Komentarze do czytań – XXIII tydzień zwykły
od 6 do 12 września 2020 r. – s. Elżbieta Zakrzewska CSC

Ndz Pon Wt Śr Czw Pt Sb   Niedziela, 6.09.2020 r. Pierwsze czytanie: Ez 33, 7-9 Okres niewoli babilońskiej jest czasem, w którym Bóg działa poprzez proroków. Dzisiaj w pierwszym czytaniu słyszymy upominający głos proroka Ezechiela, który zmagał się z niewiarą swoich rodaków w moc Boga Izraela. Prorok został wezwany, aby głosić słowo Boże wszystkim. W dzisiejszych czasach mamy wielu proroków: … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XXII tydzień zwykły
od 30 sierpnia do 5 września 2020 r. – ks. dr Adam Dynak

Ndz Pon Wt Śr Czw Pt Sb   Niedziela, 30.08.2020 r. Pierwsze czytanie: Jr 20, 7-9 Prorok Jeremiasz wznosi skargę do Boga, a właściwie jest to zarzut pod adresem Stwórcy. Podobnych wypowiedzi tego sługi Bożego można znaleźć więcej w Księdze Proroka Jeremiasza. Można się temu dziwić, nawet gorszyć, ale można również próbować to zrozumieć. Pierwsza reakcja wynika ze świadomości, kim jest autor zapisanej … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XXI tydzień zwykły
od 23 do 29 sierpnia 2020 r. – dr Anna Rambiert-Kwaśniewska

Ndz Pon Wt Śr Czw Pt Sb   Niedziela, 23.08.2020 r. Pierwsze czytanie: Iz 22, 19-23 Władza kluczy Eliakima Wiele tekstów biblijnych pobrzmiewa w uszach wiernych co najmniej zagadkowo. Kim był Szebna, a kim Eliakim? Czy ich historia o czymkolwiek współcześnie poucza? Proroctwo dotyczy czasów wielkiego króla-reformatora, żyjącego w VIII wieku przed Chrystusem, Ezechiasza. Był on jednym z tych władców z dynastii Dawidowej, … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XX tydzień zwykły
od 16 do 22 sierpnia 2020 r. – prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz

Ndz Pon Wt Śr Czw Pt Sb   Niedziela, 16.08.2020 r. Pierwsze czytanie: Iz 56, 1.6-7 Słowa Boga – „Tego-Który-Jest” są bardzo proste i dla „ludzi dobrej woli” zrozumiałe, co więcej, zawsze aktualne. „Zachowujcie prawo!” Czy w imperatywie Boga samego jest coś tajemniczego, niezrozumiałego? Tak, zachowujmy prawo przez Boga ustanowione, respektujące godność każdej osoby ludzkiej powołanej do życia przez Stwórcę, nie tylko do życia … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XIX tydzień zwykły
od 9 do 15 sierpnia 2020 r. – Ks. Bogusław Zeman SSP

Ndz Pon Wt Śr Czw Pt Sb   Niedziela, 9.08.2020 r. Pierwsze czytanie: 1 Krl 19, 9a. 11-13a Prorok Eliasz przeżywa kryzys swojego powołania. Nie udało mu się przekonać króla Achaba do nawrócenia i powrotu do kultu jedynego Boga. W dodatku żona króla, Izebel, zamierzała pozbyć się niewygodnego proroka. Eliasz ratuje się ucieczką na pustynię, na której doznaje szczególnej opieki Bożej. To także Bóg … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XVIII tydzień zwykły
od 2 do 8 sierpnia 2020 r. – Maciej Stanisław Siekierski

Ndz Pon Wt Śr Czw Pt Sb   Niedziela, 2.08.2020 r. Pierwsze czytanie: Iz 55, 1-3 Lekcja pochodzi z rozdziału o charakterze dydaktyczno-mądrościowym, wyróżniającym go na tle wcześniejszego tekstu drugiej części Księgi Izajasza. Z literackiego punktu widzenia tekst ma niepozbawiony walorów teologicznych charakter poetycki. Jego głównym przesłaniem jest stałość Jahwe i Jego wierność w zobowiązaniach wobec wybranego przez Niego ludu Izraela. Pierwsze … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XVII tydzień zwykły
od 26 lipca do 1 sierpnia 2020 r. – Aleksandra Mordel

Ndz Pon Wt Śr Czw Pt Sb Niedziela, 26.07.2020 r. Pierwsze czytanie: 1 Krl 3, 5.7-12  Salomon zasiadł na tronie swojego ojca, Dawida. Jego władza królewska została utwierdzona. Dziś czytamy, że został zachęcony przez Pana, aby prosić o to, czego potrzebuje. Salomon mógł poprosić Boga o wszystko, cokolwiek przyszłoby mu na myśl, jakiekolwiek pragnienia miał w sercu – o to wszystko mógł prosić Pana. … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XVI tydzień zwykły
od 19 do 25 lipca 2020 r. – kl. Piotr Lipiec

Ndz Pon Wt Śr Czw Pt Sb Niedziela, 19.07.2020 r. Pierwsze czytanie: Mdr 12,13.16-19 Przystępując do lektury Ksiąg Mądrościowych należy wiedzieć, że nie były one – jak pozostałe Księgi Starego Testamentu – jedynie reminiscencją wielkich dzieł Bożych, która miała budować wiarę Narodu Wybranego. Głównym celem literatury mądrościowej było opisanie pewnych prawidłowości Bożego postępowania. I tak w omawianym fragmencie autor natchniony dokonuje próby … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XV tydzień zwykły
od 12 do 18 lipca 2020 r. – prof. dr hab. Barbara Strzałkowska

Niedziela, 12.07.2020 r. Pierwsze czytanie: Iz 55,10-11 Izajaszowe czytanie, stanowiące tło dla Jezusowej przypowieści o siewcy, powstało około 550 lat przed Chrystusem. Wiedza o świecie, co oczywiste, była wówczas inna niż nasza, także w tym, co dotyczy zjawisk naturalnych: deszczu, śniegu i ich pochodzenia. Ale w tekście tym nie chodzi wyłącznie o wiedzę, ale przede wszystkim o mądrość płynącą z wiary w Boga, który stworzony przez siebie świat ma w swojej … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XIV tydzień zwykły
od 5 do 11 lipca 2020 r. – Jacek Wójcik

Ndz Pon Wt Śr Czw Pt Sb Niedziela, 5.07.2020 r. Pierwsze czytanie: Za 9, 9-10 Z każdego zdania prorockiej zapowiedzi Zachariasza wybrzmiewają nuty radości. To radość spotkania ze zwycięskim Bogiem. Co prawda do przyjścia Zbawiciela musiało minąć jeszcze pięć długich wieków, ale Jego obraz jest już żywy i wyrazisty. Prorocka wyobraźnia dostrzega zbliżanie się Króla silnego i potężnego. Takiego, który nie potrzebuje najmniejszych oznak … Zobacz cały tekst >>