XIX Niedziela Zwykła, 7.08.2022r.

Łk 12, 32-48

 

To, do czego dziś zachęca nas Jezus może budzić w nas pewne niezrozumienie. Nawołuje nas do tego, byśmy nasze ziemskie skarby, które dają nam poczucie bezpieczeństwa i kontroli nad własnym losem zamienili inne skarby, zlokalizowane nie na ziemi, a w niebie. Z jednej strony Jezus zaleca, byśmy nie próbowali być zawsze przygotowani na wszystko co może przynieść nam życie, a z drugiej przestrzega nas przed utratą czujności i uwagi, która może mieć katastrofalne skutki dla naszego życia w wieczności. Warto zastanowić się nad tym, czemu poświęcamy w swoim życiu najwięcej uwagi, wysiłków, czasu, co jest naszym „skarbem”. Warto też zrozumieć, że czasem musimy coś sobie odpuścić, by zyskać Coś o wiele większego.

 

 

Poniedziałek, 8.08.2022r.

Mt 17, 22-27

 

Przekaz dzisiejszej Ewangelii, jeśli spojrzymy na niego wyłącznie powierzchownie, przypomina nam o tym, że nasze zobowiązania, także finansowe powinny być przez nas wypełniane na bieżąco. Nieuregulowane zobowiązania prowadzą bowiem do konfliktów i napięć w życiu społecznym i relacjach międzyludzkich. Dzisiejsza Ewangelia ma jednak drugi, mniej dosłowny sens. Jezus w rozmowie z uczniem stwierdził, że pobieranie podatku „od synów” nie jest słuszne i nie powinno mieć miejsca, a jednak nakazał On zapłacenie podatku! Zrobił to wbrew słuszności, sprawiedliwości, wbrew swoim własnym słowom, tylko po to, by nie dać nikomu powodu do zgorszenia. Taka postawa Jezusa pokazuje jak ważna lekcja płynie z tej ewangelicznej sceny dla nas i jak wielką musimy zachować czujność, aby nikogo nie narażać na zgorszenie z naszej strony.

 

 

Wtorek, 9.08.2022r.

Mt 25, 1-13

 

Dzisiejsze słowa Jezusa mogą się wydawać trudne do pojęcia, biorąc pod uwagę kontekst całego Nowego Testamentu. Jak to możliwe, że Jezus z jednej strony naucza nas o konieczności bycia gotowym do oddania swojego życia za bliźniego, a z drugiej odmawia tym samym bliźnim czegoś tak prozaicznego jak oliwa do lampy? Paradoksalnie, nie ma w takiej postawie żadnej nieścisłości. „Nieroztropne panny” nie znajdowały się w sytuacji zagrożenia życia, w której obowiązek pomocy jest bezwzględny. W takich sytuacjach mamy obowiązek pomagania innym jedynie z nadmiaru tego, co posiadamy.

Jezus dba o nas wszystkich, na każdym z nas Jemu zależy. Dziś pokazuje nam, że aby zadbać o innych musimy najpierw zadbać o siebie. Nie możemy bowiem podzielić się tym, czego sami nie mamy.

 

 

Środa, 10.08.2022r.

J 12, 24-26

 

Człowiek może przejść przez życie niezauważalnie, bez większego wysiłku i bez wymagania od siebie niczego ponad to, co konieczne. Można jednak być aktywnym uczestnikiem własnego życia, człowiekiem który chce się rozwijać i wzrastać na każdej płaszczyźnie. Myślę, że właśnie o tych dwóch postawach mówi dziś Jezus. Stawianie czoła przeciwnościom, podejmowanie wyzwań, działanie i unikanie bierności jest tym, dzięki czemu wzrastamy i dzięki czemu będziemy w stanie wydać właściwy każdemu z nas plon naszego życia.

 

 

Czwartek, 11.08.2022r.

Mt 18,21-19,1

 

Przebaczenie jest niezwykle trudnym procesem, przed którym wielu ludzi broni się. Taka postawa wynika z niezrozumienia istoty przebaczenia. Przebaczyć to nie znaczy zapomnieć czy przyznać rację komuś, kto nas skrzywdził. Przebaczać powinniśmy nie tylko dla innych ludzi, ale też dla siebie. Przebaczenie uzdrawia człowieka, pozwala ruszyć dalej będąc bogatszym o pewną wiedzę i doświadczenie – i dotyczy to obu stron tego procesu. Tylko przebaczając sami możemy liczyć na przebaczenie – nie tylko od ludzi, ale i od Boga.

 

 

Piątek, 12.08.2022r.

Mt 19, 3-12

 

Nierozerwalność małżeństwa jest według Jezusa czymś oczywistym, czymś, co wypływa z natury człowieka. Nierozerwalność związku kobiety i mężczyzny jest zamierzona przez Boga od chwili ich stworzenia i nie zmieni tego żadna ludzka opinia i żadne nowe nauczanie, choćby było to nauczanie samego Mojżesza. Decyzja o wstąpieniu w taki związek jest tak poważna i brzemienna w skutki, że Jezus uprzedza nas, że nie jest to decyzja dla każdego! Słowa te powinny wybrzmieć głośno szczególnie dziś, kiedy trwałość małżeństwa jest tak atakowana, a małżeństwa zawierane są z niewłaściwych powodów.

 

 

Sobota, 13.08.2022r.

Mt 19,13-15

 

Królestwo niebieskie należy do osób będących „jak dzieci” – czyli jakich? Jest ono dziedzictwem osób, których nie zniechęcają niepowodzenia, jakie często przynosi życie, tych, którzy z każdego upadku podnoszą się od razu i podejmują kolejną próbę realizacji swojego celu. Królestwo niebieskie należy do tych, którzy nie przyjmują w życiu wycofanej i asekuracyjnej postawy, tylko rzucają się w wir życia całym sobą. Należy do osób, które nie kalkulują, nie mają potrzeby kontrolowania wszystkiego w każdym czasie. Królestwo niebieskie należy do tych, którzy ufają i kochają bezgranicznie.

 

Rozważania ewangeliczne | od 31 lipca do 6 sierpnia 2022 r. - o. Tytus Mariusz Boguszyński OFM
Rozważania ewangeliczne | od 14 do 20 sierpnia 2022 r. - ks. dr Adam Dynak