Komentarze do czytań XXII Tydzień Zwykły (1-6 września 2014) – o. dr Waldemar Linke CP

  Komentarze do czytań XXII Tydzień Zwykły (1-6 września 2014) Poniedziałek, 1.09.2014, Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej Pokoju)   Pierwsze czytanie:1 Kor 2,1-5 Wiele dziś mówimy o nowych drogach i sposobach ewangelizacji. Tak, jakby to od naszej pomysłowości zależało dzieło zbawienia świata. Głoszenie zbawczego słowa nie zależy jednak od naszych skromnych sił. Jest ono bowiem świadectwem samego Boga o Nim samym. Bóg nie potrzebuje … Zobacz cały tekst >>

XXII Niedziela Zwykła (rok A) – komentarz Miry Majdan

XXII Niedziela Zwykła (rok A) Boże mój, Boże, szukam Ciebie I czytanie (Jr 20,7-9) Dopóki chrześcijaństwo jest dla nas piękną ideą lub zbiorem obowiązków, jesteśmy panami sytuacji. Możemy swobodnie manewrować tak, by wypełnić konieczne do zbawienia minimum, a zarazem realizować własny plan na szczęście. Jednak Bóg nie jest ideą, lecz żywą Osobą, która chce wejść w nasze życie. A wtedy zmienia się nasza optyka – … Zobacz cały tekst >>

XXI Niedziela Zwykła (rok A) – komentarz Joanny Człapskiej

XXI Niedziela Zwykła (rok A)   Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?   I czytanie (Iz 22,19-23)   W pierwszym czytaniu słyszymy obietnicę, że funkcja zarządcy pałacu odebrana zostanie Szebnie i przekazana wiernemu słudze Eliakimowi. W starożytnym Izraelu była to funkcja bardzo zaszczytna i odpowiedzialna, bowiem zarządca był tym, który posiadał klucze do pałacu swego pana. Obietnica ta mówi też o tym, że będzie on nazwany sługą … Zobacz cały tekst >>

XX Niedziela Zwykła (rok A) – komentarz ks. Dariusza Dogondke

XX Niedziela Zwykła (rok A)   Wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi   I czytanie (Iz 56,1.6-7)   Powtarzające się kilkakrotnie w tym czytaniu słowo „wszyscy” oznacza, że wezwanie do miłowania Boga, do bycia sprawiedliwymi i do udziału w przyszłym zbawieniu dotyczy wszystkich ludzi na ziemi. Bóg, Stwórca świata, kocha wszystkich ludzi i wszystkich pragnie przyprowadzić na swą Świętą Górę, gdzie znajduje się dom modlitwy dla wszystkich narodów … Zobacz cały tekst >>

XIX Niedziela Zwykła (rok A) – komentarz ks. Mariusz Szmajdziński

XIX Niedziela Zwykła (rok A) Walka z żywiołami I czytanie (1Krl 19,9a.11-13) Prorok Eliasz przeżył w swoim życiu niejedną nawałnicę i nieraz zatrzęsła mu się ziemia pod nogami zarówno w wymiarze fizycznym, jak i duchowym, gdy poprzysięgła mu zemstę okrutna i bezbożna królowa Izebel. Stałe przeciwności sprawiły, że podczas ucieczki pragnął on wreszcie umrzeć. Zapowiedziane objawienie się Boga na górze Horeb także wywołało gwałtowną wichurę, trzęsienie … Zobacz cały tekst >>

XVIII Niedziela Zwykła (rok A) – komentarz ś. dr Judyta Pudełko PDDM

XVIII Niedziela Zwykła (rok A) Przyjmij dar życia   I czytanie (Iz 55,1-3a) Człowiek posiada liczne pragnienia i potrzeby, które są niezbędne, aby żyć. Troszczy się o zdobycie tego, co jest mu konieczne do życia. Aby jednak naprawdę żyć nie wystarczy jedynie pokarm dla ciała. Jest taki pokarm i napój, którego nie można kupić za żadne pieniądze. Jest to dar Bożego życia i zbawienia. Przyjmując wszelkie „pokarmy … Zobacz cały tekst >>

XVII Niedziela Zwykła (rok A) – komentarz o. dr Waldemara Linke CP

XVII Niedziela Zwykła (rok A) „Serce mądre i rozsądne”   Pierwsze czytanie (1 Krl 3,5.7-12) Modlitwa Salomona uświadamia nam, że serce nie jest własnością ani dziełem swego „użytkownika”, ale darem Boga. To nie jedyna prośba w Starym Testamencie o dar serca. Ezechiel prosi o „serce z ciała” (Ez 36,26), a Psalmista o „serce czyste” (Ps 51,12). Te najbardziej znane przykłady świadczą, że poprzez odkrycie swego serca człowiek zdaje … Zobacz cały tekst >>

XVI Niedziela Zwykła (rok A) – komentarz ks. Karola Oparcika

XVI Niedziela Zwykła (rok A) Wysławiajmy Pana, bo jest dobry… I czytanie (Mdr 12, 13.16-19) Dobroć bywa odmieniana przez różne przypadki i w różnych okolicznościach, ale trzeba pamiętać, że źródło prawdziwego dobra znajduje się w Bogu. Tylko Bóg jest dobry, bo jest sprawiedliwy – oddaje człowiekowi to, co jemu się słusznie należy; a jednocześnie miłosierny. Jego słuszny sąd nad grzechem człowieka i związana z nim kara znajduje … Zobacz cały tekst >>

XV Niedziela Zwykła (rok A) – komentarz ks. Mariusza Szmajdzińskiego

XV Niedziela Zwykła (rok A) Pojedynek z ziarnem (= Słowem) I czytanie (Iz 55,10-11) Hebrajski rzeczownik dāḇār to coś o wiele więcej niż tylko „słowo”. Oznacza ono tak samo „rzecz” lub „wydarzenie”. Dāḇār zatem, to słowo z mocą sprawczą. Bóg wypowiedział swoje słowo i to stało się (Rdz 1,3). Brandstaetter tłumaczył to jako „słowo-czyn”. Słowo Boga to żywioł, który wychodząc z Jego ust żyje i działa z mocą. Największym Jego Słowem … Zobacz cały tekst >>

XIV Niedziela Zwykła (rok A) – komentarz Joanny Człapskiej

XIV Niedziela Zwykła (rok A) –  Jestem cichy i pokorny sercem   I czytanie (Za 9,9-10)  Słyszymy tu nawoływanie do radości, bo mamy Kogoś, kto będąc sprawiedliwym, zwycięża w naszym imieniu. Jest On Królem pokoju, a Jego panowanie nie ma granic, zaś Jego orężem jest pokora. Panie, ucz nas pokory na Twój wzór, czyń nasze serca otwartymi na Twojego Ducha, żebyśmy umieli patrzeć na świat, na innych … Zobacz cały tekst >>