Komentarze do czytań XXIX Tydzień Zwykły (18 – 24 października 2015 r.) — Alina Mrozek

Alina Mrozek Komentarze do czytań XXIX Tydzień Zwykły (18 – 24 października 2015 r.) Błogosławieni, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je wiernie. Łk 11,28     Niedziela, 18.10.2015 r.   Pierwsze czytanie: Iz 53,10-11  Dzisiejsze czytanie z Księgi Izajasza jest fragmentem czwartej Pieśni o Słudze Jahwe (Iz 52,13 – 53,12). Tekst mówi nam o tym, iż to Bóg sam zaplanował cierpienie … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XXVIII Tydzień Zwykły (11-17 października 2015 r.) – Waldemar Jakuboze

Waldemar Jakuboze   Komentarze do czytań XXVIII Tydzień  Zwykły (11-17 października 2015 r.) Niedziela, 11.10.2015 r.   Pierwsze czytanie: Mdr 7, 7-11               Księga Mądrości stanowi pomost między judaizmem a hellenizmem. Jest skierowana do wspólnoty żydowskiej poszukującej swego miejsca w świecie hellenistycznym. Wskazuje jak w świecie pogańskim, nakierowanym materialistycznie i konsumpcyjnie, wytrwać w wierze. Księga, choć powstała w I w. przed Chrystusem, przemawia w imieniu … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XXVII Tydzień Zwykły- Ks. dr hab. Dariusz Dogondke

    Ks. dr hab. Dariusz Dogondke                                        Komentarze do czytań XXVII Tydzień Zwykły                                                            (04-10 października 2015 r. )     Niedziela, 4.10.2015 r.     Pierwsze Czytanie: Rdz 2,18-24               Choć w tekście dzisiejszego czytania liturgicznego tylko jeden raz pojawia się słowo „człowiek” (w komentarzu narratora: „dla człowieka (Bóg) nie znalazł odpowiedniej mu pomocy”), to jednak tak właśnie należy … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XXVI Tydzień Zwykły (27.09-03.10.2015 r.) – Joanna Człapska

Komentarze do czytań XXVI Tydzień Zwykły  (27.09-03.10.2015 r.) Niedziela, 27.09.2015 r. Pierwsze czytanie: Lb 11,25-29 „A kiedy duch na nich spoczął, zaczęli prorokować” – Pan przychodzi do swojego ludu, kiedy chce i jak chce. Dzieje się to też dzisiaj. I to On sam wybiera tych, przez których chce do nas mówić. Czym w tych wyborach się kieruje? To jest już tajemnicą. Niestety, my ludzie jakże często podważamy … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XXV Tydzień Zwykł (20 – 26 września 2015 r.) – ks. dr Wojciech Turek

Komentarze do czytań XXV Tydzień Zwykły (20 – 26 września 2015 r.)   Niedziela, 20.09.2015 r. Dzień Środków Społecznego Przekazu   Pierwsze czytanie: Mdr 2,12.17-20             Fragment z Księgi Mądrości po raz kolejny uzmysławia nam, że oprócz dobra, istnieje na ziemi zło. Nie bierze się ono znikąd, lecz jest wynikiem ludzkiego działania. Pojawia się więc pytanie, dlaczego ludzie wybierają zło? Dlaczego widząc jego … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XXIV Tydzień Zwykły (13-19 września 2015 r.) – ks. dr Leszek Rasztawicki

ks. dr Leszek Rasztawicki Komentarze do czytań XXIV Tydzień  Zwykły (13-19 września 2015 r.)     Niedziela,13.09.2015 r.   Pierwsze czytanie: Iz 50, 5-9a   Wielokrotnie w życiu stajemy przed próbą dawania świadectwa wierności Słowu Bożemu. Owa próba rodzi wiele dylematów. Czy nie jesteśmy za mało czytelnym znakiem wobec świata? Czy w chwili doświadczenia potrafimy „zachować zimną krew”? Czy nie wycofujemy się zbyt łatwo dla „świętego spokoju”? … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XXIII Tydzień Zwykły (6-12 września 2015 r.) – dr hab. Marek Kita

Komentarze do czytań XXIII Tydzień Zwykły (6-12 września 2015 r.) Niedziela, 06.09.2015 r.   Pierwsze czytanie: Iz 35, 4-7a Proroctwo o przyjściu Boga z pomocą zgnębionemu Izraelowi jest zarazem zapowiedzią Bożego sądu nad wrogami (por. Ps 96, 11-13) – a dosłownie mówi się w naszym tekście o Boskiej „pomście”. Zgodnie z archaicznym sposobem myślenia Bóg został tu opisany jako „Mściciel krwi” (por. Ps … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań na XXII Tydzień Zwykły (30 sierpnia – 5 września 2015 r.) – s. Joanna Koszałka FMA

Komentarze do czytań na XXII Tydzień Zwykły (30 sierpnia – 5 września 2015 r.) Niedziela, 30.08.2015 Pierwsze czytanie: Pwt 4, 1-2. 6-8            „Nakazy Pana są radością serca” (por. Ps 19,9) – w takich i podobnych słowach Psalmy wyśpiewują mądrość Bożego Prawa. Mojżesz nakazuje Izraelowi przede wszystkim słuchać. Codzienną modlitwę zaczerpniętą z Pwt 6,4-9 rozpoczyna to samo … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XXI Tydzień Zwykły ( 23 – 28 sierpnia 2015 r. ) – ks. dr Adam Dynak

Komentarze do czytań XXI Tydzień Zwykły ( 23 – 28 sierpnia 2015 r. ) Niedziela, 23.08.2015   Pierwsze czytanie: Joz 24, 1-2a. 15-17. 18b Wydaje się, że Księga Jozuego nie należy do najbardziej znanych części Pisma Świętego, a jeżeli już zwraca się na nią uwagę, to najczęściej w niezbyt właściwy sposób, popadając w dwie skrajności: albo zbytnio i jedynie akcentuje się opisane tam cudowne wydarzenia związane … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XX Tydzień Zwykły (16-22 sierpnia 2015 r.) – Ks. dr hab. Dariusz Dogondke

    Ks. dr hab. Dariusz Dogondke     Komentarze do czytań XX Tydzień Zwykły (16-22 sierpnia 2015 r.) Niedziela,16.08.2015 r.     Dar Eucharystii wezwaniem do wyboru PANA Boga   Pierwsze czytanie: Prz 9,1-6               Personifikacja Mądrości Bożej stawia dziś przed nami obraz kobiety, budującej dom i wyprawiającej w nim ucztę: „Mądrość zbudowała sobie dom (…) i stół zastawiła”. Pierwszym z niezwykłych … Zobacz cały tekst >>