Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim,
opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła.
Cieszyć się będę i radować Tobą,
Psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy.
(Ps 9,2–3)


Ps 115 (113B)  /wg BT wyd. 4/

1 Nie nam, Panie, nie nam,

lecz Twemu imieniu daj chwałę

za Twoją łaskawość i wierność!

2 Czemu mają mówić poganie:

«A gdzież jest ich Bóg?»

3 Nasz Bóg jest w niebie;

czyni wszystko, co zechce.

4 Ich bożki to srebro i złoto,

robota rąk ludzkich.

5 Mają usta, ale nie mówią;

oczy mają, ale nie widzą.

6 Mają uszy, ale nie słyszą;

nozdrza mają, ale nie czują zapachu.

7 Mają ręce, lecz nie dotykają;

nogi mają, ale nie chodzą;

gardłem swoim nie wydają głosu.

8 Do nich są podobni ci, którzy je robią,

i każdy, który im ufa.

9 Dom Izraela pokłada ufność w Panu,

On ich pomocą i tarczą.

10 Dom Aarona pokłada ufność w Panu,

On ich pomocą i tarczą.

11 Bojący się Pana, pokładają ufność w Panu,

On ich pomocą i tarczą.

12 Pan o nas pamięta:

niech nam błogosławi;

niech błogosławi domowi Izraela,

niech błogosławi domowi Aarona;

13 niech błogosławi bojącym się Pana,

zarówno małym jak i wielkim!

14 Niech Pan was rozmnoży,

was i synów waszych!

15 Błogosławieni jesteście przez Pana,

co stworzył niebo i ziemię.

16 Niebo jest niebem Pana,

synom zaś ludzkim dał ziemię.

17 To nie umarli chwalą Pana,

nikt z tych, którzy zstępują do Szeolu,

18 lecz my błogosławimy Pana

odtąd i aż na wieki.

 

Nie nam, Panie, nie nam, lecz Twemu imieniu daj chwałę. Początek psalmu 115 jest jednym z wersetów Psałterza, który na stałe wszedł do codziennej modlitwy Kościoła i mowy chrześcijańskiego ludu. Skłania on bowiem do przezwyciężania naszych antropocentrycznych i egoistycznych dążeń, umotywowanych skutkami grzechu pierworodnego, i ukierunkowuje wszystkie modlitwy i intencje oraz kształtuje podejmowane działania w perspektywie wypełnienia woli Bożej i wzrostu Bożej chwały w świecie. W kontekście psalmu ma on jednak inne znaczenie. Jest błaganiem ludu Izraela o okazanie przez Boga swej chwały wobec pogan, którzy widząc ich ciężką sytuację, drwią z nich i z ich Pana, który wydaje się nieobecny. Jest to albo czas babilońskiej niewoli (por. Ez 36,23n), albo po powrocie z niej do Ziemi Obiecanej. Odpowiedź Izraela i wyznanie wiary są pewne: „Nasz Bóg jest w niebie i czyni wszystko co zechce”.

Ich bożki to srebro i złoto. W stylu niektórych prorockich wypowiedzi (zob. Iz 44,9-20; Jr 10,3-15) psalmista ukazuje, że pogańskie bożki są tylko wytworem ludzkich rąk. Nie ma w nich życia i taki też jest w rzeczywistości los tych, którzy je wykonują i w nich pokładają nadzieję. Natomiast lud Izraela, jego kapłani i wszyscy „bojący się Pana”, pokładają nadzieję w Bogu i nie zawiodą się. Obnażenie fałszywości pogańskich kultów łączyło się z pogłębieniem wiary Izraela w jedynego Boga. Dzisiaj to słowo ma nam pomóc odkryć na modlitwie to wszystko, co jest „bożkiem” w naszym życiu. Odkryć, nazwać i odrzucić, wybierając życie w jedynym Panu.

Pan o nas pamięta i nam błogosławi! Psalmista prosi o Boże błogosławieństwo dla wszystkich tych, którzy pokładają ufność w Panu. Tak, jak przed chwilą wymieniał poszczególne grupy zaświadczając o ich nadziei w Bogu, tak teraz dla każdej z nich prosi o błogosławieństwo. Może należałoby nawet odczytać, że zapewnia ich wszystkich, że Pan będzie im błogosławił, czyli udzieli im długich lat życia, siły i urodzajności, szczęścia i dobrobytu.

