Komentarze do czytań – XXV tydzień zwykły
od 20 do 26 września 2020 r. – Ks. Waldemar Kluz

Ndz Pon Wt Śr Czw Pt Sb   Niedziela, 20.09.2020 r.  Pierwsze czytanie: Iz 55, 6-9  To słowo nie pozwala pozostawać w sennym letargu. Bóg szuka człowieka, przyszedł szukać i znaleźć to, co się zgubiło. Czego szukacie? Kogo szukacie? Bóg wie, kogo i czego szuka. Człowiek w wirze życia, a często także w stanie wyobcowania, nie wie ani kogo, ani czego szuka. Słowo Pana, … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XXIV tydzień zwykły
od 13 do 19 września 2020 r. – kl. Rafał Mińkowski

Ndz Pon Wt Śr Czw Pt Sb   Niedziela, 13.09.2020 r. Pierwsze czytanie: Syr 27,30-28,7 W pierwszym czytaniu autor natchniony wskazuje, że to Bóg jest ostatecznym odniesieniem wszystkich czynów ludzi. To On karze mściwych i On przebacza przebaczającym. My sami jesteśmy zbyt słabi, aby zniweczyć skutki naszego złego postępowania. Sam będąc ciałem, trwa w nienawiści, któż więc odpokutuje za jego przewinienia? Chociaż … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XXIII tydzień zwykły
od 6 do 12 września 2020 r. – s. Elżbieta Zakrzewska CSC

Ndz Pon Wt Śr Czw Pt Sb   Niedziela, 6.09.2020 r. Pierwsze czytanie: Ez 33, 7-9 Okres niewoli babilońskiej jest czasem, w którym Bóg działa poprzez proroków. Dzisiaj w pierwszym czytaniu słyszymy upominający głos proroka Ezechiela, który zmagał się z niewiarą swoich rodaków w moc Boga Izraela. Prorok został wezwany, aby głosić słowo Boże wszystkim. W dzisiejszych czasach mamy wielu proroków: … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XXII tydzień zwykły
od 30 sierpnia do 5 września 2020 r. – ks. dr Adam Dynak

Ndz Pon Wt Śr Czw Pt Sb   Niedziela, 30.08.2020 r. Pierwsze czytanie: Jr 20, 7-9 Prorok Jeremiasz wznosi skargę do Boga, a właściwie jest to zarzut pod adresem Stwórcy. Podobnych wypowiedzi tego sługi Bożego można znaleźć więcej w Księdze Proroka Jeremiasza. Można się temu dziwić, nawet gorszyć, ale można również próbować to zrozumieć. Pierwsza reakcja wynika ze świadomości, kim jest autor zapisanej … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XXI tydzień zwykły
od 23 do 29 sierpnia 2020 r. – dr Anna Rambiert-Kwaśniewska

Ndz Pon Wt Śr Czw Pt Sb   Niedziela, 23.08.2020 r. Pierwsze czytanie: Iz 22, 19-23 Władza kluczy Eliakima Wiele tekstów biblijnych pobrzmiewa w uszach wiernych co najmniej zagadkowo. Kim był Szebna, a kim Eliakim? Czy ich historia o czymkolwiek współcześnie poucza? Proroctwo dotyczy czasów wielkiego króla-reformatora, żyjącego w VIII wieku przed Chrystusem, Ezechiasza. Był on jednym z tych władców z dynastii Dawidowej, … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XX tydzień zwykły
od 16 do 22 sierpnia 2020 r. – prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz

Ndz Pon Wt Śr Czw Pt Sb   Niedziela, 16.08.2020 r. Pierwsze czytanie: Iz 56, 1.6-7 Słowa Boga – „Tego-Który-Jest” są bardzo proste i dla „ludzi dobrej woli” zrozumiałe, co więcej, zawsze aktualne. „Zachowujcie prawo!” Czy w imperatywie Boga samego jest coś tajemniczego, niezrozumiałego? Tak, zachowujmy prawo przez Boga ustanowione, respektujące godność każdej osoby ludzkiej powołanej do życia przez Stwórcę, nie tylko do życia … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XIX tydzień zwykły
od 9 do 15 sierpnia 2020 r. – Ks. Bogusław Zeman SSP

Ndz Pon Wt Śr Czw Pt Sb   Niedziela, 9.08.2020 r. Pierwsze czytanie: 1 Krl 19, 9a. 11-13a Prorok Eliasz przeżywa kryzys swojego powołania. Nie udało mu się przekonać króla Achaba do nawrócenia i powrotu do kultu jedynego Boga. W dodatku żona króla, Izebel, zamierzała pozbyć się niewygodnego proroka. Eliasz ratuje się ucieczką na pustynię, na której doznaje szczególnej opieki Bożej. To także Bóg … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XVIII tydzień zwykły
od 2 do 8 sierpnia 2020 r. – Maciej Stanisław Siekierski

Ndz Pon Wt Śr Czw Pt Sb   Niedziela, 2.08.2020 r. Pierwsze czytanie: Iz 55, 1-3 Lekcja pochodzi z rozdziału o charakterze dydaktyczno-mądrościowym, wyróżniającym go na tle wcześniejszego tekstu drugiej części Księgi Izajasza. Z literackiego punktu widzenia tekst ma niepozbawiony walorów teologicznych charakter poetycki. Jego głównym przesłaniem jest stałość Jahwe i Jego wierność w zobowiązaniach wobec wybranego przez Niego ludu Izraela. Pierwsze … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XVII tydzień zwykły
od 26 lipca do 1 sierpnia 2020 r. – Aleksandra Mordel

Ndz Pon Wt Śr Czw Pt Sb Niedziela, 26.07.2020 r. Pierwsze czytanie: 1 Krl 3, 5.7-12  Salomon zasiadł na tronie swojego ojca, Dawida. Jego władza królewska została utwierdzona. Dziś czytamy, że został zachęcony przez Pana, aby prosić o to, czego potrzebuje. Salomon mógł poprosić Boga o wszystko, cokolwiek przyszłoby mu na myśl, jakiekolwiek pragnienia miał w sercu – o to wszystko mógł prosić Pana. … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XVI tydzień zwykły
od 19 do 25 lipca 2020 r. – kl. Piotr Lipiec

Ndz Pon Wt Śr Czw Pt Sb Niedziela, 19.07.2020 r. Pierwsze czytanie: Mdr 12,13.16-19 Przystępując do lektury Ksiąg Mądrościowych należy wiedzieć, że nie były one – jak pozostałe Księgi Starego Testamentu – jedynie reminiscencją wielkich dzieł Bożych, która miała budować wiarę Narodu Wybranego. Głównym celem literatury mądrościowej było opisanie pewnych prawidłowości Bożego postępowania. I tak w omawianym fragmencie autor natchniony dokonuje próby … Zobacz cały tekst >>