Komentarze do czytań XXVII Tydzień Zwykły- Ks. dr hab. Dariusz Dogondke

    Ks. dr hab. Dariusz Dogondke                                        Komentarze do czytań XXVII Tydzień Zwykły                                                            (04-10 października 2015 r. )     Niedziela, 4.10.2015 r.     Pierwsze Czytanie: Rdz 2,18-24               Choć w tekście dzisiejszego czytania liturgicznego tylko jeden raz pojawia się słowo „człowiek” (w komentarzu narratora: „dla człowieka (Bóg) nie znalazł odpowiedniej mu pomocy”), to jednak tak właśnie należy rozumieć … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XXVI Tydzień Zwykły (27.09-03.10.2015 r.) – Joanna Człapska

Komentarze do czytań XXVI Tydzień Zwykły  (27.09-03.10.2015 r.) Niedziela, 27.09.2015 r. Pierwsze czytanie: Lb 11,25-29 „A kiedy duch na nich spoczął, zaczęli prorokować” – Pan przychodzi do swojego ludu, kiedy chce i jak chce. Dzieje się to też dzisiaj. I to On sam wybiera tych, przez których chce do nas mówić. Czym w tych wyborach się kieruje? To jest już tajemnicą. Niestety, my ludzie jakże często podważamy te Boże wybory … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XXV Tydzień Zwykł (20 – 26 września 2015 r.) – ks. dr Wojciech Turek

Komentarze do czytań XXV Tydzień Zwykły (20 – 26 września 2015 r.)   Niedziela, 20.09.2015 r. Dzień Środków Społecznego Przekazu   Pierwsze czytanie: Mdr 2,12.17-20             Fragment z Księgi Mądrości po raz kolejny uzmysławia nam, że oprócz dobra, istnieje na ziemi zło. Nie bierze się ono znikąd, lecz jest wynikiem ludzkiego działania. Pojawia się więc pytanie, dlaczego ludzie wybierają zło? Dlaczego widząc jego … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XXIV Tydzień Zwykły (13-19 września 2015 r.) – ks. dr Leszek Rasztawicki

ks. dr Leszek Rasztawicki Komentarze do czytań XXIV Tydzień  Zwykły (13-19 września 2015 r.)     Niedziela,13.09.2015 r.   Pierwsze czytanie: Iz 50, 5-9a   Wielokrotnie w życiu stajemy przed próbą dawania świadectwa wierności Słowu Bożemu. Owa próba rodzi wiele dylematów. Czy nie jesteśmy za mało czytelnym znakiem wobec świata? Czy w chwili doświadczenia potrafimy „zachować zimną krew”? Czy nie wycofujemy się zbyt łatwo dla „świętego spokoju”? … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XXIII Tydzień Zwykły (6-12 września 2015 r.) – dr hab. Marek Kita

Komentarze do czytań XXIII Tydzień Zwykły (6-12 września 2015 r.) Niedziela, 06.09.2015 r.   Pierwsze czytanie: Iz 35, 4-7a Proroctwo o przyjściu Boga z pomocą zgnębionemu Izraelowi jest zarazem zapowiedzią Bożego sądu nad wrogami (por. Ps 96, 11-13) – a dosłownie mówi się w naszym tekście o Boskiej „pomście”. Zgodnie z archaicznym sposobem myślenia Bóg został tu opisany jako „Mściciel krwi” (por. Ps 9, … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań na XXII Tydzień Zwykły (30 sierpnia – 5 września 2015 r.) – s. Joanna Koszałka FMA

Komentarze do czytań na XXII Tydzień Zwykły (30 sierpnia – 5 września 2015 r.) Niedziela, 30.08.2015 Pierwsze czytanie: Pwt 4, 1-2. 6-8            „Nakazy Pana są radością serca” (por. Ps 19,9) – w takich i podobnych słowach Psalmy wyśpiewują mądrość Bożego Prawa. Mojżesz nakazuje Izraelowi przede wszystkim słuchać. Codzienną modlitwę zaczerpniętą z Pwt 6,4-9 rozpoczyna to samo polecenie: … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XXI Tydzień Zwykły ( 23 – 28 sierpnia 2015 r. ) – ks. dr Adam Dynak

Komentarze do czytań XXI Tydzień Zwykły ( 23 – 28 sierpnia 2015 r. ) Niedziela, 23.08.2015   Pierwsze czytanie: Joz 24, 1-2a. 15-17. 18b Wydaje się, że Księga Jozuego nie należy do najbardziej znanych części Pisma Świętego, a jeżeli już zwraca się na nią uwagę, to najczęściej w niezbyt właściwy sposób, popadając w dwie skrajności: albo zbytnio i jedynie akcentuje się opisane tam cudowne wydarzenia związane … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XX Tydzień Zwykły (16-22 sierpnia 2015 r.) – Ks. dr hab. Dariusz Dogondke

    Ks. dr hab. Dariusz Dogondke     Komentarze do czytań XX Tydzień Zwykły (16-22 sierpnia 2015 r.) Niedziela,16.08.2015 r.     Dar Eucharystii wezwaniem do wyboru PANA Boga   Pierwsze czytanie: Prz 9,1-6               Personifikacja Mądrości Bożej stawia dziś przed nami obraz kobiety, budującej dom i wyprawiającej w nim ucztę: „Mądrość zbudowała sobie dom (…) i stół zastawiła”. Pierwszym z niezwykłych … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XIX Tydzień Zwykły (9-15 sierpnia 2015 r.) – Ks. prof. Janusz Kręcidło MS

Komentarze do czytań XIX Tydzień Zwykły (9-15 sierpnia 2015 r.)   Niedziela, 9.08. 2015   Pierwsze czytanie: 1 Krl 19, 4-8             Ten fragment Pierwszej Księgi Królewskiej następuje bezpośrednio po opowiadaniu o zwycięskiej konfrontacji Eliasza z kilkuset prorokami kananejskiego bożka Baala na górze Karmel. Podczas tej konfrontacji Bóg dał Izraelitom cudowny znak, który sprawił, że upadli na ziemię i wyznawali, że jedynie On jest prawdziwym Bogiem. Wymordowanie przez Eliasza … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XVIII Tydzień Zwykły (02-08 sierpnia 2015) – o. Sebastian Walak CP

Komentarze do czytań – XVIII Tydzień Zwykły (02-08.08.2015) Niedziela, 02.08.2015 Pierwsze czytanie: Wj 16, 2-4. 12-15 Bóg w swoim tajemniczym procesie wychowywania nas dopuszcza niekiedy, że brakuje nam tego, na co bardzo oczekujemy. Nasze plany zawodzą. Takie sytuacje według zamierzenia Bożego mają w nas pomnożyć wiarę w Niego. Trójca Przenajświętsza, która stale otacza nas swoją pomocą, oczekuje od nas całkowitego zaufania. Albowiem dla odkrywania … Zobacz cały tekst >>