XIV Niedziela Zwykła (rok A) – komentarz Joanny Człapskiej

XIV Niedziela Zwykła (rok A) –  Jestem cichy i pokorny sercem   I czytanie (Za 9,9-10)  Słyszymy tu nawoływanie do radości, bo mamy Kogoś, kto będąc sprawiedliwym, zwycięża w naszym imieniu. Jest On Królem pokoju, a Jego panowanie nie ma granic, zaś Jego orężem jest pokora. Panie, ucz nas pokory na Twój wzór, czyń nasze serca otwartymi na Twojego Ducha, żebyśmy umieli patrzeć na świat, na innych … Zobacz cały tekst >>

XIII Niedziela Zwykła (rok A) – Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła

XIII Niedziela Zwykła (rok A) Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła Moc Boga objawia się w słabości człowieka. I czytanie (Dz 12,1-11) Po zmartwychwstaniu i zesłaniu Ducha Świętego apostołowie stają się świadkami Jezusa. Ich świadectwo nie jest jednak przyjęte i od samego początku doświadczają odrzucenia i prześladowania. Szymon Piotr, ten, który stanął na czele Dwunastu odważnie głosi Jezusa, co doprowadza go do uwięzienia. Ten, który wcześniej zaparł się … Zobacz cały tekst >>

XII Niedziela Zwykła (rok A) – komentarz Miry Majdan

XII Niedziela Zwykła (rok A) Ale Pan jest przy mnie… I czytanie (Jr 20,10-13) Gdzie jest Bóg, gdy spotykają nas niesprawiedliwe osądy, złośliwość, oszczerstwa czy brak zwykłej ludzkiej życzliwości? Prorok Jeremiasz właśnie w takiej sytuacji odkrywa przy sobie Jego obecność, która wprawdzie nie usuwa problemów, ale daje moc do przetrwania trudnych chwil i nadzieję na przyszłość. Wiara w to, że niezależnie od wszystkiego, co nam się przydarza, zło nie będzie … Zobacz cały tekst >>

XI Niedziela Zwykła (rok A) Uroczystość Trójcy Przenajświętszej – ks. Krzysztof Siwek

XI Niedziela Zwykła (rok A)    Uroczystość Trójcy Przenajświętszej Uwierzyć w Syna, aby poznać Ojca, przyjąć Ducha, aby otworzyć się na Ich miłość. I czytanie (Wj 34, 4b-6. 8-9)   Mojżesz wstępuje na górę z Prawem zawartym w Dekalogu. Bóg wypowiada w jego obecności swoje Imię, które odsłania Jego najważniejsze przymioty: stałą obecność, miłosierdzie, które przejawia się w łasce przebaczenia a także sprawiedliwość. Mojżesz, doświadczywszy tej obecności, … Zobacz cały tekst >>

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – komentarz ks.dr Mariusza Szmajdzińskiego

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO Pan i Ożywiciel I czytanie (Dz 2,1-11) Jeżeli zaczniemy zaznaczać na mapie krainy, które wymienia Łukasz, to zauważymy bardzo ciekawe itinerarium, przebiegające ze wschodu na zachód. Ludzie zamieszkujący tereny od Iranu aż po Algierię – a więc reprezentujący różne kultury, a przede wszystkim języki – bez problemu rozumieli pierwszą homilię Kościoła. Jaka jest tajemnica tej sprawności językowej? Apostołowie, zgodnie z obietnicą Jezusa, otrzymali Ducha. On … Zobacz cały tekst >>

VII Niedziela Wielkanocna (rok A) – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

VII Niedziela Wielkanocna (rok A) – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego Idźcie więc i pozyskujcie uczniów we wszystkich narodach!    I czytanie (Dz 1, 1-11) Łukasz rozpoczyna drugą część swojego dzieła (Łk-Dz) od przypomnienia wydarzeń paschalnych. To są właśnie te wydarzenia: śmierci i zmartwychwstania Jezusa, którymi będzie żył pierwotny Kościół. To wydarzenia, którymi dziś żyje Kościół. A jednak, „czemu stoicie       i wpatrujecie się w niebo?” Odejście Jezusa … Zobacz cały tekst >>

VI Niedziela Wielkanocna (rok A) – komentarz ks. Mariusz Szmajdziński

VI Niedziela Wielkanocna (rok A) W oczekiwaniu na Ducha, w oczekiwaniu na życie I czytanie  (Dz 8,5-8.14-17) Słuchali z uwagą. Dlaczego? Widzieli cudowne wydarzenia, na które być może czekali wiele lat, jak ci opętani i sparaliżowani. Filip przyniósł im uzdrawiające słowo, które sprawiło, że mieszkańcy Samarii zamknęli z podziwu usta, a otworzyli swoje uszy, a następnie serca. To sprawiło, że fizyczne oczyszczenie i uzdrowienie stało się zapowiedzią prawdziwej duchowej przemiany … Zobacz cały tekst >>

V Niedziela Wielkanocna (rok A)

V Niedziela Wielkanocna (rok A) Ja jestem Drogą i Prawdą, i Życiem     I czytanie (Dz 6, 1-7) Wspólnota uczniów dojrzewa w swojej posłudze wobec braci. Apostołowie rozeznają, że w ich codziennej posłudze nie mogą zaniedbywać przepowiadania Słowo Boga. Ale także ważną troską staje się chleb powszedni dla tych, którzy Słowa słuchają. Ich postawa przywołuje Jezusa, który karmiąc Słowem nie zapominał o codziennych potrzebach owiec Mu powierzonych.  … Zobacz cały tekst >>

IV Niedziela Wielkanocna (rok A) – komentarz o. Waldemara Linke CP

IV Niedziela Wielkanocna (rok A) „Jestem Bramą, kto by wszedł przeze Mnie, będzie zbawiony”   I czytanie Dz2,14a.36-41 W swym przemówieniu Piotr zwraca się nie tylko do Żydów z Jerozolimy, ale do całego domu Izraela, który jest rozproszony po całym świecie. Im wszystkim mówi, że nie rozpoznali Tego, którego „uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem”. Im wszystkim też przypomina o obietnicy dla nich i dla ich dzieci, która nie straciła aktualności. Odrzucenie Jezusa nie stało się … Zobacz cały tekst >>

III Niedziela Wielkanocna („A”) – komentarz ks. dr Krzysztofa Siwka

Warszawa 30 kwiecień 2014 r.