Komentarze do czytań III Tydzień Wielkiego Postu (8-14 marca 2015 r.) – Joanna Człapska

Komentarze do czytań III Tydzień Wielkiego Postu (8-14 marca 2015 r.)             Niedziela, 08.03.2015 r.               Pierwsze czytanie: Wj 20, 1-17 Dekalog, czyli dziesięć słów, które Bóg przekazał na Synaju Mojżeszowi, a za jego pośrednictwem, ludowi wybranemu. Dekalog, czyli zbiór Bożych praw, zakazów i nakazów, których przestrzeganie ma pomóc nam w kroczeniu do Królestwa Bożego. Dekalog, który w znaczeniu egzystencjalnym obejmuje kluczowe sprawy dotyczące … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań II Tydzień Wielkiego Postu (1 – 7 marca 2015 r.) – o. dr Waldemar Linke CP

Waldemar Linke CP   Komentarze do czytań II  Tydzień  Wielkiego Postu) (1-7 marca 2015 r.)   Niedziela, 01.03.2015 r.             Pierwsze czytanie: Rdz 22,1-2.9-13.15-18 Ojciec gotów zabić własnego syna to dość przerażająca sytuacja. Żadne motywy nie tłumaczą noża wyciągniętego przez rodzica w stronę dziecka. Próba Abrahama ukazała różne, w tym także mroczne strony jego postawy. Był gotów skrzywdzić niewinne, do tego jeszcze … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań I Tydzień Wielkiego Postu (22 – 28 lutego 2015 r.) – ks. dr Mariusz Szmajdziński

Komentarze do czytań I Tydzień Wielkiego Postu (22 – 28 lutego 2015 r.) Niedziela, 22.02.2015 r.   Pierwsze czytanie: Rdz 9, 8-15             Przymierze – tak bardzo ważne słowo w myśli religijnej Starego i Nowego Testamentu – po raz pierwszy pojawia się w historii Noego. Po potopie, czyli po tym wielkim i powszechnym oczyszczeniu ziemi z brudu naniesionego poprzez grzech, Bóg zapewnia, że taka tragedia już się … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań I Tydzień Wielkiego Postu (22 – 28 lutego 2015 r.) – Waldemar Jakuboze

Komentarze do czytań I Tydzień Wielkiego Postu (22 – 28 lutego 2015 r.)   Niedziela, 22.02.2015 r.   Pierwsze czytanie: Rdz 9, 8-15             Pierwsze przymierze zawarte przez Boga, obejmuje wszystkie Jego stworzenia, choć w szczególności odnosi się do rodzaju ludzkiego. Znakiem tego przymierza jest tęcza, symbol łuku, oręża, który nigdy już nie zostanie zwrócony przeciwko całemu stworzeniu. W tym przymierzu Bóg bierze … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań VI Tydzień Zwykły (15-21 lutego 2015) – Anna i Tomasz Twardziłowscy

Komentarze do czytań VI Tydzień Zwykły (15-21 lutego 2015)   Niedziela, 15.02.2015 Pierwsze czytanie: Kpł 13, 1-2. 45-46 Rozdziały 13 i 14 Księgi Kapłańskiej zawierają cały blok przepisów dotyczących „trądu” i związanych z nim rytualnych oczyszczeń. Hebrajski termin tłumaczony jako trąd odnosi się do szerokiej kategorii schorzeń skóry, których symptomy zostały opisane najbardziej szczegółowo spośród wszystkich chorób w Piśmie Świętym. Często dookreślano … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań V Tydzień Zwykły (08 – 14 lutego 2015 r.) – pod redakcją o. Artura Kiliszka CP

Komentarze do czytań – V Tydzień Zwykły (08 – 14 lutego 2015 r.) Niedziela, 08.02.2015 r.   Pierwsze czytanie: Hi 7, 1-4.6-7 Hiob cierpi i pod wpływem tego doświadczenia,  porównuje swoje życia do bytu najemnika i sługi. Swój los postrzega jako pełen udręki i bezsilnego oczekiwania. Cierpienie duchowe wyraża się również w dotykającym Hioba niepokoju, który go „syci”, wypełnia od wieczora do świtu. Jednak, pomimo … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań IV Tydzień Zwykły (1-7 lutego 2015 r.) – Ks. prof. Janusz Kręcidło MS

Komentarze do czytań IV Tydzień Zwykły  (1-7 lutego 2015 r.)   Niedziela, 1.02. 2015 r. Pierwsze czytanie: Pwt 18,15-20             Żeby zrozumieć duchowe przesłanie tych słów skierowanych przez Mojżesza do ludu, należy uświadomić sobie, w jakim kontekście zostały wypowiedziane. Cała Księga powtórzonego Prawa jest skierowaną do ludu mową pożegnalną Mojżesza, któremu Bóg obwieścił, że nie dostąpi przywileju wejścia do ziemi Kanaan. Izraelici, po czterdziestoletniej wędrówce … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań III Tydzień Zwykły (25-31 stycznia 2015 r.)- Jerzy Dzierżyński

Jerzy Dzierżyński     Komentarze do czytań III Tydzień Zwykły (25-31 stycznia 2015 r.)             Niedziela, 25.01. 2015 r.               Pierwsze czytanie: Jon 3, 1- 5.10   Przez całą historię ludzkości Bóg na różne sposoby przemawiał do człowieka. Do Jonasza przemówił głosem, a gdy ten odmówił posłuszeństwa, posłużył się wielką rybą, która powiodła Jonasza tam, dokąd Pan go kierował. Jonasz słyszał Boga, … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań II Tydzień Zwykły (18-24 stycznia 2015 r.) – dr hab. Marek Kita

Komentarze do czytań II Tydzień Zwykły (18-24 stycznia 2015 r.) Niedziela 18.01.2015   Pierwsze czytanie: 1 Sm 3, 3b-10.19               Opowieść o powołaniu młodego Samuela na proroka ma znaczenie nie tylko dla tych z nas, którzy zastanawiają się nad wstąpieniem do seminarium duchownego lub zakonu. Jako chrześcijanie żyjemy w epoce zapowiedzianej przez Joela, w czasach gdy Bóg „wylał swego Ducha na wszelkie ciało” (por. Jl 3, 1) – … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań III Tydzień po Narodzeniu Pańskim (11-17 stycznia 2015 r.) – Ks. dr Wojciech Turek

        Komentarze do czytań III Tydzień po Narodzeniu Pańskim (11-17 stycznia 2015 r.)               Niedziela, święto Chrztu Pańskiego, 11.01.2015. Pierwsze czytanie: Iz 42,1-4.6-7             W świetle Bożych obietnic zapowiadających kres zła, a szczególnie wobec skutków zbawczej Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa – Sługi Pana – trudno nie zadać pytania, dlaczego na ziemi nie zapanowała sprawiedliwość, dlaczego nie ucichł płacz skrzywdzonych, … Zobacz cały tekst >>