Niedziela, 9.05.2021

J 15,9-17

Trwanie w przyjaźni.

Kilkanaście lat temu, pierwszy raz usłyszałem w swoim życiu termin pozytywna pedagogika. Co to znaczy? To próba spojrzenia na prawo, także Boże, obowiązki, przynależność do wspólnoty, jako na coś co nie jest moim ciężarem, mającym wydźwięk negatywny, ale prowadzi mnie do rozwoju. Do spojrzenia na pewne kwestie odnoszące się do życia, także w wierze z zupełnie innej perspektywy. Nawet sposób motywacji, czy ukazywania błędów jest nieco inny. Pozytywny, tzn.: mogłeś to inaczej, lepiej zrobić, po prostu motywacja.

Staje się ona źródłem ku lepszemu wykorzystaniu tego wszystkiego co otrzymałem od drugiego człowieka, wspólnoty, Boga.

Spróbuj spojrzeć na Kościół, przykazania, obowiązki, etc., nie jak na coś co jest przymusem, ale na coś co Cię pcha do rozwoju.

Dostrzeż w sobie to, że wszystkie te zadania budują twoją relację przyjaźni z Bogiem, drugim człowiekiem, wspólnotą.

Jesteś kimś wyjątkowym, dzięki Bogu i w Bogu, przy współpracy z Nim i we wspólnocie z drugim człowiekiem.

Poniedziałek, 10.05.2021

J 15,26-16,4a

Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie.

Masz przyjaciół?

Kontynuując wczorajszą myśl o przyjaźni, dostajesz dzisiaj zapewnienie od Jezusa że nie zostaniesz sam. Masz obrońcę i pocieszyciela, Ducha Świętego. Ok.

A w realu, w codzienności, masz kogoś kto cię prowadzi? Z kim możesz się pokłócić, ale i dostać od niego cenne wskazówki życiowe. Czy sam stajesz się przyjacielem dla drugiego? Spróbuj.

Wtorek, 11.05.2021

J 16, 5-11

Nawet jak nie ma blisko ciebie kogoś kto jest twoim przyjacielem, czujesz jego bliskość. Nie jesteś sam. I taki jest Bóg, zawsze przy tobie. Bo On jest nieograniczony niczym i nikim. Zawsze jest.

Środa, 12.05.2021

J 16,12-15

Aby być w relacji przyjaźni, potrzebujesz cały odkryć się przed drugim. Po prostu czas aby przestać udawać. Postawa zaufania, zawierzenie, pozbywa cię egoizmu, strachu, a otwiera na służbę, bycie dla. Dar. Otwierając się na Parakleta stajesz się zdolny do …

Tak bardzo dzisiaj tego potrzebujemy, także u ciebie. Być darem.

Czwartek, 13.05.2021

J 16, 16-20

Wy Europejczycy macie zegarki, a my mamy czas”. Tak kiedyś powiedział do mnie mój współbrat misjonarz z Boliwii, o. Sykstus OFM. To nie jest gra słów, ale życie, w którym warto wykorzystać chwilę, tę właściwą, każdą.

Masz ją dla siebie i dla Niego? Nie chodzi tylko o czas dla Boga, ale także dla twojego przyjaciela, przez którego też może mówić Bóg.

Piątek, 14.05.2021

J 15,9-17

Czas to trwanie – meno. Pozwól Bogu, który jest ponad czasem, aby w czasie trwał, zamieszkał w tobie. Dzięki temu, tak jak Maciej Apostoł doświadczysz miłości, otwierając się na nią. Przyjaciel/ przyjaźń, ta właściwa, nie zamyka się w partykularyzmie, ale staje się darem, patrzy dalej, perspektywicznie.

Bądź darem, dalej.

Sobota, 15.05.2021

J 16, 23b-28

Prawda.

Modlisz się, prosisz, a nie dostajesz. Rozmawiasz, gadasz, paplasz, a ciągle zamknięty w sobie i na drugiego. Chcesz coś dostać? Chcesz zacząć żyć w przyjaźni? Przestań udawać, a zacznij żyć w Prawdzie. Nawet tej najboleśniejszej i pozwól aby On, Przyjaciel Jezus, także przez drugiego człowieka dał ci to o co prosisz, co jest dla ciebie właściwe. „Bądź wola Twoja.”

Rozważania ewangeliczne | od 2 do 8 maja 2021 r. - o. dr hab. Waldemar Linke CP
Rozważania ewangeliczne | od 16 do 22 maja 2021 r. - o. dr Łukasz Andrzejewski CP