Komentarze do czytań – XXXII tydzień zwykły
od 10 do 16 listopada 2019 r. – ks. Błażej Węgrzyn

Niedziela, 10.11.2019 r.   Pierwsze czytanie: 2 Mch 7, 1-2. 9-14 Czym różni się fanatyzm od gorliwości (przypartej do muru wierności)? Jak zdiagnozować pobożność patologiczną, a jak zdrową? Można przecież być aż tak zaślepionym „jedyną słuszną” „ideą” Boga – nigdy z „osobą” Boga prawdziwie się nie spotkawszy – by w Jego imię dokonywać ataków terrorystycznych lub, na poziomie powszednim, niszczyć samego siebie bądź zatruwać … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XXXI tydzień zwykły
od 3 do 9 listopada 2019 r. – Maciej Siekierski

  Niedziela, 3.11.2019 r.   Pierwsze czytanie: Mdr 11,22-12,2 Księga Mądrości to spisane w hellenistycznej odmianie greki świadectwo spotkania świata semickiego i greckiego. Jej powstanie datuje się na początki rzymskiego panowania w Aleksandrii. Autor tej najmłodszej w Starym Testamencie Księgi adresuje ją do diaspory, gdzie czystość wiary w kontakcie z życiem społecznym, środowiskiem kulturowym i doktrynami filozoficznymi świata pogańskiego jest wystawiana na próbę podobną do tej, na jaką świat … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XXX tydzień zwykły
od 27 października do 2 listopada 2019 r. – Alicja Sarnocińska

  Niedziela, 27.10.2019 r.   Pierwsze czytanie: Syr 35, 12-14. 16-18  „Pan jest sędzią, który nie ma względu na osoby.” Widzi On całą prawdę o każdym z nas i dostrzega, kto szuka Go szczerym sercem. Boga i człowieka łączy niewidzialna nić, którą jest szczerość, prawość i pokora. Dzięki temu człowiek nigdy nie jest pozostawiony sam sobie. Bóg zawsze okazuje mu hojność, lecz człowiek nie zawsze jest … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań -XXIX tydzień zwykły
od 20 do 26 października 2019 – ks. dr Adam Dynak

Niedziela, 20.10.2019 r. Pierwsze czytanie: Wj 17, 8-13             Spotkanie ze słowem Bożym w kolejną niedzielę roku liturgicznego prowadzi nas na Pustynię Synajską, gdzie przebywają Izraelici po wyjściu z Egiptu. To ważny okres historii świętej. Najprawdopodobniej, owych czterdzieści lat posiada większe znaczenie dla historii zbawienia niż całe wieki w późniejszej historii Izraela. Pośród wielu doświadczeń życia na pustyni, naród wybrany musiał również zmagać … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XXVIII tydzień zwykły
od 13 do 19 października 2019 r. – Teresa Pieczyńska

Niedziela, 13.10.2019 r.   Pierwsze czytanie: 2 Krl 5, 14-17 W dzisiejszym czytaniu rozważamy kwestię wiary i zaufania. Naaman uwierzył słowom proroka Elizeusza, wskutek czego został uzdrowiony. Pan okazał moc i udzielił mu swej łaski. Jesteśmy świadkami nawrócenia Naamana, uznającego wielkość i potęgę Boga Izraela i dostrzegającego wyjątkową więź, jaka łączy Jahwe z Jego ludem. Na dowód tego pragnie on zabrać ze sobą … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XXVII tydzień zwykły
od 6 do 12 października 2019 r. – Joanna Człapska

              Niedziela, 6.10.2019 r.   Pierwsze czytanie: Ha 1, 2-3; 2, 2-4 Przywołana dzisiaj Księga Habakuka należy do ksiąg prorockich. Prorok w imieniu ludu zanosi do Pana lamentację, w której zarzuca Bogu bierność i brak reakcji na zło, które spotyka Jego lud. Jednak już kilka wersetów dalej widzimy, że Bogu wcale nie jest obojętne, co się dzieje z Jego ludem. Obietnica Boża jest … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XXVI tydzień zwykły
od 29 września do 5 października 2019 r. – s. Elżbieta Zakrzewska

Niedziela, 29.09.2019 r. Pierwsze czytanie: Am 6,1a.4-7 Amos to jeden z Proroków Mniejszych Starego Testamentu, czczony jako święty, zwany prorokiem sprawiedliwości społecznej. Pochodził z Judy, czyli Królestwa Południowego, z Tekoa, oddalonego kilkanaście kilometrów od Jerozolimy. Mieszkańcy tego regionu trudnili się pasterstwem oraz uprawiali gaje oliwne. Prawdopodobnie był właścicielem stada owiec oraz gajów sykomory, stąd jego dobra znajomość sytuacji społecznej wśród ludzi biednych, … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XXV tydzień zwykły
od 22 do 28 września 2019 r. – ks. Błażej Węgrzyn

Niedziela, 22.09.2019 r. Pierwsze czytanie: Am 8, 4-7 Kiedy minie nów księżyca… – to znaczy: „Kiedy już skończy się to święto, żebyśmy mogli wrócić do pracy i dalej kantować, dorabiać się kosztem innych?” Jeden ze szczytów hipokryzji i zgorszenia: rytualne oddawanie czci Bogu w sytuacji totalnie skorumpowanego serca; ponadto dotyczące polityczno-religijnej wierchuszki. Brzmi znajomo? A to przecież opis dotyczący VIII w. przed Chrystusem. Jego twórca, … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XXIV tydzień zwykły
od 15 do 21 września 2019 r. – dr Anna Twardziłowska

Niedziela, 15.09.2019 r. Pierwsze czytanie: Wj 32,7-11.13-14             Dzisiejsze czytanie należy do najstarszej warstwy Księgi Wyjścia i wchodzi w skład większej całości dotyczącej odnowienia przymierza. Przymierze to zostało dopiero co zawarte, a już zostało przez ten lud podeptane i to w jego elemencie konstytutywnym. To pokazuje, jak bardzo na co dzień potrzebujemy zbawienia i jak bardzo powinniśmy być wdzięczni za dar zostawiony nam przez Chrystusa. Wobec tak szybkiego odwrócenia się … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XXIII tydzień zwykły
od 8 do 14 września 2019 r. – kl. Mateusz Mickiewicz

Niedziela, 8.09.2019 r. Pierwsze czytanie: Mdr 9,13-18b             Żyjemy w świecie, w którym człowiek może coraz więcej. W aspekcie nauki – więcej poznawać, badać, odkrywać. W komunikacji – w mgnieniu oka porozumiewać się pomimo dużych odległości. Co więcej, człowiek może zdziałać coraz więcej, i to przerażające, nawet poprzez samowolne ingerowanie w ludzkie życie. Wobec takiej rzeczywistości dzisiejszy fragment z Księgi Mądrości zdaje się tchnąć pesymizmem. … Zobacz cały tekst >>