Komentarze do czytań IV Tydzień Wielkanocny
od 7 do 13 maja 2017 r. – dr hab. Marek Kita

Niedziela, 7.05.2017 r. Pierwsze czytanie: Dz 2, 14a.36-41 Tak brzmi i tak działa prawdziwe zaproszenie do nawrócenia, natchnione przez Ducha Świętego. Piotr w oszczędnych słowach wspomina grzech swoich słuchaczy, za to z naciskiem ogłasza spełnienie przez Boga nadziei błądzącego ludu – nadejście „roku łaski” (por. Łk 4, 19) na przekór odrzuceniu Mesjasza. Oto zabity przez ludzi Dawca życia stał się zwycięzcą swojej oraz ich (naszej) śmierci, błogosławi … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań III Tydzień Wielkanocny
od 30 kwietnia do 6 maja 2017 r. – Ks. dr Adam Dynak

Niedziela, 30.04.2017 r. Pierwsze czytanie: Dz 2, 14.22b-32 Warto sobie uświadomić, że spotykamy się z pierwszym chronologicznie nauczaniem Kościoła. Po zstąpieniu Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy Kościół zaistniał. Apostołowie formowani wcześniej przez Mistrza, teraz otrzymują moc z nieba i są gotowi iść i głosić. Tak też od tej chwili pojmują swoją rolę i miejsce w świecie. Od razu „Piotr w otoczeniu Jedenastu” z mocą występuje jako świadek. Jak autentyczne musiało … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań II Tydzień Wielkanocny
od 23 do 29 kwietnia 2017 r. – Michał Kęska

Niedziela Miłosierdzia, 23.04.2017 r. Pierwsze czytanie: Dz 2, 42-47 Dziś dzień niezwykły. Jezus objawia swoje Miłosierdzie, przychodzi jako Ten, który kocha i przebacza. Tak jak do braci z  dzisiejszego czytania, którzy trwają w nauce Apostołów i we wspólnocie. Czy dziś widzę znaki, które On czyni? Czy odchodząc od konfesjonału, widząc jak rosną moje dzieci, widzę, że On jest miłosierny? Ten sam, który rozdaje chleb, Ten sam, który chce, bym to ja go … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań I Tydzień Wielkanocny
od 16 do 22 kwietnia 2017 r. – kl. Mateusz Nycz

Niedziela, 16.04.2017 r. Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego Pierwsze czytanie: Dz 10, 34b.37-43 Dzień Zmartwychwstania Pańskiego. Na usta cisną się słowa świętego Piotra, które skierował  do domu Korneliusza, poganina: „Wiecie, co się działo w całej Judei. […] Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu”. Znam, i co z tego wynika? Korneliusz znał je z plotek. Jednak wpływ na jego życie miały dopiero od momentu, kiedy uwierzył.  Jakie znaczenie … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań Wielki Tydzień
od 9 do 15 kwietnia 2017 r. – o. dr hab. Waldemar Linke CP

Niedziela Palmowa, 9.04.2017 r. Ewangelia: Mt 21,1-11 Przyjazd Jezusa do Jerozolimy był dopełnieniem Jego dotychczasowej ziemskiej misji. W nim wypełniły się liczące sobie wiele stuleci proroctwa o królu przerastającym nawet samego Dawida, bo przysłanym przez Boga i mającym moc ustanowienia królowania Bożego na ziemi. Dawid był po ludzku słaby i błądził. Upominali go wtedy prorocy. Jezus sam jest prorokiem, który niesie pochodzące od Boga słowa zbawienia. … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań V Tydzień Wielkiego Postu
od 2 do 8 kwietnia 2017 r. – Karina Rajman

Niedziela, 2.04.2017 r. Pierwsze czytanie: Ez 37, 12-14 Słowa Boga wypowiedziane przez proroka tchną nadzieją, która zapowiada  powrót Izraela z niewoli babilońskiej, a w dalszej perspektywie zbawcze wydarzenia męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Bóg, stopniowo przygotowuje niewierny lud wybrany do łaski wymazania jego win i odkupienia jego grzechów. Bóg, jest bowiem Panem życia i nic Go nie powstrzyma przed przywracaniem do życia tych, którzy je utracili w wymiarze duchowym czy też … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań IV Tydzień Wielkiego Postu
od 26  marca do 1 kwietnia  2017 r. – Ks. Arkadiusz Fliszkiewicz

  Niedziela, 26.03.2017 r. Pierwsze czytanie: 1 Sm 16,1b.  6-7. 10 -13a Dzisiejsze  czytanie  przypomina nam , że Bóg  nie ma względu  na osoby.  Dla Boga nie  ma znaczenia, ile kto ma  lat, jakie posiada tytuły  naukowe, czy jest  biedny czy  bogaty . Bóg  patrzy  na serce  i  obdarza łaską, i  błogosławieństwem tych  , których sam  wybiera i posyła  do  konkretnych  zadań. Logika  … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań III Tydzień Wielkiego Postu
od 19 do 25 marca 2017 r. – Ks. dr Adam Dynak

Niedziela, 19.03.2017 r. Pierwsze czytanie: Wj 17, 3-7 Powiedziano wiele na temat cudownego wyprowadzenia wody ze skały w czasie wędrówki Izraela przez pustynię. Podobno da się racjonalnie wyjaśnić to wydarzenie. Pewnie tak, bo przecież Bóg najczęściej posługuje się prawami przyrody stworzonego przez siebie świata. To człowiek lubi gonić za cudownością dla zaspokojenia własnej próżności. Bóg tego nie potrzebuje, bo cały kosmos znajduje się w Jego ręku … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań II Tydzień Wielkiego Postu
od 12 do 18 marca 2017 r. – Alina Mrozek

Niedziela, 12.03.2017 r. Pierwsze czytanie: Rdz 12, 1-4a Dzisiejszy fragment Księgi Rodzaju ukazujący powołanie Abrahama jest początkiem wielkiej historii narodu wybranego przez Boga, a poprzez nią historii zbawienia całej ludzkości. Bóg rozpoczyna tę historię powołując człowieka, po którym, patrząc tak po ludzku, niewiele może się spodziewać. Abraham jest blisko 80 – letnim starcem, wędrownym pasterzem, zmęczonym i z pewnością rozgoryczonym faktem, że nie ma … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań I Tydzień Wielkiego Postu
od 5 do 11 marca 2017 r. – Ks. dr hab. Krzysztof Siwek, Klerycy IV roku WMSD w Warszawie: Tomasz Barański, Cezary Janiszewski, Maciej Kulesza, Grzegorz Pakowski

Niedziela, 5.03.2017 r. Pierwsze czytanie: Rdz 2,7-9; 3,1-7 Dzisiejsze czytanie dotyka bardzo wyraźnie dwóch przestrzeni, w których żyjemy: piękna stworzenia i brzydoty grzechu, ekstazy wynikającej z dobroci Boga i udręki, która jest następstwem podeptania tej dobroci. Grzech pierworodny to przede wszystkim ogromna rana nieufności,  jaka wkradła się pomiędzy Boga-Stwórcę a stworzenie noszące w sobie Jego obraz i podobieństwo. Nieufność, która jest konsekwencją wejścia w dialog ze Złem, tak niewinnie … Zobacz cały tekst >>