Niedziela, 1.08.2021r.

J 6, 24-35

Tłum dostał to czego chciał, chleba do syta, a mimo to nadal jest zagubiony. Ciągłe pragnienie tego co nie daje prawdziwego dobra może i w Tobie zrodzić pustkę. Dlatego Chrystus przechodząc na przeciwległy brzeg zachęca Ciebie, abyś wyszedł ze swojej kulturowej religijności do prawdziwej wiary. Do spotkania z żywym Słowem, które stało się Ciałem. Doświadczenie takiego spotkania realizuje się w każdej Eucharystii. Pozwól Bogu i sobie przeprawić się na drugi brzeg, wyjdź ze swojej bylejakości, a wejdź w dialog i poznanie siebie z Bogiem i w Bogu. Ten dialog nie należy do łatwych, a efektów nie należy się spodziewać natychmiast, dlaczego? Dialog- wiara- to ciągły proces poznawania i kształtowania siebie w Bogu. Chrystoformizacja.

Poniedziałek, 2.08.2021r.

Mt 14, 13-21

Poprzez poznawanie i kształtowanie wnętrza doświadczasz bezinteresownej miłości Boga. Tej, którą odkrył św. Franciszek z Asyżu. /Dzisiaj w moim Zakonie święto Matki Bożej Anielskiej, dlatego nie sposób pominąć postać Patriarchy/.

Franciszek poprzez spotkanie z trędowatym, bycie rannym w wojnie, odrzuceniem przez własnego ojca, doświadczył bólu, cierpienia, ale też zobaczył co jest ważne w życiu. Zauważył drugiego człowieka, a w nim samego siebie. Wydaje się, że my dzisiaj też potrzebujemy zauważyć siebie wzajemnie, zauważyć siebie w Bogu, aby zaspokoić prawdziwy głód. Mimo cierpienia, odrzucenia, które jest integralną częścią Twojego życia.

Chrystus doświadczył odrzucenia przez tych, do których wyszedł z Dobrą Nowiną, a mimo to ofiarował siebie na Krzyżu, pozostając z Tobą w Eucharystii. Każda Msza Święta jest też ofiarą – bezkrwawą.

Co Ty ofiarujesz z siebie Bogu, drugiemu człowiekowi, sobie?

Wtorek, 3.08.2021r.

Mt 14, 22-36

To ofiarowanie z siebie Bogu, dokonuje się na modlitwie. Masz na nią czas?

Pozwól w jej trakcie wejść Bogu w ciebie. Albo inaczej, na modlitwie dokonuje się nasze „konsumowanie” Boga. Mimo trudności, jakie w życiu się pojawiają, masz siłę i moc w Jezusie. Piotr usłyszał „przyjdź”- tym Piotrem możesz być Ty, aby skończyć jak On, zostać świętym.

Środa, 4.08.2021r.

Mt 15, 21-28

Świętość nie oznacza braku kryzysów w życiu, w wierze. Doświadczył tego dzisiejszy patron św. Jan Vianney. Mimo problemów zdrowotnych jest podporą dla tych, którzy stają się i są pasterzami, aby pomóc drugiemu dotrzeć do Chrystusa. W naszym życiu, także duchowym, czasami za mocno kładziemy akcent na nasze możliwości, zdolności. A gdzie w tym wszystkim Bóg, wspólnota, człowiek. By spojrzeć na swoje życie z innej perspektywy, spróbuj pokonać bariery, które Cię odgradzają od Niego, a nawet od samego siebie. Po co? Byś stał się człowiekiem wolnym, nawet w trudnościach, człowiekiem wypełniającym się wiarą.

Bóg w Ciebie wierzy.

Czwartek, 5.08.2021r.

Mt 16,13-23

Piotr w dzisiejszej perykopie wyznaje wiarę nie tylko w imieniu własnym, ale także pozostałych Apostołów. Staje się fundamentem.

Kontynuując wczorajszą myśl „Bóg w Ciebie wierzy”, zadaj sobie pytanie czy Ty wierzysz w Niego? Kim On jest dla Ciebie? Twoja wiara może być fundamentem wiary u drugiego człowieka.

Piątek, 6.08.2021r. Święto Przemienienia Pańskiego

Mk 9, 2-10

Wchodząc na szczyt, zanim go osiągnę, staram się najpierw zachwycać pięknem widoków, kontemplować je. Czasami staje się to niemożliwe ze względu na warunki pogodowe.
Jezus wchodzi na górę Tabor w obecności konkretnego człowieka: Piotra, Jakuba, Jana. On chce przemienić się także w Twojej obecności. Postaraj się być gotowym na zdobycie szczytu Twojej góry, aby doświadczyć piękna, zachwytu, mimo trudności, czasami niepewności, burz życiowych. Odwagi.

Sobota, 7.08.2021r.

Mt 17, 14-20

Wierzysz tylko wtedy gdy wejdziesz na szczyt, gdy wszystko się układa po Twojej myśli? Czy także wtedy gdy są sprawy trudne, rzeczy niewytłumaczalne?

Wiara to relacja, wejdź w nią poprzez słowo, które daje Ci On. Czasami trudne, niezrozumiałe. Spróbuj Go usłyszeć i poznać w Słowie, które napisał w najpiękniejszym liście: Piśmie Świętym. Tam są fakty nie tylko piękne i łatwe, ale też trudne i czasami brutalne. Takie jak Twoje życie, a mimo to wierz! Ja ciągle uczę się wiary.

Rozważania ewangeliczne | od 25 do 31 lipca 2021 r. - o. dr hab. Waldemar Linke CP
Rozważania ewangeliczne | od 8 do 14 sierpnia 2021 r. - o. dr Łukasz Andrzejewski CP