… dla Zarządu i wszystkich Współpracowników i Członków Stowarzyszenia:

życzę dni pełnych nadziei w miłość zwyciężającą nienawiść,
i w moc Bożą, która objawia się w bezbronnym Dziecięciu,
życzę świętowania w dojrzałości wiary mądrej
i sięgającej poza zasłonę doczesnej rzeczywistości w Wieczność!
Dziękuję za dar „wspólnej drogi” w tym kończącym się roku 2016!
Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku 2017!

Z darem modlitwy
o. Michał

29. Niepodzielna służba Bogu Mt 6,24
Psalm 133 (132) /wg BT wyd. 4/