Komentarze do czytań liturgicznych – III tydzień zwykły
od 27 stycznia do 2 lutego 2019 r. – Jadwiga Siewko

Niedziela, 27.01.2019 r. Pierwsze czytanie: Ne 8, 2-4a. 5-6. 8-10  W 539 roku przed Chrystusem Cyrus Wielki podbił Babilonię, tworząc w jej miejsce Imperium Perskie. Wraz ze zmianą ludu panującego, zmieniła się także sytuacja ludów podbitych, gdyż nowy władca wydał edykt, zezwalający wszystkim zamieszkującym tereny imperium na powrót do swojej ojczystej ziemi. Z prawa tego skorzystali m.in. Izraelici, którzy na początku VI wieku zostali deportowani do Mezopotamii. … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań liturgicznych – II tydzień zwykły
od 20 do 26 stycznia 2019 r. – o. dr hab. Waldemar Linke

Niedziela, 20.01.2019 r.   Pierwsze czytanie: Iz 62,1-5 Nowe imię nadane przez Boga to symboliczny początek nowego etapu życia, znak, że życie to zmieniło się w sposób zasadniczy. Nie każdemu Bóg nadaje nowe imię, ale tylko tym, którym powierza szczególne zadanie. To powołanie opiera się na fundamencie nadziei, jaką Bóg pokłada w człowieku. Bo tylko wtedy jest możliwe pójście za głosem Pana, gdy jesteśmy gotowi pozostawić za sobą swe rozczarowania, pamięć … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – I tydzień zwykły
od 13 do 19 stycznia 2019 r. – kl. Mateusz Mickiewicz

Niedziela, 13.01.2019 r. Pierwsze czytanie: Iz 40, 1-5. 9-11 ,,Przemawiajcie do serca Jeruzalem”. Zazwyczaj, kiedy z kimś rozmawiamy, to, co do nas mówi, jest przez nas słyszane, ale niekoniecznie trafia wprost do serca. Można kogoś słyszeć, ale wcale go nie słuchać. Żeby trafić wprost do czyjegoś serca, trzeba go naprawdę dobrze znać, co więcej – darzyć kogoś szczególną życzliwością. Dzisiaj Bóg mówi przez proroka Izajasza, … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań liturgicznych – II tydzień po Narodzeniu Pańskim
od 6 do 12 stycznia 2019 r. – Anna Wasilewska

Niedziela, 06.01.2019 r. Pierwsze czytanie: Iz 60,1-6 Tekst dzisiejszego czytania rozpoczyna podwójne wezwanie proroka: „Powstań! Świeć!”, skierowane do Jerozolimy. Prorok pragnie wydobyć Jerozolimę z beznadziei i ciemności, ponieważ widzi światłość, która pojawia się nad miastem. Tym światłem jest Bóg, przynoszący ratunek. Z wygnania babilońskiego powracają do Jerozolimy jej mieszkańcy. “Twoi synowie przychodzą z daleka, na rękach niesione są twe córki”. Przyszła pora, aby rozpocząć … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań liturgicznych – I tydzień po Narodzeniu Pańskim
od 30 grudnia 2018 do 5 stycznia 2019 r. – Konrad Sadkowski

Niedziela, 30.12.2018 r. Pierwsze czytanie: 1 Sm 1, 20-22. 24-28 Dzisiejsza niedziela kieruje nasze myśli ku kwestii rodziny. Rodzina jest wspólnotą, którą łączą więzy krwi i tworzy się więź duchowa. Lekcja ze Starego Testamentu wprowadza nas w historię narodzin Samuela, późniejszego kapłana, proroka i sędziego. Jego rodzicami byli Elkana i Anna. Elkana miał dwie żony, co w tamtym okresie historii nie było … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – IV Tydzień Adwentu i Narodzenie Pańskie
od 23 do 29 grudnia 2018 r. – s. Elżbieta Zakrzewska

Niedziela, 23.12.2018 r.   Pierwsze czytanie: Mi 5, 1-4a Micheasz to prorok działający w Jerozolimie. Żył w czasach niepokoju, co sugerują teksty, w których występuje w obronie rolników i pasterzy. W odczytywanym dziś fragmencie mówi o „Panującym z Betlejem”. Efrata – to pierwotna nazwa tego miasteczka. Wiemy, że pochodził z niego Dawid, który tutaj został namaszczony na króla. Po zdobyciu Jerozolimy i uczynieniu jej stolicą, Betlejem traci na znaczeniu. Micheasz nie nazywa go miastem, … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań liturgicznych – III Tydzień Adwentu
od 16 do 22 grudnia 2018 r. – Teresa Pieczyńska

Niedziela, 16.12.2018 r.   Pierwsze czytanie: So 3, 14-17 Głośne, energiczne wezwanie proroka Sofoniasza do radowania się wprowadza nas w trzeci tydzień Adwentu. Adwent ze swojej natury jest radosnym oczekiwaniem na przyjście Pana. Jest przygotowaniem i uporządkowaniem stanu serca i umysłu oraz stopniowym wchodzeniem w niezwykłą tajemnicę Wcielenia. Właściwie moglibyśmy dzisiejsze wersety odczytać w dniu Narodzenia Pańskiego i byłyby one jak najbardziej na miejscu: „Król Izraela, … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań liturgicznych – II Tydzień Adwnetu
od 9 do 15 grudnia 2018 r. – ks. Mateusz Oborzyński

Niedziela, 9.12.2018 r. Pierwsze czytanie: Ba 5,1-9 Tekst z pierwszego czytania Mszy św. jest stylizowany na mowę prorocką Barucha (sekretarza proroka Jeremiasza) do wygnańców żydowskich w Babilonii z VI stulecia przed Chrystusem. Zdaniem większości biblistów Księga Barucha pochodzi historycznie z początków II wieku przed Chrystusem, czyli z końcowego okresu panowania Greków nad Palestyną, choć nie są to jeszcze czasy prześladowań Antiocha IV Epifanesa i Powstania Machabeuszy. Autor wyraża nadzieję, … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań liturgicznych – I Tydzień Adwentu
od 2 do 8 grudnia 2018 r. – Maciej Szulim

Niedziela, 2.12.2018 r. Pierwsze czytanie: Jr 33, 14-16 Te trzy wersety Księgi Jeremiasza to jedna z tych sytuacji,  kiedy Bóg przemawia do nas w nieoczywisty sposób, używając subtelnej gry oczywistymi dotychczas motywami biblijnymi. Skoro pojawia się tutaj zapowiedź mesjańska „owych dni”, to w naturalny sposób pojawia się Dawid – wzór królów judejskich, także Juda, dostępująca zbawienia oraz Jerozolima, Miasto Pokoju, stolica Judy … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań liturgicznych – XXXIV tydzień zwykły
25.11 – 1.11.2018 r. – o. dr hab. Waldemar Linke CP

Niedziela, 25.11.2018 r. Uroczystość Chrystusa Króla Pierwsze czytanie: Dn 7,13-14 Bóg sądzi świat i tylko Jemu możemy przypisać taką powszechną władzę sądowniczą. Księga Daniela dokonała bardzo istotnego przełomu w tej kwestii, bowiem przedstawia scenę sądu powszechnego, nad wszystkimi narodami i kulturami, przeprowadzonego przez postać różną od Boga-Przedwiecznego. Ten tajemniczy Ktoś podobny jest do człowieka, ale tylko podobny, ponieważ konieczne jest przypisanie Mu cech i kompetencji przekraczające znacznie … Zobacz cały tekst >>