Komentarze do czytań XXIX Tydzień Zwykły
od 22 do 28 października 2017 r. – Ks. Mateusz Nycz

Niedziela, 22.10.2017 r. Pierwsze czytanie: Iz 45,1.4-6 Dziś przeżywamy w Kościele dzień misyjny. Wydaje się, że jest to najlepszy kontekst, w jakim należałoby odczytywać dzisiejszą liturgię słowa. Uwagę zwraca, z jaką serdecznością, wręcz miłością, Bóg mówi o Cyrusie. Cyrusie, będącym władcą pogańskim, nieznającym i nieuznającym jedynego Pana. Skąd więc takie słowa pod adresem Cyrusa? Pozwolił on Izraelitom na powrót do Jerozolimy z wygnania babilońskiego. Wpisał się w ten … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XXVIII Tydzień Zwykły
od 15 do 21 października 2017 r. – Andrzej Kowalski

Niedziela, 15.10.2017 r. Pierwsze czytanie: Iz 25, 6-10a Prorok Izajasz nazywany jest także Ewangelistą Starego Testamentu, ponieważ  Księga nosząca jego imię zawiera wiele proroctw mesjańskich. Ale to nie wszystko, część rozdziałów tej Księgi (24-27) nazywana jest przez wielu egzegetów wielką apokalipsą Izajasza. Zestawia się ją z późniejszą Księgą Daniela, która czerpie z proroctw Izajasza i je rozwija. Liczne  jej echa przebrzmiewają też w Apokalipsie św. Jana. Zwróćmy … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XXVII Tydzień Zwykły
od 8 do 14 października 2017 r. – Ks. Jarosław Kotula

Niedziela, 8.10.2017 r. Pierwsze czytanie: Iz 5, 1-7 Po raz kolejny w liturgii słowa, obraz winnicy staje się tłem przypowieści ewangelicznej i ważnym odniesieniem do zrozumienia przesłania Pana Jezusa. Uprawa winorośli wymagała więcej pracowitości i mądrości ludzkiej niż inne prace rolne. Bardziej też zależała od wpływu czynników atmosferycznych i cyklu pór roku. Dlatego też pozyskiwanie jej owoców przysparzało szczególnej radości serca, zapowiadało … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XXV Tydzień Zwykły
od 1 do 7 października 2017 r. – Maciej Szulim

Niedziela, 1.10.2017 r. Pierwsze czytanie: Ez 18, 25-28 Zapewne większości z nas, oswojonych z chrześcijańską nauką o Bożym nieskończonym miłosierdziu, nie szokuje już scena z krzyża, w której Jezus wybacza dobremu łotrowi. Każdy katolik, który posiada w sobie trochę więcej niż odrobinę empatii, będzie żył nadzieją na zbawienie tych, którzy są daleko od Boga. Skąd więc brak w nas owej nadziei?… Niejednokrotnie nie chodzi wcale o brak empatii, ale o brak wiary. Nie można … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XXV Tydzień Zwykły
od 24 do 30 września 2017 r. – s. Joanna Ewa Koszałka FMA

Niedziela, 24.09.2017 r. Pierwsze czytanie: Iz 55,6–9 Zakończenie Izajaszowej Księgi Pocieszenia zawiera przepowiednie wyjścia z niewoli dzięki łasce Boga, który hojny jest w przebaczaniu. Prorok kreśli obraz Boga, który jest bliski człowiekowi, który pozwala się znaleźć, który jest pełen litości, bo jest Bogiem naszym. Bliskości Boga doświadczał człowiek zawsze: Bóg powołał go do istnienia, bo pragnie być przy nim. Zauważmy, że nawet wtedy, … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XXIV Tydzień Zwykły
od 17 do 23 września 2017 r. – Jacek Wójcik

Niedziela, 17.09.2017 r. Pierwsze czytanie: Syr 27, 30 – 28, 7 Kiedyś wydawało mi się, że bycie chrześcijaninem oznacza w pierwszej kolejności dobre postępowanie wobec innych ludzi. W tym się ma wyrażać nasza miłość. Nie negując w żadnym stopniu tego przekonania z czasem przekonałem się, że nasza religia jest także religią przebaczenia. W jednym ze swoich wspomnień Matka Teresa z Kalkuty napisała, że zauważyła w skrzyni na śmieci … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XXIII Tydzień Zwykły
od 10 do 16 września 2017 r. – Ks. Piotr Strakowski

Niedziela, 10.09.2017 r. Pierwsze czytanie: 10 – Ez 33, 7-9 Żyjący w IV wieku przed Chrystusem prorok Ezechiel został wyznaczony na stróża Domu Izraela. Już zwykłe stróżowanie wymaga czujności, odwagi i sprytu. Trzeba przewidzieć możliwe zagrożenia, zapobiec im lub przeciwdziałać. Tymczasem w Księdze Ezechiela pojawiają się dodatkowe wytyczne dla stróża. Ma on nie tylko upominać tych, którzy występują przeciwko Bogu, lecz także samemu przestrzegać … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XXII Tydzień Zwykły
od 3 do 9 września 2017 r. – Joanna Człapska

Niedziela, 3.09.2017 r. Pierwsze czytanie: Jr 20,7-9  Prorok Jeremiasz, autor przywołanej w pierwszym czytaniu perykopy, choć pochodził z rodu kapłańskiego, był prostym człowiekiem utrzymującym się z pracy na roli. Żył na przełomie VII i VI wieku przed Chrystusem w czasach pełnych niepokoju i przemian gwałtownie dotykających jego naród. Dość wcześnie został powołany na proroka i z racji młodego wieku wzbraniał się przed tym Bożym wezwaniem. Przywołany fragment ukazuje … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XXI Tydzień Zwykły
od 27 sierpnia do 2 września 2017 r. – dr hab. Marek Kita

Niedziela, 27.08.2017 r. Pierwsze czytanie: Iz 22, 19-23 Fragment starotestamentalnego proroctwa, dotyczącego zmiany na stanowisku zarządcy pałacu królewskiego w Jerozolimie, zawiera przemawiające do wyobraźni sformułowania. Symbolem pasowania na opiekuna domu władcy jest położenie na ramieniu wybrańca klucza, a sam klucz oznacza władzę nad danym miejscem, jako narzędzie „zamykania i otwierania”. Bóg gwarantuje Eliakimowi niepodważalny autorytet, oraz nienaruszalność jego pozycji – przy czym z kontekstu wynika, … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XX Tydzień Zwykły
od 20 do 26 sierpnia 2017 r. – o. Jakub Barczentewicz CP

Niedziela, 20.08.2017 r. Pierwsze czytanie: Iz 56,1. 6-7 W czytanej dzisiaj lekcji z Księgi proroka Izajasza Bóg wzywa do posłuszeństwa prawu i czynienia sprawiedliwości, gdyż niebawem On sam przyjdzie ze swoim zbawieniem. Zapowiada również utworzenie nowej wspólnoty zbawionych. Przynależność do niej nie będzie już oparta na pochodzeniu etnicznym, jak miało to miejsce wcześniej, lecz na osobistej relacji człowieka do Boga. Jeśli cudzoziemiec, czyli poganin, nawróci się i przylgnie do Boga, … Zobacz cały tekst >>