Ważne

Spotkania LSB zostają zawieszone do odwołania!
Wykłady będą pojawiać się w formie wideo

W związku z ogłoszeniem w Warszawie strefy czerwonej i obowiązującym w niej ograniczeniem zgromadzeń publicznych do 10 osób, zawieszamy czasowo spotkania LSB w Kościele Środowisk Twórczych. Poszczególne wykłady będą sukcesywnie nagrywane i umieszczane na naszym kanale na YouTube. O powrocie do spotkań w formie stacjonarnej będziemy informować na stronie bractwoslowa.pl i na profilu BSB na Facebooku.

Zajęcia w nowym roku akademickim 2020/2021
Laboratorium Słowa Bożego, Spotkania ze Słowem Bożym, Szkoła języków biblijnych

Laboratorium Słowa Bożego, Spotkania ze Słowem Bożym oraz Szkoła języków biblijnych Lingua Sacra wracają po przerwie wakacyjnej. Zachęcamy do zapoznania się z tegorocznym programem oraz zapraszamy do udziału w zajęciach! Laboratoratorium Słowa Bożego Więcej informacji Spotkania ze Słowem Bożym Więcej informacji Szkoła języków biblijnych Więcej informacji

Aktualności

Komentarze do czytań – I tydzień Adwentu
od 29 listopada do 5 grudnia 2020 r. – dk Mateusz Mickiewicz

Niedziela, 29.11.2020 r. Pierwsze czytanie: Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 3-7 Adwentową liturgię słowa rozpoczynamy dziś od pięknej, płynącej z głębi serca modlitwy – ,,Ty, Panie, jesteś naszym Ojcem”. Autor natchniony zwraca się do Boga, dobrego Ojca, mając świadomość, jak kręte są drogi jego i jego narodu, jak pełna grzechu, niewierności i skomplikowania była ich historia. Trzecia część Księgi Izajasza … Zobacz cały tekst >>

Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka
od 29 listopada do 5 grudnia 2020 r.

Niedziela, 29 listopada Mk 13, 33-37 Rozpoczynamy czas Adwentu. Kolejny raz podejmujemy wysiłek ku nawróceniu, uświadamiając sobie, że przygotowujemy się na spotkanie z przychodzącym na świat Chrystusem. Nie tylko z Tym w tajemnicy Jego narodzenia, lecz przede wszystkim z Tym, który przyjdzie na końcu czasu, który przyjdzie sądzić niebo i ziemię, który przyjdzie jako ostateczny Zwycięzca. Słowo Boże wzywa nas do czuwania. Wczoraj tym wezwaniem zakończyliśmy rok liturgiczny, a dzisiaj znowu od niego … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XXXIV tydzień zwykły
od 22 do 28 listopada 2020 r. – Ks. Błażej Węgrzyn

Ndz Pon Wt Śr Czw Pt Sb   Niedziela, 22.11.2020 r. – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata Pierwsze czytanie: Ez 34, 11-12. 15-17 Jezus Chrystus: Pasterz (pierwsze czytanie i psalm), Król (drugie czytanie) i Sędzia (Ewangelia). Te trzy tytuły chciałbym przypisać do poszczególnych etapów liturgii słowa dzisiejszej niedzielnej uroczystości wieńczącej rok liturgiczny. Żyjemy w świecie mocno indywidualistycznym i świat ten … Zobacz cały tekst >>

Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka
od 22 do 28 listopada 2020 r.

Niedziela, 22 listopada Mt 25, 31-46 Wizja sądu ostatecznego wiele osób napawa strachem, który niekiedy przeradza się w paniczny lęk. W żadnym wypadku winą za taki stan rzeczy nie można obarczać Jezusa ani Jego Ewangelii. Jeżeli już należałoby wskazać winowajcę, to będzie nim sztuka sakralna, która wiele uwagi poświęca rzeczom ostatecznym, niekiedy nadmiernie akcentując aspekt straszliwej kary za grzechy. Za tym głosem idzie często … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XXXIII tydzień zwykły
od 15 do 21 listopada 2020 r. – Ks. Wojciech Węglowski

Ndz Pon Wt Śr Czw Pt Sb   Niedziela, 15.11.2020 r. Pierwsze czytanie: Prz 31, 10-13.19-20.30-31 Fragment Księgi Przysłów, odczytywany dzisiaj w liturgii, z pewnością można nazwać hymnem sławiącym znaczenie, godność i wielkość kobiety. Opis niewiasty, zawarty w pierwszym czytaniu, to słowa skierowane do młodzieńca opuszczającego szkołę mędrców, a więc do mężczyzny poszukującego swojej życiowej wybranki. Dlatego zawartych jest w nim tak wiele pozytywnych cech, jakimi … Zobacz cały tekst >>

Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka
od 15 do 21 listopada 2020 r.

Niedziela, 15 listopada Mt 25, 14-30 Talenty zostały rozdane sprawiedliwie, każdemu według jego możliwości. Pierwszy talent, który każdy otrzymuje, to życie, i on jest najważniejszy. Wszystkie następne, cała reszta, opierają się na tym pierwszym. Tak więc trzeci sługa otrzymał tyle samo co pozostali. Żyjąc na tym świecie i rozumiejąc wartość tego daru, można dokonywać niesamowitych rzeczy. Pesymizm, lenistwo, pijaństwo, strach czy przesadna ostrożność to nic … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań – XXXII tydzień zwykły
od 8 do 14 listopada 2020 r. – Andrzej Kowalski

Andrzej Kowalski Komentarze do czytań – XXXII tydzień zwykły (od 8 do 14 listopada 2020 r.) Niedziela, 08.11.2020 r.- XII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym Pierwsze czytanie: Mdr 6, 12-16 W rozpoczynającym się tygodniu, danym i zadanym czasie naszego życia, zastosujmy klucz słów świętego Pawła Apostoła z Listu do Tymoteusza [2Tm 3. 16-17]: Wszelkie Pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do kształcenia w sprawiedliwości, aby … Zobacz cały tekst >>