Komentarze do czytań – IV tydzień Adwentu
od 22 do 28 grudnia 2019 r. – Maciej Szulim

Niedziela, 22.12.2019 r.   Pierwsze czytanie: Iz 7, 10-14 Im dalej jest się od Boga i im bliżej Szeolu, tym bardziej Jego postać zostaje przysłonięta przez nasze błędne, antropomorficzne wyobrażenia. Chłodne milczenie w stosunku do Pana jest tak samo zabójcze dla relacji z Nim, jak dla relacji małżonków. Achazowi mogło wydawać się, że postępuje słusznie, nie chcąc naprzykrzać się Bogu prośbami. Podobnie może być … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – III tydzień Adwentu
od 15 do 21 grudnia 2019 r. – s. M. Tomasza Potrzebowska CSC

Niedziela, 15.12.2019 r.   Pierwsze czytanie: Iz 35, 1-6a.10 Bóg wzywa, by pustynia i step się rozweseliły i zakwitły, a nawet, by skakały z uciechy. Pustynia, spieczona, sucha ziemia i step. Popatrzmy w głębię naszych serc. Może w nich coś wyschło, może coś się wypaliło, zapiekło, wyjałowiło. Niech Bóg dotyka w nas dziś tego, co obumarłe, abyśmy zobaczyli chwałę Pana i wspaniałość naszego Boga. Wszystko, co w nas … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – II tydzień Adwentu
od 8 do 14 grudnia 2019 r. – ks. dr Leszek Rasztawicki

Niedziela, 8.12.2019 r. – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP   Pierwsze czytanie: Rdz 3, 9-15 Dzisiaj w pierwszym czytaniu słyszymy o tajemnicy zła i siły jej negatywnego oddziaływania. Zło jest przedstawione w obrazie węża jako symbolu podstępnego działania i śmiertelnego rażenia. Działanie zła jest zawsze ukryte i zakłamane, choć ukazuje się jako pozorne dobro i chwilowe szczęście. Celem zła jest odcięcie stworzenia od relacji … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – I tydzień Adwentu
od 1 do 7 grudnia 2019 r. – ks. dr Adam Dynak

Niedziela, 1.12.2019 r.   Pierwsze czytanie: Iz 2, 1-5 W liturgii Kościoła rozpoczynamy Adwent, jeszcze jeden w naszym życiu, ze świadomością, że tak naprawdę Adwent nieustannie trwa, bez przerwy realizuje się w historii świata. W tym stwierdzeniu wyraża się istota tajemnicy, którą dziś, jako chrześcijanie, po raz kolejny próbujemy sobie uświadomić. Otóż, faktem jest, że wchodzimy w bezpośredni etap przygotowania się na spotkanie z Jezusem Chrystusem w tajemnicy Jego … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XXXIV tydzień zwykły
od 24 do 30 listopada 2019 r. – Andrzej Kowalski

Niedziela, 24.11.2019 r. – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata   Pierwsze czytanie: 2 Sm 5, 1-3 Znając historię świata, o którym ziemskim królu moglibyśmy powiedzieć, że jesteśmy z jego kości i ciała, czyli jedno z nim? Po usłyszeniu przypowieści o Dobrym Pasterzu, którego władcę i wodza obdarzylibyśmy takim nieograniczonym zaufaniem? Nie dziwi więc, że Kościół ustanowił święto Chrystusa Króla dopiero w 1925 roku, gdy po dwóch tysiącleciach rozwiały się złudzenia … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XXXIII tydzień zwykły
od 17 do 23 listopada 2019 r. – dr hab. Waldemar Linke CP

Niedziela, 17.11.2019 r.   Pierwsze czytanie: Ml 3,19-20a Słoma w piecu nie ma przed sobą wielkiej przyszłości. Jest skazana na zagładę, błyśnie tylko na chwilę jasnym płomieniem, a za chwilę nie zostanie po niej nic. Obraz jałowości życia tych, którzy przeżyli je w sposób nieudany, jest dość wstrząsający właśnie ze względu na błyskawiczny i nieodwołalny charakter ich przemijania. Zaskakuje on, ponieważ osoby, o których mówi tekst, to ludzie aroganccy i realizujący swoje cele kosztem … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XXXII tydzień zwykły
od 10 do 16 listopada 2019 r. – ks. Błażej Węgrzyn

Niedziela, 10.11.2019 r.   Pierwsze czytanie: 2 Mch 7, 1-2. 9-14 Czym różni się fanatyzm od gorliwości (przypartej do muru wierności)? Jak zdiagnozować pobożność patologiczną, a jak zdrową? Można przecież być aż tak zaślepionym „jedyną słuszną” „ideą” Boga – nigdy z „osobą” Boga prawdziwie się nie spotkawszy – by w Jego imię dokonywać ataków terrorystycznych lub, na poziomie powszednim, niszczyć samego siebie bądź zatruwać … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XXXI tydzień zwykły
od 3 do 9 listopada 2019 r. – Maciej Siekierski

  Niedziela, 3.11.2019 r.   Pierwsze czytanie: Mdr 11,22-12,2 Księga Mądrości to spisane w hellenistycznej odmianie greki świadectwo spotkania świata semickiego i greckiego. Jej powstanie datuje się na początki rzymskiego panowania w Aleksandrii. Autor tej najmłodszej w Starym Testamencie Księgi adresuje ją do diaspory, gdzie czystość wiary w kontakcie z życiem społecznym, środowiskiem kulturowym i doktrynami filozoficznymi świata pogańskiego jest wystawiana na próbę podobną do tej, na jaką świat … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XXX tydzień zwykły
od 27 października do 2 listopada 2019 r. – Alicja Sarnocińska

  Niedziela, 27.10.2019 r.   Pierwsze czytanie: Syr 35, 12-14. 16-18  „Pan jest sędzią, który nie ma względu na osoby.” Widzi On całą prawdę o każdym z nas i dostrzega, kto szuka Go szczerym sercem. Boga i człowieka łączy niewidzialna nić, którą jest szczerość, prawość i pokora. Dzięki temu człowiek nigdy nie jest pozostawiony sam sobie. Bóg zawsze okazuje mu hojność, lecz człowiek nie zawsze jest … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań -XXIX tydzień zwykły
od 20 do 26 października 2019 – ks. dr Adam Dynak

Niedziela, 20.10.2019 r. Pierwsze czytanie: Wj 17, 8-13             Spotkanie ze słowem Bożym w kolejną niedzielę roku liturgicznego prowadzi nas na Pustynię Synajską, gdzie przebywają Izraelici po wyjściu z Egiptu. To ważny okres historii świętej. Najprawdopodobniej, owych czterdzieści lat posiada większe znaczenie dla historii zbawienia niż całe wieki w późniejszej historii Izraela. Pośród wielu doświadczeń życia na pustyni, naród wybrany musiał również zmagać … Zobacz cały tekst >>