Komentarze do czytań – Wielki Tydzień
od 14 do 20 kwietnia 2019 r. – dr hab. Marek Kita

Niedziela Palmowa – 14.04.2019 r. Ewangelia Procesji z palmami: Łk 19, 28-40               Uczniowie odnoszą do Jezusa fragment świątecznego Psalmu 118, dodając słowo „Król” do wersetu „Błogosławiony, który przychodzi w imię Pana”. A Chrystus, świadomy przecież tego, co Go czeka, jedzie na śmierć jak na święto. W gruncie rzeczy jedzie na święto swoich zaślubin z nami, choć zaślubiny będą dramatyczne. Zgodnie z proroctwem Zachariasza (Za 9, 9) … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – V tydzień Wielkiego Postu
od 7 do 13 kwietnia 2019 r. – ks. Tadeusz Siewko

Niedziela, 7.04.2019 r. Pierwsze czytanie:  Iz 43, 16-21             Bóg zapowiada nowe wyjście z niewoli. Jak niegdyś Izraelici wyszli z niewoli egipskiej, tak samo wyjdą z niewoli babilońskiej. Bóg zniszczy wszystkich wrogów Izraela, zgasi ich, jakby gasił tlący się knot. Ale dokona też rzeczy nowej – o ile podczas pierwszego wyjścia Izraelici przez czterdzieści lat tułali się po pustyni, żeby dojść do ziemi obiecanej, tak tutaj … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań liturgicznych – IV tydzień Wielkiego Postu
od 31 marca do 6 kwietnia 2019 r. – dr Joanna Jaromin

Niedziela, 31.03.2019 r. Pierwsze czytanie: Joz 5,9a.10-12             Dzisiejsze pierwsze czytanie przywołuje jedno z wydarzeń w historii Izraela. Naród wybrany zbliżał się już do końca swojej czterdziestoletniej wędrówki z Egiptu do ziemi obiecanej mu przez Boga. Do Kanaanu dotarło nowe pokolenie, nie było już tych, którzy wyszli z Egiptu. Pozostawało jeszcze zdobyć te ziemie, by móc się tam osiedlić. Nim jednak to nastąpi, Bóg polecił Jozuemu obrzezać … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – III tydzień Wielkiego Postu
od 24 do 30 marca 2019 r. – Anna Rambiert-Kwaśniewska

Niedziela, 24.03.2019 r. Pierwsze czytanie: Wj 3, 1-8a. 13-15 Bosko-ludzka gra w imiona             Spotkanie Mojżesza z Bogiem w krzewie gorejącym należy chyba do najbardziej znanych i najsilniej oddziałujących na wyobraźnię scen biblijnych. Jednak to nie to nadnaturalne zjawisko wydaje się stać w centrum tego wydarzenia, nie stoi w nim również licytacja Mojżesza z Bogiem o posłanie kogoś innego, odpowiedniejszego, ale swoista gra imion, zawiązanie relacji, która piętnuje życie. Imię w świecie … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytan liturgicznych – II Tydzień Wielkiego Postu
od 17 do 23 marca 2019 r. – Alicja Sarnocińska

Niedziela, 17.03.2019 r. Pierwsze czytanie: Rdz 15, 5-12. 17-18             Zapewne wiele razy zdarzyło nam się patrzeć w niebo w poszukiwaniu gwiazd. To one rozświetlają ciemną noc, sprzyjając wyciszeniu i kontemplacji, a niekiedy tworząc romantyczny nastrój. Ale czy kiedykolwiek udało nam się policzyć, ile dokładnie ich jest? Doliczymy się zaledwie kilku i natychmiast dostrzegamy następne. Do tego jeszcze te – „spadające”, które pojawiają się … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań liturgicznych – I tydzień Wielkiego Postu
od 10 do 16 marca 2019 r. – ks. Jakub Rosiński

Niedziela, 10.03.2019 r. Pierwsze czytanie: Pwt 26, 4-10 Przymierze jest nie tylko wypełnieniem nadanych przez Boga praw i obowiązków, ale jest także darem łaski, wynikającej z obietnic złożonych przodkom, a ich warunkiem jest dochowanie przez naród wierności i posłuszeństwo względem swego Boga. Dlatego dary przynoszone dla Boga, miały człowiekowi zesłać Bożą opiekę i błogosławieństwo. Wierzono, że życie całego wszechświata pochodzi od Boga i zostało przez Niego stworzone, a wszystko, co … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań liturgicznych – VIII tydzień zwykły
od 3 do 9 marca 2019 r. – ks. Mateusz Oborzyński

Niedziela, 03.03.2019 r. Pierwsze czytanie: Syr 27, 4-7             Są różne kryteria oceny człowieka. Można zwracać uwagę na pochodzenie, wiek, dochody, sposób ubierania się… Współcześnie często liczy się to, ile kto ma polubień na portalach społecznościowych. Natchniony autor, Jezus, syn Syracha, wskazuje, by patrzeć na wypowiedzi danej osoby. Jest w tym teologiczna myśl. Człowiek, spośród wszystkich stworzeń, został obdarzony przez Boga … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań liturgicznych – VII Tydzień Zwykły
od 24 lutego do 2 marca 2019 r. – Waldemar Jakuboze

Niedziela, 24.02.2019 r. Pierwsze czytanie: 1 Sm 26,2.7-9.12-13.22-23             „Nie daj się złu zwyciężyć, lecz zło dobrem zwyciężaj”. Te słowa świętego Pawła z 12 rozdziału Listu do Rzymian znamy również z wypowiedzi błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Takie postępowanie powinno być mottem każdego chrześcijanina, ale również ślady tego znajdujemy w pismach natchnionych proroków Starego Testamentu. Gdy Saul nastawał na życie Dawida, ten wszedłszy do obozu króla … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań liturgicznych – VI tydzień zwykły
od 17 do 23 lutego – Mira Majdan

Niedziela, 17.02.2019 r.   Pierwsze czytanie: Jr 17,5-8             Czy obraz, jaki maluje dziś przed nami prorok Jeremiasz, nie jest zbytnio idealistyczny? Wciąż widzimy przecież, jak ludzie pewni siebie, dysponujący siłą przebicia i środkami materialnymi, wybierają i zabierają dla siebie to, co uważają za najlepsze. I nie wygląda na to, aby Bóg im w tym jakkolwiek przeszkadzał, próbując zachować te dobra dla tych, którzy Mu zaufali. … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań liturgicznych – V tydzień zwykły
od 10 do 16 lutego 2019 r. – ks. dr Leszek Rasztawicki

Niedziela, 10.02.2019 r.   Pierwsze czytanie: Iz 6, 1-2a. 3-8 Rozważany dzisiaj fragment Księgi Izajasza opisuje powołanie proroka podczas wizji w świątyni. Izajasz widzi Boga siedzącego na wysokim tronie. Działo się to w roku śmierci króla Ozjasza. Przypomina ono prawdę, że wszelka władza pochodzi od Pana. Król ziemski jest władcą historycznym i przemijającym. Bóg trwa wiecznie i jest Panem panów i Władcą władców. Serafini śpiewają … Zobacz cały tekst >>