Komentarze do czytań XXXII Tydzień Zwykły
od 12 do 18 listopada 2017 r. – Ks. Łukasz Duda

Niedziela, 12.11.2017 r. Pierwsze czytanie: Mdr 6,12–16 Ja dla Boga, czy Bóg dla mnie? Życie wiary to sztuka paradoksalnej symbiozy, czyli wspólnego życia, w którym jedna ze stron zyskuje, a druga nie traci. Wspólnego życia, w którym to człowiek jest wspieranym, a Bóg udzielając, nie jest poszkodowanym. Tę sztukę praktykuje się, podnosząc swoje duchowe spojrzenie do góry, tam gdzie znajdują się rzeczy najwznioślejsze, tam gdzie znajduje się … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XXXI Tydzień Zwykły
od 5 do 11 listopada 2017 r. – Dr hab. Marek Kita

Niedziela, 5.11.2017 r. Pierwsze czytanie: Ml 1, 14b – 2,2b.8-10 Nasz tekst dotyczył pierwotnie kapłanów starożytnego Izraela, ale przecież nie dlatego czytamy go podczas liturgii. Słowo Boże zwraca się właśnie dziś do Kościoła, który aktualnie tworzymy. Choć w Nowym Testamencie jedynym kapłanem jest Chrystus (por. Hbr 7, 21-27), to wciąż istnieje funkcja duszpasterzy i najpierw do nich można odnieść upomnienia z Księgi Malachiasza. Jak widać, … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XXX Tydzień Zwykły
od 29 października do 4 listopada 2017 r. – dr Joanna Jaromin

Niedziela, 29.10.2017 r. Pierwsze czytanie: Wj 22,20-26 Dzisiejsze pierwsze czytanie to fragment prawa moralnego, jakie Jahwe dał swemu ludowi. Jest to jednak fragment niezwykły, ukazuje bowiem, jak wielka jest miłość Boga do człowieka, zwłaszcza tego, który szczególnie jej potrzebuje. Często błędnie wyobrażamy sobie Boga Starego Testamentu jako surowego Sędziego, natomiast Boga Nowego Testamentu jako miłosiernego Ojca, podczas gdy jest to jeden i ten … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XXIX Tydzień Zwykły
od 22 do 28 października 2017 r. – Ks. Mateusz Nycz

Niedziela, 22.10.2017 r. Pierwsze czytanie: Iz 45,1.4-6 Dziś przeżywamy w Kościele dzień misyjny. Wydaje się, że jest to najlepszy kontekst, w jakim należałoby odczytywać dzisiejszą liturgię słowa. Uwagę zwraca, z jaką serdecznością, wręcz miłością, Bóg mówi o Cyrusie. Cyrusie, będącym władcą pogańskim, nieznającym i nieuznającym jedynego Pana. Skąd więc takie słowa pod adresem Cyrusa? Pozwolił on Izraelitom na powrót do Jerozolimy z wygnania babilońskiego. Wpisał się w ten sposób, … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XXVIII Tydzień Zwykły
od 15 do 21 października 2017 r. – Andrzej Kowalski

Niedziela, 15.10.2017 r. Pierwsze czytanie: Iz 25, 6-10a Prorok Izajasz nazywany jest także Ewangelistą Starego Testamentu, ponieważ  Księga nosząca jego imię zawiera wiele proroctw mesjańskich. Ale to nie wszystko, część rozdziałów tej Księgi (24-27) nazywana jest przez wielu egzegetów wielką apokalipsą Izajasza. Zestawia się ją z późniejszą Księgą Daniela, która czerpie z proroctw Izajasza i je rozwija. Liczne  jej echa przebrzmiewają też w Apokalipsie św. Jana. Zwróćmy … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XXVII Tydzień Zwykły
od 8 do 14 października 2017 r. – Ks. Jarosław Kotula

Niedziela, 8.10.2017 r. Pierwsze czytanie: Iz 5, 1-7 Po raz kolejny w liturgii słowa, obraz winnicy staje się tłem przypowieści ewangelicznej i ważnym odniesieniem do zrozumienia przesłania Pana Jezusa. Uprawa winorośli wymagała więcej pracowitości i mądrości ludzkiej niż inne prace rolne. Bardziej też zależała od wpływu czynników atmosferycznych i cyklu pór roku. Dlatego też pozyskiwanie jej owoców przysparzało szczególnej radości serca, zapowiadało zdrowie … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XXV Tydzień Zwykły
od 1 do 7 października 2017 r. – Maciej Szulim

Niedziela, 1.10.2017 r. Pierwsze czytanie: Ez 18, 25-28 Zapewne większości z nas, oswojonych z chrześcijańską nauką o Bożym nieskończonym miłosierdziu, nie szokuje już scena z krzyża, w której Jezus wybacza dobremu łotrowi. Każdy katolik, który posiada w sobie trochę więcej niż odrobinę empatii, będzie żył nadzieją na zbawienie tych, którzy są daleko od Boga. Skąd więc brak w nas owej nadziei?… Niejednokrotnie nie chodzi wcale o brak empatii, ale o brak wiary. Nie można … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XXV Tydzień Zwykły
od 24 do 30 września 2017 r. – s. Joanna Ewa Koszałka FMA

Niedziela, 24.09.2017 r. Pierwsze czytanie: Iz 55,6–9 Zakończenie Izajaszowej Księgi Pocieszenia zawiera przepowiednie wyjścia z niewoli dzięki łasce Boga, który hojny jest w przebaczaniu. Prorok kreśli obraz Boga, który jest bliski człowiekowi, który pozwala się znaleźć, który jest pełen litości, bo jest Bogiem naszym. Bliskości Boga doświadczał człowiek zawsze: Bóg powołał go do istnienia, bo pragnie być przy nim. Zauważmy, że nawet wtedy, gdy oddalamy … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XXIV Tydzień Zwykły
od 17 do 23 września 2017 r. – Jacek Wójcik

Niedziela, 17.09.2017 r. Pierwsze czytanie: Syr 27, 30 – 28, 7 Kiedyś wydawało mi się, że bycie chrześcijaninem oznacza w pierwszej kolejności dobre postępowanie wobec innych ludzi. W tym się ma wyrażać nasza miłość. Nie negując w żadnym stopniu tego przekonania z czasem przekonałem się, że nasza religia jest także religią przebaczenia. W jednym ze swoich wspomnień Matka Teresa z Kalkuty napisała, że zauważyła w skrzyni na śmieci starą … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XXIII Tydzień Zwykły
od 10 do 16 września 2017 r. – Ks. Piotr Strakowski

Niedziela, 10.09.2017 r. Pierwsze czytanie: 10 – Ez 33, 7-9 Żyjący w IV wieku przed Chrystusem prorok Ezechiel został wyznaczony na stróża Domu Izraela. Już zwykłe stróżowanie wymaga czujności, odwagi i sprytu. Trzeba przewidzieć możliwe zagrożenia, zapobiec im lub przeciwdziałać. Tymczasem w Księdze Ezechiela pojawiają się dodatkowe wytyczne dla stróża. Ma on nie tylko upominać tych, którzy występują przeciwko Bogu, lecz także samemu przestrzegać … Zobacz cały tekst >>