Niedziela Palmowa, 10.04.2022r.

Łk 19, 28-40

W dzisiejszą Niedzielę Palmową, mamy dwa fragmenty Ewangelii, które czytamy w Liturgii. Pierwszy podczas obrzędu błogosławienia palm i uroczystego wejścia z palmami do świątyni, drugi jako opis Męki Pana. Pochylmy się nad pierwszym, którego sigla są oznaczone.

Apostołowie wykonują prośbę Mistrza o przyprowadzenie osła. Padają tam znamienne słowa do właścicieli tegoż zwierzęcia, „Pan go potrzebuje”. Takim osłem możesz być także i Ty. Być może masz takie przekonanie, że jesteś niepotrzebny, żyjesz bez celu, dzień dzisiejszy nie różni się od wczorajszego. Po co to więc wszystko?

Korzystając z własnego doświadczenia życiowego, widzę jak „Pan Bóg lubi” w najmniej oczekiwanym momencie pokazać, jak bardzo Mu zależy na człowieku. Jezusowi, Kościołowi, bardzo zależy na Tobie. Może jesteś osłem w oczach drugiego, ale może też poprzez swoje trudne doświadczenie życia , niesiesz Chrystusa.

 

Poniedziałek Wielkiego Tygodnia, 11.04.2022r.

J 12,1-11

W dzisiejszym fragmencie zauważamy co najmniej dwa typy postaw osób, które są blisko Jezusa; Judasza i Marii. Postawa krótkowzroczności/Judasz/ i postawa Miłości /Marii/.

Maria, nie tyle namaściła Jezusa olejkiem nardowym, co po prostu po dokonaniu tej czynności, sama przesiąknęła „ zapachem Jezusa”. Judasz, zamknięty coraz bardziej na Łaskę Boga, tylko kalkuluje swoje tak w wymiarze doczesności, pewnego rodzaju akcyjności, propagandy, a brakuje w nim postawy miłości. Dlaczego tak się stało? Być może, niezrozumienie od samego początku, na czym polega misja Jezusa. On, Jezus, pragnąc dobra człowieka, poprzez ofiarę ze swojego życia, uczy Ciebie i pozwala Ci, abyś sam nauczył się być darem dla drugiego. Maria wylewając olejek nardowy na Jezusa, przyczyniła się do tego, że miejsce, w którym się znajdowali, zostało wypełnione przepiękną wonią. Ty pozwalając się „wylać” Jezusowi na Ciebie w formie Łask, też zostajesz wypełniony wonią Chrystusa.

Pachnij Chrystusem.

Wtorek Wielkiego Tygodnia, 12.04.2022r.

J 13,21-33.36-38


Zauważalne jest coraz większe napięcie. Spokój życia wspólnoty Jezusa, zakłócony zostaje proroctwem Jezusa o zdradach najbliższych . Dlaczego to Jezus powiedział, skoro wiedział, co się stanie? Mógł to zachować tylko dla siebie, przecież tak jest napisane. Po co więc mówi o tym?

W swojej wypowiedzi, nie wprost, walczy o każdego z Apostołów, wskazując, że nigdy nie jest za późno, aby wycofać się z błędnych decyzji w życiu i wybrać właściwą drogę. Aby to uczynić, potrzebne jest na nowo otwarcie swojego serca na Jego Słowo, które rodzi wytrwałość.

Nie poddawaj się. Możesz być jak większość Apostołów: „ każdy święty ma swoją przeszłość, każdy grzesznik ma swoją przyszłość”.

 

Środa Wielkiego Tygodnia, 13.04.2022r.

Mt 26,14-25


W kategorii grzechu istnieje taki termin jak grzechy cudze, a wśród nich „namawianie do grzechu”. Faryzeusze, nie mając sposobu na wyeliminowanie Jezusa ze społeczeństwa, podstępem i krótkowzrocznością Judasza, osiągają swój cel, zdradę Judasza. Dlaczego to zrobił?

Mistrz, Autorytet, Przyjaźń, rzeczywistości, których nie da się „złapać”, stały się dla niego na tyle mało istotne, że pomimo pierwszego zachwytu nad Jezusem, wypalił się.

Ty też możesz się wypalić z Miłości do Jezusa. To świadczy o niedojrzałości. Aby tego uniknąć, bądź wśród tych, którzy namawiają Cię do życia w stanie Łaski Uświęcającej., abyś ciągle płonął miłością Jego i do Niego, a w konsekwencji też i do siebie. Bo doświadczając Jego Miłości, tego że jesteś kochany, sam stajesz się darem.

 

Czwartek Wielkiego Tygodnia, 14.04.2022r.

J 13, 1-15

Ksiądz Piotr Pawlukiewicz w jednym ze swoich kazań powiedział: „Bóg nas musi złamać” . Jak chleb przełamać, abyś był darem, smakiem, pokarmem. Tak ważna jest miłość do Eucharystii. Kochasz Ją?

 

Piątek Wielkiego Tygodnia, 15.04.2022r.

J 18,1-19,42


Kiedy człowiek jest tam na Kalwarii, staje w bezradności. Droga Krzyżowa, a obok tłum, który nic sobie z cierpienia Jezusa nie robi, życie toczy się dalej. Wchodzi na Golgotę, nie tylko na Niego plują, ale są po prostu obojętni.

Najgorsza jest obojętność. Ty nie bądź obojętny wobec Niego, bo Ty nie jesteś dla Niego obojętny.

 

Sobota Wielkiego Tygodnia – Wigilia Paschalna, 16.04.2022r.

Łk 24,1-12


Doświadczenie pustki, opuszczenia, ciszy od Wielkiego Piątku, abyś zasmakował radości tej prawdziwej, Wielkanocnej.

Alleluja. Zmartwychwstań razem z Nim.

 

Rozważania ewangeliczne | od 3 do 9 kwietnia 2022 r. - o. dr hab. Waldemar Linke CP
Rozważania ewangeliczne | od 17 do 23 kwietnia 2022 r. - dr Katarzyna Kozera