Rozważania ewangeliczne
od 9 do 15 maja 2021 r. – o. Tytus Mariusz Boguszyński OFM

Niedziela, 9.05.2021 J 15,9-17 Trwanie w przyjaźni. Kilkanaście lat temu, pierwszy raz usłyszałem w swoim życiu termin pozytywna pedagogika. Co to znaczy? To próba spojrzenia na prawo, także Boże, obowiązki, przynależność do wspólnoty, jako na coś co nie jest moim ciężarem, mającym wydźwięk negatywny, ale prowadzi mnie do rozwoju. Do spojrzenia na pewne kwestie odnoszące się do życia, także w wierze z zupełnie innej perspektywy. Nawet sposób motywacji, czy ukazywania błędów … Zobacz cały tekst >>

Rozważania ewangeliczne
od 2 do 8 maja 2021 r. – o. dr hab. Waldemar Linke CP

V Niedziela Wielkanocy, 2.05.2021r. J 15, 1-8 Jezus Chrystus mówi swym uczniom, że są „czyści dzięki słowu”, które do nich wypowiedział. Forma czasownika odnosząca się do tego, że Jezus wypowiedział do uczniów swe słowo, wskazuje, co trudno oddać w przekładzie, że wcześniejsze mówienie wciąż wywiera wpływ na uczniów, pracuje w ich umysłach, sumieniach i sercach. Dlatego można powiedzieć, ze słowo to oczyszcza ich, ponieważ dzięki niemu zaczyna … Zobacz cały tekst >>

Rozważania ewangeliczne
od 25 kwietnia do 1 maja 2021 r. – ks. dr Adam Dynak

Niedziela, 25.04.2021 r. J 10, 11-18 Motyw pasterza i owiec występuje w Piśmie Świętym od pierwszych stron. Abel, syna Adam i Ewy, trudnił się wypasaniem owiec. Pasterzami byli patriarchowie i król Dawid, a także niektórzy z proroków. To powszechne i wielce szanowane zajęcie w biblijnej Palestynie było typem i zapowiedzią Dobrego Pasterza, który zna owce swoje i życie oddaje za nie. Kilka wieków przed przyjściem na świat Zbawiciela, Bóg przez proroka Ezechiela … Zobacz cały tekst >>

Rozważania ewangeliczne
od 18 do 24 kwietnia 2021 r. – o. dr Łukasz Andrzejewski CP

Niedziela, 18.04.2021r. Łk 24, 35-48 Kiedy człowiek jest przestraszony każdy kształt, ruch, czy postać jawią się jako zagrożenie. Dostrzeżenie w cieniu nawet przyjaznej postaci wywołuje odruch obronny. W tym kontekście łatwiej zrozumieć sytuację apostołów, którzy doświadczyli dwojakiej traumy: ich mistrz i nauczyciel został w okrutny sposób stracony, a oni sami obawiają się, że podzielą Jego los. Dlatego pierwsze słowa, jakie Jezus kieruje do nich … Zobacz cały tekst >>

Rozważania ewangeliczne
od 11 do 17 kwietnia 2021 r. – o. Tytus Mariusz Boguszyński OFM

Niedziela Miłosierdzia Bożego, 11.04.2021r. J 20, 19-31 Misja Jezusa została dopełniona, a tym zewnętrznym wymiarem jest udzielenie uczniom władzy. Uczniowie tej władzy nie posiadają dla rządzenia, ale by w postawie służby kontynuować misję Chrystusa. Apostołowie są posłani, aby świadczyć. Ja też jestem zaproszony do tego, by być świadkiem koronnym, jednak zdarzają się sytuacje w moim życiu, że zachowuję się podobnie jak św. Tomasz. Był blisko, ja … Zobacz cały tekst >>

Rozważania ewangeliczne
od 4 do 10 kwietnia 2021 r. – o. dr hab. Waldemar Linke CP

Niedziela Zmartwychwstania, 4.04.20121r. J 20,1-9 Czego trzeba, żebyśmy uwierzyli w zmartwychwstanie? Jeśli wyrażenie „drugi uczeń” to sposób, w jaki określany jest w Czwartej Ewangelii św. Jan, to przecież słuchał on słów Jezusa, w których zapowiadał On swoją mękę i zmartwychwstanie, widział wskrzeszenia świadczące, iż Pan ma władzę nad śmiercią. Uwierzył zaś i zrozumiał, gdy zobaczył pusty grób. Podobnie było też z Piotrem, który choć zawsze pierwszy wśród apostołów, mający … Zobacz cały tekst >>

Rozważania ewangeliczne
od 28 marca do 3 kwietnia 2021 r. – ks. dr Adam Dynak

Niedziela Palmowa, 28.03.2021 r. Mk 14, 1 – 15,47 W Niedzielę Palmową, chwilowo radosną, Kościół czyta opowiadanie ewangeliczne o męce i śmierci Jezusa. Jest to dobrze utrwalona tradycja, dzięki której Wielki Tydzień rozpoczyna się tym samym akordem, który jeszcze mocniej wybrzmi przy jego końcu. W tym roku św. Mark prowadzi wierzących śladami Męki Chrystusa. Uczestników liturgii może uderzyć gwałtowne przejście od hosanna do ukrzyżuj! Ten … Zobacz cały tekst >>

Rozważania ewangeliczne
od 21 do 27 marca 2021 r. – o. dr Łukasz Andrzejewski CP

V Niedziela Wielkiego Postu, 21.03.2021r. J 12,20-33 W starożytnym świecie Grecy byli uważani za poszukiwaczy mądrości. W dzisiejszym fragmencie Ewangelii widzimy, że przychodzą, by znaleźć ją u Jezusa. Nie wiemy, czy kierowała nimi ciekawość czy wiara. Pewne jest, że moment ten wykorzystuje Jezus, by ukazać swoją drogę do Ojca, jako drogę również dla Jego naśladowców ze wszystkich narodów i języków. Opiera się ona na obumieraniu dla siebie – dla egoizmu … Zobacz cały tekst >>

Rozważania ewangeliczne
od 14 do 20 marca 2021 r. – o. Tytus Mariusz Boguszyński OFM

IV Niedziela Wielkiego Postu, 14.03.2021r. J 3, 14-21 Czy wierzysz? W kogo lub Kogo? Nie raz możesz usłyszeć w swoich rozmowach, że to kara boska. Cała ta pandemia, sytuacja w jakiej się znajdujemy to zemsta Pana Boga, za to, że Go nie przyjmujemy. Ja w tego kogoś nie wierzę, ale w Tego Kogoś, który jest czystą Miłością, Darem, Tak!. Dar mogę odrzucić, zignorować i stać się biednym, bez radości życia, perspektywy na przyszłość. Chrystus … Zobacz cały tekst >>

Rozważania ewangeliczne
od 7 do 13 marca 2021 r. – o. dr hab. Waldemar Linke CP

III Niedziela Wielkiego Postu, 7.03.2021r. J 2, 13-25 Po pierwszym znaku dokonanym na weselu w Kanie Galilejskiej, w okolicznościach raczej prywatnych, bo tylko Matka zdaje sobie sprawę z wagi słów Jezusa, Jezus pojawia się w Jerozolimie i to w samym jej centrum: w świątyni. Dzieje się to w czasowej bliskości święta Paschy. Kwitnie świąteczny handel, w którym znaczy udział mają koszerne baranki na posiłek świąteczny, świątynia pełna jest pielgrzymów. Turystyka religijna … Zobacz cały tekst >>