Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka
od 29 listopada do 5 grudnia 2020 r.

Niedziela, 29 listopada Mk 13, 33-37 Rozpoczynamy czas Adwentu. Kolejny raz podejmujemy wysiłek ku nawróceniu, uświadamiając sobie, że przygotowujemy się na spotkanie z przychodzącym na świat Chrystusem. Nie tylko z Tym w tajemnicy Jego narodzenia, lecz przede wszystkim z Tym, który przyjdzie na końcu czasu, który przyjdzie sądzić niebo i ziemię, który przyjdzie jako ostateczny Zwycięzca. Słowo Boże wzywa nas do czuwania. Wczoraj tym wezwaniem zakończyliśmy rok liturgiczny, a dzisiaj znowu od niego … Zobacz cały tekst >>

Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka
od 22 do 28 listopada 2020 r.

Niedziela, 22 listopada Mt 25, 31-46 Wizja sądu ostatecznego wiele osób napawa strachem, który niekiedy przeradza się w paniczny lęk. W żadnym wypadku winą za taki stan rzeczy nie można obarczać Jezusa ani Jego Ewangelii. Jeżeli już należałoby wskazać winowajcę, to będzie nim sztuka sakralna, która wiele uwagi poświęca rzeczom ostatecznym, niekiedy nadmiernie akcentując aspekt straszliwej kary za grzechy. Za tym głosem idzie często … Zobacz cały tekst >>

Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka
od 15 do 21 listopada 2020 r.

Niedziela, 15 listopada Mt 25, 14-30 Talenty zostały rozdane sprawiedliwie, każdemu według jego możliwości. Pierwszy talent, który każdy otrzymuje, to życie, i on jest najważniejszy. Wszystkie następne, cała reszta, opierają się na tym pierwszym. Tak więc trzeci sługa otrzymał tyle samo co pozostali. Żyjąc na tym świecie i rozumiejąc wartość tego daru, można dokonywać niesamowitych rzeczy. Pesymizm, lenistwo, pijaństwo, strach czy przesadna ostrożność to nic … Zobacz cały tekst >>

Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka
od 8 do 14 listopada 2020 r.

Niedziela, 8 listopada Mt 25, 1-13 Z pewnością przypowieści o dziesięciu panach nie można pojmować zbyt literalnie, bo wtedy pojawiają się niepotrzebne pytania, np.: dlaczego wszystkie panny posnęły, przecież to oznaczało brak czuwania, albo: dlaczego panny nie chciały podzielić się oliwą z potrzebującymi, przecież to nie po chrześcijańsku, i tak dalej. Nauka przypowieści wskazuje na intelektualne i duchowe zaangażowanie człowieka w sprawy Boże. Boga należy kochać całym swoim … Zobacz cały tekst >>

Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka
od 1 do 7 listopada 2020 r.

Niedziela, 1 listopada Mt 5, 1-12a Kościół przeżywa dziś jedno z największych świąt w liturgii. Raduje się szczęściem tych, którzy są już z Bogiem na wieki. Jest ich wielu, bo przecież to nie tylko ci, którzy zostali ogłoszeni świętymi czy błogosławionymi, ale również wszyscy, których wiarę znał czasami jedynie sam Bóg, a jednak są już szczęśliwi na wieki dzięki modlitwom Kościoła i przede wszystkim dzięki Bożemu miłosierdziu. Ich życie na ziemi … Zobacz cały tekst >>

Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka
od 25 do 31 października 2020 r.

Niedziela, 25 października Mt 22, 34-40 Na pierwszym miejscu znajduje się przykazanie miłości Boga. Jeśli jednak zestawimy statystycznie naukę Jezusa o relacji człowieka z Bogiem z nauką o relacjach międzyludzkich, zauważymy, że znacznie większa część Jego katechezy dotyczy drugiego tematu. Jezus uczy, aby ludzie żyli ze sobą jak bracia i siostry, jak dzieci jednego Ojca w niebie, ponieważ na tym między innymi polega królestwo … Zobacz cały tekst >>

Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka
od 18 do 24 października 2020 r.

Niedziela, 18 października Mt 22, 15-21 Jezus wyraźnie mówi, że należy płacić podatek cezarowi, a tym samym uczy, że należy wywiązywać się ze wszystkich obywatelskich obowiązków. Czytany dziś fragment nie pozostawia wątpliwości w tym względzie: oddajcie cesarzowi to, co jest cesarskie. To kwestia zwyczajnej uczciwości. Ale też należy oddawać to, co należy się Bogu, czyli wszystko, czyli siebie samych. Idealny świat jest niemożliwy … Zobacz cały tekst >>

Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka
od 11 do 17 października 2020 r.

Niedziela, 11 października Mt 22, 1-14 Wszystko znajduje się w ręku Boga i wszystko dzieje się według Jego przedwiecznego planu, który kieruje się logiką miłosierdzia. Inaczej mówiąc, wszystko jest pod Jego kontrolą. Ludziom niekiedy wydaje się, że wszystko idzie ku ruinie, że jest bałagan na świecie, że coraz częściej spotykamy się z absurdalnymi sytuacjami życia, ale jeżeli tak jest, to tylko z winy człowieka i tylko w skali doczesnej. Bóg jest zdeterminowany … Zobacz cały tekst >>

Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka
od 4 do 11 października 2020 r.

Niedziela, 4 października Mt 21, 33-43 Nie ma wątpliwości, że Jezusowa przypowieść w pierwszym rzędzie obrazuje historię narodu izraelskiego. Na przestrzeni wieków Bóg posyłał proroków ze swoim orędziem, ale Jego wysłańcy różnie byli traktowani. Dochodziło również do zabijania sług Bożych. Przyszedł moment, że Bóg posłał na świat swojego Syna z najcudowniejszym orędziem, orędziem miłości i błogosławieństwa. Niestety, Dobra Nowina została odrzucona, a jej Dawca ukrzyżowany. Przypowieść … Zobacz cały tekst >>

Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka
od 27 września do 3 października 2020 r.

Niedziela, 27 września Mt 21, 28-32 Przypowieść Jezusa odnosi się do sytuacji, którą zastał On na świecie. Pierwszy syn obrazuje wszystkich grzeszników. Na pewnym etapie swojego życia grzesznym postępowaniem powiedzieli Bogu – nie! Dzięki spotkaniu z Jezusem opamiętali się, nawrócili i przyjęli naukę Ewangelii, radując tym samym Boga. Drugi syn jest przedstawicielem faryzeuszów. Starali się oni żyć po Bożemu w wymiarze duchowym … Zobacz cały tekst >>