Komentarze do czytań VIII Tydzień Zwykły | od 26 lutego do 4 marca 2017 r. – Waldemar Jakuboze

  Niedziela, 26.02.2017 r. Pierwsze czytanie: Iz 49, 14-15 Niewola babilońska zrodziła wśród Izraelitów wątpliwości co do dalszej opieki Boga nad ludem wybranym. Zdobycie Jerozolimy oraz uprowadzenie było według nich skutkiem opuszczenia narodu przez Boga. Dla Żydów świątynia, w której mieszka sam Bóg, była gwarantem ich nietykalności. Teraz będąc w niewoli i uświadamiając sobie swoją grzeszność, zwątpili w Boskie miłosierdzie. Prorok przypomina, że obietnice Boga … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań VII Tydzień Zwykły
od 19 do 25 lutego 2017 r – Ks. dr Leszek Rasztawicki

Niedziela, 19.02.2017 r. Pierwsze czytanie: Kpł 19, 1-2. 17-18 Tytuł rozważanej dzisiaj Księgi posiada określenie „kapłańska”. W wielu przekładach nowożytnych Księga zatytułowana jest jako „Leviticus”, czyli „Księga Lewicka”. Sugeruje to, że zawiera pewne wskazania dla pokolenia Lewiego. W relacjach  Pięcioksięgu czytamy o tym, że zostali oni wyłączeni spośród pokoleń Izraela i przeznaczeni do kultu świątynnego. Natomiast hebrajski tytuł Księgi „wajikra” wyraża idee „zawołania, … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań VI Tydzień Zwykły
od 12 do 18 lutego 2017 r – Teresa Kołodziej

Niedziela, 12.02.2017 r. Pierwsze czytanie: Syr 15, 15-20 W czytanym dzisiaj w Kościele fragmencie Księgi Syracha wyeksponowane są wolność i godność, jaką człowiek otrzymał od Boga. Słowami autora natchnionego Bóg mówi: „Jeśli chcesz, zachowasz przykazania.”  Tak, to prawda, wystarczy chcieć. Zauważmy, że Bóg nie zmusza do zachowania przykazań. Obdarował nas wolnością. Wybór zawsze należy do nas. Jeśli już podjęliśmy decyzję, że chcemy zachować Boże przykazania, to nikt … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań V Tydzień Zwykły
od 5 do 11 lutego 2017 r. – Tomasz Herbich

Niedziela, 5.02.2017 r. Pierwsze czytanie: Iz 58,7–10 Dzisiejsze pierwsze czytanie kieruje nasz wzrok ku jednemu z najważniejszych tematów ksiąg prorockich – ku zagadnieniu sprawiedliwości w stosunkach społecznych. Pochodzi ono z fragmentu księgi Izajasza poświęconego dwóm rodzajom postu – pierwszemu, który Pan odrzuca, i drugiemu, który wybiera. Różnica między nimi polega na tym, że podczas gdy pierwszy dokonuje się „wśród waśni i sporów, i wśród niegodziwego walenia pięścią” … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań IV Tydzień Zwykły
od 29 stycznia do 4 lutego 2017 r. – Maciej Szulim

Niedziela, 29.01.2017 r. Pierwsze czytanie: So 2, 3; 3, 12-13 Z dwóch fragmentów Księgi Sofoniasza, złączonych w dzisiejszym czytaniu, dowiadujemy się, że Bóg wymaga pokory od tych z Izraela, którzy chcą realizacji Bożych obietnic w ich życiu. Pokora, jak mi się zdaje, stanowi źródło wszystkich cnót i fundament relacji z Bogiem, gdyż jest prawdziwą mądrością: znajomością siebie, zdrowym dystansem i pamięcią o Jezusie w każdej chwili życia. Pokora tym … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań III Tydzień Zwykły
Dr hab. Marek Kita – od 22 do 28 stycznia 2017 r.

Niedziela, 22.01.2017 r. Pierwsze czytanie: Iz 8, 23b – 9, 3 Izajasz całe wieki przed Chrystusem ogłaszał Dobrą Wiadomość (Ewangelię). Gdy mowa o wkraczaniu Boga w nasze życie, to jest to zawsze Dobra Wiadomość, a „Dzień Pański” – moment, gdy Bóg na powrót w pełni zakróluje – będzie „straszny” (Jl 2, 11; 3,4) tylko z punktu widzenia ludzkiej perwersji, w perspektywie ucieczki przed światłem w mrok (por. J 3, 19). Ten … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań II Tydzień Zwykły
od 15 do 21 stycznia 2017 r. – Wojciech Żmudziński SJ

Niedziela, 15.01.2017 r. Pierwsze czytanie: Iz 49, 3.5-6 Podźwignięcie jednego narodu i troska o ocalałych to zbyt mało. Ustami proroka Izajasza Bóg zapowiada powszechność zbawienia. Czy zatem wszyscy będą podźwignięci, ocaleni, zbawieni? Słowa proroka są jednoznaczne. Bóg zatroszczy się o każdego człowieka. Nie wiemy jednak, czy każdy tę troskę przyjmie, czy zechce przejrzeć na oczy i skierować swoje kroki ku światłości przychodzącej na świat, która ratuje przed śmiercią. Człowiek … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań II Tydzień po Narodzeniu Pańskim
od 8 do 14 stycznia 2017 r. – Ks. Andrzej Pawlak

    Niedziela, 8.01.2017 r., święto Chrztu Pańskiego Pierwsze czytanie: Iz 42,1-4.6-7 Pierwsza z czterech pieśni o Słudze Jahwe proroka Izajasza wskazuje na Mesjasza. Bóg mówi o Nim: „Wybrany mój.” Izajasz w swojej proroczej wizji widzi to, co zrealizuje się nad Jordanem, kiedy Chrystus przyjmie chrzest od Jana a Duch Święty spocznie na Nim. Zaskakuje zgodność wizji Izajasza z przekazem Ewangelii. Izajasz podkreśla postawę Mesjasza, Jego … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań I Tydzień po Narodzeniu Pańskim
od 1 do 7 stycznia 2017 r. – Ks. Waldemar Kluz

Niedziela, 1.01.2017 r., Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Pierwsze czytanie: Lb 6, 22-27 Od momentu, w którym Mojżesz usłyszał słowo Pana, minęło przeszło 3200 lat. Ogarniając wyobraźnią, od tamtych dni aż do dzisiaj, wszystkie pokolenia, wpierw żydowskie, a następnie chrześcijańskie, karmiące się tekstem błogosławieństwa Aaronowego, cieszymy się i uśmiechamy. To takie proste, wszystko potrzeba  zaczynać  od błogosławieństwa w imię Boże. Już poczęcie dziecka i jego przebywanie … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań  I Tydzień Narodzenia Pańskiego
od 25 do 31 grudnia 2016 r. – s. Joanna Koszałka FMA

Niedziela, 25.12.2016 r. Uroczystość Narodzenia Pańskiego Msza Święta w nocy Pierwsze czytanie: Iz 9, 1-3. 5-6 Pozwolił się prowadzić Bożemu natchnieniu, gdy ludowi, zdjętemu trwogą wobec okrutnej Asyrii zagrażającej prawie na wyciągnięcie ręki, ogłasza radość zwycięstwa; gdy ciężar władzy i zobowiązanie do utwierdzenia prawa i sprawiedliwości składa na barki narodzonego Dziecięcia; gdy żyjącym w ciemnościach ukazuje światło. Skąd w proroku tyle pewności? Nadzieja ma jedno źródło: Ten, … Zobacz cały tekst >>