Niedziela Miłosierdzia Bożego, 11.04.2021r.

J 20, 19-31

Misja Jezusa została dopełniona, a tym zewnętrznym wymiarem jest udzielenie uczniom władzy. Uczniowie tej władzy nie posiadają dla rządzenia, ale by w postawie służby kontynuować misję Chrystusa. Apostołowie są posłani, aby świadczyć.

Ja też jestem zaproszony do tego, by być świadkiem koronnym, jednak zdarzają się sytuacje w moim życiu, że zachowuję się podobnie jak św. Tomasz. Był blisko, ja jestem blisko, widział wiele, ja widzę wiele i w tym wszystkim może po prostu brak mi wiary. Chcę objąć wszystko zmysłami, wytłumaczyć logicznie, „zrozumieć” wszystko, a w tym przypadku potrzeba tylko i aż, abym pozwolił się Bogu dotknąć Jego Łaską, Słowem. Kiedy ostatni raz korzystałeś z Łaski Sakramentów? Kiedy żyłeś Słowem Bożym, nie to, czy czytałeś, ale czy spróbowałeś wpuścić Je w twój krwioobieg?

Zacznij teraz.

Poniedziałek, 12.04.2021r.

J 3, 1-8

Nikodem – faryzeusz – uznaje w Jezusie nauczyciela przychodzącego od Boga. Chrystus nie koncentruje się tylko na wierze Nikodema, ale idzie dalej, mówi o ponownym narodzeniu z Ducha. Czym ono jest? To ciągłe odkrywanie siebie w Bogu, rozwój ku przyszłości. To prowadzi mnie do myślenia perspektywicznego, także odnoszącego się do mojej wiary, relacji z drugim we Wspólnocie w Kościele. Papież Franciszek zachęca mnie i Ciebie, abyśmy „zamiast narzekać, podzielili się dobrocią”. Może tą dobrocią będziesz Ty sam, żyjący w Bogu?

Wtorek, 13.04.2021r.

J 3, 7b-15

Zaproszony jesteś do innego wymiaru życia. W momencie Sakramentu Chrztu Świętego, zostałeś włączony do wspólnoty Mistycznego Ciała Chrystusa jakim jest Kościół Święty, który głosi Chrystusa, Boga. Poprzez ten fakt staje się Świadkiem, a czy Ty jesteś świadkiem, czy krzywoprzysięzcą?

Pozwól Jezusowi „wejść”, wywyższyć się w Twoim życiu i zacznij być świadkiem.

Środa, 14.04.2021r.

J 3,16-21

Mojżesz doświadczył osobistego spotkania z Bogiem, rozmawiał z Nim. Egipcjanie zamykając się na Słowo odrzucili nie tylko Proroka, ale samego Boga. Ciągle się z Nim/Bogiem/ licytowali, sprawdzali Go, nie chcieli poznać prawdy w Słowie wypowiadanym przez Mojżesza. Czy Bóg Ich ukarał? To była konsekwencja ich wyboru.

Tak samo i ja, kiedy zamykam się na Słowo, zamykam się na prawdę o sobie samym i zaczynam kombinować, odchodzę od Światła i staję się „duszącym knotem”, który innym nie pozwala odkryć swojego piękna, prawdy o sobie.

Zacznij płonąć Światłem Jezusa.

Czwartek, 15.04.2021r.

J 3, 31-36

Źródło jest początkiem: ugaszenia pragnienia, nowego życia, po prostu czegoś nowego. Źródło, którym On sam Jest, nigdy się nie wyczerpie.

Spróbuj się zanurzyć w Nim ponownie. Schyl się, wyciągnij rękę, skosztuj. On ugasi Twoje pragnienia, właściwie je uformuje, dzięki Niemu Twoje życie nabierze piękna, smaku, po prostu zaczniesz żyć.

Wierzysz Mu, że możesz zacząć żyć? Teraz!

Piątek, 16.04.2021r.

J 6, 1-15

Jezus ma gotowe rozwiązania, ale czeka na ruch uczniów. Podobnie i w Twoim życiu, dobrze byłoby, abyś umiał odkrywać w swoim życiu to, co się dzieje, aby podjąć właściwe działanie. Nie tylko w kwestii wiary, ale też w swoim środowisku domowym, pracy, wypoczynku, w życiu. Jezus ciągle czeka na Twoją współpracę z Nim, na otwarcie się na Łaskę, dialog w Słowie spisanym, tradycji, modlitwie.

W tym wszystkim jest jednocześnie bardzo delikatny, po prostu daje Siebie bez żadnych fajerwerków, bez nadprzyrodzonych sił natury. Czeka. A ty na co lub na Kogo czekasz?

Sobota, 17.04.2021r.

J 6,16-21

Jezioro dla Żydów to symbol zła – niebezpieczeństwa. Jezus znaczenie tego symbolu niszczy. Nie dlatego, że Jest magikiem, ale pokazuje w ten sposób swoje zwycięstwo nad złem. Może zło mnie czasami przeraża, czuję się zmęczony walką z nim. Co zrobić? Zaufaj! On mówi „Ja jestem”. Czy to nawiązanie do Wj 3,14, gdy objawia się Imię Boga, czy po prostu On chce „zmusić” odbiorcę, czyli ciebie, do ciągłego odkrywania Go? Poprzez odkrywanie stajesz się z Nim coraz mocniej zjednoczony.

Jezus swoim działaniem wychodzi poza schematy. Pokazuje uczniom, Tobie, że On jest zawsze, nawet jak Go nie czujesz.

Nie bój się!

Jezu ufam Tobie, nie sobie!

Rozważania ewangeliczne | od 4 do 10 kwietnia 2021 r. - o. dr hab. Waldemar Linke CP
Rozważania ewangeliczne | od 18 do 24 kwietnia 2021 r. - o. dr Łukasz Andrzejewski CP