Komentarze do czytań – VI tydzień wielkanocny
od 6 do 12 maja 2018 r. – ks. Krzysztof Wojtynia

Niedziela, 6.05.2018 r. Pierwsze czytanie:Dz 10,25-26.34-35.44-48 Ważną postacią dziesiątego rozdziału Dziejów Apostolskich jest rzymski centurion, poganin, imieniem Korneliusz. Wysłał on poselstwo do Szymona Piotra z prośba o przybycie do Cezarei. Piotr bowiem przebywał w Jafie, w domu garbarza Szymona. Gdy przygotowywano dla Piotra posiłek, apostoł miał widzenie, zobaczył niebo otwarte i spuszczany przedmiot zawierający wszystkie zwierzęta. Głos z nieba nakazał mu zabijać i spożywać. Piotr, … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – V tydzień wielkanocny
od 29 kwietnia do 5 maja 2018 r. – Patrycja Partyka

Niedziela, 29.04.2018 r. Pierwsze czytanie: Dz 9, 26-31 „ (…) gdyż nie wierzyli, że naprawdę został uczniem.” Św. Paweł nie miał łatwej drogi, aby inni przestali widzieć w nim prześladowcę. Gdy rozpoczął głoszenie Dobrej Nowiny o zmartwychwstałym Chrystusie, słuchacze podchodzili do niego bardzo nieufnie. Dopiero co widzieli lub słyszeli, jak prześladuje chrześcijan, a teraz on chce razem z nimi pójść za Jezusem. Jest coś niesamowitego w nawróceniu … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – IV tydzień wielkanocny
od 22 do 28 kwietnia 2018 r. – Mateusz Mickiewicz, kleryk III roku WMSD w Warszawie

Niedziela, 22.04.2018 r. Pierwsze czytanie: Dz 4, 8-12 W przeczytanym fragmencie z Dziejów Apostolskich poznajemy odpowiedź Piotra na zarzuty arcykapłanów, przełożonych i starszych stawiane Apostołom, którzy dopiero co uczynili cud, uzdrawiając chromego od urodzenia. To wydarzenie okazało się tak spektakularne, że wcześniej Piotr musiał przemówić również do całego ludu, aby zaświadczyć, że to nie własna pobożność Apostołów była przyczyną sprawczą cudu. W tym fragmencie możemy znaleźć przynajmniej dwa aspekty, … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – III tydzień wielkanocny
od 15 do 21 kwietnia 2018 r. – dr hab. Barbara Strzałkowska

Niedziela, 15.04.2018 r. Pierwsze czytanie: Dz 3, 13-15.17-19 Czytania trzeciej niedzieli wielkanocnej, jak i całego nadchodzącego tygodnia, przenoszą nas w czasy pierwszej wspólnoty Kościoła. Codzienna w tym tygodniu lektura Dziejów Apostolskich ukazująca to, czym żył Kościół pierwszych uczniów Chrystusa, daje przykład nam, którzy pozostajemy dziś w radości paschalnej i którzy, tak jak owa wspólnota z pierwszego wieku, w swoim życiu staramy się przeżywać jak … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – II tydzień wielkanocny
od 8 do 14 kwietnia 2018 r. – Mira Majdan

Niedziela, 8.042018 r. Pierwsze czytanie: Dz 4,32-35 Jedno serce, jedna dusza, nikt nie cierpi niedostatku. Wspólnota idealna, o jakiej można sobie tylko pomarzyć – a następnie westchnąć z tęsknotą i stwierdzić, że niestety dzisiaj, w naszych warunkach, taki ideał jest całkowicie nierealny. A wtedy możemy już z czystym sumieniem powrócić do swoich codziennych zajęć, przechodząc do porządku dziennego nad przesłaniem dzisiejszego czytania. Wiemy jednak z innych fragmentów Dziejów Apostolskich, … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – I tydzień wielkanocny
od 1 do 7 kwietnia 2018 r. – dr hab. Marek Kita

Niedziela, 1.04.2018 r., uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego Pierwsze czytanie: Dz 10, 34a.37-43 Świętując zmartwychwstanie Chrystusa, wsłuchujemy się w Ewangelię głoszoną przez Jego pierwszych uczniów. A Ewangelia – czyli Dobra Wiadomość – jest taka, że Bóg zamiast ścigać nasze wykroczenia ofiaruje nam uwolnienie od nieszczęść, w które się uwikłaliśmy. Jezus jako Pełnomocnik Ojca przechodzi między nami „dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich poddanych mocy diabła”. … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – Wielki Tydzień
od 25 do 31 marca 2018 r. – ks. Błażej Węgrzyn

Niedziela Palmowa, 25.03.2018 r. Pierwsze czytanie: Iz 50, 4-7 Jak odróżnić cierpienie od cierpiętnictwa, ofiarę od bezradności, wyrzeczenie od frustracji? Patrząc z zewnątrz, od strony faktów i przebiegu zdarzeń – nie da się tego uczynić. Można bić po grzbiecie i wyrywać kępkami brodę tak u nieudacznika, który nie potrafi sam siebie obronić albo zrobić unik, jak u bohatera, który z premedytacją oddaje swoje życie w ostatecznym akcie sprzeciwu; tak samo znieważany i opluwany jest słabeusz, … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – V tydzień Wielkiego Postu
od 18 do 24 marca 2018 r. – Teresa Pieczyńska

Niedziela, 18.03.2018 r. Pierwsze czytanie: Jr 31,31-34 W odczytanym fragmencie Księgi Jeremiasza usłyszeliśmy zapowiedź przymierza Boga z ludźmi, ale jakże odmiennego od tego, które wcześniej zawarł z Noem, Abrahamem, czy z Mojżeszem na Górze Synaj. Poprzednie posiadało swoją zewnętrzną symbolikę, rodzaj widzialnej pieczęci, w postaci łuku tęczy, obrzezania, czy baranka paschalnego. Ze względu na popełnione grzechy i odstępstwa narodu wybranego utraciło jednak swą moc. Konieczne było nowe, oparte … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – IV tydzień Wielkiego Postu
od 11 do 17 marca 2018 r. – ks. dr Adam Dynak

Niedziela, 11.03.2018 r. Pierwsze czytanie: 2 Krn 36, 14-16.19-23 Czterdzieści dni Wielkiego Postu komuś może wydawać się długim okresem,w rzeczywistości jest to jednak krótki odcinek historii naszego życia, szczególnie jeśli spojrzeć na rolę i znaczenie tego okresu liturgicznego dla naszej wiary. Otóż, z powodu niezwykłości wielkopostnego okresu, Kościół stara się wyjść naprzeciw duchowym potrzebom swoich dzieci, między innymi poprzez … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – III tydzień Wielkiego Postu
od 4 do 10 marca 2018 r. – o. dr hab. Waldemar Linke CP

Niedziela, 4.03.2018 r. Pierwsze czytanie: Wj 20,1-3.7-8.12-17 Dekalog znamy jako katechizmową formułę, którą przypominamy sobie w pacierzu. Są to słowa wyjęte z oprawy historycznej, jak obraz – z ciężkiej, stylowej ramy, która nie pasowałaby do prostych, nowoczesnych mebli. Zapominamy łatwo, że istnieje on i żyje tylko wtedy, gdy pozwolimy mu oddychać atmosferą wolności danej przez Boga. Czym jest Dekalog? Konstytucją danej przez Boga Jego ludowi wolności. Dekalog służy … Zobacz cały tekst >>