[nowe] Komentarze do czytań – I tydzień po Narodzeniu Pańskim
od 29 grudnia 2019 r. do 4 stycznia 2020 r. – Teresa Pieczyńska

  Niedziela, 29.12.2019 r. – święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa   Pierwsze czytanie: Syr 3,2-6.12-14 Autor Księgi Syracha, stanowiącej swego rodzaju podręcznik filozofii życia, zawarł w niej szereg praktycznych rad i pouczeń dotyczących pobożności i moralności w życiu codziennym oraz wiary i mądrości. Nadrzędną kwestią jest wiara w Boga i oddawanie Mu należnego szacunku i czci. Posiadając doskonałą znajomość pism Starego Testamentu, autor nawołuje … Zobacz cały tekst >>