Komentarze do czytań XV Tydzień Zwykły
od 16 do 22 lipca 2017 r. – Michał Gołąb

Niedziela, 16.07.2017 r. Pierwsze czytanie: Iz 55,10-11 W dzisiejszych czytaniach pojawiają się motywy: siewcy, ziarna, gleby, plonu i one wprowadzają nas w rzeczywistość królestwa Bożego, które jest już wśród nas. Trzeba je zobaczyć, co nie zawsze jest łatwe, i w nim uczestniczyć. Prorok Izajasz, przekazuje wyrocznię Pana, a On porównuje skuteczność swojego słowa do deszczu, który spada z nieba i tam nie powraca, póki nie użyźni ziemi. Bóg … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XIV Tydzień Zwykły
od 9 do 15 lipca 2017 r. – ks. Bartosz Mitkiewicz

Niedziela, 9.07.2017 r. Pierwsze czytanie: Za 9, 9-10 Prorok Zachariasz mówi o królestwie mesjańskim, a dokładniej o Królu Pokoju. Istnieją duże rozbieżności wśród badaczy starających się ustalić sytuację historyczną, w której powstały mowy zawarte w rozdz. 9-14. Cel Proroka jest jasny, chce on podać ludowi przykład: Bóg teraz i w przyszłości będzie czynił podobnie, jak w przeszłości postępował z Judą i Efraimem oraz obcymi narodami. Król opisany w tym … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XIII Tydzień Zwykły
od 2 do 8 lipca 2017 r. – ks. Mateusz Nycz

Niedziela, 2.07.2017 r. Pierwsze czytanie: 2 Krl 4,8–11.14–16a Wielki prorok Elizeusz, ilekroć przechodził przez Szunem, zawsze był goszczony przez pewną bogatą kobietę. Zauważmy, że jej gościnność była przeogromna, bowiem zapewniała mu dużo lepsze warunki do zatrzymania się i odpoczynku w drodze, niż było to konieczne. Jej serdeczność, otwartość i gościnność płynęły prosto z serca. Tekst nic nam nie mówi, żeby ta kobieta kiedykolwiek liczyła na jakieś wynagrodzenie lub … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XII Tydzień Zwykły
od 25 czerwca do1 lipca 2017 r. – dr Joanna Jaromin

Niedziela, 25.06.2017 r. Pierwsze czytanie: Jr 20,10-13 Dzisiejszy fragment z Księgi proroka Jeremiasza przypomina swoją strukturą tzw. psalmy złorzeczące, nazywane inaczej lamentacjami, w których psalmista skarży się na własny los lub częściej na los całego Izraela. Prorok Jeremiasz także na początku przedstawia swoją sytuację uciskanego, przeciwko któremu wszyscy rzucają oszczerstwa, donoszą fałszywie, czekają na jego upadek, próbują go zwieść, by zemścić się na nim. Prorok … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XI Tydzień Zwykły
od 18 do 24 czerwca 2017 r. – Tomasz Herbich

Niedziela, 18.06.2017 r. Pierwsze czytanie: Wj 19,1–6a Gdy w trzecim miesiącu od wyjścia z Egiptu Izraelici rozbili obóz na pustyni Synaj naprzeciwko góry, Bóg przystąpił do zawarcia z nimi przymierza. Uważny czytelnik Księgi Wyjścia bez trudu dostrzeże w tym fragmencie realizację zapowiedzi, którą Bóg dał Mojżeszowi, gdy posłał go do Egiptu: „Znakiem dla ciebie, że Ja cię posłałem, będzie to, iż po wyprowadzeniu tego ludu z Egiptu oddacie cześć Bogu … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań X Tydzień Zwykły
od 11 do 17 czerwca 2017 r – Konrad Czernichowski

Niedziela, 11.06.2017 r. Uroczystość Najświętszej Trójcy. Pierwsze czytanie: Wj 34, 4b-6.8-9 Izraelici popełnili wielki grzech. Nie potrafili poczekać na Mojżesza i uczynili sobie złotego cielca. Gdy Mojżesz w końcu zszedł z góry Synaj i zobaczył bałwochwalstwo ludu, w gniewie potłukł, dopiero co otrzymane od Boga, święte tablice z dziesięciorgiem przykazań. Bóg nie zraził się jednak grzechem Żydów. Nakazał Mojżeszowi wyciosać dwie nowe tablice z tymi samymi słowami, co … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań IX Tydzień Zwykły
od 4 do 10 czerwca 2017 r. – Maciej Szulim

Niedziela, 4.06.2017 r., uroczystość Zesłania Ducha Świętego Pierwsze czytanie: Dz 2, 1-11 Wydawać by się mogło, że w nowoczesnym chrześcijaństwie, które dumnie szuka swoich korzeni w pierwotnym Kościele, nie ma miejsca na tezy o bezpośrednim wpływie Boga na bieg historii. Dramat II wojny światowej sprawił, że zarówno Żydom, jak i wielu chrześcijanom trudno jest przyjąć, że działanie Boga w świecie wykracza poza osobiste relacje między Nim a poszczególnymi ludźmi. … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań VII Tydzień Wielkanocny
od 28 maja do 3 czerwca 2017 r. – Jacek Wójcik

Niedziela, 28.05.2017 r. Pierwsze czytanie: Dz 1, 1-11 W kolejnym tygodniu wielkanocnym słowo Boże przypomina nam o zwycięstwie Jezusa i naprowadza nasze myśli ku Jego królestwu. Dzisiaj Łukasz przypomina, że Jezus po zmartwychwstaniu o tym królestwie opowiadał uczniom przez całe czterdzieści dni. Mówił im o nim wielokrotnie wcześniej, ale okazało się, że to do nich nie docierało. Zdumiewające jak bardzo drogi myślenia ludzkiego potrafią rozmijać się z drogą wskazywaną … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań VI Tydzień Wielkanocny
od 21 do 27 maja 2017 r. – Mira Majdan

Niedziela, 21.05. 2017 r. Pierwsze czytanie: Dz 8, 5-8. 14-17 To, że cuda i znaki dokonywane przez diakona Filipa wzbudziły wielką radość wśród mieszkańców Samarii, można uznać za całkowicie naturalne – kto z nas nie ucieszyłby się z odzyskanego zdrowia czy pokoju serca? To, że uważnie wysłuchali tego, co Filip miał im do powiedzenia, mogło płynąć po prostu z ciekawości i szacunku do „uzdrowiciela”. Ale to, że przyjęli jego przesłanie o Jezusie, że zapragnęli … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań V Tydzień Wielkanocny
od 14 do 20 maja 2017 r. – Joanna Człapska

Niedziela, 14.05.2017 r. Pierwsze czytanie: Dz 6,1-7 W  przywołanym dzisiaj fragmencie św. Łukasz opowiada, jak tworzył się Chrystusowy Kościół. Kilkanaście wersetów wcześniej czytamy, że pierwotny Kościół zespalała miłość, że jeden duch i jednio serce ożywiało wszystkich wierzących i nikt nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne (Dz 4,32-37). Obraz niemalże doskonały i nagle pojawia się jakaś rysa… Helleniści (prawdopodobnie chodzi tu … Zobacz cały tekst >>