Komentarze do czytań – II tydzień zwykły
od 19 do 25 stycznia 2020 r. – Maciej Siekierski

Niedziela Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela, 19.01.2020 r. Pierwsze czytanie: Iz 49, 3.5-6 Tekst stanowi wyjątki z drugiej pieśni (utożsamianego przez nas z Chrystusem) sługi Jahwe, mówiącej o powołaniu, motywacjach i subiektywnej ocenie przyszłej służby Bogu. Pojawiające się tu zestawienie sługi z Izraelem wydaje się stać w sprzeczności z dalszym fragmentem tekstu, gdzie zgromadzenie Izraela wokół wcześniej powołanego sługi ma być … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – I tydzień zwykły
od 12 do 18 stycznia 2020 r. – Joanna Człapska

Niedziela Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela, 12.01.2020 r. – święto Chrztu Pańskiego Pierwsze czytanie: Iz 42, 1-4.6-7 Usłyszeliśmy dzisiaj pierwszą z czterech pieśni Sługi Pańskiego. Kim jest ów Sługa? Kogo autor księgi określa tym mianem? W Biblii Bóg nazywa swoim sługą tego, kogo powołuje do współdziałania w urzeczywistnianiu swoich planów. Jest to bardzo zaszczytne miano i wielkie powołanie. Wielu … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – II Tydzień po Narodzeniu Pańskim
od 5 do 11 stycznia 2020 – Konrad Sadkowski

Niedziela Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela, 5 stycznia 2020 Pierwsze czytanie: Syr 24, 1-2.8-12 Liturgia dnia dzisiejszego zachęca nas do dalszego przeżywania Uroczystości Bożego Narodzenia. Lekcja ze Starego Testamentu pochodzi z Księgi Syracha, zaliczanej do Ksiąg Mądrościowych. Mądrość była traktowana w nich jako jeden z atrybutów Boga. Za pomocą mądrości opisywano i wyjaśniano zjawiska natury w otaczającym świecie, zachowanie oraz relacje międzyludzkie. W opisie … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – I tydzień po Narodzeniu Pańskim
od 29 grudnia 2019 r. do 4 stycznia 2020 r. – Teresa Pieczyńska

  Niedziela, 29.12.2019 r. – święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa   Pierwsze czytanie: Syr 3,2-6.12-14 Autor Księgi Syracha, stanowiącej swego rodzaju podręcznik filozofii życia, zawarł w niej szereg praktycznych rad i pouczeń dotyczących pobożności i moralności w życiu codziennym oraz wiary i mądrości. Nadrzędną kwestią jest wiara w Boga i oddawanie Mu należnego szacunku i czci. Posiadając doskonałą znajomość pism Starego Testamentu, autor … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – IV tydzień Adwentu
od 22 do 28 grudnia 2019 r. – Maciej Szulim

Niedziela, 22.12.2019 r.   Pierwsze czytanie: Iz 7, 10-14 Im dalej jest się od Boga i im bliżej Szeolu, tym bardziej Jego postać zostaje przysłonięta przez nasze błędne, antropomorficzne wyobrażenia. Chłodne milczenie w stosunku do Pana jest tak samo zabójcze dla relacji z Nim, jak dla relacji małżonków. Achazowi mogło wydawać się, że postępuje słusznie, nie chcąc naprzykrzać się Bogu prośbami. Podobnie może być … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – III tydzień Adwentu
od 15 do 21 grudnia 2019 r. – s. M. Tomasza Potrzebowska CSC

Niedziela, 15.12.2019 r.   Pierwsze czytanie: Iz 35, 1-6a.10 Bóg wzywa, by pustynia i step się rozweseliły i zakwitły, a nawet, by skakały z uciechy. Pustynia, spieczona, sucha ziemia i step. Popatrzmy w głębię naszych serc. Może w nich coś wyschło, może coś się wypaliło, zapiekło, wyjałowiło. Niech Bóg dotyka w nas dziś tego, co obumarłe, abyśmy zobaczyli chwałę Pana i wspaniałość naszego Boga. Wszystko, co w nas … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – II tydzień Adwentu
od 8 do 14 grudnia 2019 r. – ks. dr Leszek Rasztawicki

Niedziela, 8.12.2019 r. – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP   Pierwsze czytanie: Rdz 3, 9-15 Dzisiaj w pierwszym czytaniu słyszymy o tajemnicy zła i siły jej negatywnego oddziaływania. Zło jest przedstawione w obrazie węża jako symbolu podstępnego działania i śmiertelnego rażenia. Działanie zła jest zawsze ukryte i zakłamane, choć ukazuje się jako pozorne dobro i chwilowe szczęście. Celem zła jest odcięcie stworzenia od relacji … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – I tydzień Adwentu
od 1 do 7 grudnia 2019 r. – ks. dr Adam Dynak

Niedziela, 1.12.2019 r.   Pierwsze czytanie: Iz 2, 1-5 W liturgii Kościoła rozpoczynamy Adwent, jeszcze jeden w naszym życiu, ze świadomością, że tak naprawdę Adwent nieustannie trwa, bez przerwy realizuje się w historii świata. W tym stwierdzeniu wyraża się istota tajemnicy, którą dziś, jako chrześcijanie, po raz kolejny próbujemy sobie uświadomić. Otóż, faktem jest, że wchodzimy w bezpośredni etap przygotowania się na spotkanie z Jezusem Chrystusem w tajemnicy Jego … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XXXIV tydzień zwykły
od 24 do 30 listopada 2019 r. – Andrzej Kowalski

Niedziela, 24.11.2019 r. – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata   Pierwsze czytanie: 2 Sm 5, 1-3 Znając historię świata, o którym ziemskim królu moglibyśmy powiedzieć, że jesteśmy z jego kości i ciała, czyli jedno z nim? Po usłyszeniu przypowieści o Dobrym Pasterzu, którego władcę i wodza obdarzylibyśmy takim nieograniczonym zaufaniem? Nie dziwi więc, że Kościół ustanowił święto Chrystusa Króla dopiero w 1925 roku, gdy po dwóch tysiącleciach rozwiały się złudzenia … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XXXIII tydzień zwykły
od 17 do 23 listopada 2019 r. – dr hab. Waldemar Linke CP

Niedziela, 17.11.2019 r.   Pierwsze czytanie: Ml 3,19-20a Słoma w piecu nie ma przed sobą wielkiej przyszłości. Jest skazana na zagładę, błyśnie tylko na chwilę jasnym płomieniem, a za chwilę nie zostanie po niej nic. Obraz jałowości życia tych, którzy przeżyli je w sposób nieudany, jest dość wstrząsający właśnie ze względu na błyskawiczny i nieodwołalny charakter ich przemijania. Zaskakuje on, ponieważ osoby, o których mówi tekst, to ludzie aroganccy i realizujący swoje cele kosztem … Zobacz cały tekst >>