Komentarze do czytań – I tydzień Wielkiego Postu
od 1 do 7 marca 2020 r. – Waldemar Jakuboze

Ndz Pon Wt Śr Czw Pt Sb Niedziela, 1.03.2020 r. Pierwsze czytanie: Rdz 2, 7-9; 3, 1-7 Od wieków zastanawiano się, na czym polega grzech pierworodny. Zwykle wskazuje się na pychę i nieposłuszeństwo Bogu. Pierwsi rodzice nie mieli skłonności do grzechu, ale mieli wolną wolę i pragnienie poznania prawdy. Pokusa grzechu przyszła do nich z zewnątrz pod pozorem poszukiwania prawdy. Szatan zasiał wątpliwość co do dobrej … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań VII tydzień zwykły – Tydzień wstępny Wielkiego Postu
od 23 do 29 lutego 2020 r. – kl. Mateusz Mickiewicz

Ndz Pon Wt Śr Czw Pt Sb Niedziela, 23.02.2020 r. Pierwsze czytanie: Kpł 19,1-2.17-18 Bóg wybrał sobie Izraelitów jako szczególną własność. Przełomowym momentem dziejów, na zawsze wyrytym w sercu każdego członka Narodu Wybranego, było wyjście z niewoli egipskiej, kiedy Pan objawił całą swoją moc. Następnie Bóg, jako najmądrzejszy Ojciec i Wychowawca, dał swojemu ludowi Prawo. Dzisiejsze pierwsze czytanie to fragment … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – VI tydzień zwykły
od 16 do 22 lutego 2020 r. – ks. Michał Dłutowski

Ndz Pon Wt Śr Czw Pt Sb Pierwsze czytanie: Syr 15, 15-20 Pierwsze czytanie uzmysławia nam, że człowiek nie jest bezwolną istotą kierowaną zewnętrznymi wydarzeniami. Bóg przekazał nam władzę wyboru. Możemy wybrać życie lub śmierć. To, co nas spotyka w życiu, jest konsekwencją wcześniejszych decyzji. Jeśli uwierzymy w kłamstwo i podążymy za nim, sami będziemy winni naszych niepowodzeń. Niezależnie od tego czy ktoś … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – V tydzień zwykły
od 9 do 15 lutego 2020 r. – Anna Wasilewska

Ndz Pon Wt Śr Czw Pt Sb Niedziela, 09.02.2020 r. Pierwsze czytanie: Iz 58, 7-10 W dzisiejszym fragmencie Księgi Izajasza Bóg kieruje do każdego z nas słowa – polecenia: nakarm głodnego, daj potrzebującemu schronienie, przyodziej, czyli czyń dobro bliźnim i nie odwracaj się od nich, kiedy są w potrzebie. Prorok Izajasz mówi, że jeśli człowiek nawróci się ku Bogu i będzie żył z Bogiem, … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – IV tydzień zwykły
od 2 do 8 lutego 2020 r. – Mira Majdan

Ndz Pon Wt Śr Czw Pt Sb Niedziela, 2.02.2020 r. Pierwsze czytanie: Ml 3,1-4 W kościołach katolickich podczas każdej Mszy świętej zgromadzeni wyznają wiarę w chwalebny powrót Chrystusa. Dziś słyszymy zapewnienie, że w jakimś nagłym a nieprzewidzianym momencie Pan rzeczywiście „przybędzie do swej świątyni”. Jakie uczucia budzi w nas ta perspektywa? Prorok Malachiasz dobrze zdawał sobie sprawę z nadużyć, jakie miały miejsce … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – III tydzień zwykły
od 26 stycznia do 1 lutego 2020 r. – o. dr. hab. Waldemar Linke CP

Niedziela Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela, 26.01.2020 r.- Niedziela Słowa Bożego Pierwsze czytanie: Iz 8,23b-9,3 Droga, która prowadziła przez Jordan do morza, była ważnym szlakiem handlowym, który łączył Damaszek ze szlakiem nadmorskim zwanym Via Maris łączącym porty morskie (Gaza, Jafa, Tyr, Sydon). Był to trakt czyniący z tych portów wielkie rynki wymiany między Bliskim Wschodem a basenem Morza Śródziemnego. To szlak międzynarodowych … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – II tydzień zwykły
od 19 do 25 stycznia 2020 r. – Maciej Siekierski

Niedziela Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela, 19.01.2020 r. Pierwsze czytanie: Iz 49, 3.5-6 Tekst stanowi wyjątki z drugiej pieśni (utożsamianego przez nas z Chrystusem) sługi Jahwe, mówiącej o powołaniu, motywacjach i subiektywnej ocenie przyszłej służby Bogu. Pojawiające się tu zestawienie sługi z Izraelem wydaje się stać w sprzeczności z dalszym fragmentem tekstu, gdzie zgromadzenie Izraela wokół wcześniej powołanego sługi ma być … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – I tydzień zwykły
od 12 do 18 stycznia 2020 r. – Joanna Człapska

Niedziela Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela, 12.01.2020 r. – święto Chrztu Pańskiego Pierwsze czytanie: Iz 42, 1-4.6-7 Usłyszeliśmy dzisiaj pierwszą z czterech pieśni Sługi Pańskiego. Kim jest ów Sługa? Kogo autor księgi określa tym mianem? W Biblii Bóg nazywa swoim sługą tego, kogo powołuje do współdziałania w urzeczywistnianiu swoich planów. Jest to bardzo zaszczytne miano i wielkie powołanie. Wielu … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – II Tydzień po Narodzeniu Pańskim
od 5 do 11 stycznia 2020 – Konrad Sadkowski

Niedziela Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela, 5 stycznia 2020 Pierwsze czytanie: Syr 24, 1-2.8-12 Liturgia dnia dzisiejszego zachęca nas do dalszego przeżywania Uroczystości Bożego Narodzenia. Lekcja ze Starego Testamentu pochodzi z Księgi Syracha, zaliczanej do Ksiąg Mądrościowych. Mądrość była traktowana w nich jako jeden z atrybutów Boga. Za pomocą mądrości opisywano i wyjaśniano zjawiska natury w otaczającym świecie, zachowanie oraz relacje międzyludzkie. W opisie … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – I tydzień po Narodzeniu Pańskim
od 29 grudnia 2019 r. do 4 stycznia 2020 r. – Teresa Pieczyńska

  Niedziela, 29.12.2019 r. – święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa   Pierwsze czytanie: Syr 3,2-6.12-14 Autor Księgi Syracha, stanowiącej swego rodzaju podręcznik filozofii życia, zawarł w niej szereg praktycznych rad i pouczeń dotyczących pobożności i moralności w życiu codziennym oraz wiary i mądrości. Nadrzędną kwestią jest wiara w Boga i oddawanie Mu należnego szacunku i czci. Posiadając doskonałą znajomość pism Starego Testamentu, autor … Zobacz cały tekst >>