XI Niedziela Zwykła (rok A)    Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

Uwierzyć w Syna, aby poznać Ojca, przyjąć Ducha, aby otworzyć się na Ich miłość.

I czytanie (Wj 34, 4b-6. 8-9)  

Mojżesz wstępuje na górę z Prawem zawartym w Dekalogu. Bóg wypowiada w jego obecności swoje Imię, które odsłania Jego najważniejsze przymioty: stałą obecność, miłosierdzie, które przejawia się w łasce przebaczenia a także sprawiedliwość. Mojżesz, doświadczywszy tej obecności, zaprasza Boga, aby wszedł z mocą swojego Imienia nie tylko w jego historię jako przewodnika ludu, ale w historię samego ludu, który On wybrał dla siebie. Obecność Boga oznacza, że Izrael staje się Jego szczególną własnością, odkrywa swoją tożsamość dziedzica Bożych obietnic.

Psalm responsoryjny (Dn 3, 52. 53a. 54a. 55ab. 56a.)

Błogosławiony. Tym słowem dziś uwielbiamy Boga, który objawia się nam w historii zbawienia i pozostaje dostępny dla każdego, kto wezwie Jego imienia.

II czytanie (2 Kor 13, 11-13)

Paweł daje odpowiedź na pytanie, które powinno zrodzić się w nas po lekturze pierwszego czytania: co to znaczy być własnością Boga, co oznacza odkrywać swoją tożsamość? Radość, dążenie do doskonałości, jednomyślność i pokój to widzialne znaki wspólnoty, która Imię Boga umieściła w centrum swojego życia i żyje ciągłym pragnieniem bycia blisko Boga. Odkrywanie swojej tożsamości obok swojego brata, który przeżywa podobne doświadczenie, jest prawdziwym źródłem radości.

Ewangelia (J 3, 16-18)

Wiara w Jezusa Chrystusa i przyjęcie Go jest najpełniejszym sposobem przyjęcia prawdy o obecności Boga i Jego działaniu w historii świata i w mojej historii. Miłość, jaką Ojciec miłuje Syna i którą Syn obdarza Ojca rodzi Ducha Świętego, który przelewa tę miłość Trójcy na nas i uczy jej nas. Przyjęcie Ducha jest zatem potwierdzeniem mojej wiary w Boga Ojca, który posyła swojego Syna, aby przez Niego być pośród nas.

ks. Krzysztof Siwek

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO - komentarz ks.dr Mariusza Szmajdzińskiego
XII Niedziela Zwykła (rok A) - komentarz Miry Majdan