Niedziela, 6.06.2021r.

Mk 3, 20-35


Dlaczego ciągle następują podziały w świecie, w Kościele? Bo człowiek sądzi, że wie lepiej i nie daje się prowadzić Duchowi Świętemu, który „posługuje się” ludźmi, którzy odpowiedzieli na Boży głos w swoim życiu. Nie musi to być tylko ten, kto ma święcenia, jest osobą konsekrowaną, ale po prostu żyje Bogiem, jest Nim przepełniony. Taki człowiek nie ma czasu na błahe sprawy, by się zajmować rzeczami niepotrzebnymi, plotkami, pomówieniami, zazdrością. Kto ma w sobie Boga, ten jest wewnętrznie poukładany, zdąża ku Communio, jedności w Bogu. Mając jedność w Bogu, promieniuję nią na zewnątrz, staję się człowiekiem jedności w różnorodności. Otwieram się na łaskę Boga. Jaki jesteś Ty?

Poniedziałek, 7.06.2021r.

Mt 5, 1-12


Błogosławieństwo, życzenie komuś dobra i obdarzenie go Dobrym. Tak wiele w naszym życiu przekleństwa, egoizmu, tylko ja i ja. To wprowadza w nasze życie dysharmonię, rozdźwięk. Jako wspólnota jesteśmy jak jedna wielka symfonia, każdy z nas to jeden instrument, odpowiedni zapis nutowy. Wyobraź sobie, że jesteś częścią tej ekipy muzyków i nie chcesz „poddać się” dyrygentowi. Co powstanie? Nie trudno sobie to wyobrazić. Więc spróbuj grać w jednej orkiestrze Boga. Podział to znak braku Boga.

Wtorek, 8.06.2021r.

Mt 5, 13-16


Bądź przyprawą wiary, dla tego kto stracił jej smak, powonienie, żyje w ciemności grzechu. Podprowadź go do Jezusa.

Środa, 9.06.2021r.

Mt 5,17-19

Co to jest nowa ewangelizacja? To nowe formy działania Kościoła – duszpasterstwa – nie porzucając dotychczasowych Jego form (Pp Benedykt XVI), czyli różaniec, Droga Krzyżowa, Nieszpory, itd.

Istnieje niebezpieczeństwo, także w Kościele, że liturgię, sakramenty zredukujemy do emocji, pozbywając się bogactwa, jakim jest Tradycja, czyli przekazywanie. Ma ona swój początek, stacje pośrednie, wiarę naszych poprzedników, co buduje Twoją tożsamość. Nie wyrzucaj tego, co jest stare, aby młode nie skisło. Zacznij na nowo odkrywać Różaniec Święty, Drogę Krzyżową, nabożeństwa tradycyjne, w kulcie świętych odnajduj sposoby otwarcia się na Tego, który jest Źródłem Tradycji. To Bóg, który nas prowadzi, wchodzi w relację z Tobą.

Czwartek, 10.06.2021r.

Mt 5, 20-26

Czas jaki przeżywamy już ponad rok, nas wszystkich ogołocił. Z naszej bezradności, bylejakości w wierze, stał się inspiracją do czegoś nowego. Przykazania Boże, to nie tylko zbiór norm prawnych, ale przede wszystkim umiejętność odczytywania ich w perspektywie konkretnego człowieka. W perspektywie Ciebie samego. Jak je czytasz i stosujesz? Jesteś dla samego siebie tyranem, despotą, czy człowiekiem pełnym miłości, mimo błędów które popełniasz. Spróbuj przenieść to na grunt drugiego człowieka, nawet tego, z którym Ci nie po drodze, lub wobec którego uważasz się za lepszego. Pokaż mu, jak być lepszym, a nie tylko wytykaj palcem. Inaczej palec zacznie Cię boleć.

Piątek, 11.06.2021r.

J 19, 31-37

Świadectwo. Może być z czerwonym paskiem lub nie dające promocji do następnej klasy, czy bez ukończenia szkoły, studiów. Twoje życie to jedna wielka szkoła i świadectwa z nim związane. Jakie ono jest? Czy stajesz się dla drugiego inspiracją do wzrostu wiedzy, wiary, czy stajesz się nauczycielem, czy może ją gasisz. Brak promocji, to brak kolejnego kroku odkrywania Tego, który nie bał się dać nam świadectwa bezgranicznej Miłości.

Sobota. 12.06.2021r.

Łk 2, 41-51


Ból, cierpienie, to rzeczywistość, której nie rozumiemy. Otrzymujemy ją od tych, których kochamy, a często też sami je zadajemy, nawet Bogu. A On co robi? Ciągle Cię szuka, posługując się nie tylko Maryją, Józefem, ale każdym, kto chce Twojego dobra w Kościele. Nie idź na skróty, na łatwiznę, ale podejmij trud szukania, słuchania, tak jak słuchano Jezusa w Świątyni.

Rozważania ewangeliczne | od 30 maja do 5 czerwca 2021 r. - o. dr hab. Waldemar Linke CP
Rozważania ewangeliczne | od 13 do 19 czerwca 2021 r. - o. dr Łukasz Andrzejewski CP