Komentarze do czytań III Tydzień po Narodzeniu Pańskim (11-17 stycznia 2015 r.) – Ks. dr Wojciech Turek

        Komentarze do czytań III Tydzień po Narodzeniu Pańskim (11-17 stycznia 2015 r.)               Niedziela, święto Chrztu Pańskiego, 11.01.2015. Pierwsze czytanie: Iz 42,1-4.6-7             W świetle Bożych obietnic zapowiadających kres zła, a szczególnie wobec skutków zbawczej Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa – Sługi Pana – trudno nie zadać pytania, dlaczego na ziemi nie zapanowała sprawiedliwość, dlaczego nie ucichł płacz skrzywdzonych, … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań II Tydzień po Narodzeniu Pańskim (4-10 stycznia 2015 r.) – o. dr hab. Waldemar Linke CP

Komentarze do czytań II Tydzień po Narodzeniu Pańskim (4-10 stycznia 2015 r.)               II Niedziela po Narodzeniu Pańskim ,04.01.2015.             Pierwsze czytanie: Syr 24,1-2.8-12 Kiedy patrzymy na świat, to trudno nam nieraz dostrzec w nim dzieło Mądrości Boga. Tyle w nim chaosu, nieudanych rozwiązań czy po prostu zła, że wolimy w nim widzieć raczej obszar panowania złego, Bożego przeciwnika. Cóż jest w tym świecie mądrego i dobrego? To, że w nim … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań I Tydzień po Narodzeniu Pańskim (28 grudnia – 3 stycznia 2015 r.) – ks. Dariusz Dogondke

Komentarze do czytań I Tydzień po Narodzeniu Pańskim (28 grudnia – 3 stycznia 2015 r.)               Niedziela, 28.12. 2014 r.   Mądrość Boża widzi więcej   Pierwsze czytanie: Syr 3, 2-6.12-14               Księga Syracydesa, z której zostało zaczerpnięte Pierwsze Czytanie dzisiejszej Liturgii Słowa, należy do ksiąg mądrościowych, przekazujących nam doświadczenie minionych pokoleń. Źródłem zaś tego doświadczenia jest – … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań IV Tydzień Adwentu (21 – 27 grudnia 2014 r.) – ks. dr Adam Dynak

Komentarze do czytań IV Tydzień Adwentu (21.12. – 27.12.2014 r.)   Niedziela, 21.12.2014 r.   Pierwsze czytanie: 2 Sm 7, 1-5.8b-12.14a-16               Dla narodu Izraela Dawid to jedna z najważniejszych postaci – obok Abrahama i Mojżesza – w jego historii, a fragment będący pierwszym czytaniem na dziś należy do najbardziej znanych, rozważanych i cenionych: przymierze Boga z królem Izraela o wielkich, wręcz fantastycznych następstwach. Zauważmy, że ten … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań III Tydzień Adwentu ( 14 – 20 grudnia 2014 ) – ks. dr Krzysztof Siwek

Komentarze do czytań III Tydzień Adwentu ( 14 – 20 grudnia 2014 )             Niedziela, 14.12.2014 r. Pierwsze czytanie: Iz 61, 1-2a. 10-11             Na progu III tygodnia Adwentu staje przed nami prorok, który jest świadomy swojej misji. Pierwszym elementem wyposażenia prorockiego jest obecność Ducha Pańskiego, tego samego ducha, który niegdyś unosił się nad wodami chaosu, czyniąc z niego przestrzeń działania dla … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań II Tydzień Adwentu (7 – 13 grudnia 2014 r.) – Mira Majdan

Komentarze do czytań II Tydzień Adwentu (7 – 13 grudnia 2014 r.)   Niedziela, 7 grudnia 2014   Bóg jest blisko!               Pierwsze czytanie: Iz 40,1-5.9-11               „Przygotujcie drogę dla Pana, chwała Pana się objawi!” – prorok odważnie głosi to słowo żyjącym na wygnaniu Żydom, którzy wobec potęgi Babilonu nie widzą już dla siebie innej drogi, jak tylko pogodzić się … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań I Tydzień Adwentu ( 30 listopada – 06 grudnia 2014 r.) – ks. dr Mariusz Szmajdziński

Komentarze do czytań I Tydzień Adwentu / rok B ( 30.11 – 6.12.2014 r.) Adwent – czujne oczekiwanie Niedziela, 30.11.2014              Pierwsze czytanie: Iz 63, 16b-17.19b; 64, 3-7,               Adwent to szczególny czas. Nie tylko rozpoczyna on nowy rok liturgiczny w życiu Kościoła czy okres radosnego oczekiwania na przyjście Zbawiciela. Jest to piękny czas, w którym splata się miłość Boga z nadzieją człowieka. W pierwszy dzień Adwentu Izajasz … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XXXIV Tydzień Zwykły (23-29 listopada 2014) – o. Artur Kiliszek CP, Sławomir Komorowski

    Komentarze do czytań XXXIV Tydzień Zwykły (23-29 listopada 2014)               Niedziela, 23.11.2014               Pierwsze czytanie: Ez 34, 11-12.15-17  W obrazie Dobrego Pasterza Bóg ukazuje swoją troskę o Naród Wybrany. Poprzez lekturę tego tekstu biblijnego Bóg chce nam dać do zrozumienia, że zależy Mu na każdym człowieku. Bóg stworzył człowieka z miłości i tylko Jego miłość może  wyzwalać człowieka od wszelkiego zła. Tylko Bóg może … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XXXIII Tydzień Zwykły (16-22 listopada 2014 r.) – dr hab. Marek Kita

    Komentarze do czytań XXXIII Tydzień Zwykły (16-22 listopada 2014 r.)   Niedziela, 16.11.2014, XXXIII Niedziela Zwykła   Pierwsze czytanie: Prz 31, 10-13.19-20.30-31 Mamy do czynienia z fragmentami tak zwanego Poematu o dzielnej kobiecie (chyba możemy sobie darować staroświecką formę „niewiasta”, którą tak lubią tłumacze naszych Biblii…). Tekst stanowi pochwałę idealnej żony i gospodyni, opisanej zgodnie ze starożytną koncepcją podziału ról w małżeństwie … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XXXII Tydzień Zwykły (9 – 15 listopada 2014 r.) – ks. dr Piotr Klimek

Komentarze do czytań XXXII Tydzień Zwykły (9 – 15 listopada 2014 r.)   Niedziela, 9.11.2014 Pierwsze czytanie: Ez 47, 1-2.8-9.12               Dla pobożnego Izraelity czasów Jezusa, centralnym miejscem religijnym była świątynia w Jerozolimie. Tam przybywał na święto Paschy, tam składał ofiary, tam szukał obecności Boga. Używając dzisiejszego języka – tam zaspakajał swoje potrzeby religijne. Prorok Ezechiel, mówiąc w imieniu … Zobacz cały tekst >>