Komentarze do czytań – XVII Tydzień Zwykły
od 25 do 31 lipca 2021 r. – kl. Piotr Lipiec

Niedziela, 25.07.2021 r. Pierwsze czytanie: 2 Krl 4, 42-44 W omawianym fragmencie Drugiej Księgi Królewskiej pewien mąż przynosi Elizeuszowi w darze nie byle jaki chleb, ale chleb z pierwocin. W naszym „polskim chrześcijaństwie” niewiele jest takich momentów, w których akcentuje się doniosłe znaczenie tego, co pierwsze na drodze rozwijania w sobie życia duchowego. Kiedy w Kościele słyszymy o ofiarności, to (posługując się terminologią starotestamentalną) mamy na myśli przeważnie okazjonalne … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XVI Tydzień Zwykły
od 18 do 24 lipca 2021 r. – o. Kazimierz Szałaj SVD

Niedziela, 18.07.2021 r. Pierwsze czytanie: Jr 23, 1-6 Nikt z nas nie jest samotną wyspą. Jesteśmy powołani do życia społecznego i potrzebujemy przywódców. Już od wieków wiemy, że są przywódcy o szlachetnym i prawym sercu, ale są też tacy, którzy władzy nadużywają, wykorzystując ją do własnych celów. Prorok Jeremiasz potępia złych przywódców czy to politycznych, czy religijnych. Zapowiada interwencję Boga i rzeczywiście sam Bóg w osobie Jezusa Chrystusa wkroczył w historię rodzaju … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XV Tydzień Zwykły
od 11 do 17 lipca 2021 r. – s. Maria Agnieszka od Wcielenia i Paschy Jezusa OCD

Niedziela, 11.07.2021 r. Pierwsze czytanie: Am 7, 12-15 Dzisiejszy tekst przenosi nas w czasy, gdy naród wybrany podzielony był na dwa królestwa: Królestwo Południowe i Królestwo Północne. Oba królestwa miały swoje miejsca kultu Boga jedynego: pierwsze w Jerozolimie, a drugie w Betel i w Dan. Sanktuaria w Betel i w Dan, jako konkurencyjne, nie podobały się jednak Panu. Otóż Pan wybiera Amosa pochodzącego z południa (z Judy) i posyła go na północ … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XIV Tydzień Zwykły
od 4 do 10 lipca 2021 r. – ks. dr Krzysztof Filipowicz

Niedziela, 04.07.2021 r. Pierwsze czytanie: Ez 2, 2-5 Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli podejmuje trudny temat napominania tych, którzy tkwią w stanie tak głębokiego grzechu, że nie wykazują żadnej skruchy. Tę trudną i niebezpieczną misję powierza Bóg prorokowi Ezechielowi, aby wzywał do nawrócenia ludzi, których twarze są bezczelne a serca zatwardziałe. Te dosadne określenia opisują wszystkich tych, którzy nie chcą słuchać Boga. Bezczelna twarz wyraża tutaj jakąś … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XIII Tydzień Zwykły
od 27 czerwca do 3 lipca 2021 r. – s. Anna Juźwiak AP

Niedziela, 27.06.2021 r. Pierwsze czytanie: Mdr 1, 13-15; 2, 23-34 Z pierwszych słów dzisiejszego fragmentu Księgi Mądrości dowiadujemy się, że Bóg jest zawsze po stronie życia, radości. Już sam fakt, że jesteśmy świadomi naszej egzystencji, mówi nam o naturalnym dążeniu ku czemuś, o wychodzeniu z siebie, by spotkać życie. Bóg stwarza wszystko po to, by cieszyło się darem życia! Jak bardzo ważne staje się dzisiaj … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XII Tydzień Zwykły
od 20 do 26 czerwca 2021 r. – Radosław Molenda

Niedziela, 20.06.2021 r. Pierwsze czytanie: Hi 38, 1. 8-11 Często pytamy o doświadczanie niezawinionego zła i cierpienia w naszym życiu. Przecież Bóg za dobre wynagradza, a za złe karze! I wszystko powinno być proste: dla dobrych i sprawiedliwych – nagroda i szczęście, złych i grzesznych – kara i nieszczęście. A my tak staraliśmy się być dobrzy, prawi i sprawiedliwi. Jak Hiob i jego przyjaciele: Elifaz, Bildad, Sofar i Elihu zaczynamy kombinować, … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XI Tydzień Zwykły
od 13 do 19 czerwca 2021 r. – Agnieszka Wawryniuk

Niedziela, 13.06.2021 r. Pierwsze czytanie: Ez 17, 22-24 W słowach zapisanych przez Ezechiela widać zapowiedź Jezusa. Syn Boży pochodził z rodu Dawida zajmującego ważne miejsce w historii Izraela. Górę, o której wspomina prorok, możemy zaś utożsamiać z Golgotą. To na niej wyrosło drzewo życia, które wydało owoc w postaci zbawienia całej ludzkości. Zamieszkaliśmy pod nim i skryliśmy się w jego cieniu. Nie ma na świecie bardziej płodnego i błogosławionego drzewa niż … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – X Tydzień Zwykły
od 6 do 12 czerwca 2021 r. – Joanna Człapska

Niedziela, 6.06.2021 r. Pierwsze czytanie: Rdz 3, 9-15 Początek Księgi Rodzaju, opisujący upadek pierwszych ludzi, zwany jest też Protoewangelią, ponieważ nie tylko ukazuje, jak człowiek uległ pokusie, ale niesie też proroctwo o Niewieście i Jej potomstwie, które pokona zwodziciela ludzkości. Bóg stwarzając świat, widział, że wszystko, co czyni jest bardzo dobre, również tak określił najdoskonalsze swoje dzieło, którym był człowiek. W zamyśle Bożym człowiek … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – IX Tydzień Zwykły
od 30 maja do 5 czerwca 2021 r. – Elżbieta Marek

Niedziela, 30.05.2021 r.- Uroczystość Najświętszej Trójcy Pierwsze czytanie: Pwt 4, 32-34.39-40 W tym fragmencie Księgi Powtórzonego Prawa Mojżesz, chcąc umocnić Izraelitów w drodze do Ziemi Obiecanej, przypomina jak wielkie rzeczy Bóg uczynił dla nich. Ukazuje Pana Boga troszczącego się o swój lud, Boga bliskiego, przemawiającego osobiście, ochraniającego przed niebezpieczeństwem, ratującego przed zagładą w Egipcie i podczas ucieczki z kraju niewoli i wreszcie Boga wiernego swoim … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – VIII Tydzień Zwykły
od 23 do 29 maja 2021 r. – o. Dariusz Pielak SVD

Niedziela, 23.05.2021 r. – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego Pierwsze czytanie: Dz 2, 1-11 Dzień Pięćdziesiątnicy został wybrany przez Bożą Opatrzność jako sceneria dla wydarzenia, które ostatecznie dopełnia misję Syna Bożego na ziemi – Zesłania Ducha Świętego. Jezus przyszedł, aby opowiedzieć nam o Ojcu, którego „nikt nigdy nie widział” (J 1, 19), aby umrzeć za nasze grzechy i zmartwychwstać dla naszego usprawiedliwienia, ale także … Zobacz cały tekst >>