V Niedziela Wielkiego Postu (rok A)

Boże, Ty jesteś życiem!

I czytanie (Ez 37,12-14)

Pomimo otrzymania daru przymierza i Prawa, naród wybrany doznał głębokiego kryzysu swojej tożsamości. Najazd Babilończyków był swoistym doświadczeniem śmierci Izraela. Ezechielowa wizja doliny pełnej wyschłych kości stanowi odzwierciedlenie tego, co stało się z Królestwem Judy. Po ludzku nie ma już nadziei. Ale Bóg jest Panem życia. On potrafi przywrócić do istnienia to, co od dawna umarłe. Tak też stanie się z ludem Boga. On sam wskrzesi, przywróci do życia swój lud i uzdolni go do budowania na nowo swojej tożsamości i więzi z Bogiem.

 

Psalm responsoryjny (Ps 130)

W każdej sytuacji człowiek może i powinien wołać do Boga. A zwłaszcza wtedy, kiedy czuje się słaby, upada pod ciężarem swojego grzechu. Człowiek nie jest w stanie pomóc sobie sam, dlatego wzywa na pomoc Tego, który zwycięża wszelkie zło i jest obrońcą człowieka. Nadzieja pokładana w Panu to początek naszego zwycięstwa.

 

II czytanie (Rz 8,8-11)

Chrześcijanin, według słów świętego Pawła to ten, który otrzymał dar Ducha Świętego i żyje prowadzony przez tego Ducha. To jest to nowe życie, którego udziela nam Chrystus. Nasze doczesne ziemskie życie kończy się, jesteśmy grzeszni, podlegamy śmierci ciała. Ale dzięki obecności i mocy Ducha Świętego żyjemy nadzieją zmartwychwstania. Zmartwychwstały Chrystus jest dla nas wzorem i celem, do którego zmierzamy.

 

Ewangelia (J 11,1-45)

Jezus nie uzdrawia chorego Łazarza, pozwala na jego śmierć, aby ukazać swoją boską moc. Ale nie tylko to – wskrzeszenie pogrzebanego w grobie przyjaciela jest znakiem, który zapowiada zmartwychwstanie samego Jezusa. Tylko nie będzie to już powrót do życia doczesnego, ale początek nowej egzystencji w uwielbionym ciele. Zwycięstwo Jezusa nad śmiercią jest jednocześnie zapowiedzią naszego obdarowania: wyzwolenia od śmierci grzechu i daru życia wiecznego. Jesteśmy zaproszeni, aby wraz z Martą pogłębić naszą wiarę i więź z Jezusem, który jest zmartwychwstaniem i życiem: Ja mocno wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat (J 11,27).

Judyta Pudełko PDDM

IV Niedziela Wielkiego Postu (rok A)
Niedziela Palmowa - komentarz do czytań o.Waldemara Linke CP