Komentarze do czytań – XXII tydzień zwykły
od 01 do 07 września 2019 r. – s. Joanna Ewa Koszałka FMA

Niedziela, 01.09.2019 r. Pierwsze czytanie: Syr 3, 17-18.20.28-29 Bardzo realnie patrzy Syrach na życie. Obserwuje, rozmyśla nad nim, wyciąga mądre wnioski i nie zatrzymuje ich dla siebie, ani nie dzieli się nimi dla swojej chwały. Z treści Księgi możemy dowiedzieć się, że całe życie poświęcił na studiowanie Prawa, Proroków i Pism. Korzystał też z mądrościowych tradycji innych kultur, poznanych w licznych podróżach, a nabytą wiedzę przekazywał, prowadząc … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XXI tydzień zwykły
od 25 do 31 sierpnia 2019 r. – Katarzyna Dzierżanowska

Niedziela, 25.08.2019 r. Pierwsze czytanie: Iz 66, 18-21             Przybędę, by zebrać wszystkie narody i języki – mówi Pan przez proroka Izajasza. Bóg zamierza zebrać, zgromadzić ludzi ze wszystkich narodów i czyni to, co zamierzył. Zgromadzeniem jest Kościół, zgromadzeniem jest Eucharystia. W czasie Mszy świętej, w której uczestniczymy, Bóg gromadzi swój lud, by objawić mu swoją chwałę. Daje nam siebie samego, by wprowadzić nas w dynamikę … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XX tydzień zwykły
od 18 do 24 sierpnia 2019 r. – o. Grzegorz Mossakowski CP

Niedziela, 18.08.2019 r. Pierwsze czytanie: Jr 38, 4-6. 8-10             W pierwszym czytaniu z Księgi Proroka Jeremiasza widzimy postać wysłannika Bożego odtrąconego przez przywódców Izraela. Prorok Jeremiasz został dosłownie „zmieszany z błotem” za odważne głoszenie Izraelitom orędzia otrzymanego dla nich od Boga. Znieważono go, choć jego słowa wskazywały Żydom wyjście z dramatycznej sytuacji oblężenia Jerozolimy przez Babilończyków. Ratunkiem dla Izraelitów znajdujących się w potrzasku … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XIX tydzień zwykły
od 11 do 17 sierpnia 2019 r. – Alicja Sarnocińska

Niedziela, 11.08.2019 r. Pierwsze czytanie: Mdr 18, 6-9             Przodkowie Izraela nie wiedzieli, kiedy nastąpi noc wyzwolenia narodu, lecz świadomość, że będą wolni, dodawała im otuchy. Zawierzyli przysięgom i oczekiwali ocalenia. Ile razy nam udało się uwierzyć komuś na słowo? Czy jesteśmy w stanie uwierzyć, że w naszym życiu również nastąpi wyzwolenie przez Boga? Od dzieciństwa uczymy się ufności do drugiej osoby. Jeżeli zawiedliśmy się na słowie rodzica, … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XVIII tydzień zwykły
od 4 do 10 sierpnia 2019 r. – Maciej Szulim

Niedziela, 4.08.2019 r. Pierwsze czytanie: Koh 1, 2; 2, 21-23 Dla Koheleta wszystko jest marnością przede wszystkim z perspektywy nieuchronnej śmierci. Zdaje on jednak sobie sprawę także z innych okoliczności, które pozbawiają nasz trud sensu. Sytuacja przedstawiona tutaj to jeden z uniwersalnych problemów życia społecznego, znany z autopsji nie tylko pracownikom korporacji. I chociaż można by było wnioski płynące z tych słów skierować w stronę refleksji … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XVII tydzień zwykły
od 28 lipca do 3 sierpnia 2019 r. – o. Izaak Kusion OFM

Niedziela, 28.07.2019 r.   Pierwsze czytanie: Rdz 18, 20-32             Piękny dialog Boga z Abrahamem, z którego wynika jedno, a mianowicie, że Bóg jest zawsze sprawiedliwy, zawsze objawia swoją sprawiedliwość, ale Boża sprawiedliwość nigdy nie jest sama. Ona jest zawsze w towarzystwie Bożego Miłosierdzia i dlatego jest w zasadzie jedyną sprawiedliwością, jaką można poznać, jakiej można doświadczyć. Czy jest w moim życiu coś, co staram się ukrywać … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XVI tydzień zwykły
od 21 do 27 lipca 2019 r. -s. Faustyna Aleksandrowicz CSFN

Niedziela, 21.07.2019 r.   Pierwsze czytanie: Rdz 18,1-10a             Jahwe objawia się Abrahamowi w najgorętszej porze dnia, kiedy jest on zmęczony i pogrążony w myślach o niespełnionym ojcostwie. Jahwe przychodzi w najbardziej krytycznym dla Abrahama momencie. Z jednej strony jest już zawarte przymierze, z drugiej – zaledwie nadzieja na potomka. Właśnie taki moment w życiu jest najlepszy, by objawiła się Boża wszechmoc. Pozbawiony nadziei był … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XV tydzień zwykły
od 14 do 20 lipca 2019 r. – ks. Mateusz Nycz

Niedziela, 14.07.2019 r. Pierwsze czytanie: Pwt 30, 10-14             Gdyby zadać sobie pytanie o to, czym jest świętość, albo lepiej – na czym polega świętość, to odpowiedź na tak postawione pytania znajdziemy na początku dzisiejszego fragmentu Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz mówił do ludu o konieczności słuchania głosu Pana Boga. Nie przypadkowo właśnie to zalecenie znalazło się jako pierwsze w Mojżeszowym przekazie. Wsłuchiwanie się jest wyrazem miłości do Boga, a także … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XIV tydzień zwykły
od 7 do 13 lipca 2019 r. – Jadwiga Siewko

Niedziela, 7.07.2019 r. Pierwsze czytanie: Iz 66, 10. 12-14c             Powyższe czytanie możemy odczytywać, jako dotyczące życia doczesnego. Zwykle, doświadczając trudności, prosimy Boga o odmianę naszego losu i gdy czujemy, że zostaliśmy wysłuchani, cieszymy się. Jednak problem pojawia się wtedy, gdy przez dłuższy czas się o coś modlimy, a sytuacja się nie zmienia. W takim wypadku często wydaje się nam, że Bóg o nas zapomniał, że nie słyszy naszego … Zobacz cały tekst >>

Rozważania do czytań – XIII Tydzień zwykły
od 30 czerwca do 6 lipca 2019 r. – o. dr hab. Waldemar Linke CP

Niedziela, 30.06.2019 r. Pierwsze czytanie: 1Krl 19, 16b. 19-21 Eliasz poluje na swego następcę: zasadza się na młodego człowieka pracującego na polu, narzuca na niego swój płaszcz. Wygląda to jak scena porwania. Jednak czytelnik wie, że te działania proroka to realizacja powołania, którego Bóg nie objawił wprost powołanemu Elizeuszowi, ale Eliaszowi – kończącemu swą trudną i nie raz przerastającą go misję słudze Bożemu. Z drugiej strony Eliasz zachowuje … Zobacz cały tekst >>