Komentarze do czytań V Tydzień Wielkanocny (03-09 maja 2015 r.) – Sławomir Komorowski

Komentarze do czytań V Tydzień Wielkanocny (03-09 maja 2015 r.)   Niedziela, 03.05.2015 r. – V Niedziela Wielkanocna               Pierwsze czytanie: Dz 9,26-31 W której osobie, w której postawie spośród tych ukazanych w dzisiejszym czytaniu z Dziejów Apostolskich odnajdujesz siebie? Czy wciąż jesteś Szawłem ślepym na Bożą obecność w Twoim życiu, czekającym na swój Damaszek, by wreszcie ujrzeć Pana przemawiającego do Ciebie od tylu lat? A może bliżej Ci … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań IV Tydzień Wielkanocny (26.04 – 02.05 2015 r.) – ks. Wojciech Turek

ks. Wojciech Turek   Komentarze do czytań IV Tydzień Wielkanocny (26.04 – 02.05 2015 r.)   Niedziela, 26.04.2015 r.   Pierwsze czytanie: Dz 4, 8-12 Dopóki Jezus Chrystus był z apostołami, cała uwaga skupiona była na Nim. Apostołowie wiedzieli, że zawsze mogą się odwołać do Jezusa, a w razie trudności czy niebezpieczeństw ukryć się za Nim. Jezus jednak świadom przebiegu swojej misji od początku przygotowywał apostołów … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań III Tydzień Wielkanocny (19-25 kwietnia 2015 r.) – Elżbieta Stankiewicz

Komentarze do czytań III Tydzień Wielkanocny   (19-25 kwietnia 2015 r.)   Niedziela, 19.04.2015 r.             Pierwsze czytanie: Dz 3, 13-15.17-19           Kilka zdań, oskarżeń skierowanych przez św. Piotra do Żydów i wezwanie ich do nawrócenia. Prostota i szczerość wyznania apostoła, po uzdrowieniu przez niego i Jana w imię Jezusa chromego mężczyzny, niepokoi słuchaczy. Może nawet i nas przerazić,  kiedy pozwolimy jej zaistnieć w naszej codzienności, skażonej … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań II Tydzień Wielkanocny (12 – 18 kwietnia 2015 r.) – Anna Wasilewska

Komentarze do czytań II Tydzień Wielkanocny (12 – 18 kwietnia 2015 r.)   Niedziela, 12.04.2015 r. Niedziela Miłosierdzia Bożego     Pierwsze czytanie: Dz 4, 32-35             W tym krótkim fragmencie Dziejów Apostolskich znajdujemy przede wszystkim odniesienia na temat wspólnoty dóbr gminy jerozolimskiej. Wszystkie rzeczy, które posiadała wspólnota były do dyspozycji wszystkich członków i były wspólną własnością, nie miały jednego nominalnego … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań I Tydzień Wielkanocny (5-11 kwietnia 2015 r.) – ks. prof. Janusz Kręcidło MS

Komentarze do czytań I Tydzień Wielkanocny (5-11 kwietnia 2015 r.)     Niedziela, 5.04. 2015 r. – Niedziela wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego               Pierwsze czytanie: Dz 10, 34a. 37-43   Jesteśmy dziś świadkami tego jak wydarzenie zmartwychwstania Chrystusa przeżywane było w pierwotnym Kościele. Święty Łukasz, autor Księgi Dziejów Apostolskich, prowadzi nas razem z apostołem Piotrem do Cezarei Nadmorskiej, do domostwa rzymskiego … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań Wielki Tydzień (29.03 – 04.04.2015 r.) – ks. dr Adam Dynak

Komentarze do czytań Wielki Tydzień (29.03 – 04.04.2015 r.)    Niedziela Palmowa, 29.03.2015r. Procesja z palmami Ewangelia: Mk 11, 1-10 Rozpoczynamy Wielki Tydzień. Towarzyszymy Jezusowi w Jego triumfalnym wjeździe do świętego miasta. Wydarzenie to zawiera w sobie wielką głębię teologiczną i wzywa do refleksji. Jezus od początku był świadomy swojego posłannictwa. Wiedział dlaczego przybywa do Jerozolimy na święto Paschy. Świadomość czekających Go cierpień i męki krzyżowej nie dawała … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań V Tydzień Wielkiego Postu (22-28 marca 2015) – Anna i Tomasz Twardziłowscy

Komentarze do czytań V Tydzień Wielkiego Postu (22-28 marca 2015) Niedziela, 22.03.2015 Pierwsze czytanie: Jr 31, 31-34 Dzisiejszy fragment wraz ze swoim najbliższym kontekstem (Jr 30,1-31,40) stanowi punkt kulminacyjny proroctw zawartych w Księdze Jeremiasza. Pomimo niewierności ze strony ludu wybranego, Bóg nie odwraca się od niego. Mając świadomość ludzkich ograniczeń i grzechu, ogłasza przez proroka nowe przymierze, na mocy którego obejmie zbawcze królowanie nad swym odnowionym … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań IV Tydzień Wielkiego Postu (15-21 marca 2015 r.) – dr hab. Marek Kita

Komentarze do czytań IV Tydzień Wielkiego Postu (15-21 marca 2015 r.) Niedziela 15.03.2015   Pierwsze czytanie: 2 Krn 36, 14-16. 19-23               Dzisiejszy fragment Starego Testamentu opowiada historię, której zasadniczy schemat wciąż się na kartach Biblii powtarza. Wybrany lud Boga, Jego ukochane „dziecko”, zrodzone ze spotkania Boskiego Słowa z wiarą Abrahama, wyprowadzone z Egiptu i wykarmione manną na pustyni, gdzie „uczyło się chodzić” … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań III Tydzień Wielkiego Postu (8-14 marca 2015 r.) – Joanna Człapska

Komentarze do czytań III Tydzień Wielkiego Postu (8-14 marca 2015 r.)             Niedziela, 08.03.2015 r.               Pierwsze czytanie: Wj 20, 1-17 Dekalog, czyli dziesięć słów, które Bóg przekazał na Synaju Mojżeszowi, a za jego pośrednictwem, ludowi wybranemu. Dekalog, czyli zbiór Bożych praw, zakazów i nakazów, których przestrzeganie ma pomóc nam w kroczeniu do Królestwa Bożego. Dekalog, który w znaczeniu egzystencjalnym obejmuje kluczowe sprawy dotyczące … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań II Tydzień Wielkiego Postu (1 – 7 marca 2015 r.) – o. dr Waldemar Linke CP

Waldemar Linke CP   Komentarze do czytań II  Tydzień  Wielkiego Postu) (1-7 marca 2015 r.)   Niedziela, 01.03.2015 r.             Pierwsze czytanie: Rdz 22,1-2.9-13.15-18 Ojciec gotów zabić własnego syna to dość przerażająca sytuacja. Żadne motywy nie tłumaczą noża wyciągniętego przez rodzica w stronę dziecka. Próba Abrahama ukazała różne, w tym także mroczne strony jego postawy. Był gotów skrzywdzić niewinne, do tego jeszcze … Zobacz cały tekst >>