Komentarze do czytań II Tydzień po Narodzeniu Pańskim
(3-9 stycznia 2015 r.) – Mateusz Krawczyk, Anna Miller

Niedziela, 3.01. 2016 r. Pierwsze czytanie: Syr 24,1-2.8-12 Mądrość „chlubi się pośród swego ludu”. Gdy autor Księgi Mądrości Syracha pisał te słowa, miał na myśli jeden konkretny lud – ten, którego wybranie przez Boga jest opisane w Starym Testamencie, Naród Izraela. Jak inaczej mogli zinterpretować pierwsi czytelnicy tekstu „namiot rozbity w Jakubie”, „dziedzictwo w Izraelu”, „mocne stanięcie na Syjonie” czy też „odpoczynek i władzę w Jerozolimie”? … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań IV Tydzień Adwentu (20 – 26 grudnia 2015 r.) – Karina Rajman

Niedziela, 20.12.2015 r.   Pierwsze czytanie: Mi 5, 1-4a Prorok Micheasz podaje bardzo konkretnie miejsce i okoliczności pojawienia się na świecie Mesjasza. Przyjdzie On w określonych realiach geograficznych i historycznych, narodzi się w Betlejem, w mieście, z którego pochodził król Dawid. Jemu to Bóg zapowiedział, że z jego potomstwa narodzi się wyczekiwany Zbawiciel. Panowanie Chrystusa nie będzie miało nic wspólnego z panowaniem władców ziemskich. Nie będzie otaczał się bogactwem, … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań na III Tydzień Adwentu (13 – 19 grudnia 2015 r.) – s. Joanna Koszałka FMA

 Niedziela, 13.12.2015 r. Pierwsze czytanie: So 3,14-18a Gaudete, Niedziela Radości otwiera drugą połowę Adwentu. Prorok Sofoniasz – fragment dziś przytaczany był inspiracją sceny zwiastowania – wzywa nas do radości. Jaka jest nasza reakcja? Jak na zawołanie przychodzi na myśl tak wiele trudności, przeszkód, „czarnych scenariuszy” z naszej codzienności, że pierwszą odpowiedź, w najlepszym przypadku, stanowiłoby kolokwialne: „łatwo powiedzieć…” ze znacznie podwyższonym poziomem niedowierzania. … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań II Tydzień Adwentu (6-12 grudnia 2015 roku) — Ks. Wojciech Turek

Niedziela, 6.12.2015 r. Pierwsze czytanie: Ba 5, 1-9 Przesiedlenie Izraelitów do Babilonii zalicza się w historii tego narodu do wydarzeń o niezwykłym znaczeniu. Odbiło się ono także szerokim echem w nauczaniu wielu proroków, którzy z jednej strony ukazywali przyczyny tego nieszczęścia, ale z drugiej strony wykazywali, iż tragedia ta jest szansą na odnowę życia i nawiązania jeszcze głębszej relacji z Bogiem. Bolesny fakt przesiedlenia Izraelitów nie podważył miłość … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań I Tydzień Adwentu (29 listopada – 5 grudnia 2015 roku) — Ks dr Leszek Rasztawicki

Niedziela, 29.11.2015 r. Pierwsze czytanie: Jr 33, 14-16 Rozpoczynamy Adwent, czas duchowego przygotowania do świąt narodzenia Syna Bożego. Czytania adwentowe przybliżają nam starotestamentalne proroctwa, zapowiadające przyjście na świat Mesjasza. Określają Jego charakterystyczne rysy, funkcję i działanie zbawcze. Prorok Jeremiasz wspomina o narodzinach potomka sprawiedliwego z rodu Dawida. Jego zadaniem będzie wymierzanie prawa i sprawiedliwości na ziemi. Sam również otrzyma imię „Pan naszą … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XXXIV Tydzień Zwykły (22-28 listopada 2015 r.) − Ks. prof. Janusz Kręcidło MS

Ks. prof. Janusz Kręcidło MS UKSW w Warszawie   Niedziela, 22.11. 2015 r. Pierwsze czytanie: Dn 7,13-14 Człowiek nie jest bytem autonomicznym. Rodzi się i żyje w sieci społecznych powiązań i zależności. Nikt nie jest do końca wolny. Każdy podlega czyjejś władzy. W relacjach międzyludzkich możemy jednak mieć wpływ na to, czyjej władzy podlegamy – na przykład poprzez wybór tego, a nie innego miejsca pracy czy też tej lub innej szkoły. … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XXXIII Tydzień Zwykły (15-21 listopada 2015 r.) − o. dr hab. Waldemar Linke CP

Niedziela Zwykła,15.11.2015 r.   Pierwsze czytanie: Dn 12,1-3 Koniec roku liturgicznego to czas, w którym liturgia przypomina nam, że historia ma swój punkt dojścia, którym jest nazwanie po imieniu dobroci i przewrotności, prawdy i fałszu, mądrości i głupoty. Żyjemy czasem tak, jakby trzeba było uciekać się do zła, egoizmu, małoduszności jako sposobów na radzenie sobie z życiem. Postępujemy jak piłkarze, którzy wiedzą, że trzeba czasem sfaulować, bo chociaż to niezgodne … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XXXII Tydzień Zwykły (8-14 listopada 2015 r.) — dr hab. Marek Kita

Niedziela, 08.11.2015 r.   Pierwsze czytanie: 1 Krl 17, 10-16 Biblia stawia nam dziś przed oczy obraz spotkania proroka, człowieka Bożego (por. 1 Krl 17, 18), z ubogą mieszkanką pogańskiego miasta – ale właściwie mamy do czynienia ze spotkaniem dwojga Bożych ludzi! Eliasz ukrywa się przed ewentualnymi represjami ze strony izraelskiego króla Achaba, któremu przepowiedział klęskę suszy jako karę za odstępstwo od wiary. Susza właśnie … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XXXI Tydzień Zwykły (1-7 listopada 2015 r.) — Ks. dr Adam Dynak

Niedziela, 1.11.2015 r. Uroczystość Wszystkich Świętych Pierwsze czytanie: Ap 7, 2-4.9-14 Niejednokrotnie spotykamy się w życiu z sytuacją, kiedy pewne idee, wartości, osoby pozostają niedocenione, źle odczytane, niezrozumiane. Wydaje się, że taka sytuacja dotyczy również Uroczystości Wszystkich Świętych. Przynajmniej na gruncie polskiego Kościoła. Na dniu tym ciąży atmosfera cmentarna, która ze swej natury wnosi nastrój pozbawiony chrześcijańskiej radości. Piękna i radosna uroczystość, de … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XXX Tydzień Zwykły (25.10 – 31.10.2015) — Sebastian Walak CP

Sebastian Walak CP Komentarze do czytań – XXX Tydzień Zwykły (25.10 – 31.10.2015) Niedziela, 25.10.2015 r. Pierwsze czytanie: Jr 31, 7-9 Pamiętanie z pokorną wiarą o miłości Boga-Ojca napełnia nas radością w Duchu Świętym. Uświadamiamy sobie bowiem, że nie jesteśmy sami i możemy Bogu-Ojcu przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym powierzyć całe nasze życie. Uwielbiajmy zatem w osobistej modlitwie Trójcę Przenajświętszą. Boże Ojcze, dziękuję Tobie … Zobacz cały tekst >>