Komentarze do czytań – XVII tydzień zwykły
od 28 lipca do 3 sierpnia 2019 r. – o. Izaak Kusion OFM

Niedziela, 28.07.2019 r.   Pierwsze czytanie: Rdz 18, 20-32             Piękny dialog Boga z Abrahamem, z którego wynika jedno, a mianowicie, że Bóg jest zawsze sprawiedliwy, zawsze objawia swoją sprawiedliwość, ale Boża sprawiedliwość nigdy nie jest sama. Ona jest zawsze w towarzystwie Bożego Miłosierdzia i dlatego jest w zasadzie jedyną sprawiedliwością, jaką można poznać, jakiej można doświadczyć. Czy jest w moim życiu coś, co staram się ukrywać … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XVI tydzień zwykły
od 21 do 27 lipca 2019 r. -s. Faustyna Aleksandrowicz CSFN

Niedziela, 21.07.2019 r.   Pierwsze czytanie: Rdz 18,1-10a             Jahwe objawia się Abrahamowi w najgorętszej porze dnia, kiedy jest on zmęczony i pogrążony w myślach o niespełnionym ojcostwie. Jahwe przychodzi w najbardziej krytycznym dla Abrahama momencie. Z jednej strony jest już zawarte przymierze, z drugiej – zaledwie nadzieja na potomka. Właśnie taki moment w życiu jest najlepszy, by objawiła się Boża wszechmoc. Pozbawiony nadziei był … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XV tydzień zwykły
od 14 do 20 lipca 2019 r. – ks. Mateusz Nycz

Niedziela, 14.07.2019 r. Pierwsze czytanie: Pwt 30, 10-14             Gdyby zadać sobie pytanie o to, czym jest świętość, albo lepiej – na czym polega świętość, to odpowiedź na tak postawione pytania znajdziemy na początku dzisiejszego fragmentu Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz mówił do ludu o konieczności słuchania głosu Pana Boga. Nie przypadkowo właśnie to zalecenie znalazło się jako pierwsze w Mojżeszowym przekazie. Wsłuchiwanie się jest wyrazem miłości do Boga, a także … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XIV tydzień zwykły
od 7 do 13 lipca 2019 r. – Jadwiga Siewko

Niedziela, 7.07.2019 r. Pierwsze czytanie: Iz 66, 10. 12-14c             Powyższe czytanie możemy odczytywać, jako dotyczące życia doczesnego. Zwykle, doświadczając trudności, prosimy Boga o odmianę naszego losu i gdy czujemy, że zostaliśmy wysłuchani, cieszymy się. Jednak problem pojawia się wtedy, gdy przez dłuższy czas się o coś modlimy, a sytuacja się nie zmienia. W takim wypadku często wydaje się nam, że Bóg o nas zapomniał, że nie słyszy naszego … Zobacz cały tekst >>

Rozważania do czytań – XIII Tydzień zwykły
od 30 czerwca do 6 lipca 2019 r. – o. dr hab. Waldemar Linke CP

Niedziela, 30.06.2019 r. Pierwsze czytanie: 1Krl 19, 16b. 19-21 Eliasz poluje na swego następcę: zasadza się na młodego człowieka pracującego na polu, narzuca na niego swój płaszcz. Wygląda to jak scena porwania. Jednak czytelnik wie, że te działania proroka to realizacja powołania, którego Bóg nie objawił wprost powołanemu Elizeuszowi, ale Eliaszowi – kończącemu swą trudną i nie raz przerastającą go misję słudze Bożemu. Z drugiej strony Eliasz zachowuje … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XII tydzień zwykły
od 23 do 29 czerwca 2019 r. – Teresa Pieczyńska

Niedziela, 23.06.2019 r. Pierwsze czytanie: Za 12, 10-11; 13,1 Dzisiejszy fragment z Księgi Proroka Zachariasza (z jej części zwanej także Deuterozachariaszem), dotyka niezwykle popularnej wśród starotestamentalnych proroków problematyki eschatologiczno-mesjanistycznej. Autor mówiąc o nadejściu królestwa pokoju, zapowiada obmycie Jerozolimy z jej grzechów za sprawą śmierci tajemniczego Odkupiciela win, który odda swoje życie za życie wielu. Grzechy zostaną zmazane przez odkupieńczą ofiarę niewinnego człowieka. Słowa: Będą … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XI tydzień zwykły – od 16 do 22 czerwca 2019 r. – ks. Adam Dynak

Niedziela, 16.06.2019 r. – Uroczystość Najświętszej Trójcy Pierwsze czytanie: Prz 8, 22-31 Wchodzimy w medytację fragmentu tak zwanej Pieśni Mądrości o samej sobie. Spora część literatury starotestamentalnej poświęcona jest Mądrości Bożej. Czytając te teksty z pozycji naszej wiary chrześcijańskiej, gdzie prawda o Bogu w Trójcy stanowi jedną z największych tajemnic, próbujemy wniknąć w położenie biblijnych autorów, w stan ich duchowej i intelektualnej świadomości. Co mieli … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – X tydzień zwykły
od 9 do 15 czerwca 2019 r. – ks. Błażej Węgrzyn

Niedziela, 9.06.2019 r. – Niedziela Zesłania Ducha Świętego   Pierwsze czytanie: Dz 2, 1-11 Najpierw „jakby” gołębica (zob. Łk 3, 22), teraz „jakby” wicher i „jakby” ogień. Duch Boży pozostaje nieuchwytny: i w poznaniu, i w posiadaniu. Rzecz jednak nie w tym, że bawi się z nami w kotka i myszkę – jak kot okazując dominację albo myszka okazując lęk. On po prostu jest sobą – darem, który przekracza … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – IX tydzień zwykły
od 2 do 8 czerwca 2019 r. – s. M. Tomasza Potrzebowska CSC

Niedziela, 2.06.2019 r. – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego   Pierwsze czytanie: Dz 1, 1-11 Teofilu – to zwrot do ciebie i do mnie – przyjacielu Boga, Bogu miły. To zwrot, który znaczy: umiłowany przez Boga. Święty Łukasz adresuje tak obie swoje księgi: Ewangelię i Dzieje Apostolskie. Czytajmy, więc ten tekst, przyjmując te słowa bardzo osobiście. A więc, drogi przyjacielu Boga, Jezus wybrał Apostołów i ustanowił Kościół – wspólnotę … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – VI Tydzień Wielkanocny
od 26 maja do 1 czerwca 2019 r. – Teresa Kołodziej

Niedziela, 26.05.2019 r.   Pierwsze czytanie: Dz 15, 1-2. 22-29             Spory, które są obecne w dzisiejszym Kościele nie powinny nas ani dziwić, ani przerażać. Nie jest to coś, czego do tej pory nie było i pewnie będą istniały zawsze, bo życie przynosi nam coraz to nowe wątpliwości. Dopóki Kościół tworzyli wyłącznie judeochrześcijanie, nikt się pewnie nie zastanawiał, co by było, gdyby zaczęto udzielać chrztu poganom. To było … Zobacz cały tekst >>