Komentarze do czytań – XII tydzień zwykły
od 23 do 29 czerwca 2019 r. – Teresa Pieczyńska

Niedziela, 23.06.2019 r. Pierwsze czytanie: Za 12, 10-11; 13,1 Dzisiejszy fragment z Księgi Proroka Zachariasza (z jej części zwanej także Deuterozachariaszem), dotyka niezwykle popularnej wśród starotestamentalnych proroków problematyki eschatologiczno-mesjanistycznej. Autor mówiąc o nadejściu królestwa pokoju, zapowiada obmycie Jerozolimy z jej grzechów za sprawą śmierci tajemniczego Odkupiciela win, który odda swoje życie za życie wielu. Grzechy zostaną zmazane przez odkupieńczą ofiarę niewinnego człowieka. Słowa: Będą … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XI tydzień zwykły – od 16 do 22 czerwca 2019 r. – ks. Adam Dynak

Niedziela, 16.06.2019 r. – Uroczystość Najświętszej Trójcy Pierwsze czytanie: Prz 8, 22-31 Wchodzimy w medytację fragmentu tak zwanej Pieśni Mądrości o samej sobie. Spora część literatury starotestamentalnej poświęcona jest Mądrości Bożej. Czytając te teksty z pozycji naszej wiary chrześcijańskiej, gdzie prawda o Bogu w Trójcy stanowi jedną z największych tajemnic, próbujemy wniknąć w położenie biblijnych autorów, w stan ich duchowej i intelektualnej świadomości. Co mieli … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – X tydzień zwykły
od 9 do 15 czerwca 2019 r. – ks. Błażej Węgrzyn

Niedziela, 9.06.2019 r. – Niedziela Zesłania Ducha Świętego   Pierwsze czytanie: Dz 2, 1-11 Najpierw „jakby” gołębica (zob. Łk 3, 22), teraz „jakby” wicher i „jakby” ogień. Duch Boży pozostaje nieuchwytny: i w poznaniu, i w posiadaniu. Rzecz jednak nie w tym, że bawi się z nami w kotka i myszkę – jak kot okazując dominację albo myszka okazując lęk. On po prostu jest sobą – darem, który przekracza … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – IX tydzień zwykły
od 2 do 8 czerwca 2019 r. – s. M. Tomasza Potrzebowska CSC

Niedziela, 2.06.2019 r. – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego   Pierwsze czytanie: Dz 1, 1-11 Teofilu – to zwrot do ciebie i do mnie – przyjacielu Boga, Bogu miły. To zwrot, który znaczy: umiłowany przez Boga. Święty Łukasz adresuje tak obie swoje księgi: Ewangelię i Dzieje Apostolskie. Czytajmy, więc ten tekst, przyjmując te słowa bardzo osobiście. A więc, drogi przyjacielu Boga, Jezus wybrał Apostołów i ustanowił Kościół – wspólnotę … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – VI Tydzień Wielkanocny
od 26 maja do 1 czerwca 2019 r. – Teresa Kołodziej

Niedziela, 26.05.2019 r.   Pierwsze czytanie: Dz 15, 1-2. 22-29             Spory, które są obecne w dzisiejszym Kościele nie powinny nas ani dziwić, ani przerażać. Nie jest to coś, czego do tej pory nie było i pewnie będą istniały zawsze, bo życie przynosi nam coraz to nowe wątpliwości. Dopóki Kościół tworzyli wyłącznie judeochrześcijanie, nikt się pewnie nie zastanawiał, co by było, gdyby zaczęto udzielać chrztu poganom. To było … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – V Tydzień Wielkanocny
od 19 do 25 maja 2019 r. – Teresa Kuleczko

Niedziela, 19.05.2019 r.   Pierwsze czytanie: Dz 14, 21b-27 Dzisiejsze czytanie z Dziejów Apostolskich stanowi podsumowanie pierwszej podróży misyjnej świętego Pawła. Paweł wraz z Barnabą powracają do Antiochii Syryjskiej nad Orontesem. Troska o założone wspólnoty powoduje, że misjonarze wracają dłuższą drogą, odwiedzając po drodze założone wcześniej kościoły w Listrze, Ikonium i Antiochii Pizydyjskiej. Umacniają wiarę powstałych wspólnot oraz nadają im strukturę organizacyjną, ustanawiając kapłanów, którzy mieli … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – IV Tydzień Wielkanocny
od 12 do 18 maja 2019 r. – Barbara Gańczyk

Niedziela, 12.05.2019 r. Pierwsze czytanie: Dz 13, 14.43-52             Niezwykłość opisu pierwszej misji Pawła i Barnaby polega na uchwyceniu momentu przełomowego dla całego chrześcijaństwa. To były lata 46 i 47 n.e. Żyli ciągle ludzie współcześni Jezusowi. Akcja toczy się między Antiochią Syryjską a Pizydyjską. I między tymi miastami Szaweł zmienił imię na Paweł, a Kościół judeochrześcijański, nie mając szans przełamania oporu Żydów, pod wpływem Ducha … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – III Tydzień Wielkanocny
od 5 do 11 maja 2019 r. – o. dr hab. Waldemar Linke CP

Niedziela, 05.05.2019 r.   I czytanie: Dz 5,27b-32.40b-41 Głoszenie Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie jest podstawowym zadaniem i obowiązkiem ucznia. Apostołowie są świadomi, że represje, nakazy i zakazy osób i gremiów zarządzających świątynią nie mogą ich powstrzymać i nie usprawiedliwiają rezygnacji z tego zadania. Kościół nie może nie głosić zbawienia, którego dokonał Syn Boży przez swą śmierć i zmartwychwstanie. Głoszenie to nie ogranicza się do słów, lecz jest związane bardzo ściśle z działaniem, w którym objawia się … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – II Tydzień Wielkanocny
od 28 kwietnia do 4 maja 2019 r. – Teresa Pieczyńska

Niedziela, 28.04.2019 r. – Niedziela Miłosierdzia Bożego Pierwsze czytanie: Dz 5, 12-16 Pierwsze czytanie opisuje działalność apostołów, którzy po Wniebowstąpieniu Jezusa, kontynuowali dzieło Pana, ewangelizując i uzdrawiając. Liczne cuda, których dokonywali w imię Jezusa Chrystusa, przysparzały im zwolenników i nieustannie powiększały szeregi uczniów Jezusa. Ludzie garnęli się do apostołów tak jak wcześniej do Nauczyciela, kiedy wędrował On przez Galileę, uzdrawiał i nauczał. Uzdrawiająca moc i dobro, których doświadczali … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – I tydzień wielkanocny
od 21 do 27 kwietnia 2019 r. – ks. Błażej Węgrzyn

Niedziela, 21.04.2019 r. – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego Pierwsze czytanie: Dz 10, 34a. 37-43 Chcąc podsumować jednym zdaniem dzisiejszy fragment Dziejów Apostolskich, należałoby użyć wyświechtanej formuły: „Wiara jest łaską” i uzupełnić ją o epitet: „przygotowaną”. Wiara jest łaską przygotowaną, ponieważ zarówno Korneliusz, jak i Piotr, zanim dostąpią nadprzyrodzonego widzenia, po prostu spełniają swoje religijne obowiązki: centurion zwyczajnie nieustannie modlił się … Zobacz cały tekst >>