmem swego życia, prostotą i bezpośredniością w kontaktach, subtelnością. Mądrze i spokojnie potrafi wiele wyjaśnić, powiedzieć o sprawach trudnych tak, że otwiera ich głębię, a nie straszy złożonością. Jest wielkim darem Opatrzności, że zechciał współpracować z BSB i dzielić się z nami swą wiedzą i głębokim przeżyciem Księgi Psalmów.

o. dr hab. Waldemar Linke CP, Wicekanclerz BSB


Poprzednie rozważania:

Psalm 100

Psalm 99

Psalm 98

Psalm 97

Psalm 96

Psalm 95

Psalm 94

Psalm 93

Psalm 92

Psalm 91

Psalm 90

Psalm 89

Psalm 88

Psalm 87

Psalm 86

Psalm 85

Psalm 84

Psalm 83

Psalm 82

Psalm 81

Psalm 80

Psalm 79

Psalm 78_cz.2

Psalm 78_cz1 (1)

Psalm 77

Psalm 76

Psalm 75

Psalm 74

Psalm 73

Psalm 72

Psalm 71

Psalm 70

Psalm 69

Psalm 68

Psalm 67

Psalm 66

Psalm 65

Psalm 64

Psalm 63

Psalm 62

Psalm 61

Psalm 60

Psalm 59

Psalm 58

Psalm 57

Psalm 56

Psalm 55

Psalm 54

Psalm 53

Psalm 52

Psalm 51

Psalm 50

Psalm 49

Psalm 48

Psalm 47

Psalm 46

Psalm 45

Psalm 44

Psalmy 42 i 43

Psalm 41

Psalm 40

Psalm 39

Psalm 38

Psalm 37

Psalm 36

Psalm 35

Psalm 34

Psalm 33

Psalm 32

Psalm 31

Psalm 30

Psalm 29

Psalm 28

Psalm 27

Psalm 26

Psalm 25

Psalm 24

Psalm 23

Komentarze  S. M. Judyta Pudełko PDDM

Psalm_22

Psalm_21

Psalm_20

Psalm_19

Psalm_18

Psalm_17

Psalm_16

Psalm_15

Psalm_14

Psalm_13

Psalm_12

Psalm_11

Psalm_10

Psalm_9

Psalm_8

Psalm_7

Psalm_6

Psalm_5

Psalm_4

Psalm_3

Psalm_2

Psalm_1

Psalm 99 (98) /wg BT wyd. 4/
Psalm 101 (100) /wg BT wyd. 4/