Komentarze do czytań – VI Tydzień Wielkanocy
od 9 do 15 maja 2021 r. – s. Faustyna Aleksandrowicz CSFN

Niedziela, 9.05.2021 r. Pierwsze czytanie: Dz 10, 25-26. 34-35. 44-48 Historia Korneliusza to historia Rzymianina, który jest na drodze poszukiwania prawdy. Czuje głęboko w sercu, że to, co wyznaje, czyli wiara w bóstwa, składanie ofiar bożkom, nie zaspokaja w pełni pragnienia jego duszy. Gdy patrzy na moralność Cesarstwa Rzymskiego, jest głęboko przekonany, że istnieje coś więcej, że jest Ktoś większy. Spotyka się więc z Piotrem, pada mu do nóg i oddaje … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – V Tydzień Wielkanocy
od 2 do 8 maja 2021 r. – kl. Rafał Mińkowski

Niedziela, 2.05.2021 r. Pierwsze czytanie: Dz 9, 26-31   W czasie pobytu Szawła w Damaszku, który miał miejsce zaraz po jego nawróceniu, najpierw spotkał się on z dużym dystansem ze strony chrześcijan, następnie głosił on Ewangelię i ostatecznie musiał uciekać do Jerozolimy, ponieważ Żydzi chcieli go zamordować. Kiedy już przybył do Świętego Miasta historia z Damaszku jakby się powtarza, co widzimy w dzisiejszym czytaniu. Przyszły Apostoł … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – IV Tydzień Wielkanocy
od 25 kwietnia do 1 maja 2021 r. – ks. Mateusz Oborzyński

Niedziela, 25.04.2021 r. Pierwsze czytanie: Dz 4, 8-12 Jaka przedziwna przemiana dokonała się w Apostole Piotrze! Ten, który nie tak dawno temu zaparł się swego Mistrza wobec służącej arcykapłana, teraz odważnie przemawia o Panu Jezusie wobec tegoż arcykapłana. Jak to możliwe? Św. Łukasz daje nam wskazówkę: św. Piotr przemawia pełen Ducha Świętego, który zstąpił na Kościół w dniu Pięćdziesiątnicy. Odwaga i mądrość to przecież tylko niektóre z darów Ducha-Pocieszyciela! Spełniła … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – III Tydzień Wielkanocy
od 18 do 24 kwietnia 2021 r. – ks. Błażej Węgrzyn

Niedziela, 18.04.2021 r. Pierwsze czytanie: Dz 3, 13-15. 17-19 By lepiej zrozumieć to czytanie, posłużmy się ostatnim zdaniem dzisiejszej Ewangelii (w końcu, oba dzieła wyszły spod ręki jednego autora): Jezus rzekł do nich [uczniów]: „Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego”. A co … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – II Tydzień Wielkanocy
od 11 do 17 kwietnia 2021 r. – ks. Michał Dłutowski

Niedziela, 11.04.2021 r.- Niedziela Miłosierdzia Bożego Pierwsze czytanie: Dz 4, 32-35 Dzisiejsza niedziela jest Świętem Bożego Miłosierdzia ustanowionym zgodnie z życzeniem Jezusa, który objawił się św. Siostrze Faustynie. Przyjęcie orędzia Bożego miłosierdzia ma doprowadzić do odtworzenia jedności, jaka istniała w Kościele na początku. Wynikała ona z doświadczenia wielkiej miłości Boga, jaką żyli Apostołowie i pierwsi uczniowie. Wspominali oni mękę Pańską oraz miłosierdzie, jakie im … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – I Tydzień Wielkanocy
od 4 do 10 kwietnia 2021 r. – ks. dr Leszek Rasztawicki

Niedziela, 4.04.2021 r. – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego Pierwsze czytanie: Dz 10, 34a. 37-43 Przeżywamy dzisiaj największą tajemnicę wiary. Chrystus umarł na krzyżu, ale zmartwychwstał i żyje. W ten sposób otworzył bramy nieba dla wszystkich, którzy wierzą w Zmartwychwstałego i słuchają Jego głosu. W Wielkim Poście próbowaliśmy przy pomocy łaski Bożej dokonać nawrócenia i przemiany naszego życia. Teraz nawróciwszy się, mamy misję do wypełnienia. Chrystus wzywa … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – Wielki Tydzień
od 28 marca do 3 kwietnia 2021 r. – ks. dr Krzysztof Filipowicz

Niedziela, 28.03.2021 r. – Niedziela Palmowa Ewangelia w czasie procesji: Mk 11, 1-10 (lub) J 12, 12-16) Charakterystycznym elementem Chrystusowego wjazdu do Jerozolimy są radosne okrzyki: Hosanna na wysokościach. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Radosny okrzyk Hosanna używany był podczas żydowskiego Święta Namiotów i Paschy. Wdzięczna liturgia chrześcijańska pieczołowicie przechowała zawołanie Hosanna i od starożytnych czasów powtarza je podczas każdej Eucharystii, zmieniając … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – V tydzień Wielkiego Postu
od 21 do 27 marca 2021 r. – ks. Łukasz Mroczek

Niedziela, 21 marca 2021 r. Pierwsze czytanie: Jr 31, 31-34 Prawda to jedno z imion naszego Boga. W Ewangelii św. Jana Pan Jezus powie o sobie: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem (J 14,6). Bogu zależy na tym, aby ludzie żyli prawdą. W wybranym przez Kościół na dzisiejszą V. niedzielę Wielkiego Postu fragmencie Księgi Proroka Jeremiasza słyszymy, jak Pan Bóg zapowiada taki moment w historii Izraela, … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – IV tydzień Wielkiego Postu
od 14 do 20 marca 2021 r. – kl. Jakub Zinkow

IV Niedziela Wielkiego Postu, 14.03.2021r. Pierwsze czytanie: 2 Krn 36, 14-16. 19-23   Po śmierci króla Salomona Zjednoczone Królestwo zostało podzielone na część północną i południową. Księga Kronik opowiada historię Królestwa Południowego obejmującego krainę Judei. Czytając Księgi Kronik, dowiadujemy się o sytuacji państwowej i kondycji duchowej Narodu Wybranego. Fragment z dzisiejszej liturgii opowiada o schyłku Królestwa Judy. Podczas rządów ostatniego króla Sedecjasza … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – III tydzień Wielkiego Postu
od 7 do 13 marca 2021 r. – ks. Błażej Węgrzyn

Niedziela, 7.03.2021 r.  Pierwsze czytanie: Wj 20 1-17 Ten fragment biblijny jest bramą do liturgii słowa rozpoczętego tygodnia, w którym i pierwsze czytania, i Ewangelie będą rozwijać motyw prawa interpretowanego przez proroków Starego Przymierza i Proroka Nowego Przymierza, Jezusa Chrystusa. W takiej więc mierze, w jakiej zrozumiemy i uwewnętrznimy dzisiejszy urywek z Księgi Wyjścia, będziemy gotowi na dalszą modlitwę Słowem Bożym. Zacznijmy od pytania: czy Dekalog – „dziesięć słów” lub … Zobacz cały tekst >>