Komentarze do czytań liturgicznych – I Tydzień Adwentu
od 2 do 8 grudnia 2018 r. – Maciej Szulim

Niedziela, 2.12.2018 r. Pierwsze czytanie: Jr 33, 14-16 Te trzy wersety Księgi Jeremiasza to jedna z tych sytuacji,  kiedy Bóg przemawia do nas w nieoczywisty sposób, używając subtelnej gry oczywistymi dotychczas motywami biblijnymi. Skoro pojawia się tutaj zapowiedź mesjańska „owych dni”, to w naturalny sposób pojawia się Dawid – wzór królów judejskich, także Juda, dostępująca zbawienia oraz Jerozolima, Miasto Pokoju, stolica Judy … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań liturgicznych – XXXIV tydzień zwykły
25.11 – 1.11.2018 r. – o. dr hab. Waldemar Linke CP

Niedziela, 25.11.2018 r. Uroczystość Chrystusa Króla Pierwsze czytanie: Dn 7,13-14 Bóg sądzi świat i tylko Jemu możemy przypisać taką powszechną władzę sądowniczą. Księga Daniela dokonała bardzo istotnego przełomu w tej kwestii, bowiem przedstawia scenę sądu powszechnego, nad wszystkimi narodami i kulturami, przeprowadzonego przez postać różną od Boga-Przedwiecznego. Ten tajemniczy Ktoś podobny jest do człowieka, ale tylko podobny, ponieważ konieczne jest przypisanie Mu cech i kompetencji przekraczające znacznie … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XXXIII tydzień zwykły
od 18 do 24 listopada 2018 r. – Andrzej Kowalski

Niedziela, 18.11.2018 r. Pierwsze czytanie: Dn 12,1-3 W czytanym dziś fragmencie Księgi Daniela, opisującym koniec czasów, wybijają się trzy zagadnienia: zwycięstwo Świętego Michała Archanioła nad siłami Złego, zmartwychwstanie umarłych i wyniesienie do chwały sprawiedliwych. Zapowiedziana tu rola Świętego Michała będzie potwierdzona i uzupełniona w Księdze Apokalipsy (Ap 12,7-9). Choć w Psalmach i w innych księgach Starego Testamentu pojawiał się wątek ufności w nieśmiertelność duszy, to właśnie … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XXXII tydzień zwykły
od 11 do 17 listopada 2018 r. – Teresa Pieczyńska

Niedziela, 11.11.2018 r. Pierwsze czytanie: 1 Krl 17, 10-16 Prorok Eliasz spotyka ubogą wdowę, wchodząc do Sarepty koło Sydonu. Pomimo że kobieta jest poganką, nie ignoruje prośby o pomoc ze strony wyznawcy religii mojżeszowej. Wiemy, że jest świadoma jego przynależności religijnej, ponieważ dla potwierdzenia, że mówi prawdę, zwraca się do proroka Eliasza słowami: „Przysięgam na PANA, twego Boga”. Wdowa walczy o przeżycie kolejnego dnia na ziemi … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XXXI tydzień zwykły
od 4 do 10 października 2018 r. – ks. Błażej Węgrzyn

Niedziela, 4.11.2018 r. XXXI Niedziela zwykła Pierwsze czytanie: Pwt 6, 2-6 W dzisiejszym czytaniu możemy wyróżnić trzy pary zaleceń: Będziesz: „bał się i zachowywał”, „słuchał i przestrzegał”, wreszcie „słuchał i miłował”. Za każdym razem istotna jest kolejność; Pan nie kształci sług i niewolników, bezmyślnych wykonawców swej woli, ale przyszłych przyjaciół. Przyjrzyj się sobie i zastanów, na czym opiera się Twoje posłuszeństwo Bogu, dlaczego odnosisz do Niego swoje … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań mszalnych – XXX tydzień zwykły
od 28 października do 3 listopada 2018 r. – Patrycja Partyka

Niedziela, 28.10.2018 r.   Pierwsze czytanie: Jr 31, 7-9 „Pan zbawia swój lud (…)” – cóż za ulga, że my tego nie musimy czynić! Od Boga otrzymaliśmy zapewnienie pomyślności. Poznajemy Go jako Kogoś, Kto wiedzie ludzi prostą drogą, by mogli dostąpić zbawienia. Zbawienia jako darmowego daru od Stwórcy. Niczym sobie na ten dar nie zasłużyliśmy, a On wcale nie musiał nam go dać, wyjść na przeciw. … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań mszalnych – XXIX tydzień zwykły
od 21 do 27 października 2018 r. – ks. Jarosław Kotula

Niedziela, 21.10.2018 r. Pierwsze czytanie: Iz 53,10-11 Dzisiejsze pierwsze czytanie pochodzi z Księgi Izajasza i jest częścią większej całości – czwartej Pieśni Sługi Pańskiego. W całości czytamy ten tekst w Liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek, bo zapowiada on cierpienie, śmierć i wywyższenie Mesjasza. W czasie Triduum Paschalnego wprowadza on w adorację Ukrzyżowanego – Chrystusa (to słowo jest greckim tłumaczeniem słowa mesjasz). Czytany dziś … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XXVIII tydzień zwykły
od 14 do 20 października 2018 r. – ks. Krzysztof Wojtynia

Niedziela, 14.10.2018 r. Pierwsze czytanie: Mdr 7,7-11 Dzisiejsze pierwsze czytanie pochodzi z Księgi Mądrości stanowiącej pomost między hellenizmem a judaizmem. Księga jest zaadresowana do wspólnoty żydowskiej, która próbuje odnaleźć się w świecie hellenistycznym ukierunkowanym materialistycznie. W rozdziale siódmym Księgi Mądrości znajdujemy wyznanie Salomona. Prosił on Boga o mądrość, a otrzymał od Stwórcy o wiele więcej, ponieważ wraz z mądrością przychodzą inne dary. Salomon pragnął i szukał mądrości, … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań mszalnych – XXVII tydzień zwykły
od 7 do 13 października – Katarzyna Dzierżanowska

Niedziela, 7.10.2018 r.   Pierwsze czytanie: Rdz 2,18-24 Jan Paweł II w (wspaniałych!) katechezach środowych komentuje dzisiejsze czytanie, a przedstawioną sytuację określa jako pierwotną samotność człowieka. Człowiek nazywając zwierzęta, poszukuje swojej tożsamości. Odkrywa jednak, że jest SAM. Samotność oznacza zatem podmiotowość człowieka. Jest wyosobnieniem się od zwierząt, odkryciem relacji „do”, oczekiwaniem na komunię osób. Gdy człowiek zdobywa tę samoświadomość, Pan Bóg … Zobacz cały tekst >>

Komentarz do czytań mszalnych – XXVI tydzień zwykły
od 30 września do 6 października 2018 r. – dr hab. Marek Kita

Niedziela, 30.09.2018 r. Pierwsze czytanie: Lb 11, 25-29 Tekst o rozciągnięciu Mojżeszowego charyzmatu na szersze gremium pokazuje, że biblijna wizja Ludu Bożego nie jest klerykalna i nikt nie ma monopolu na Ducha Świętego. Istnieje wprawdzie hierarchia – w następnych rozdziałach Bóg upomni się o przywództwo Mojżesza wobec buntu Miriam i Aarona (por. Lb 12, 1-8), oraz ukarze wywrotowe stronnictwo Koracha, Datana i Abirama (por. Lb 16, 1-3.8-11.27.32-35) … Zobacz cały tekst >>