Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim,
opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła.
Cieszyć się będę i radować Tobą,
Psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy.
(Ps 9,2–3)


Psalm 86 (85)  /wg BT wyd. 4/

1  Prośba. Dawidowy.

Nakłoń swe ucho, wysłuchaj mnie, Panie,

bo jestem nędzny i ubogi.

2 Strzeż mojego życia, bo jestem pobożny,

zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.

Ty jesteś Bogiem moim,

3 Panie, zmiłuj się nade mną,

bo nieustannie wołam do Ciebie.

4 Rozraduj życie swego sługi,

bo ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.

5 Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i pełen przebaczenia,

pełen łaskawości dla wszystkich, którzy Cię wzywają.

6 Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją

i zważ na głos mojej prośby!

7 Wołam do Ciebie w dniu mego utrapienia,

bo Ty mnie wysłuchujesz.

8 Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie,

ani czegoś takiego jak Twoje dzieło.

9 Przyjdą wszystkie ludy, które stworzyłeś,

i Tobie, Panie, pokłon oddadzą,

i będą sławiły Twe imię.

10 Boś Ty jest wielki i działasz cuda:

tylko Ty jesteś Bogiem.

11 Naucz mię, Panie, Twej drogi,

bym postępował według Twojej prawdy;

skłoń moje serce ku bojaźni Twojego imienia!

12 Będę Cię chwalił, Panie, mój Boże, z całego serca mojego

i na wieki będę sławił Twe imię,

13 bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie

i życie moje wyrwałeś z głębin Szeolu.

14 O Boże, pyszni przeciw mnie powstali

i zgraja gwałtowników czyha na me życie,

a nie mają względu na Ciebie.

15 Ale Ty, Panie, jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym,

nieskorym do gniewu, bardzo łagodnym i wiernym.

16 Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną;

udziel Twej siły słudze swojemu

i ocal syna swej służebnicy!

17 Uczyń dla mnie znak – zapowiedź pomyślności,

ażeby ci, którzy mnie nienawidzą, ujrzeli ze wstydem,

żeś Ty, Panie, mi pomógł i pocieszył mnie.

 

Strzeż mojego życia. Psalmista wołając do Boga o ratunek, określa siebie jako nędznego i ubogiego, pobożnego i sługę Pana, ufającego Mu we wszystkim. Czy tak mógł siebie nazwać król Dawid, któremu Ps 86 jest przypisany? Tak, z pewnością tak, ponieważ wobec Boga takim może poczuć się każdy człowiek, który uznaje swoją kruchość i nadzieję pokładaną w mocy Boga. W błaganiu przechodzi się od prośby o wysłuchanie (w.1) do wezwań o wybawienie: „strzeż mojego życia”, „zbaw sługę Twego”, „zmiłuj się nade mną”, „rozraduj moje życie” (ww.2-4).

Ty Panie jesteś dobry i pełen przebaczenia! W drugiej części psalmu uwaga modlącego skierowana jest bardziej na podkreślenie przymiotów Boga. Psalmista wysławia Go jako dobrego
i miłosiernego („pełnego przebaczenia”), łaskawego wobec proszących (w.5), swoim majestatem i dziełami przewyższającego innych bogów (ww.8.10), stwórca i władca wszystkich ludów (w.9). Uwielbienie Boga płynie z wdzięczności dla Tego, który uratował życie psalmisty (w.13). Wyrazem mądrej wdzięczności jest życie zgodne z prawdą i w Bożej bojaźni.

Udziel Twej siły słudze swojemu. Ponownie pod koniec psalmu powracają wezwania o Bożą pomoc, prawdopodobnie już w innej sytuacji. Także w tej modlitwie, zanim wypowiedziane zostanie błaganie, psalmista wysławia przymioty Boga: „Ty, Panie, jesteś Bogiem miłosiernym  łaskawym, nieskorym do gniewu, bardzo łagodnym i wiernym” (w.15). A wychwalając oczekuje, że ponownie Pan ocali jego życie z rąk nieprzyjaciół.

Panie Boże, bez Twojej pomocy nie jesteśmy zdolni bezpiecznie przeżyć choćby jednego dnia, lecz ufamy, że Ty w swym miłosierdziu nie pozostawiasz nas samych na drodze życia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Michał Baranowski OFMConv

O autorze

o. dr Michał Baranowski OFMConv (ur. 04.02.1964 r. w Lęborku) jest biblistą specjalizującym się w egzegezie Starego Testamentu. Bardzo leży mu na sercu, by Słowo Boże docierało do tych, którzy go pragną i potrzebują. Z tego powodu angażował się w pracę formacyjną z nauczycielami, nowicjuszami (jako mistrz nowicjatu), klerykami swego zakonu (przez wiele lat był wykładowcą i rektorem seminarium w Łodzi-Łagiewnikach) i studentami teologii (jest wykładowcą UKSW). Obecnie łączy pracę dydaktyczną z funkcją duszpasterza akademickiego w Poznaniu.

Jest osobą ujmującą autentyzmem swego życia, prostotą i bezpośredniością w kontaktach, subtelnością. Mądrze i spokojnie potrafi wiele wyjaśnić, powiedzieć o sprawach trudnych tak, że otwiera ich głębię, a nie straszy złożonością. Jest wielkim darem Opatrzności, że zechciał współpracować z BSB i dzielić się z nami swą wiedzą i głębokim przeżyciem Księgi Psalmów.

o. dr hab. Waldemar Linke CP, Wicekanclerz BSB


Poprzednie rozważania:

Psalm 86

Psalm 85

Psalm 84

Psalm 83

Psalm 82

Psalm 81

Psalm 80

Psalm 79

Psalm 78_cz.2

Psalm 78_cz1 (1)

Psalm 77

Psalm 76

Psalm 75

Psalm 74

Psalm 73

Psalm 72

Psalm 71

Psalm 70

Psalm 69

Psalm 68

Psalm 67

Psalm 66

Psalm 65

Psalm 64

Psalm 63

Psalm 62

Psalm 61

Psalm 60

Psalm 59

Psalm 58

Psalm 57

Psalm 56

Psalm 55

Psalm 54

Psalm 53

Psalm 52

Psalm 51

Psalm 50

Psalm 49

Psalm 48

Psalm 47

Psalm 46

Psalm 45

Psalm 44

Psalmy 42 i 43

Psalm 41

Psalm 40

Psalm 39

Psalm 38

Psalm 37

Psalm 36

Psalm 35

Psalm 34

Psalm 33

Psalm 32

Psalm 31

Psalm 30

Psalm 29

Psalm 28

Psalm 27

Psalm 26

Psalm 25

Psalm 24

Psalm 23

Komentarze  S. M. Judyta Pudełko PDDM

Psalm_22

Psalm_21

Psalm_20

Psalm_19

Psalm_18

Psalm_17

Psalm_16

Psalm_15

Psalm_14

Psalm_13

Psalm_12

Psalm_11

Psalm_10

Psalm_9

Psalm_8

Psalm_7

Psalm_6

Psalm_5

Psalm_4

Psalm_3

Psalm_2

Psalm_1

Ps 85 (84) /wg BT wyd. 4/
Psalm 87 (86) /wg BT wyd. 4/