To nie umarli chwalą Pana. Te słowa odzwierciedlają jeszcze ten okres objawienia Starego Testamentu, w którym nadzieja szczęścia, jako nagrody od Boga, obejmowała jedynie doczesne życie ludzkie. Stąd też im dłuższe życie wiernych, tym dłużej będą oddawać Bogu chwałę. W Chrystusie zabłysła pełnym blaskiem nadzieja zmartwychwstania wszystkich wierzących i uwielbiania Boga „na wieki” w wiecznej szczęśliwości (zob. Ap 7,9-11).

Panie Boże Wszechmogący, w Tobie pokładamy nadzieję, a Ty nieustannie otaczaj nas swoją opieką i błogosław, abyśmy Cię mogli zawsze uwielbiać. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Michał Baranowski OFMConv

O autorze

o. dr Michał Baranowski OFMConv (ur. 04.02.1964 r. w Lęborku) jest biblistą specjalizującym się w egzegezie Starego Testamentu. Bardzo leży mu na sercu, by Słowo Boże docierało do tych, którzy go pragną i potrzebują. Z tego powodu angażował się w pracę formacyjną z nauczycielami, nowicjuszami (jako mistrz nowicjatu), klerykami swego zakonu (przez wiele lat był wykładowcą i rektorem seminarium w Łodzi-Łagiewnikach) i studentami teologii (jest wykładowcą UKSW). Obecnie łączy pracę dydaktyczną z funkcją duszpasterza akademickiego w Poznaniu.

Jest osobą ujmującą autentyzmem swego życia, prostotą i bezpośredniością w kontaktach, subtelnością. Mądrze i spokojnie potrafi wiele wyjaśnić, powiedzieć o sprawach trudnych tak, że otwiera ich głębię, a nie straszy złożonością. Jest wielkim darem Opatrzności, że zechciał współpracować z BSB i dzielić się z nami swą wiedzą i głębokim przeżyciem Księgi Psalmów.

o. dr hab. Waldemar Linke CP, Wicekanclerz BSB


Poprzednie rozważania:

Psalm 115

Psalm 114

Psalm 113

Psalm 112

Psalm 111

Psalm 110

Psalm 109

Psalm 108

Psalm 107

Psalm 106

Psalm 105

Psalm 104

Psalm 103

Psalm 102

Psalm 101

Psalm 100

Psalm 99

Psalm 98

Psalm 97

Psalm 96

Psalm 95

Psalm 94

Psalm 93

Psalm 92

Psalm 91

Psalm 90

Psalm 89

Psalm 88

Psalm 87

Psalm 86

Psalm 85

Psalm 84

Psalm 83

Psalm 82

Psalm 81

Psalm 80

Psalm 79

Psalm 78_cz.2

Psalm 78_cz1 (1)

Psalm 77

Psalm 76

Psalm 75

Psalm 74

Psalm 73

Psalm 72

Psalm 71

Psalm 70

Psalm 69

Psalm 68

Psalm 67

Psalm 66

Psalm 65

Psalm 64

Psalm 63

Psalm 62

Psalm 61

Psalm 60

Psalm 59

Psalm 58

Psalm 57

Psalm 56

Psalm 55

Psalm 54

Psalm 53

Psalm 52

Psalm 51

Psalm 50

Psalm 49

Psalm 48

Psalm 47

Psalm 46

Psalm 45

Psalm 44

Psalmy 42 i 43

Psalm 41

Psalm 40

Psalm 39

Psalm 38

Psalm 37

Psalm 36

Psalm 35

Psalm 34

Psalm 33

Psalm 32

Psalm 31

Psalm 30

Psalm 29

Psalm 28

Psalm 27

Psalm 26

Psalm 25

Psalm 24

Psalm 23

Komentarze  S. M. Judyta Pudełko PDDM

Psalm_22

Psalm_21

Psalm_20

Psalm_19

Psalm_18

Psalm_17

Psalm_16

Psalm_15

Psalm_14

Psalm_13

Psalm_12

Psalm_11

Psalm_10

Psalm_9

Psalm_8

Psalm_7

Psalm_6

Psalm_5

Psalm_4

Psalm_3

Psalm_2

Psalm_1

Psalm 114 (113 A) /wg BT wyd. 4/
Ps 116 (114 - 115) /wg BT wyd. 4/