Komentarze do czytań – XIV Tydzień Zwykły
od 8 do 14 lipca 2018 r. – ks. Krzysztof Wojtynia

Niedziela, 8.07.2018 r. Pierwsze  czytanie: Ez 2,2-5 Ezechiel (hebr. Jechezeel – Bóg mocny, Bóg czyni mocnym) należy do tzw. grupy proroków większych. Pochodził z rodu kapłańskiego i pełnił urząd kapłana, o czym świadczy język kapłański księgi. Razem z królem Jechoniaszem został deportowany do Babilonii. Sytuacja Izraela na wygnaniu była trudna, bowiem był to czas niewoli. Problemem było dochowanie wierności Bogu i Przymierzu. W tej sytuacji Bóg … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XIII Tydzień Zwykły
od 1 do 7 lipca 2018 r. – dr hab. Marek Kita

Niedziela, 1.07.2018 r. Pierwsze czytanie: Mdr 1, 13-15; 2, 23-24 Nasze zbawienie, czyli ratunek przed obsuwaniem się w śmierć, bezsens, daremność istnienia, wiąże się z uzdrawianiem spojrzenia na rzeczywistość, a zwłaszcza na jej Źródło i Fundament. Błąkamy się po własnym życiu zranieni pierworodnym kłamstwem – sugestią rajskiego Węża, że Bogu nie można ufać. Każdy grzech, zejście z właściwej drogi, ma u korzeni poczucie, że Bóg nas sztucznie ogranicza, … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XII tydzień zwykły
od 24 do 30 czerwca 2018 r. – ks. Jarosław Kotula

Niedziela, 24.06.2018 r., uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela Pierwsze czytanie: Iz 49,1-6 Kiedy obchodzimy uroczystości poświęcone świętym, łatwo przychodzi nam wyobrażać sobie niesłychane łaski, którymi zostali obdarzeni. Dzisiejszy fragment z proroctwa Izajasza jest dla nas wprowadzeniem do uroczystości św. Jana Chrzciciela i jest to Druga Pieśń Sługi Pańskiego. W czterech poematach o Słudze Pańskim powoli coraz lepiej poznajemy zapowiadanego Mesjasza i rodzaj Jego posłannictwa. … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XI tydzień zwykły
od 17 do 23 czerwca 2018 r. – ks. Mateusz Oborzyński

Niedziela, 17.06.2018 r. Pierwsze czytanie: Ez 17, 22-24 Pan Bóg posługuje się obrazami i symbolami wziętymi z naszego codziennego życia. Drzewo w języku biblijnym oznacza człowieka. Cedr na Bliskim Wschodzie był drzewem królewskim. Piękny, wysoki, zawsze zielony, uchodził za drzewo niemalże wieczne. Drzewo to wykorzystywano przy budowie pałaców królewskich, było zatem symbolem potęgi i kogoś dostojnego, np. króla. Bóg przez usta proroka Ezechiela zapowiada, … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – X tydzień zwykły
od 10 do 16 czerwca 2018 r. – ks. dr Andrzej Pawlak

Niedziela, 10.06.2018 r. Pierwsze czytanie: Rdz 3,9-15 Dzisiejsze pierwsze czytanie daje nam analizę rozbicia wewnętrznego, jakie dokonuje się w człowieku po grzechu. Kiedy człowiek odkrył, że zgrzeszył, zauważył, że jest nagi. Objawiła się jego uległość wobec pożądliwości. Wcześniej, nagość nie budziła pożądliwości. Mężczyzna i kobieta żyli w prostocie wzajemnych relacji. Nie było skłonności do egoistycznego zwrócenia się w stronę drugiego człowieka jako przedmiotu użycia. Kiedy … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – IX tydzień zwykły
od 3 do 9 czerwca 2018 r. – ks. Błażej Węgrzyn

Niedziela, 3.06.2018 r. Pierwsze czytanie: Pwt 5, 12-15 Praca w pewnym sensie jest celem samym w sobie – dzięki niej człowiek doskonali się wewnętrznie i moralnie, ćwicząc się w cnotach: sumienności, punktualności, uczciwości, sprawiedliwości, współpracy, umiarkowaniu… Praca przynosi poczucie sensu i przydatności, których brak doskwiera bezrobotnym bardziej niż ubóstwo materialne. Tym niewymiernym owocom pracy wtórują skutki namacalne: wytworzone produkty, osiągnięty zysk, … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – VIII tydzień zwykły
od 27 maja do 2 czerwca 2018 r. – Teresa Pieczyńska

Niedziela, 27.05.2018 r. Pierwsze czytanie : Pwt 4, 32-34. 39-40 Mojżesz przekazuje Izraelitom treść Prawa otrzymanego od Boga, według którego będą postępować. Przypomina, jak wiele Pan uczynił dla umiłowanego ludu od zarania jego dziejów, kiedy bronił go przed nieprzyjaciółmi i prowadził do ziemi obiecanej jego przodkom. Duchowi przywódcy Izraela wchodzili w osobistą relację z Bogiem. To im objawił swoje imię, im błogosławił i do nich przemawiał. … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – VII tydzień zwykły
od 20 do 26 maja 2018 r. – Barbara Gańczyk

Niedziela, 20.05.2018 r., uroczystość Zesłanie Ducha Świętego Pierwsze czytanie: Dz 2, 1-11 Nieprawda, że Alfred Hitchcock jest mistrzem napięcia. Dwa zdania z Biblii potrafią rozwalić każdego. Nagle dał się słyszeć z nieba szum… Uwertura – i już można umrzeć ze strachu. I?… Ludzką krainę, ziemię poddaną człowiekowi nagle przeszyła groza boskiego majestatu. Trzecia postać Boga jedynego objawiła w pełni swoją tajemniczą … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – VII tydzień wielkanocny
od 13 do 19 maja 2018 r. – ks. dr Stanisław Jankowski

Niedziela, 13.05.2018 r., uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego Pierwsze czytanie: Dz 1, 1-11 Dzisiejsze pierwsze czytanie to sam początek Dziejów Apostolskich, drugiej części dzieła przypisywanego św. Łukaszowi (Łk-Dz). Łukasz, według tradycji, był jednym z pierwszych uczniów wywodzących się z pogan, prawdopodobnie pochodził z Antiochii nad Orontesem. Obie części swego dzieła Łukasz dedykuje „szlachetnemu Teofilowi”, aby się przekonał o całkowitej „solidności” prawd wiary, którą otrzymał … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – VI tydzień wielkanocny
od 6 do 12 maja 2018 r. – ks. Krzysztof Wojtynia

Niedziela, 6.05.2018 r. Pierwsze czytanie:Dz 10,25-26.34-35.44-48 Ważną postacią dziesiątego rozdziału Dziejów Apostolskich jest rzymski centurion, poganin, imieniem Korneliusz. Wysłał on poselstwo do Szymona Piotra z prośba o przybycie do Cezarei. Piotr bowiem przebywał w Jafie, w domu garbarza Szymona. Gdy przygotowywano dla Piotra posiłek, apostoł miał widzenie, zobaczył niebo otwarte i spuszczany przedmiot zawierający wszystkie zwierzęta. Głos z nieba nakazał mu zabijać i spożywać. Piotr, … Zobacz cały tekst >>