Komentarze do czytań XXVI Tydzień Zwykły (29 września – 4 października 2014) – Joanna Człapska

Komentarze do czytań XXVI Tydzień Zwykły (29 września – 4 października 2014)   Nawrócenie prowadzi do zbawienia   Poniedziałek, 29.09.2014, Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała   Pierwsze czytanie: Dn 7,9-10.13-14   Zapewne każdy z nas niejednokrotnie stawiał sobie pytanie o czasy ostateczne. Słowo Boże w swoich mesjańskich i apokaliptycznych tekstach uchyla nam rąbka tej rzeczywistości. Prorok Daniel w swojej wizji jest świadkiem … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XXVI Tydzień Zwykły (29 września – 4 października 2014) – Joanna Człapska

Komentarze do czytań XXVI Tydzień Zwykły                                                                                                     … Zobacz cały tekst >>

XXVI Niedziela Zwykła (rok A) – komentarz ś. dr Judyta Pudełko PDDM

XXVI Niedziela Zwykła (rok A) Siła naszej wolności   I czytanie: Ez 18,25-28 Bóg nie karze człowieka. To człowiek sam wybiera, w jaki sposób chce postępować. W ten sposób znacząco wpływa na jakość swojego życia. Potem pojawiają się konsekwencje ludzkich wyborów, które czasami mogą być bolesne. Jednak Bóg zawsze czeka na człowieka, na jego decyzję zmiany postępowania. Nie pozostajemy więc, zdeterminowani, ograniczeni naszą słabością … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XXV Tydzień Zwykły (21-27.09.2014) – Zespół Warsztatów Biblijnych pod kierunkiem o. Artura Kiliszka CP

Komentarze do czytań XXV Tydzień Zwykły (21-27 września 2014 r.)   Niedziela, 21.09.2014   Pierwsze czytanie:  Iz 55,6–9    „Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go” mówi mi dzisiaj Księga Izajasza. Te słowa mogą wywołać bunt, bo przecież, ile już razy wołałem do Boga, a On mnie nie wysłuchał! I wcale nie prosiłem dla siebie o jakieś dobra materialne, bogactwo, sukces… Błagałem … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XXIV Tydzień Zwykły (14-20 września 2014 r.) – dr hab. Marek Kita

Komentarze do czytań XXIV Tydzień Zwykły (14-20 września 2014 r.) Niedziela 14.09.2014, Święto Podwyższenia Krzyża Świętego   Pierwsze czytanie: Lb 21, 4b-9   To ciekawe, że ludziom pokąsanym przez węże Bóg każe… patrzeć na węża! Nie robi tego bynajmniej w celu ich pognębienia, nie mówi: „Patrz, jak się kończy twój bunt!” Bóg nie chce, żebyśmy kontemplowali nasze klęski – nie ma w Nim mściwości, tylko serdeczne współczucie, nawet … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XXIII Tydzień Zwykły (7-13 września 2014) – o. dr Waldemar Linke CP

Komentarze do czytań XXIII Tydzień Zwykły (7-13 września 2014)   Niedziela ,7.09.2014 Pierwsze czytanie: Ez 33,7-9 Prawie identyczne słowa mówiące o roli Ezechiela jako wartownika, który ma za zadanie pilnować bezpieczeństwa innych, padają na początku jego księgi (por. Ez 3,17-21). Jest to przykład powtórzenia, którego nie sposób nie dostrzec, gdy czyta się całość tej księgi prorockiej. i sygnał dla czytelnika, że myśl ta zajmuje w wywodzie autora szczególne miejsce. … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań XXII Tydzień Zwykły (1-6 września 2014) – o. dr Waldemar Linke CP

  Komentarze do czytań XXII Tydzień Zwykły (1-6 września 2014) Poniedziałek, 1.09.2014, Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej Pokoju)   Pierwsze czytanie:1 Kor 2,1-5 Wiele dziś mówimy o nowych drogach i sposobach ewangelizacji. Tak, jakby to od naszej pomysłowości zależało dzieło zbawienia świata. Głoszenie zbawczego słowa nie zależy jednak od naszych skromnych sił. Jest ono bowiem świadectwem samego Boga o Nim samym. Bóg nie potrzebuje … Zobacz cały tekst >>

XXII Niedziela Zwykła (rok A) – komentarz Miry Majdan

XXII Niedziela Zwykła (rok A) Boże mój, Boże, szukam Ciebie I czytanie (Jr 20,7-9) Dopóki chrześcijaństwo jest dla nas piękną ideą lub zbiorem obowiązków, jesteśmy panami sytuacji. Możemy swobodnie manewrować tak, by wypełnić konieczne do zbawienia minimum, a zarazem realizować własny plan na szczęście. Jednak Bóg nie jest ideą, lecz żywą Osobą, która chce wejść w nasze życie. A wtedy zmienia się nasza optyka – … Zobacz cały tekst >>

XXI Niedziela Zwykła (rok A) – komentarz Joanny Człapskiej

XXI Niedziela Zwykła (rok A)   Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?   I czytanie (Iz 22,19-23)   W pierwszym czytaniu słyszymy obietnicę, że funkcja zarządcy pałacu odebrana zostanie Szebnie i przekazana wiernemu słudze Eliakimowi. W starożytnym Izraelu była to funkcja bardzo zaszczytna i odpowiedzialna, bowiem zarządca był tym, który posiadał klucze do pałacu swego pana. Obietnica ta mówi też o tym, że będzie on nazwany sługą … Zobacz cały tekst >>

XX Niedziela Zwykła (rok A) – komentarz ks. Dariusza Dogondke

XX Niedziela Zwykła (rok A)   Wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi   I czytanie (Iz 56,1.6-7)   Powtarzające się kilkakrotnie w tym czytaniu słowo „wszyscy” oznacza, że wezwanie do miłowania Boga, do bycia sprawiedliwymi i do udziału w przyszłym zbawieniu dotyczy wszystkich ludzi na ziemi. Bóg, Stwórca świata, kocha wszystkich ludzi i wszystkich pragnie przyprowadzić na swą Świętą Górę, gdzie znajduje się dom modlitwy dla wszystkich narodów … Zobacz cały tekst >>